2009-05-31

Svenska imamutredningen klar idag, webbsänds imorgon"Sverige behöver en imamutbildning, slog forsknings- och högskoleminister Lars Leijonborg (FP) fast i SvD förra året. Skäl: "saudiarabiska radikala muslimer erbjuder sig att tillhandahålla imamer gratis". Sverige bidrar då med öppna ögon "till en radikalisering av islam i Sverige, vilket är mycket, mycket olyckligt", enligt ministern.


Idag presenterar utredaren sitt förslag till en svensk utbildning och SvD har läst underlaget. Den unika enkätundersökningen med 121 imamer i församlingar med statligt stöd visar:


• 84 procent anser själva att de behöver vidareutbilda sig för att bättre kunna arbeta som imamer i Sverige.

• Trots att majoriteten har verkat i Sverige i mer än tio år vill många lära sig mer svenska. Svensk lagstiftning och samhällskunskap är också efterfrågat.
I
• Det finns en stor skepsis mot att staten skulle ta över den religiösa delen av imamutbildningen och därmed "styra" islams religiösa innehåll.

• Svenska imamer är välutbildade och majoriteten har utbildat sig i Europa. Turkiet är det land som skickar flest imamer till Sverige, 47 stycken. Det sker genom religionsministeriet, Diyanet, som sänder ut imamer till länder där turkar lever i exil."


"– Däremot är det uppenbart att det finns också i islams namn, vi vore naiva om vi inte såg det, många som torgför sig som imamer med väldigt militanta medel och anspråk. Precis som det gör i flera fundamentalistiska varianter av världsreligionerna. Men jag bedömer inte att man via en utbildning skulle nå de mest behövande imamerna.


Förslaget till imamutbildning har andra utmaningar. Förbudet mot ränta inom islam gör att få vill ta studielån.


– Jag möter också en rädsla att staten ska behärska religionen. Det finns en risk att det uppfattas som en del i terrorbekämpningen, att utbildningen blir en säkerhetsfråga under Säpo, säger Othman Al-Tawalbeh."Källa, Svenska Dagbladet söndag 31 maj 2009:
"– Det är en stor grej! Folk lyssnar på dig och tror på dig när du är imam. När imamen är dum i huvudet blir folket fördummat.


Just därför insisterar han på att församlingen ska välja om honom varje år.


– Då ser jag varje år att det faktiskt finns folk som är emot mig och som har andra idéer. Det är nyttigt.


Vi strosar genom Fisksätra centrum och bibliotekarier, Folkets hus ordförande och några högstadielever hälsar på Awad Olwan.


– Salam aleikum! Frid vare med er, nickar han och ler.


Vi passerar platsen där Awad Olwan och Svenska kyrkan planerar ett gemensamt Guds hus. En ingång till moskén, en till kyrkan.


När forskningsminister Lars Leijonborg (FP) initierade en utredning av en svensk imamutbildning varnade han för att Sverige med öppna ögon bidrar "till en radikalisering av islam i Sverige”. Men Awad Olwan räds inte en radikal islam som säger att Gud är större, att människor ska be och vara schyssta mot varandra. Extremism, däremot, är "islams värsta fiende". Mot den hjälper ingen imamutbildning.


– Extremism kan bara bekämpas inifrån den muslimska gruppen. Det borde vara muslimernas främsta uppgift."Källa, Svenska Dagbladet söndag 31 maj 2009:
"Utbildningsdepartementet

Pressinbjudan: Imamutbildningsutredningen klar

2009-05-29 16:14


Måndag den 1 juni överlämnar Imamutbildningsutredningen sitt betänkande "Staten och imamerna. Religion, integration, autonomi" (SOU 2009:52) till högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.


Sverige har, i likhet med de flesta andra västeuropeiska länder, under efterkrigstiden kommit att bli alltmer mångkulturellt och mångreligiöst präglat. Parallellt med denna utveckling eftersträvas från statens sida en ökad jämlikhet i behandlingen av landets trossamfund.


Delvis för att möta de förfrågningar som gjorts bland vissa av landets muslimska organisationer och samfund, tillsatte regeringen i maj 2008 en utredning för att se över förutsättningarna för att inrätta en eventuell svensk utbildning av imamer

(Dir. 2008:66).


Överlämnandet till Lars Leijonborg följs av en presskonferens där den särskilde utredaren, professor Erik Amnå och sekreteraren, fil. dr Pia Brundin presenterar betänkandet.


Presslegitimation krävs.
Välkomna!

Tid och plats:
Måndag 1 juni klockan 11.00.
Pressrummet, Rosenbad i Stockholm.

Webbutsändning:
Pressträffen kommer att webbsändas.

Kontakt:
Erik Amnå
Särskild utredare
070-627 30 67

-------------------------

Relaterade publikationer

-------------------------

Dir. 2008:66 Utbildning för imamer
Källor, gemensamt pressmeddelande från Utbildningsdepartementet och Utrikesdepartementet fredag 29 maj 2009:I
Kommitédirektiv:
I
I
I
"Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (FP) får nu rådet att inte bygga upp en imamutbildning.
"Jag ifrågasätter om en sekulär stat ska gå in och styra en religiös organisation genom ledarutbildning", skriver professor Erik Amnå, som utrett frågan på regeringens uppdrag, på Dagens Nyheters debattsida.
Amnå menar att utbildningen till imam på sikt borde kunna ske dels genom att svenska ungdomar läser åtminstone delar vid utländska universitet och lärosäten, dels genom att muslimska organisationer skapar egna lösningar, kanske i samspel med svenska religionsvetenskapliga utbildningar.
"Men att ta över och organisera utbildningen vore att auktorisera vissa imamer. Det skulle spä på en frekvent misstänksamhet mot att staten vill disciplinera landets imamer genom utbildning", skriver utredaren i DN."
I
I
Källa, TT måndag 1 juni 2009:
I

Muslimsk elvaåring könsstympad på sommarlovet"GÖTEBORG. Elvaåriga Iman var på sommarlov i Somalia. Där könsstympades hon med hjälp av sin egen mamma.
- Man bör lyda sina föräldrar fast jag kände det som om de skulle döda mig, har flickan berättat. Först nu, åtta år efter övergreppet, betalas ett skadestånd på 400 000 kronor ut.


Det finns endast två rättsfall i Sverige om kvinnlig könsstympning som lett till fällande domar. I båda fallen rör det sig om flickor från Göteborg.
Iman kom till Sverige från Somalia 1994, fem år gammal.


Kom inte tillbaka

Sommaren 2001 reste hon, hennes syskon och mamman till Somalia för att hälsa på släkten. Iman skulle börja sjätte klass. Varken hon eller hennes systrar kom hem i tid till skolstarten.


Orsak: flickorna omskars i hemlandet och det dröjde två månader innan Iman kunde gå utan smärta. De tre syskonen togs till ett litet hus på en ödslig plats. Iman lades ner på en matta på golvet. Mamman och två äldre kvinnor höll fast henne medan läkaren skar.


- Jag tror att jag tuppade av en stund, berättade Iman under rättegången.


Elvaåringens klitoris och delar av de inre blygdläpparna skars bort med ett rakblad. Därefter syddes de inre blygdläpparna ihop ner till urinrörets mynning. Ingreppet har vållat hennes stora smärtor och obehag när hon urinerar och menstruerar.


- Jag kunde inte kissa ordentligt, det hettade och sen när mensen kom blev det ännu värre.


Men det skulle dröja ända till 2006 innan modern fälldes i svensk domstol. Då hade Iman dessutom misshandlats svårt med allehanda tillhyggen av mamman. Dessutom utsatte modern dottern för regelbundna inspektioner av underlivet för att se om hon varit sexuellt aktiv."


Källa, Göteborgstidningen söndag 31 maj 2009:http://www.gt.se/nyheter/1.1588881/raddad-av-sin-pappa-nu-kampar-hon-mot-omskarelse

SkolboksislamEn bibliografi har satts samman över läromedelsforskning. Bloggen har dragit ut forskning som behandlar läromedel om islam:"Bergström, R. (2006). Islamofobiska tendenser i läroböcker. En syftesrelaterad textanalys av
två läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan. Pedagogik med didaktisk inriktning C.
C-uppsatser vid Pedagogiska institutionen. Örebro universitet."


"Härenstam, K. (1984). Ökad förståelse för islam? Ämnesdidaktisk granskning av läromedel i
religionskunskap för högstadiet och gymnasiet. Karlstad 1984


Härenstam, K. (1993). Historieböckers islam (Ur: Spov 21. Studier i den pedagogiska väven
(red. Staffan Selander). Stockholm 1993.


Härenstam, K. (1993). Skolboksislam. Analys av bilden av islam i läroböcker i
religionskunskap. Göteborg Studies in Educational Sciences 93, Göteborgs universitet:
Pedagogiska institutionen.


I sin avhandling har Härenstam undersökt hur islam presenteras i svenska skolböcker. Hans
resultat visar att det oftast är i negativa omdömen. Det står inget felaktigt, men författarna har
ofta fokuserat vid det som är annorlunda och negativt. Kristendomen ges också mycket mer
utrymme än övriga religioner. I böckerna fram till 1962 beskrivs muslimen som fanatisk. I
nästa period, 1962 till 1969, beskrivs muslimen som exotisk och under den sista perioden,
från 1969 till 1980, är det den kvinnoförtryckande muslimen som dominerar. Det finns dock
läroböcker som avviker från detta mönster. Att innehållet i böckerna förändrats beror enligt
Härenstam på att läroplaner och världspolitik förändrats."


"Marknäs, J. (2003). “Arabstormen”. En kvantitativ och kvalitativ analys av bilden av islam
och muslimer i svenska läroböcker. Pedagogiskt didaktiskt examensarbete. Rapport
nr:2003:641. Göteborgs universitet.


Författaren har undersökt om det skett någon förändring avseende den bild av islam och
muslimer som givits i ett antal svenska religions- och historieböcker avsedda för högstadiet.
Det visade sig att rent omfångsmässigt hade det skett en ökning i läroböckernas avsnitt om
islam och muslimer, från de äldsta läroböckerna till de yngsta. Särskilt märktes ökningen i
religionsböckerna, men även i historieböckerna hade det skett en ökning. Denna ökning kunde
delvis förklaras utifrån riktlinjer i de olika läroplanerna. Vidare hade läroböckernas framställningar
blivit mer objektiva. Värdeladdade ord och utryck hade blivit färre. Bilden av islam
och muslimer problematiserades mer, framför allt i de yngre religionsböckerna. Vidare fann
författaren att det fanns skillnader mellan religions-och historieböckernas framställningar om tex den islamiska Gudsbilden, människosynen, bilden av Muhammed och islams expansion."Källa,

Forskning
om
läromedel

En bibliografi sammanställd av
fil. dr. Monica Reichenberg
2007 års upplaga

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund – SLFFReepalu undviker utspel om Rosengårds skolorDen vackra och kloka journalisten och debattören Dilsa Demirbag-Sten granskar på kultursidan idag stadsdelen Rosengård. Hon pekar på hur Malmös komunstyrelseordförande Ilmar Reepalu medvetet väljer bort att uttala sig om de misslyckade skolorna på Rosengård:"Mediebevakningen av Rosengård sträcker sig numera även utanför Sveriges gränser, bland annat tack vare kommunpolitikern Ilmar Reepalus uttalande före Davis cup-matchen mellan Sverige och Israel i vintras. Exempelvis hävdade den amerikanska kanalen CBS i ett långt reportage att hela Malmö låg under islamistiska gruppers kontroll."


"Herrgården är byggd för att möta behovet för 3 000 personer, men i dag är 5 000 personer registrerade i bostadsområdet. Polisiära myndigheter beräknar att det därutöver bor ytterligare 2000–3000 personer illegalt i området. Det mediala fokuset har länge legat på just trångboddheten.


Nyheten, däremot, att endast hälften av niondeklassarna i Rosengårdsskolan lämnar skolan med behörighet till gymnasiet ges mindre plats. Trots att alla barn har laglig rätt till resurshjälp är det mycket sällan elevernas behov möts. Nedskärningar i skolan är tydliga och drabbar dem som behöver stöd mest. Den tröga arbetsmarknaden och allt mindre resurser till skola och förskola lyfts sällan fram som relevanta förklaringar till oron i Rosengård.


Skillnaderna mellan olika familjers utbildningsbakgrund är stora och påverkar i hög grad resultaten i skolorna. NA-klasserna i Tensta Gymnasium har länge varit Sveriges bästa. Rosengårds skolor har kanske inte på samma sätt lyckats positionera sig, men även här är skillnaderna mellan eleverna gigantiska.


Det är en verklighet som Reepalu sällan gör utspel om. I sann integrationsivrande och projektorienterad socialdemokratisk anda har Rosengård – likt Tensta, Rinkeby och Botkyrka – överösts av projekt som avslutas lika abrupt som de uppstått. Insatserna präglas mycket sällan av kontinuitet. "


Källa, Kvällsposten och Expressen söndag 31 maj 2009:


" – Jag har pratat med ganska många pedagoger på Rosengård som tror att de har mellan trettio och femtio procent i sina klasser som har adhd. Men det är inte statistiskt möjligt att de har så många. Däremot är det möjligt att de har andra generationens traumatiserade barn.
Med det menar hon barn och ungdomar som fötts i Sverige och vars föräldrar skadats av svåra upplevelser som krig, tortyr, organiserat våld eller förföljelse.


– Barnen får samma symptom som sina föräldrar och behöver också behandling.
Hos eleverna kan det märkas genom att de är överaktiva, har svårt att koncentrera sig och problem med inlärningen. Symptomen är liknande för adhd.


Marie-Louise Lundberg säger att det finns många barn i Malmö som inte får rätt hjälp och därmed riskerar att inte klara sin skolgång. Som chef för teamet för tortyr- och krigsdrabbade på Umas anser hon att teamet borde starta en särskild grupp för de här eleverna. Samtidigt vet hon att resurserna är knappa."


Källa, Sydsvenskan 20 februari 2008:


Muslimska särkrav i skolan lagstiftas bort
"Jan Björklund och Nyamko Sabuni:


Ny skollag avskaffar rätten att bli befriad från lektioner om sex och samlevnad och simundervisning.


Alla elever, även invandrarflickor, har rätt till simundervisning, att delta i idrottslektioner och att tillgodogöra sig sex och samlevnadsundervisningen. Det görs tydligt i den nya skollagen, som går ut på remiss i sommar. Vi anser att i Sverige har alla barn och ungdomar rätt till de kunskaper som grundskolan ska ge oavsett om föräldrarna gillar det eller ej, skriver utbildningsminister Jan Björklund och integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.""För att kontrollera döttrarna vill vissa föräldrar att de inte deltar i vissa inslag i skolan, till exempel undervisningen i idrott, simning eller sex och samlevnad. De får kanske inte följa med på klassresor och klassfester. Flickors liv kan vara hårt kontrollerade och överträdelser av familjens regler kan leda till sanktioner i form av hårdare restriktioner, hot och i värsta fall våld.""De flesta flickor svarar att inslagen strider mot familjens religion eller kultur, eller att det är svårt att delta i vissa aktiviteter eftersom de bär slöja.""Naturligtvis bör skolan tillfälligtvis använda gruppindelning eller andra organisatoriska och pedagogiska åtgärder för att undvika att känsliga situationer uppstår. Till exempel är det möjligt att anordna undervisningen i olika grupper för flickor och pojkar."Källa, DN Debatt sidan 5 söndag 31 maj 2009:TT hakar på direkt 31/5 2009:2009-05-30

Somalier bad i vägdiketEn äldre man hade hand om ett projekt för arbetslösa invandrare. Han berättar så här för bloggen Muslimska Friskolan:


Mellan Svedala och Lund var invandrare utplacerade från Arbetsförmedlingen. De skulle dra sitt strå till stacken mot att de fick uppehälle betalt av samhället. Den äldre mannen som var arbetsledare prisade romerna för deras arbetsförmåga. De arbetade på hela tiden. Romerna kom fram till arbetsledaren och frågade varför somalierna lämnat romerna ensamma att utföra arbetet.


Arbetsledaren gick och letade efter somalierna. Han upptäckte dem i vägdiket till riksväg 108. Dit hade de gått utan att meddela arbetsledaren. När han upptäckte dem låg de och bad mot Mecka.


Arbetsledaren sa åt somalierna att dra åt helvete. Somalierna hämnades genom att berätta för Arbetsförmedlingen att arbetsledaren behandlat dem illa. Men arbetsledaren stod på sig och svarade Arbetsförmedlingen att han inte vill ha personer som sticker ifrån sin plats utan att säga till, bara för att be till Mecka. Arbetsledaren sa till Arbetsförmedlingen att somalierna inte var välkomna tillbaka.
Jämför hur somaliers arbetsschema krockat med Ramadan i en annan bloggpost:


Posted by acorcoran on September 19, 2008

Update: The number has risen to 150 quit or fired. I know, it’s getting a little dizzying.

Here is more information on what the ruckus was about last night at Swift’s Grand Island, NE meatpacking plant. A bunch of Somalis got boisterous and quit. (No, not boisterous like the Greek Somalis!) Hat tip: Blulitespecial.


About 50 to 80 Muslims quit at the JBS Swift & Co. meatpacking plant Thursday night.
Dan Hoppes, president of the United Food and Commercial Workers Union Local No. 22, said the matter stems from the recent debate over break time for the purpose of prayer during the holy month of Ramadan.


“There were some Muslim people who wanted to get the rest of the people to back them to moving their (dinner) break to an earlier time, and when that did not happen, the rest of the people went back to work and those people protesting got loud and boisterous. It wasn’t a physical altercation at all,” Hoppes said.


But there was fear that it might get physical, so the police were called into the Swift plant about 9 p.m.


“By the time the police got there, it was settled down, and several of them went ahead and quit or left the plant,” Hoppes said. “They were told either go back to work or leave.
Great, now poor Grand Island will have 50-80 unemployed Somalis hanging around town."


Källor:

http://refugeeresettlementwatch.wordpress.com/2008/09/19/now-reports-150-somalis-are-gone-quit-or-fired-in-nebraska/

Kackerlackor på RosengårdMalmös berömde gatukonstnär Dan Park ger sig nu in i debatten om kackerlackor på Rosengård. Bland höghusen låter han en ilsken kackerlacka med huvud av apajävel, iklädd arabisk text ur Koranen, uppmana Rosengård att brinna upp. Se bilden ovan som är hämtad ur följande bloggpost 24 maj 2009:
Bilden:


Ögårdsskolan i bostadsrätt i Västra hamnenBiträdande rektor för den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö heter Ann-Louise Wallner:
Ögårdsskolan är moskéns egen friskola vid Islamic Center. Ann-Louise Wallner har berättat för bloggen Muslimska Friskolan hur hon och hennes sambo länge sparat för att få råd med en splitter ny bostadsrätt i Västra hamnen i Malmö. När de skulle flytta in blev det läckage i köket. Det fick göras om och fördröjde den efterlängtade inflyttningen. Västra hamnen i Malmö tillhör det fashionablaste och modernaste boendet i staden.


I dagens Sydsvenskan intervjuas Ann-Louise Wallners sambo Bo Forstenius om livet i bostadsrättsföreningen. Bo Forstenius brukar besöka Ögårdsskolan på arbetstid och levererar olika produkter till skolan. Han hjälper även till med datorerna och ventilationen på Ögårdsskolan. Nu till intervjun om bostadsrätten:
Publicerad 30 maj 2009 1.30 Uppdaterad 30 maj 2009 1.34

Nu sänker flera bostadsrättsföreningar sina månadsavgifter. Orsak: de låga räntorna.


MALMÖ. Det är både gamla föreningar och nya bostadsrättsprojekt som drar nytta av de fallande bostadsräntorna. De fjorton lägenhetsägarna i brf Salongen 20 vid Scaniaplatsen i Västra hamnen får en minskning av månadsavgifterna med 27-28 procent från och med den första juli.


– Vi har lagt om lånen och med våra nya låga räntor kan vi sänka så här mycket, säger styrelseledamoten Bo Forstenius.


Själv bor han i en trea på 85 kvadratmeter. Hans avgift sänks från 5600 kronor till knappt 4100 kronor.


Trots sänkningen kan föreningen öka amorteringstakten på lånen och bygga upp en buffert för att klara framtida räntehöjningar:


– Men blir det kraftiga räntehöjningar kanske vi måste justera avgifterna, annars inte, säger Bo Forstenius."Källa, Sydsvenskan lördag 30 maj 2009:


Islamisk lekplatsNu finns en webbsida på Internet där småbarn ska lära sig islamiska lekar och spel på arabiska:"Assalamu Alaikum! Welcome to Islamic playground.com

. Here you will find many activities such as Islamic games, quizzes, puzzles, Arabic alphabet games, Islamic stories and much more. InshaAllah, enjoy your self and tell all your friends about this website."Arabic Alphabet Games/Puzzles
Islamic crossword puzzles
Islamic Jigsaw Puzzles
Wordsearch Puzzles
Islamic Quiz Time
Miscellaneous Islamic Games
Islamic Colouring Activities
Printable Activities
Islamic Wallpapers


1. Slide Puzzle - ...Slide Puzzle - Mosques

2. Drag & Drop Kab...Drag & Drop Kabah Quiz

3. Ramadan Wordsea...Ramadan Wordsearch puzzle / game

4. Islamic Colorin...Islamic Coloring / Colouring pages - 1

5. Find The Words...Find The Words
Subscribe to our news letter toget the latest updates .
Your E-mail Address:

Un-Subscribe


Källa, Islamic Playground:


2009-05-29

Rosengårds pappor bryr sig inte om barnenRubriken på bloggposten är en sammanfattning av Sydsvenskans artikel idag:


"Herrgården

"Kom för att visa svenska myndigheter att vi bryr oss om Rosengård och våra barn". Kalthoum Saad delade ut sjuhundra lappar. Två mammor och sex pappor kom till mötet.
En basketboll studsar mot asfalten. Det är tidig fredagskväll på Herrgården. Kalthoum Saad knyter näven och utbrister:


– Det här är sista gången som jag engagerar mig på Rosengård!


Hon har ägnat fyra dagar åt att dela ut minst sjuhundra lappar. På lapparna stod:

"Hej alla pappor", för hon vände sig särskilt till pappor. "Kom för att visa svenska myndigheter att vi bryr oss om Rosengård och våra barn". Kalthoum Saad vill få slut på bränder och stenkastning.


– Jag vill att föräldrarna vaknar!


Nu står hon vid Rosengårdsskolans entré, klädd i grön- och vitprickig sommarklänning, och väntar på vuxna som inte dyker upp.


Tjugofem minuter efter utsatt tid kan mötet ändå börja. En liten församling är på plats i skolans aula:

Två mammor. Tre pappor (några ansluter under mötet, som mest är de sex). Tre stadsdelsvärdar. Två personer som jobbar med trygghetsfrågor på Rosengårds stadsdelsförvaltning. Två talare – socionomen Haider Al-Baseer och forskaren i pedagogik Laid Bouakaz.


Laid Bouakaz talar om "social schizofreni" och "identitetskamp"."Läs hela artikeln i Sydsvenskan fredag 29 maj 2009:


2009-05-28

Bok om Rosengårdsskolans DallasEn bok har skrivits om Rosengårds och Sveriges bäste muslim, Dallas. I många år arbetade han på Sveriges sämsta skola, Rosengårdsskolan. Då han efter över tio år begärde löneförhöjning på sina 18 000 kronor i månaden fick han nej av rektorn. Då slutade Dallas:"Dallas karisma bär berättelsen

Författare: Lars Åberg

Förlag: Gong Gong


Det var väl bara en tidsfråga, men nu har i alla fall Lars Åberg, till vardags skribent på bland annat Sydsvenskan och Göteborgsposten tagit tag i saken och skrivit en bok om rikskände Dallas alias Diabaté Dialy Mory. Stora famnet är titeln på verket i fråga, och visst är den passande. För är det något mångsysslaren Dallas alltid gjort, så är det att ha tagit emot ungdomar med öppna armar. Vare sig det nu handlat om att träna dem i Malmö Boxningsklubb eller att agera fritidsledare har han funnits där i Rosengård i egenskap av en lika uppmuntrande påhejare som fast styrande hand."


"Mer resonemang av samma vara går som en röd tråd i Stora famnen. Han pratar om sådant som är "känsligt att säga i Sverige", och hit hör att det bor "för många socialbidragstagare i Rosengård". Folk vill inte bli stämplade, menar han inte utan anledning och fortsätter sedan uttrycka saker som att invandrare inte ska klaga och skylla på samhället i alla väder."


"Via intervjuer med "hans" ungdomar", de egna barnen, rektorn på Rosengårdsskolan och en före detta styrelseledamot i boxningsklubben får man en rätt bra uppfattning om denne färgstarke svensksenegales."


Källa, Skånska Dagbladet närproducerade nyheter torsdag 28 maj 2009:


Länk till boken Stora famnen - Pappa Dallas i Rosengård:
http://www.gonggong.nu/bok/dallas.htm


Dallas sida på svenska Wikipedia:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dialy_Mory_Diabat%C3%A9

Lekdag på ÖgårdsskolanEnligt biträdande rektor och lärarel på Islamic Centers muslimska friskola Ögårdsskolan, kan barnen inte leka med varandra. På skolgården runt moskén bråkar de i stället. Därför anordnas en gång per år en lekdag:


"Lekdag i skolan

Idag den 23 mars 2009 har vi haft en lekdag i skolan. Alla elever i skolan deltog i leken.
Lärarna delade eleverna i två grupper; lågstadiet och mellanstadiet.
Det var fyra stationer med olika lekar. Eleverna fick gå från station till station.
Anledningen med dagen var att alla elever i skolan fick umgås med varandra och ha roligt tillsammans och att de får mer motion, dessutom lär sig nya spel.
Barnen fick en rolig dag och fick röra på sig mer.Källa, Ögårdsskolan 23 mars 2009:


Länk till bilderna från lekdagen 23 mars 2009:


Imam slog pojkar som inte kunde Koranen"Den förre imamen mötte Jesus i svensk baptistkyrka

Veckans nummer

Publicerad: 2009-05-28Elias var en gång en mycket hängiven imam för sunnimuslimer i Irak, men han tvingades fly efter USA:s invasion i Irak. Han tillhörde nämligen Saddam Husseins män, och när Saddam dödats fortsatte jakten på dennes anhängare. Djupt deprimerad och svårt fysiskt sjuk tvingades Elias först gömma sig och sedan fly till Sverige. För cirka 15 månader sedan kom han först till Stockholm och sedan till flyktingförläggningen i Karlskoga.


En dag efter en fest i baptistkyrkan, när han var som mest deprimerad och samtidigt förbryllad, mötte han Jesus i en dröm och blev förvissad om att Jesus verkligen är Guds son. Detta hade under alla år varit en fullkomligt orimlig tanke för Elias. Men bara veckorna efter att han bett en överlåtelsebön till Jesus ville han bli döpt. I samband med dopet i Karlskoga Baptistförsamling tror han att han blev helad från prostatacancer. En kort tid efteråt, när sjukhuset tog nya prover, fanns nämligen inga spår av cancerceller kvar och den svåra värken men också depressionen var borta.


Kriget i Irak har skapat stora flyktingvågor ut över världen. Tusentals irakier har också kommit till Sverige. Speciellt de som var allierade med förre diktatorn Saddam Hussein fick det allt svårare för varje år som gick efter USA:s invasion. Elias var sedan sin ungdom en rättrogen muslim. Han växte upp i en kurdisk stad, men hans föräldrar flyttade med honom till Bagdad när han var en liten pojke på 1950-talet. Men snart förlorade han sina föräldrar. Först dog hans pappa när Elias var 13 år, och bara två år senare dog hans mamma.


Partimedlem

– Jag var 22 år när jag började mina muslimska teologistudier för imamer i Bagdad. Efter den utbildningen blev jag en oerhört hängiven sunnimuslim. Jag hade lärt mig Koranen utantill. De pojkar som jag undervisade som inte kunde Koranen, slog jag för att tvinga dem att lära sig.


Saddam Husseins Baathparti blev alltmer militant med åren men ändå tvekade inte Elias. Han gick med i partiet och blev också en hängiven partimedlem. Men brytningen kom 1987 när Saddam Hussein anföll och dödade 180 000 kurder.


– Själva strategin för att döda kurder var att använda en viss text i Koranen för att motivera dödandet. Då började mina tvivel på islam när den heliga boken användes mot mitt eget folk. Fem år senare 1992 fick jag ett Nya testamente av en evangelist i Irak. I hemlighet började jag läsa och tyckte det var så vackert språk. Men jag visste inget om Jesus och jag förstod inte vad det handlade om när jag läste från början i Nya testamentet.


Läs mer i Hemmets Vän nr 22 - 2009"Källa, Hemmets vän 28 maj 2009:

Internetutdraget är en del av den längre artikeln i nummer 22 år 2009


Försvarshögskolans underkända remissvarDetaljering av bloggposten:JO översände återremissen med vändande post. Återremissen, alltså bakläxan, är daterad redan den 12 maj 2009 (aktbilaga 5, med ärendemeningen "FÖRNYAD REMISS". Remissvaret (med ärendemeningen "Yttrande", inkommet den 11 maj 2009) är aktbilaga 4.


Försvarshögskolans underkända remissvar:

Inkom till JO den 11 maj 2009.

Daterat den 20 april 2009 (!)


"JO har anmodat [...]." Tryckfrihetsförordningen tillförsäkrar [...], envar rätt att [...] meddela uppfifter och underrättelser. FHS följer gällande lag. Ingen anställd får begränsa annans meddelarfrihet. "Försvarshögskolans utredning visar att så ej heller har skett. Påståendet att högskolejuristen eller någon annan vid Försvarshögskolan har försökt begränsa yttrandefriheten för en kollega avvisas därför."


"NN grundar sin anmälan på uppgifter från bloggen *Muslimska friskolan*. I anmälan anges att en anställd ska ha sagt [...]. En utredning av vad den anställda sagt eller inte har sagt, torde inte vara möjlig att genomföra utan att bryta mot förbudet att efterforska en meddelare. Försvarshögskolan avstår därför från att försöka utreda huruvida uppgifterna i bloggen är sanningsenliga eller inte. Under andra förhållanden skulle [...]"


2009-05-27

Folkbildningsnätet gör reklam för muslimsk friskolaIslamic Center ska till Malmö tingsrätt för att moskén inte betalat 22 månadshyror för sin muslimska friskola Ögårdsskolan. Både Islamic Center och Ögårdsskolan får trots detta reklam från Folkbildningsnätet:Länk

Ämne: Livsåskådning & filosofi

Upphovsman: Bejzat Becirov, Islamic Center, Malmö

Islamic Center i Malmö

Den officiella sidan för Moskén i Malmö.

Mer om

På deras hemsida kan man läsa om byggnadens och verksamhetens historia. Det finns även information om aktuella saker och om deras friskola för låg och mellan stadiet.

Mer om:
islam

Publicerad: 2004-07-01
Ändrad: 2007-05-10

Direktlänk >"


Källa, Folkbildningsnätets pedagogiska resurser:

Försvarshögskolan får bakläxa av JO

JO har i dagarna i slutet av maj 2009 underkänt Försvarshögskolans remissvar om meddelarfrihet. JO har nu därför gjort en återremiss där de begär att Försvarshögskolan skall redovisa sin utredning om meddelarfriheten. Med andra ord underkänner JO Försvarshögskolans remissvar och ger dem bakläxa. Remissvaret från Försvarshögskolan och återremissen från JO är offentlig handling.


Läs om JO-utredningen mot Försvarshögskolan för bristande meddelarfrihet i följande bloggposter:Den 11 maj 2009 fick JO remissvaret från Försvarshögskolan i utredningen om meddelarfriheten. Men remissvaret från Försvarshögskolan var egentligen färdigt redan 20 april 2009. Varför sände inte Försvarshögskolan iväg det då?

Diarienumret hos JO är:
1852 - 2009


Försvarshögskolan hänvisar i sitt remissvar till tryckfrihetsförordningen. Försvarshögskolan påstår sig därefter ha gjort en utredning som visar att deras tidigare högskolejurist Susanna Broms inte kränkt meddelarfriheten för någon anställd medarbetare på Försvarshögskolan.


Se bloggposten om vad Josefine dos Santos och Susanna Broms sagt om detta till bloggen Muslimska Friskolan här:


Sedan berättar Försvarshögskolan i sitt remissvar att de inte kan utreda om uppgifterna som står om medarbetaren i bloggen Muslimska Friskolan om meddelarfriheten.


På en och samma gång påstår Försvarshögskolan alltså i sitt remissvar att de både utrett att meddelarfriheten inte kränkts av högskolejuristen, samt att de inte kan och inte har utrett om meddelarfriheten för den aktuella medarbetaren kränkts. Helt ologiskt. Man kan inte både utreda något och samtidigt påstå att det är omöjligt att utreda samma sak. Försvarshögskolan påstår att det är omöjligt att utreda sistnämnda och därför har de inte ens talat med medarbetaren för att kontrollera uppgifterna.


JO har därför nu svarat Försvarshögskolan i en återremiss. Där skriver JO att remissvaret som Försvarshögskolan sänt om meddelarfriheten är otillfredsställande. JO uppmanar Försvarshögskolan i återremissen att förklara vilka utredningsuppgifter man vidtagit. Senast 15 juni 2009 har Försvarshögskolan på sig att göra bakläxan.


2009-05-26

Studentuppsats om Islamic Center borttagen"Religiösa organisationer - Arbetsförmedlingens framtida samarbetspartners? En kvalitativ studie av Islamic Center och dess nätverk

Detta är en C-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Love Von Gertten; Daniel Sturesson; [2006]Sammanfattning: Uppsatsen är en studie av Islamic Center i Malmö och dess nätverk och syftar till att förstå hur religiösa föreningar påverkar förutsättningarna för ekonomisk integration. Studien är kvalitativ och baseras på intervjuer som huvudkälla, såväl intervjuer med individer på Islamic Center som andra personer som på olika sätt arbetar med och har insyn i organisationen. Den har främst baserats på teori kring socialt kapital och nätverksbyggande som viktiga förutsättningar för ekonomisk integration. De viktigaste slutsatserna med uppsatsen anser vi vara att ideella/idéburna organisationer har något att bidra med till de offentliga institutioner som skall hjälpa folk in i arbetslivet. Samtidigt så måste de ideella/idéburna organisationerna själva vara beredda att anpassa sig till det regelverk som offentliga institutioner lyder under för att kunna få ta del av det arbetet.


Gällande Islamic Centers nätverk har de stora möjligheter att hjälpa sina medlemmar som är del av en minoritetsgrupp i samhället men nätverket bör dock formaliseras för att inte riskera att självdö. Uppsatsen har inga direkta generaliseringsambitioner, men öppnar upp för framtida forskning om hur offentliga institutioner lättast bör ta vara på den vilja och specialkunskap som ideella/idéburna organisationer bär på.

HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)"


Källa, Uppsatser.se år 2006 från Lunds universitet:En sak är märklig. Följer man de två studenternas uppmaning och trycker på länken där man kan hämta uppsatsen i fulltext, så kommer följande text upp:"Kan ej visa fullpost, ingen känd dokumenttyp upptäckt.


Innehållsansvarig:
Jörgen Eriksson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen

Ansvarig enhet: Biblioteksdirektionen
Uppdaterad: 2009-03-25"


Källa, Lunds universitet:Varför har man tagit bort uppatsen i fulltext som studenterna själva länkar till och rekommenderar? Är den inte längre läsvärd och vad innehåller den för fakta som man i efterhand skulle kunna invända emot?Presentation av uppsatsen om Islamic Center utan vidare möjlighet att läsa den i fulltext återfinns också på Mimers brunn:

2009-05-25

Invandrarungdomar får studiecirkel mot rasistiska journalister"Medieskola utmanar journalistikens "vita blick"


I maj startar Malmös första studiecirkel i antirasistisk journalistik - Reservat. En av utmaningarna är att synliggöra journalistikens "vita blick", och vända den mot journalisterna själva, säger initiativtagaren Leandro Schclarek Mulinari.


- Den antirasistiska rörelsen är duktig på att kritisera journalistkåren, men lite sämre på att förklara varför journalister ofta hamnar i enkla förklaringar. Det vill vi ändra på, säger Leandro Schclarek Mulinari, som själv har arbetat på flera skånska lokalredaktioner.
Det senaste året har flera saker hänt i hans hemstad Malmö som de lokala medierna har rapporterat om på ett förenklat sätt, tycker han. Ett exempel är nyhetsbevakningen om Malmöpoliserna som kallade ungdomar i Rosengård för "apajävlar".

- Det framställdes i medierna som en enskild händelse. Men alla med erfarenhet av diskriminering vet att det inte var det.


Han menar att många redaktioner har en "vit blick", som gör det svårt att på allvar förstå vad det innebär att höra en sak som "apajävel".


- Jag såg ett inslag i TV4 där reporten stod nån kilometer utanför Rosengård och rapporterade om stenkastningen. Vad skickar det för signaler?"


"I sommar ska Reservat hålla en månadslång kurs för ungdomar från områden med "dåligt medialt rykte".


- Det är viktigt att personer med sådan bakgrund tar plats i journalistkåren, säger Leandro Schclarek Mulinari. Ett grundproblem på redaktionerna är att journalister gärna accepterar "sanningar" från olika talespersoner, till exempel polisen. Det ligger inbäddat i sättet vi gör journalistik på, menar han.


Men journalister med egna kunskaper om till exempel livet i Rosengård har erfarenheter och kontaktnät som gör att de inte blir lika beroende av olika talespersoner, säger Leandro Schclarek Mulinari, men framhåller samtidigt att det är viktigt att "gräva där man står"."

"En av deltagarna är Mariam Carlsson Kanyama.
- Genom Reservat har jag lärt mig använda satir och humor för att kommunicera allvarliga budskap, säger hon. Det är ett bra sätt att kommunicera med människor som till exempel tror att det bara är undantag när polisen kallar folk för "Neger Niggersson"."Källa, Quick Response måndag 25 maj 2009:


Religionsdialog med Islamic Center

Islamic Center, Malmö
Foto: Alf Sjölin


"Religionsdialog


Genom att vår församling har det läge den har, med Rosengård i Malmö som stadsdel, tycker vi att Religionsdialog är något mycket naturligt. Därför bedriver vi också dialog med olika religiösa inriktningar på en rad olika sätt, via skolan, via grannar (Islamic Centre, Maria i Rosengård katolska kyrka, Makedonska ortodoxa församlingen och många andra) liksom via Malmö Kristna Råd, våra grannförsamlingar inoms Svenska kyrkan m.fl."


Källa, VÄSTRA SKRÄVLINGE FÖRSAMLING - RELIGIONSDIALOG 2009:


Rektorn försvarar den muslimske antisemiten Ahmed Rami
"Därför har universitetet inte reagerat på UF:s inbjudan av Rami


Universitetet ska inte avgöra vad som är passande eller inte i studentföreningarnas verksamhet, skriver rektor Mille Millnert.


Under helgen har Utrikespolitiska studentföreningen (UF) kritiserats hårt på ledarplats i Dagens Nyheter och Östgöta Correspondenten för att man till debatten om yttrandefrihet förra onsdagen bjudit in Ahmed Rami. Rami fälldes för 20 år sedan för sin antisemitiska propaganda i dåvarande Radio Islam. Man har i sammanhanget också ställt frågan hur universitetet kunde låta detta ske i sina lokaler och varför inte universitetet reagerat.


Nu är det så att alla demokratiskt uppbyggda studentföreningar, enligt högskoleförordningen, har rätt att bruka universitetets lokaler. Det ligger i sakens natur att spännvidden kan var stor och många föreningar kan stå för värderingar och åsikter som ligger långt utanför det som är svenskt mainstream. Det är inte universitetets uppgift att godkänna vad som är passande. Självklart måste universitetet reagera om det är arrangemang som direkt kränker eller angriper universitetets grundläggande värden.


Här handlade det tvärtom om en debatt om yttrandefrihet, en angelägen diskussion om ett för både demokrati och akademi omistligt värde. I det läget ska universitetet inte gå in och agera överdomare om hur en sådan debatt ska föras eller vilka som ska delta.


Utrikespolitiska studentföreningen har under det gångna året trätt fram som en av de mest livaktiga föreningarna vid universitetet. De har haft en lång rad av uppmärksammade arrangemang och det är ingen tillfällighet att denna vecka är både Fredrik Reinfeldt och Margot Wallström föreningens gäster. Föreningen har i hög grad bidragit till att berika studentlivet vid Linköpings universitet. De har också varit konsekventa i att inte dra sig för kontroversiella inbjudningar, så har de under året bjudit in både rondellhundskonstnären Lars Wilks och mitt under brinnande Gazakonflikt Israels ambassadör. Man kan ha olika uppfattningar om det lämpliga i dessa inbjudningar, men det är en diskussion man får ta med föreningen, det är inte universitetets sak att uttrycka sitt gillande eller ogillande.


Mille Millnert
rektor


2009-05-25


Källa, nyhetsbrev från Linköpings universitets rektor måndag 25 maj 2009:Bloggen Muslimska Friskolan fick idag 25 maj 2009 en intervju med Linköpings universitets Informationsdirektör Lars Holberg:
I
I
Presskontakter
press@info.liu.se
I
Du kan också vända dig direkt till följande kontaktperson:
Journalister

Lars Holberg
013-28 16 94,
0708-20 16 94
Informationsdirektör.
Allmänna presskontakter särskilt universitetsledning
I
I
Lars Holberg har godkänt att bloggen Muslimska Friskolan publicerar hela nyhetsmeddelandet. Han ser gärna att bloggen hjälper till att förmedla rektorns budskap. Bloggen undrar varför Linköpings universitet gjort ett nyhetsmeddelande som bara kan läsas på hemsidan, och inte ett pressmeddelande så att alla blir varse ståndpunkten. Holberg svarar att denna nyhet främst är avsedd för Linköpings universitets egna anställda samt studenter och inte media.
I
I
Holberg gillar dock inte rubriken på bloggposten:
I
I
Holberg får frågan hur Linköpings universitet kan jämföra en dömd antisemit med Israels ostraffade ambassadör och den ostraffade konstnären Lars Vilks. Holberg svarar att Ahmed Rami har avtjänat sitt straff och det var tjugo år sedan. Holberg ställs inför frågan om Linköpings universitet har något att erinra om Utrikespolitiska studentföreningen bjuder in andra dömda brottslingar. Han säger att det får Linköpings universitet inte ha något emot eller lägga sig i enligt högskoleförordningen. Holberg säger att så länge Ahmed Rami talar om yttrandefrihet och inte om hat mot judar som i Radio Islam, så strider det inte mot universitetets värdegrund. Andra brottslingar är således också välkomna att tala på Linköpings universitet hos Utrikespolitiska studentföreningen menar Holberg.

2009-05-24

Öppet hus på Ögårdsskolan
Det var fullt av slöjor på skolgården när den muslimska friskolan Ögårdsskolan hade öppet hus. Som ses på länken till bilderna längst ner tillhör Ögårdsskolan moskén vid Islamic Center i Malmö:


"Öppet hus


Skolan brukar ha öppet hus varje år där alla eleverna och föräldrarna är välkomna. Vi brukar leka, grilla, sälja våra leksaker och ha roligt tillsammans, och så var det på lördagen den 9 maj 2009. Det var först lektioner vi skulle visa våra föräldrar hur vi brukar jobba i klassrummet i vanlig läsdag, sen kunde man sälja kakor, köpa korv , dricka kaffe, saft och det fanns skol loppis också där elever kunde sälja sina saker. Pengarna som man fick från loppis behåller man själv medan kakorna som man sålde går till klasskassan. Klassläraren ska bestämma sedan vad man ska göra med pengarna. Det var fint väder och man hade väldigt roligt.

Öppet hus i skolan lördagen den 9 maj 2009Källa, Ögårdsskolans skolalbum maj 2009:
I
I
Länk till bilderna från öppet hus på Ögårdsskolan 9 maj 2009:
http://www.ogardsskolan.se/Oppet_Hus/index.htm

Islamic Centers farliga omskärelser ändrar Skånes vård"Omskärelser på Region Skånes sjukhus

Publicerad 24 maj 2009 - 17:49
Uppdaterad 24 maj 2009 - 17:56


Region Skåne ska nu bli ett av dom landsting som erbjuder omskärelse för pojkar. Anledningen är att man vill stoppa dom omskärelser som sker av personer med för lite kunskap.


SVT Play
400 ingrepp om året

Under 2006 skar en dansk läkare bort för mycket förhud på en två månader gammal pojke på islamic center, läkaren varnades sen av hälso och sjukvårdsnämnden.


Det är för att komma åt just sådan problematik som Region Skåne nu ger grönt ljus för omskärelser i offentlighetens namn. Att barnen är små och inte kan bestämma själva spelar mindre roll i sammanhanget.


- Den diskussionen skulle vi kunna ha, säger regionrådet Gilbert Tribo (FP). Men vi vet att det utförs i alla fall. Vi får in fall där man har gjort detta vid köksbordet med dåliga redskap, det har varit ohygieniskt, där det blivit oerhörda komplikationer för barnet och där det gjorts under smärtsamma förhållanden.


- Därför tycker vi att det lilla barnet ska få smärtlindring och att det ska göras under goda hygieniska förhållanden, fortsätter han.


Tidigare har flera pojkar hamnat på barnkirurgiska kliniker i Skåne på grund av att omskärelsen har av personer som saknat kunskap.


Trots det är det inte bara region skånes personal som får tillåtelse att utföra omskärelser. Kravet är dock att man är godkänd av socialstyrelsens riktlinjer och att sjukvårdspersonal är med vid omskärelsen.


- Det kan göras av Region Skåne eftersom vi gör ett antal i egen regi idag, säger regionrådet Gilbert Tribo (FP). Men nu ska vi titta på ett ackrediteringsförfarande där de som vill utföra det får gå in och uppfylla ett antal krav som vi sätter upp.


Omskärelser är främst en judisk och muslimsk mångtusenårig tradition som sker när barnen är väldigt små. Och från och med första oktober sker det även på Region Skånes sjukhus och man räknar med att man kommer göra runt 400 omskärelser per år.


Vad det hela kommer kosta är oklart i dagsläget.


- Mörkertalet har varit stort, säger regionrådet Gilbert Tribo (FP). Vi vet inte riktigt hur många som görs hemma på köksbordet utan att vi har någon kontroll på det."Källa, Sydnytt söndag 24 maj 2009:


http://mobil.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=52493&a=1568065


I inslaget som är utlagt på SVT Play visas omskärelserummet bredvid moskén Islamic Center i Malmö. En sekvens visas inifrån moskén där imamen predikar. Utanför på dess muslimska friskola Ögårdsskolan leker lågstadiebarnen:Muslimsk folkpartist vill ha skolavslutning i kyrkan
"Jag vill gärna att mina barn ska få vara med och lära sig svenska traditioner. Det är naturligtvis viktigt att ta hänsyn till olika religioner, men jag tycker det har börjat gå troll i frågan. Jag tycker det är ännu viktigare för invandrar barn att få ta del av goda svenska traditioner. Dit hör skolavslutning i kyrkan. Ni duktiga rektorer har valt fel. Ni gör det inte enklare för oss muslimer genom att flytta skolavslutningen till en idrottshall. Det finns andra sätt att ta hänsyn till olika trosuppfattningar än till just skolavslutningen.Om någon, några har problem med kyrkan låt de få stanna kvar på skolan med någon lärare så är det problemet ur världen. Alla kan ta till sig det budskap som kyrkan har, jag tänker på talet om gemenskap, om att vi hör ihop trots våra olikheter. Hur klingar ett sådant budskap i en idrottshall? Enligt min erfarenhet så har invandrarfamiljer inget emot skolavslutning i kyrkan.Jag vill inte vara med om att tveksamma lärare ska få mig att tillsammans med mina barn känna oss utanför en fin svensk tradition. Vi vill inte bli behandlade som någon etnisk eller religiös särart. Varför ska svenska barn ändra på något som är bra bara för att det kommer alltfler med invandrarbarkgrund till våra skolor? Jag förstår inte det. Jag är besviken.


Awaz Karim

Folkpartiet i Lidköping"Källa, Lidköpingsnytt lördag 23 maj 2009:
Folkpartisten Awaz Karim har enligt Vestmanlands Läns Tidning varit utsatt för hedersförtryck från sin före detta make, folkpartisten Azad Karim. Efter hot från exmaken fick hon fly till annan ort. Läs hur hennes muslimske exmake i polisstyrelsen, folkpartisten Azad Karim, försökte ta livet ur henne:"saxat från VLT

Politiker åtalad för hot mot exfru


Azad Karim


Fp-politikern Azad Karim har åtalats för olaga hot mot sin före detta hustru. Han förnekar brott och sitter kvar på sina politiska uppdrag.


Azad Karim är en av folkpartiets ledande politiker i Västerås. Han sitter i kommunfullmäktige och är vice ordförande i polisstyrelsen. Vid riksdagsvalet i fjol stod han på andra plats på partiets kandidatlista i länet.


Han ställs nu inför rätta vid Västmanlands tingsrätt, sannolikt genomförs rättegången efter nyår.


Åtalet gäller en händelse på E 18 den 14 mars. Enligt vice chefsåklagare Nils Hallonsten har Azad Karim två gånger prejat en annan bil som hans dåvarande hustru Awaz Karim färdades i.


Azad Karim nekar till anklagelserna.


- Jag var inte ens i närheten av platsen, säger han till VLT.


Det finns inga kända vittnen till händelsen utan åtalet bygger främst på uppgifter från Awaz Karim och den manlige bekant som körde bilen hon åkte i. De har i polisförhör berättat att en bil körde om dem i hög fart strax väster om Hällaavfarten. Bilen svängde in tvärt framför dem och sladdade till, vilket gjorde att de tvingades tvärbromsa för att undvika att krocka.


Awaz Karims manlige bekant som körde bilen svängde därefter ut i omkörningsfilen för att ta sig förbi den andra bilen. Då ska föraren i denna bil ha girat in mot mitten av vägen och återigen tvingat dem att tvärbromsa.


Awaz Karim har i polisförhör sagt att hon såg den andre föraren på nära håll och att hon är helt säker på att det var hennes make Azad Karim. Även hennes manlige bekant har pekat ut Azad Karim i en fotokonfrontation.


Sedan händelsen polisanmälts två veckor senare greps Azad Karim av polisen och han satt anhållen i nästan två dygn. När han släpptes utfärdade åklagaren ett besöksförbud. Under ett halvår var han förbjuden att ta kontakt med Awaz Karim.


Under den inledande polisutredningen var Azad Karim misstänkt för försök till dråp, men den rubriceringen ändrades i senare förhör.


Åtalet som har väckts gäller grov vårdslöshet i trafik, samt olaga hot alternativt framkallande av fara för annan.


I åklagarens bevisning ingår uppgifter från ett par i Stockholm dit Awaz Karim och hennes manlige bekant var på väg. De har i förhör sagt att Awaz Karim och mannen berättade om det som hänt när de kom fram och att båda var mycket upprörda.


Även Awaz Karim har varit aktiv inom folkpartiet i Västerås och blev invald i landstingsfullmäktige vid valet i fjol. Efter händelsen som åtalet gäller avsade hon sig uppdraget och bosatte sig på annan ort. Awaz Karim har avböjt att uttala sig i VLT om det som hänt.


Paret hade separerat och låg i skilsmässa i våras."Källa, VLT och Flashback 3 januari 2004:


Föräldrar till skolflickor i hijab ska kastas ut"Vil kaste ut foreldre til jenter med hijab


23.05.2009 kl. 14:51

Kilde: VG NETT


GARDERMOEN (VG Nett) Frp vil sende alle foreldre til småjenter med hijab ut av Norge.


Frp ønsker å gjøre det forbudt å bruke hijab på skolene i Norge. Hvis de får innført det, vil de sende foreldre til småjenter som bruker hijab tilbake til opprinnelseslandet sitt.


- Folk som kommer til Norge må legge fra seg den kvinneundertrykkende og barneundertrykkende kulturen det er å bruke hijab. I skolen skal det være forbudt med hijab, og hvis foreldrene ikke akseptere våre demokratiske rettigheter, så vil vi sende dem rett hjem, slår Frps nestleder Per Sandberg fast.


- Men det er ikke ulovlig å bruke hijab i Norge i dag. Hvordan kan du mene at foreldre til jenter med hijab da skal sendes hjem?


- Det skal bli ulovlig å bruke hijab på skolen, hvis Fremskrittspartiet får det som de vil. Det er undertrykkende for småjenter å få tredd en hijab på seg. Hva voksne kvinner gjør, kan de velge selv. Men hvis foreldre ikke respekterer loven, skal de sendes hjem, svarer Sandberg."


Källa, norska Verdens Gang lördag 23 maj 2009:"Rana, som er spaltist i Aftenposten og tidligere leder av Muslimsk og Pakistansk Studentsamfunn, reagerer på nyheten fra Frps landsmøte lørdag, om at partiet ønsker å gjøre det

forbudt å bruke hijab på skolene i Norge.

Hvis de får innført det, vil de sende foreldre til småjenter som bruker hijab tilbake til opprinnelseslandet sitt.

- Dette er skremmende. Frp konstruerer et problem som ikke eksisterer. De reelle problemene Frp bør adressere er motepresset, sexfokuset og spiseforstyrrelsene unge småjenter utsettes for i norske skoler."


Källa, VG 23 maj 2009:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=547772

Hedersförtrycket mot Stockholms högstadieflickorIslamologen Rickard går närmre in på rapporten om hedersförtryck:


"Sydsvenskan publicerade den 16 maj en artikel av mig om rapporten Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms stad (rapporten, som utgörs av två delar och en bilagedel, kan laddas ned här)."


Adress till nedladdning av rapporten:"Rapporten består av flera olika undersökningar. Den mest uppmärksammade av dem är en enkätundersökning bland 2300 elever i årskurs nio i Stockholms stad. När författarna jämför svaren med sin skala i fyra steg blir resultatet:


1. 23 procent av flickorna förväntas avstå från sex före äktenskapet och får inte ha pojkvänner. Denna grupp uppfyller därmed kriterierna för att leva med ”oskuldsnormer”, vilket är ett nödvändigt men inte tillräckligt kriterium för att räknas till gruppen som lever med ”hedersrelaterade normer”. Detta är emellertid inte tillräckligt för att falla under rapportens definition av hedersrelaterade normer.


2. För detta krävs att flickorna inte heller få ha killkompisar och inte själva välja vem de ska gifta sig med, vilket gäller 16 procent.


3. En majoritet av denna grupp, 11 procent av den totala populationen, utsätts som en följd av detta även för begränsningar för sina aktiviteter i samhället genom att förbjudas delta i vissa lektioner och fritidsaktiviteter.


4. Sju procent utsätts dessutom för kränkande behandling, våld eller hot om våld.Fördelen med denna modell är att den tar hänsyn till en glidande skala från konservativa familjevärderingar, i den första kategorin, till våld, hot, och mord i den sista. I undersökningen framgår också att sannolikheten ökar för att flickor lever med hedersrelaterade normer och begränsningar om de har bakgrund i Mellanöstern och ju religiösare deras föräldrar är (enligt flickornas egen bedömning), särskilt om föräldrarna är lågutbildade.


Men även inom denna grupp är det en minoritet som lever under hedersrelaterade normer. Dessutom ökar sannolikheten att leva under dessa normer om flickorna själva är födda utomlands, vilket tyder på en tendens till anpassning till rådande normer i det svenska samhället med tid."Källa, bloggen Islamologi.se fredag 22 maj 2009: