2012-05-11

Försvarshögskolan mottog delegation från Förenade Arabemiraten‏


Försvarshögskolan välkomnade denna vecka en delegation från diktaturen Förenade Arabemiraten.

Förenade Arabemiraten, UAE, är en federation bestående av sju emirat (shejkdömen), bland andra Abu Dhabi och Dubai. President sedan 2004 är Khalifa ibn Zaid Al Nahayan.

Förenade Arabemiraten sände förra året militära trupper tillsammans med styrkor från Saudiarabien till Bahrain för att där med våld slå ned den bahrainska demokratirörelsen

Politiska partier är inte tillåtna och det finns inte något folkvalt parlament. All verkställande och lagstiftande makt utgår i praktiken från det högsta styrande rådet bestående av de sju emiratens (ärftliga) regenter.

Arbetslagstiftningen förbjuder inte specifikt förekomsten av fackföreningar eller strejker, men inskränkningar finns i mötes- och organisationsfriheten och fackliga organisationer existerar inte.

Spöstraff har dock utdömts av shariadomstolar för bland annat äktenskapsbrott, prostitution samt narkotika- och alkoholmissbruk.

Förenade Arabemiraten har inte ratificerat eller undertecknat konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter eller konventionen mot tortyr.

UAE har fått köpa svenska vapen alla år 2000-2010 för sammanlagt 1,17 miljarder kronor varav 2010 stod för 804 miljoner.

Landet får köpa både så kallat krigsmateriel för strid och så kallat övrig krigsmateriel. Exempel på vapensystem som sålts till UAE är SEA Giraffe, Erieye och Robot 70, allting från Saab.

Saab har ett kontor i Abu Dhabi och deltog på vapenmässan IDEX 2011 i landet.

Robot 70 smugglades av Bofors till Förenade Arabemiraten på 1980-talet, vilket polisanmäldes av Svenska Freds och sedermera ledde till fällande domar.

Inga kommentarer: