2012-05-03

Muslimsk friskola får eleverna att känna sig svenska


"Här kan barnen känna sig svenska"

På torget

Två friskolor – en med svensk-muslimsk och en med kristen/syriansk inriktning – vill starta nya högstadieklasser i norra Botkyrka. Kommunen försöker förhindra detta och menar att religiösa friskolor ökar segregationen. ”Fördomar”, svarar rektorn på den svensk-muslimska Gryningeskolan.”Vi gör barnen till trygga samhällsmedlemmar”. Vem har rätt? Var med och diskutera!"

" – Vi är en helyllesvensk skola med svensk-muslimsk profil, säger rektorn Saida Charafi med tydlig göteborgsk brytning. Gemensamma böner hålls för densom vill, men på lektionstid är det svensk läroplan som gäller, framhåller rektorn. Arabiska och islamundervisning är något som erbjuds som tillval utanför timplanen.

Ändå bemöts Gryningeskolan med stor skepsis av kommunens politiker. Socialdemokraterna i kommunledningen försökte stoppa skolan från att starta för fyra år sedan. Och nu i förra veckan röstade samtliga partier i kommunens utbildningsnämnd nej till skolansansökan om att få utvidga med tre nya klasser i årskurs 7–9."

"Islam är ingen kultur eller etnicitet, vi har barn från olika kulturer och sociala dimensioner. Många generationer har tvingats gå tillsammans i den kommunala skolan utan att det har löst några konflikter. Man kan inte tvinga in folk i en gemenskap som inte finns, säger Saida Charafi."


Källa, Södra Sidan torsdag 3 maj 2012:
http://www.direktpress.se/sodra_sidan/Pa-Torget/Pa-torget/Har-kan-barnen-kanna-sig-svenska/

Inga kommentarer: