2012-05-15

När Förenade Arabemiraten besökte Försvarshögskolan

"På bilden samtalar Bengt Axelsson med tre av våra gäster. Kommendör Whaleed i mitten.


Det senaste i raden av utländska besök var en grupp officerare från Förenade Arabemiraten som besökte Försvarshögskolan den 3 maj. Kommendör Whaleed al-Naqbi, chef för delegationen, berättade att de just nu inrättar en ny akademi för högre militär utbildning och söker inspiration från andra länder.

Vicerektor Bengt Axelsson och major Mattias Thomsson, som går den högre stabsutbildningen och bidrog med studentperspektivet, tog emot. De redogjorde för Försvarshögskolan inför en skara åhörare som representerar sitt lands högsta militära utbildning.

- Eller rättare sagt den högsta som finns just nu, säger Kommendör Whaleed. Om ett år planerar vi att ha en ny försvarshögskola på plats som kommer att ha ännu högre status, och vi räknar med att utexaminera den första kullen om två år.

- Sådana här besök är viktiga i vårt arbete med att utveckla den nya akademin. Särskilt intressant har varit att se hur ni har organiserat era institutioner."


Källa, FÖRSVARSHÖGSKOLANS NYHETSBREV nummer 5 år 2012, utgivningsdatum måndag 14 maj 2012.

Internetartikeln publicerad måndag 7 maj 2012:
http://www.fhs.se/besok-forenade-arabemiraten

Inga kommentarer: