2012-07-25

Islamic Center har bidrag för vigselrätt men förvägrar homosexuellaDen stora moskén i Malmö har fått pengar av staten i 17 år, men under den tiden inte vigt ett enda homosexuellt par. Orsaken är Islamic Centers imam och socialdemokratiske nämndeman Ayoub Chibli som enligt tidningen Expo motarbetar saken:

Trossamfund med vigselrätt 2012-05-10

Beviljade

Islamic Center i Malmö 1995-09-15

"Det är svårt att upprätta en förteckning över de svenska trossamfunden. Det är bara 22 stycken som får statsbidrag, men betydligt fler som har (eller har haft) vigselrätt. Följande svenska trossamfund hade vigselrätt enligt Kammarkollegiet i maj 2012 (observera att beviljandedatum för vigselrätt inte behöver vara den tidpunkt samfundet beviljats vigselrätt för första gången, samt att vigselrätten kan ha återkallats på begäran av trossamfundet självt)"

Källa, svenska Wikipedia 2012:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trossamfund


"Det var i en intervju med tidningen Sydsvenskan 2009 som Chibli bland annat beskrev homosexualitet som "onda begär" och "ogärningar". Han sa också att en imam som kunde tänka sig att viga homosexuella i Sverige skulle få löpa gatlopp."

Källa, Expo 14 mars 2011:
http://expo.se/2011/namndeman-kallade-homosexualitet-ogarningar%5C_3821.html

Inga kommentarer: