2013-12-30

Muslimska slöjor i Islamic Centers luciatåg


För knappt en månad sedan firade den stora moskén i Malmö lucia. På dess muslimska friskola Ögårdsskolan samlades eleverna i gymnastiksalen. I luciatåget 2013 fanns elever iklädda muslimska slöjor. Förutom traditionella luciasånger framfördes även popgruppen Triads gamla åttiotalshit Tänd ett ljus.

Se videon från YouTube filmad lucia 13 december 2013 i Islamic Centers muslimska friskolas gymnastiksal:

http://www.youtube.com/watch?v=134fkCAbMtE

2013-12-18

Islamic Center kräver 800 000 för sin muslimska friskola

"Malmö stad
Grundskolenämnden

Kallelse och föredragningslista


Sammanträdestid 2013-12-18 kl 9.00Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1

Ledamöter

 
Anders Rubin (S), ordförande
Johanna Öfverbeck (MP), förste vice ordförande
Johan Ohlson (M), andre vice ordförande
Ann-Sofie Garsén (S)
Mubarik Abdirahman (S)
Susanne Jönsson (S)
Håkan Nilsson (S)
Kristina Ekelund (M)
Robert Lenir (M)
Karin Olsson (M)
Gustav Georgson (FP)
Busi Dimitriu (V)
Jörgen Grubb (SD)


"§ 94 Begäran om rättelse av erhållna ersättningar i form av grundbelopp perioden januari-oktober 2013
 


Dnr GrF-2013/3654
 

Sammanfattning
 
Ögårdsskolan yrkar i ansökan inkommen till Grundskoleförvaltningen den 6 november 2013 att Malmö kommun ska besluta om retroaktiv ersättning i form av grundbelopp enligt skollagen avseende perioden januari – oktober månader 2013. Ögårdsskolan hänvisar till Kammarrättens i Göteborg dom i mål nr 1656-11 och anför att de förutsättningar som förelegat beträffande skolan Vittra Västra Hamnen i Malmö gällande socioekonomiska faktorer som är grundläggande och påverkar bidragsbeloppet per elev, även föreligger för Ögårdsskolan. De yrkar dels att de utbetalda ersättningarna ska rättas att vara i enlighet med de belopp som är aktuella med hänsyn till elevernas stadsdelstillhörighet, det vill säga ytterligare 828 225 kr i ersättning för perioden januari-oktober 2013, dels att de ersättningar som utbetalas fortsättningsvis skall vara med beaktande av elevernas stadsdelstillhörighet.


Beslutsunderlag
 

Yrkande om ersättning från Ögårdsskolan, Malmö, handling 1

Tjänsteskrivelse 2013-12-18, handling 2
 


Beslutsförslag
 

Grundskolenämnden föreslås besluta
 
att avslå ansökan med hänvisning till vad som anförts i tjänsteskrivelsen"


Källa, föredragningslistan för Malmö stads grundskolenämnd onsdag 18 december 2013:

http://www.malmo.se/download/18.a81ab142d70977541f06/1386947100488/Kallelse%2Boch%2Bf%C3%B6redragningslista+2013-12-18.pdf

 


2013-12-13

Integrationsministern besökte Islamic Centers muslimska friskola


"Integrationsministern besöker Islamic Center

Publicerad den 9 dec 2013
 
Erik Ullenhag, Sveriges integrationsminister besökte hösten 2013 Islamic Center i Malmö.    

Intressant var när han uppträdde som politisk och religiös lärare på Ögårdsskolan en friskola knutet till Islamisk center."


Källa, YouTube 9 december 2013:
http://www.youtube.com/watch?v=0PkmH_P7Djo

 

2013-12-10

Demonstration mot hakkors på muslimsk friskola


"De senaste veckorna har nynazisterna vid upprepade tillfällen sprejat hakkors och annan rasistisk propaganda på murar, väggar och dörrar, bland annat på Kärrtorps gymnasium, höghuset i Björkhagen (som även tjänstgör som flyktingboende) och muslimska friskolan i Bagarmossen."

Källa, mejl till Bagisbloggen lördag 7 december 2013:
http://www.bagisbloggen.se/2013/12/07/demonstrera-mot-rasism-den-15-december/


"Alzahràa Akademi är en fristående grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 9.
 
Vår skola ligger sedan januari 2008 i Bagarmossen och inryms i Bergholmsskolans lokaler."

Källa, om skolan på dess hemsida:
http://www.alzahraa-academy.se/om-skolan