2008-04-01

Vad gör Jamiat al-Da'wa och ar-Rabita för Islamic Center?


Malmö högskolas forskare i politisk islam och euroislam, Aje Carlbom, skriver så här om finansieringen av Islamic Center i Malmö som även driver den muslimska friskolan Ögårdsskolan:


"This particular mosque was built in 1983-84, and the construction was made
possible by the work of Bejzat Becirov, a labor immigrant who, in 1973, established
Muslimska Församlingen, one of the first Islamic organizations in the city of Malmö.
Because the local religious entrepreneurs lacked sufficient resources to complete the
mosque project, they were forced to rely on foreign investors. Eventually the mosque
was financed by two main actors: the Libyan organization Jamiat al-Da'wa, who provided
1.44 million Swedish crowns, and the Muslim World League (al-Rabita), who
funded construction for 1.5 million crowns. Some writers argue, however, that when
these two Islamic organizations found out about one another, both refused to finance
the project (Sander 1991: 73; Vogt 1995: 133). In the end, the operation of the
mosque was taken over by The Muslim World League Islamic Center of Malmö (ibid.)."


Söderberg points out that the mosque board-committee originally was supposed
to have only Swedish members. Ten years later two new members were, however,
signed up for the board: His Excellency Mohammad Bin Nasir Al-Aboudi and His
Excellency Mohammad Mahmoud Hafiz, both of the Muslim World League (1998:
68). The main reason for this change, according to Söderberg, was that the mosque
ran in to financial difficulties (ibid.: 69). In an interview, Bejzat Becirov carefully
pointed out that the mosque works hard to stay independent from MWL. According
to Söderberg, MWL sent an imam to work in the great mosque, but he was refused
permission to do so (ibid.: 70).


Källa, sidan 138 i The Imagined versus the Real Other, Multiculturalism and the Representation of Muslims in Sweden. Akademisk avhandling år 2003 av Aje Carlbom:

Här köps boken:
I
I
Sydsvenskan gjorde en artikel om de två finansiärerna:

Islamic Center har märkligt nog idag tre suppleanter i sin styrelse från Holland. De tre är Aldarnavi Mokthar, Fathalla Ziadi Mohamed och Hadi Nowesri Ali. Dessa tre sitter med som representanter för den libyska organisationen Jamiat al-Da'wa som ursprungligen skulle finansiera delar av moskébygget. VDn och ordföranden för Islamic Center, Bejzat Becirov och styrelseledamoten och medstiftaren Tommy Carlstein har i åratal sagt att de tre från organisationen ska lämna styrelsen, eftersom Islamic Center aldrig inledde samarbetet. Senast hösten 2007 tvådde man händerna från samarbetet vid frågor om de tre. Men de står ändå kvar år efter år i styrelsen.


Är det ställt utom tvivel att Islamic Center aldrig mottagit pengar från den libyska organisationen Jamiat al-Da'wa eller saudiska al-Rabita? Varför får de tre sitta kvar i styrelsen om inte pengar kommit eller fortsätter komma från libyska Jamiat al-Da'wa? Denna libyska organisation är av så tveksam natur att det är märkligt att man inte avbryter det officiella styrelsesamarbetet, då Islamic Center strävar efter blågul folkhemsislam. Saudiska ar-Rabita lär ha en stående investering i Islamic Center. För sina anställda vägrar Islamic Center och Ögårdsskolan diskutera vilka som har ekonomiska intressen i moskén och skolan. Stiftelseformen förhindrar insyn. Genom att bokföringen varje år lämnas in som en röra tänker ingen på att leta efter utländska finansiärer i siffrorna.
I
I
Euroislamexperten Aje Carlboms kontaktsida på Malmö Högskola:


Experten på somalisk omskärelse vid Malmö högskola heter Sara Johnsdotter och är gift med Aje Carlbom:

"Mitt antropologiska fältarbete inför doktorsavhandlingen ägde rum i Rosengård. Maken Aje Carlbom, som också är antropolog, och jag bodde i Rosengård med barn under tre år (1995-1998). Kontakter med somalier under denna tid ledde till att jag kom att intressera mig alltmer för frågan om kvinnlig omskärelse – och hur detta fenomen och somalier som grupp bemöts i det svenska samhället."

Sara Johnsdotter gjorde sig känd häromåret när hon attackerade integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) som ville komma tillrätta med att somaliska skolflickor från en muslimsk friskola i Sverige könsstympas.


Inga kommentarer: