2012-05-18

Islamic Center kan mista bidraget


"Svenska moskéer riskerar att få sina statliga bidrag indragna. Det säger Max StockmanNämnden för statligt stöd till trossamfund efter att ha sett Uppdrag Gransknings reportage om muslimska ledares syn på äktenskap och våld mot kvinnor.

Civilminister Stefan Attefall säger till Svenska Dagbladet att han välkomnar att stödet till de aktuella moskéerna utvärderas."

"Följande mos­kéer ingick i ”Uppdrag gransknings” reportage: Stockholms stora moské, Islamiska kulturcentret i Rinkeby, Imam Ali Islamic Center i Järfälla, Uppsala moské, Örebro moské, Sundsvalls moské, Göteborgs moské, Islamiska sunnicentret i Göteborg/Belle­vuemoskén, Islamic Center i Malmö och Salsabil kulturcenter i Malmö."


Källa, Dagen fredag 18 maj 2012:
http://www.dagen.se/nyheter/mosk-er-kan-bli-av-med-statsbidragen/

Inga kommentarer: