2012-07-04

Fredagsbön kan stänga muslimsk friskola


"Skolinspektionen hotar med att stänga Jasminskolan i Norrköping om inte skolan snarast anställer en ny rektor och ser till att det blir tydliga regler och arbetsro på skolan. Bland annat måste lärare och rektor markera tydligt för eleverna att det är frivilligt att delta i fredagsbönen på skolan.

Jasminskolan är en fristående grundskola med inriktning mot islam och miljö och öppnade för två år sedan i lokaler i gamla lasarettet."

"Rektor då var Omar Nur, som också är ordförande i Sommarens ekonomiska förening som driver skolan."

Källa, Folkbladet onsdag 4 juli 2012:
http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/default.aspx?articleid=6081474


Konkurrenttidningen väljer att inte berätta att Jasminskolan är en muslimsk friskola. De vill lura sina läsare att ha överseende med muslimska friskolor:

"Jasmin skolan i Norrköping kritiseras på flera punkter av Skolinspektionen. Kritiken är så allvarlig att skolan riskerar att stängas om inget görs.

Det är i första hand rektorn som ses som problemet, eller rättare sagt att huvudmannen, Sommarens ekonomiska förening, anställt en rektor utan pedagogisk insikt. Han saknar, enligt Skolinspektionens bedömning, kunskaper om skollagen, läroplan och andra styrdokument. Något som fått klara följder för undervisningen."

Källa, Norrköpings Tidningar onsdag 4 juli 2012:
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7792839


Jasminskolans hemsida:
http://jasminskolan.se/

Inga kommentarer: