2012-05-13

Ledarskapsinstitutionens fifflande mellanchef var också ordförande i Försvarshögskolans etikrådFörsvarshögskolan omges nästan ständigt av skandaler och tvingades nyligen betala tillbaka skattepengar efter en fiffelhärva inom den egna ledarskapsinstitutionen.

Läs exempel från:

http://muslimskafriskolan.blogspot.se/2012/03/forsvarshogskolan-tvingades-betala.html

http://muslimskafriskolan.blogspot.se/2011/12/personerna-bakom-ekonomiska.html

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2011/11/29/ett-stort-grattis-till-forsvarshogskolan/


En av de djupast inblandade i denna ekonomiska fiffelhärva var ledarskapsinstitutionens mellanchef i Stockholm:

http://www.fhs.se/sv/kontakta-oss/b/berggren-anders-w/


Problemen och fuskandet var så stora att försvaret avbröt sina beställningar och Försvarshögskolans ledarskapsinstitution fick läggas ned 1 januari 2012:

http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/institutionen-for-ledarskap-och-management/start/


Nu har det framkommit att ledarskapsinstitutionens fifflande mellanchef åren 2008-2010 var ordförande i Försvarshögskolans etikråd, och han satt i etikrådet också 2011 parallellt med att han utreddes för sina ekonomiska oegentligheter.

Försvarshögskolans etikråd bildades år 2008 i svallvågorna efter en annan stor skandal = historien med fuskarprofessorn Nils Marius Rekkedal. En fifflare skulle alltså ansvara för etiken och städa upp efter en avslöjad fuskare. Det kan kallas ledarskap det.

Ledarskapet verkar inte alls vara friskt på Försvarshögskolan. Ledarskapsprofessorn Gerry Larsson försökte länge sopa fuskskandalen med Rekkedal under mattan:

http://muslimskafriskolan.blogspot.se/2012/02/sa-sopade-forsvarshogskolans-rektor.html


Men till slut blev plagiaten utredda och Rekkedal avslöjad som fuskare.Ändå tänkte Försvarshögskolan låta honom fortsätta som professor:

http://muslimskafriskolan.blogspot.se/2009/12/forsvarshogskolan-behaller-plagierande.html


Bland annat fortsatte Försvarshögskolan i flera år för svenska skattepengar betala Rekkedals lön på 65000 kronor i månaden och han fick dessutom betald bostad i Helsingfors.


Från årskiftet får Rekkedal ytterligare två årslöner av svenska skattepengar från Försvarshögskolan:

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2011/09/07/fhs-plagiator-slutar-med-tva-arsloner/


"8 § Bemanning Etikrådet

Beslut

FoUN beslutade att utse följande personer till FHS etikråd för mandatperioden 2010-2013:

Ordförande:
Jan Kuylenstierna

Ordinarie ledamöter:
Ewa Olstedt
Birgitta Rydén
Anders W Berggren

Personliga suppleanter:
Eva Johansson
Dan Hansén
Eva Jensen"


Källa, Utdrag ur FoUN PROTOKOLL 2010-06-01 Sid 1 av 2

Inga kommentarer: