2012-05-02

Öst-Turkistans muslimska skolor stängs"Kinas förtryck i Öst Turkistan:

1. Religiösa förtryck,

Uigurernas

muslimiska identitet ses som ett hot av Kina vilket har medfört en ökad kontroll av religionen. Genom att införa religiösa restriktioner försöker Kina stävja alla former av krav på självständighet.


Kina

försöker också hindra religiös utbildning, och stänger av muslimska skolor samt bränner islamiska böcker och Koranen, Imamerna och religions studerande fängslas och döms till avrättning. Moskéerna i Öst Turkistan övervakas av kinesiska myndigheter. Personer under 15 år får inte gå in i moskén, Studenterna i universitet, de anställda och tjänstmän förbjuds att utöva sin religion. Till exempel är det förbjudet att utföra bönen, fasta under Ramadan och att bära slöja."


Källa, Uiguriska utbildningsföreningen ( UUF ) tisdag 1 maj 2012:
http://uymaarip.com/se/?p=707

Inga kommentarer: