2012-05-21

Svenska pensionärer betalar för att åka till Islamic Center


"PRO Västra höll vårens sista medlemsmöte"

"Teckningslista till bussutfärden den 14 juni, som går till Torups statarmuseum och Islamic Center i Malmö, skickades runt. Sista anmälnings- och betalningsdag är den 28 maj."


Källa, Helsingborgs Dagblad måndag 21 maj 2012:
http://hd.se/landskrona/2012/05/21/pro-vastra-holl-varens-sista/

Inga kommentarer: