2012-05-15

Fifflaren var ordförande i Försvarshögskolans etikråd"Övrigt


FHS FoUN, 2005 - 2008, suppleant

FHS FoUN, 2008 – 2010, ordinarie ledamot

FHS FoUN, 2010 – 2013, ordinarie ledamot

FHS Förslagsnämnd, 2008 – 2010, suppleant

FHS Etikråd, 2008 – 2010, ordförande

FHS Etikråd, 2010 – 2013, ordinarie ledamot

ILM Ämnesråd, 2002 – 2005, 2008 – 2009, ordinarie ledamot

Arbetsgrupp Forskning (AG Fo) vid FHS. 2009 - . Representerar ämnet Ledarskap (som ett av skolans åtta ämnen) i AG Fo med övergripande uppdrag att bland annat utveckla FHS forskningstrategi."


"Stockholm 3/11-2010

Till: Åsa Anthony


Personalavdelningen


Anders W Berggren med ansökan om befordran till lektor i psykologi


Jag ansöker härmed om befordran till lektor i psykologi vid FHS.

Jag disputerade i psykolog i vid Lunds Universitet 2002, och tog ut min examen 2006 (bilaga 1). Min grundexamen är fil kand i psykologi och pedagogik vid Stockholms Universitet.Jag anställdes som forskare vid FHS 1997, och började 1998 bygga upp programmet för genusstudier. Mellan 2002 och 2005 var jag chef över gruppen ”Organisation och profession” (den grupp som idag heter ”Sociologigruppen). Under tiden 2004 – 2008 ledde jag temaområdet ”Människan i NBF”, och sedan sommaren 2008 är jag chef över ILM-Stockholmsavdelning. Under hela tiden har jag varit aktiv som forskare och lärare.

Min forskning har rört sig från genusforskning till organisationsforskning (bilaga 3), och när det gäller utbildning har jag varit kursansvarig på ett flertal kurser vid FHS, såväl ledarskapskurser som metodkurser, och har under min tid på FHS bland annat undervisat på samtliga program som skolan har erbjudit (bilaga 2).

Jag har genomgått Högskolepedagogik 1 vid FHS (bilaga 3), och är inplanerad att gå högskolepedagogik 2 under våren 2011.

Med vänliga hälsningar

Anders W Berggren


Bilagor

1. Intyg Fil Dr

2. CV

3. Intyg Högskolepedagogik 1

4. Anställningsbevis FHS"

Inga kommentarer: