2012-05-10

Enstöringen Anders Ljungberg

Journalisten Anders Ljungberg är en enstöring. Hans kontaktuppgifter återfinns i universitetsstaden.

Inga kommentarer: