2010-01-20

Islamic Center utbildade Hässleholms ungdomsarbetarePrästen i Västra Skrävlinge församling berättar att i Rosengård är kristna i minoritet. I hans församling är 80 % muslimer. Därför samarbetar han med moskéns imam som huserar i samma område vid Rosengård i Malmö. Islamic Centers imam förklarar att många muslimer inte vet hur de ska göra. Därför krävs samarbete med kyrkan även om enkla saker. Islamologen Leif Stenberg såg din uppgift att med forskning ta bort stereotyper och fördomar om islam:"Hässleholms församling och Hässleholms kommun ordnar sedan två år tillbaka nätverksträffar där vuxna, som i proffessionen jobbar med ungdomar i högstadie- och gymnasieålder, får lära känna varandra med hjälp av olika föreläsare. Tisdagens träff inriktade sig på islam – ett stort, mycket stort område.

För att bredda kunskaperna och få insikt fanns tre mycket kompetenta personer på plats i församlingshemmet.

Leif Stenberg som är docent och universitetslektor i islamologi.

Torgny Anderberg som är komminister i Västra Skrävlinge församling där Rosengård ingår.

Mukhiddine Shirinov som är imamIslamic Center."


Källa, Norra Skåne onsdag 20 januari 2010:


Bild på stackars högstadie- och gymnasielärare samt fritidspedagoger och socionomer, som inte fick veta att de fortbildades om islam av en kriminell moské:

Inga kommentarer: