2012-05-01

Islamic Center folktomt på 1:a majDet är talande vilken partitillhörighet den stora mo(s)kéns medlemmar i Malmö har. På socialdemokraternas högtidsdag 1:a maj syntes inte en enda besökande bil till Islamic Center på förmiddagen idag. På eftermiddagen en handfull bilar på parkeringsplatsen utanför moskén.

Trots att muslimerna var lediga från arbetet idag besökte de inte moskén som alla andra dagar då de är lediga. Så var fanns de? Moskéns VD Bejzat Becirov har öppet tagit ställning för socialdemokraterna och stått bredvid antisemiten Ilmar Reepalu när denne majtalat.

Islamic Centers imam Ayoub Chibli är nämndeman för socialdemokraterna.

Gissningen blir att moskéns medlemmar tar socialdemokraternas dag på stort allvar och bevistar demonstrationen. Har månne någon från moskén uppmanat dem att göra så?

Inga kommentarer: