2012-07-19

Varför finansierade Kaddafi Islamic Center i Malmö ?


"I Libyen var det den gröna flaggan och bilden av Kaddafi som utgjorde statsreligion. Kaddafi hade medvetet arbetat för att minimera imamernas roll i samhället, och hans program för "kvinnlig frigörelse" (en eufemism för att kvinnor skulle förvärvsarbeta, göra värnplikt och annat som varit förbehållet männen) var mycket likt det albanska. Det ena samhället viftade med röda fanor, det andra med gröna, men de totalitära ideologierna liknande varandra mycket. Trots Kaddafis uttalade mål att tränga tillbaka islamismen finansierade han moskébyggen över hela världen, bland annat den stora moskén i Malmö. Jag har under åren alltmer lutat åt att dessa moskéer var allt annat än en religiös intressefråga för Kaddafi, snarare skulle de utgöra fysiskt påtagliga möjligheter att sprida “den tredje universella teorin”, vilket var detsamma som Kaddafis gröna bok."

Källa, författaren Thomas Nydahls blogg Occident tisdag 17 juli 2012:
http://nydahlsoccident.blogspot.se/2012/07/resorna-i-muslimska-lander.html


Författaren Thomas Nydahls eget foto på Islamic Center i Malmö under uppförandet första halvan av 1980-talet:
http://2.bp.blogspot.com/-E43yK5V40HM/TarBDmt33HI/AAAAAAAASFg/BJheZzK3QAs/s640/SCAN0635.JPG

Inga kommentarer: