2012-07-15

Busschaufförer rasuppdelas


Busschaufförerna i Skåne delas upp enligt ras. I Malmö körs lokalbussarna nästan uteslutande av invandrare. De flesta invandrare har fått sin utbildning till busschaufförer betald som en arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa.

Skånes regionbussar som tidigare kallades linjebussar körs bussarna mest av svenska busschaufförer. Det är också flest svenska resenärer på regionbussarna som bor eller arbetar i kranskommuner.

I Malmö åker mest invandrare buss. Många har fått gratis busskort av socialen eller Migrationsverket för att de inte orkar cykla som svenskar.

Det ser ut som en solklar rassegregering i Malmö och dess omnejd. I Malmö kör invandrarbusschaufförer invandrarresenärer med stadsbuss. Runt kranskommunerna kör svenska busschaufförer svenska resenärer med regionbuss.

Är detta en medveten strategi från den delvis skattefinansierade Skånetrafiken? Tror Skånetrafiken och dess upphandlade företag som utför trafiken, att det skulle bli bråk om svenska busschaufförer körde Malmö stads invandrare eller invandrarbusschaufförer körde kranskommunernas svenskar? Handlar det om språkförbistring? Bloggen Muslimska Friskolan mottar gärna ett officiellt svar från Skånetrafiken på frågan. Eller från Veolia som är ett av bolagen som utför busstrafiken. Tills svar kommer ser det hela ut som ren rassegregering.

Det finns en möjlig förklaring som kan vara anledningen, men som säkert känns obekväm för Skånetrafiken. Unga bråkiga invandrargäng respekterar bättre invandrarbusschaufförer i Malmö. Omvänt kanske svenska bussresenärer i kranskommunerna som bosatt sig där för att slippa invandringen kanske bättre respekterar svenska busschaufförer än invandrarbusschaufförer som de ju inte vill ha ens som grannar.

Alla ser rasuppdelningen av busschaufförerna men media har inte nämnt ett ord om saken. Var är granskningen av denna rasism?

Inga kommentarer: