2008-09-30

Regeringen undersöker Wilmer XIdag undersökte regeringskansliet sambandet mellan rockbandet Wilmer X och Spiritus Mundis ordförande Henrik Melius. De fann att Spiritus Mundi har Wilmer X basist Thomas Holst anställd hos sig när de besöker islamistdiktaturer i arabvärlden. Följande fångades upp av Sitemeter 30/9 2008:Domain Name: tdcsong.se ? (Sweden)
IP Address: 62.95.69.# (Regeringskansliet)
ISP: TDC Song AB
Location: Stockholm
Time of Visit: Sep 30 2008 5:18:22 pm
Last Page View: Sep 30 2008 5:19:23 pm
Visit Length: 1 minute 1 second
Page Views: 2


Search Engine: google.se
Search Words: wilmer x henrik melius

Om en månad ska Spiritus Mundi för skattepengar från avlidna svenskar inleda ett nytt samarbete med Svenska institutet och islamistdiktaturer:


"Spiritus Mundi inleder ett samarbete med Svenska institutet (SI) och kommer den 8-9 november att hålla i en workshop under SIs program Young Leaders Visitors Program (YLVP). YLVP är ett program riktat till ledande journalister och opinionsbildare från länder i MENA-regionen (Middle East & North Africa) och äger rum mellan den 24 oktober och 16 november.

Årets program syftar till att lägga grunden för en varaktig och ömsesidigt givande relation mellan Sverige och Egypten, Syrien, Libanon, Jordanien och Palestina, genom att stärka och föra samman inflytelserika röster från båda områdena."


Källa, Spiritus Mundis nyhetssida i september 2008:

Svenska institutets hemsida för islamistsamarbetet, som underligt nog inte vill länka till eller berätta om den ökända samarbetspartnern Spiritus Mundi:

Sportslöja ska underkasta skolflickorMetro avslöjar idag att muslimska skolflickor ska underkastas i sportslöja:


" Först kom burkinin. Nu har ett nystartat Göteborgsföretag även uppfunnit specialgjorda gymkläder med tillhörande slöja som täcker hela kroppen."

"Enligt Begzada Hamza kommer dräkten att lösa problem särskilt för muslimska tonårstjejer som har gymnastik i skolan"


Källa, Metro Malmö sidan 7 tisdag 30 september 2008Antingen kan man reagera som så att de stackars muslimska skolflickorna ska underkastas i slöja till varje pris. Islam ska råda, och uppfinningar måste följa behovet av underkastelse så att flickorna inte slipper undan. På detta vis kommer de muslimska skolflickorna inte ens på skolgymnastiken att kunna få en chans att kasta av sig den förtryckande slöjan.


Eller så blir reaktionen den att ingen muslimsk skolflicka kan få skolka undan gymnastiken längre, genom att skylla på islam eller föräldrarnas önskan. Muslimska skolflickor är nämligen överrepresenterade i dispenser från skolgymnastik. Därtill kommer de oftare från miljöer med låg utbildningsnivå där sämre kondition och övervikt är vanligare.Sveriges Radio tog upp detta problem med muslimska flickor som inte idrottade redan 2007:

"Del 6 om att vara muslimsk tjej och idrotta

I Sverige är målet att alla ska vara medlem i en idrottsförening. Bland tjejerna på den muslimska friskolan Al-Azhar är få aktiva i föreningslivet."

Källa, Sveriges Radio Radiosporten 2007:"Medan mer än var fjärde svensk tjej i mellanstadiet är medlem i en fotbollsförening är siffran för invandrartjejer noll procent.
Det visar en studie som Ulf Blomdahl, forskare på fritidssysselsättning, gjort på uppdrag av SR Jönköping."

Källa, SR Radiosporten Fotboll 24 maj 2007:


2008-09-29

Rosengårdsskolan politiseradSveriges muslimtätaste kommunala skola Rosengårdsskolan har vänsterpolitiserats. European Social Forum använde förra helgen den kommunala Rosengårdsskolan för seminarium om hur man kan stoppa kommerialisering av utbildningsväsendet:"Den europeiska vänsterns radikala tänkare samlades i helgen på European Social Forum i Malmö. Nyfiken på vad de tänker till om besökte jag i lördags ett seminarium på Rosengårdsskolan med rubriken "Free and social education".

I en liten aula hade unga människor från organisationer som Ung vänster, tyska Linksjugend Solid, danska Socialistiska Ungdomsfront och "tankesmedjan" Konflikt samlats. Alla var rörande överens om att EU-statens och de kommersiella företagens kolonisering av utbildningsväsendet måste bekämpas och att "massmobilisering" av studenter är nyckeln. En efter en talade de olika aktivisterna om detta som vänsterns stora utmaning på utbildningens område."


"Mot bakgrund av att ambitionen med övningen på Rosengårdsskolan, enligt forumets hemsida, var att försöka "utveckla strategier, visioner och alternativ" ter sig det idéfattiga klimatet som ganska uppseendeväckande. Förmår vänstern inte att tänka längre än så här?"


Källa, Axess 22 september 2008:


Vänsterkvinnor vill förbjuda muslimska friskolorTack vänsterkvinnorna för att ni inser att muslimska friskolor är en del av hedersförtrycket!"Hedersfrågan måste ses med andra glasögon. Det ska till olika verktyg, som till exempel integrationspolitiska och jämställdhetspolitiska insatser, utbildningskampanjer i samarbete med så kallade invandrarföreningar, tydliga markeringar om att ingen ska undantas skolundervisningen, förbud mot religiösa friskolor och ett erkännande att dessa flickor, pojkar och kvinnor behöver stöd. Det är dem vi ska lyssna på - för det är de som har tolkningsföreträdet!


Den ideologiska utgångspunkten för vår feministiska politik måste vara individens frigörelse från det förtryck som könsmaktsordningen skapar och upprätthåller. Att förtrycket tar sig olika uttryck i olika sociala sammanhang är knappast kontroversiellt. Lika okontroversiellt borde det därmed vara att det också krävs olika redskap för att förstå och bekämpa könsrelaterat förtryck beroende på omständigheterna. Som feministiskt parti måste vi förmå att göra det!


Irja Lindroth
Marianne Ericsson
Josefin Brink
Ingrid Burman
Vänsterpartiets kvinnopolitiska programgrupp"


Källa, Flamman 25 september 2008:


2008-09-28

500 käkade i moskén mitt i nattenDagens Sydsvenskan berättar att 500 muslimer samlades i Islamic Center i den stora moskén förra natten. Där åt de tillsammans eftersom ramadan snart avslutas:"Under tisdag tar fastemånaden ramadan slut. Natten mellan fredag och lördag samlades uppskattningsvis runt 500 muslimer i Islamic Centers moské i Malmö, för en gemensam måltid och många böner."


"Under fastemånaden får en muslim inte äta, dricka, röka eller ha sex så länge det är ljust. Barn är undantagna från fastan. Från och med att de kommit i puberteten så ska de delta i ramadan. Gravida, ammande, gamla eller sjuka är också undantagna från fastan. De kan i stället ge allmosor."


Källa, Sydsvenskan del C söndag 28 september 2008:Fastän Islamic Centers muslimska friskola Ögårdsskolan knappt har elever som kommit i puberteten, de går i låg- och mellanstadiet, är det en hel del som ändå fastat. De är då trötta och en del blir bråkiga och lättirriterade.


2008-09-25

Miljönämnden vill inte ha muslimsk friskolaMiljönämnden godkänner moskén som Ahmadiyyaförsamlingen vill bygga i Husie i östra Malmö. I stadsdelen Husie finns redan två muslimska friskolor, Ögårdsskolan och Al Salamahskolan. Miljönämnden vill inte att den nya moskén upprättar en muslimsk friskola:"2008-09-22 17:51 HUSIE

Miljönämnden har inget att erinra mot det moskébygge som planeras öster om Jägersro. Dock säger nämnden nej till att det öppnas en skola i anslutning till moskén – om det skulle komma på tal.

Inget är ännu sagt om någon skola. Men nämnden menar att sådana ofta läggs i anslutning till moskéer och vill helt enkelt föregripa en sådan förfrågan genom att avstyrka innan den ens har kommit."


"Ingen skola Dock vill nämnden redan nu säga att det bör finnas ett förbehåll om att någon skola inte får byggas på platsen. Både industriområdet och Yttre Ringvägen ligger för nära, både ur bullersynpunkt och för att transporter med farligt gods ofta passerar."


Källa, Skånska Dagbladet måndag 22 september 2008:Men vem har då godkänt att den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Centers stora moské i Malmö, tillåts ligga granne med Inre Ringvägens farliga godstransporter, täta bullriga biltrafik och granne med ett industriområde?


I alla fall kan fler tilltänkta nybyggen av muslimska friskolor runt om i Sverige förhoppningsvis stoppas av miljöskäl!"Malmö är på väg att få ytterligare en moské. Det är Ahmadiyyaförsamlingen som förhandlar med Malmö stad om att köpa en tomt vid Elisedals industriområde för att bygga en moské."


Hedersförtryck i muslimska friskolorDet sägs inte rakt ut. Men beskrivningen av problemet i regeringspressmeddelandet stämmer precis in på vad som sker dagligen i muslimska friskolor:"- Det finns föräldrar som på grund av religion eller kultur inskränker sina barns rätt till upplysning och utveckling. Bland de vanligaste inskränkningarna finns obligatoriska delar av undervisningen som simning och gymnastik. Det är oacceptabelt, barnen har rätt till en fullständig skolgång oavsett föräldrarnas värderingar.


Det säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni med anledning av rapporten "Lärarnas iakttagelser rörande förekomst av hedersrelaterat förtryck" i skolorna. Forum för levande historia har tagit fram rapporten på regeringens uppdrag.


De vanligaste formerna av hedersrelaterat förtryck, som lärarna uppger i undersökningen, är ansökan om dispens eller systematisk frånvaro från gymnastik och simundervisning samt systematisk frånvaro från klassfester och andra aktiviteter där barnen kan umgås i blandade grupper. Det förekommer även att barnen hålls borta från sex- och samlevnadsundervisning och religionsundervisning."


Källa, pressmeddelande från regeringskansliet tisdag 23 september 2008:
Två citat ur rapporten:

"lärare som instämmer helt eller delvis i påståendet "Islam är ett hot mot västerlandets sociala och kulturella landvinningar" (19,5 procent av samtliga, vägda data) har något högre benägenhet att rapportera än de lärare som tar avstånd helt eller delvis."
"Vidare rapporterar respondenter som instämmer delvis eller helt i påståendet "Islam är ett hot mot västerlandets sociala och kulturella landvinningar" index 1 –händelser i något högre grad än de som tar avstånd från påståendet; de lärare som anser att det är ganska eller mycket "dåligt" med religiösa friskolor rapporterar markant fler händelser än de som anser att sådana skolor är bra."

Rapporten kan läsas på följande länk:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/20/43/c39757c3.pdf


Sveriges Radio International torsdag 25 september 2008:


Smålandsposten och TT tisdag 23 september 2008:


2008-09-24

Skattebetalarna får notan för muslimsk friskolaSkattebetalarna har under två år fått stå för notan när invandrartäta skolor utbildats i mångfaldsfrågor:"Många skolor och kommuner behöver stöd och kompetensutveckling kring mångfaldsfrågor och flerspråkighetens villkor. Regeringen satsar 225 miljoner kronor på insatser i segregerade områden under 2006 och 2007. Behovet känner även RUC och Lärarutbildningen igen. Olika slags utbildningar, handledning och forskningsprojekt i svenska som andraspråk, flerspråkighet, modersmålsundervisning och interkulturell kommunikation blir allt vanligare. Nedan följer några exempel på samarbeten mellan kommuner, skolor och RUC vid Malmö högskola."


"Friskolor i Malmö satsar också på insatser för att ge sina elever en god utbildning. För tredje läsåret i rad genomför RUC seminarieserier på uppdrag av Al Salamahskolan. Syftet är att vidareutveckla personalens pedagogiska och didaktiska kunskap om hur man kan skapa språk- och kunskapsutvecklande lärmiljöer i en flerspråkig skola."


Källa, lärarutbildningen vid Malmö högskola:En stilla fråga:

- Hur kommer det sig att vi inte fått se resultatet av hur dessa 225 skattemiljoner utfallit? Varför fortsätter barn från muslimska friskolor att bryta, tala dålig svenska eller tala arabiska, somaliska och bosniska med varandra i skolan och på fritiden?

Kan ingen säga åt deras föräldrar att lära sina barn svenska så att barnen slipper börja lära sig svenska först när de börjar skolan. På Rosengård hörs knappt någon förälder tala svenska med sina barn.


Propagandaböcker om islam i skolorI USA finns en hel fond som bara har till syfte att sälja propagandamaterial om islam till högstadieskolor. En av böckerna heter I love islam. Men islam får man ju inte träda ur om man inte gillar den. Man får alltså inte ogilla islam om man är muslim. Muslimer föds in i sin religion och medför i de flesta muslimska länder dödsstraff för den som konverterar.


Hemsidan för Islamic Services Foundation satsning på propagandamaterial:


2008-09-23

Säpochefens svar publiceratIgår 22/9 2008 publicerade tidningen Svensk Polis från Rikspolisstyrelsen Paul Nilssons insändare om framtidens polisutbildning på sin hemsida. Samtidigt publicerades säpochefen Anders Danielssons svar på Paul Nilssons inlägg. Nedan redovisas de:"[ 2008-09-22 Tidningen Svensk Polis / DEBATT ]
Ett hån att slopa antagningskrav

För att få fler poliser som är kvinnor och invandrare har utredarna i rapporten Framtidens polisutbildning föreslagit att i stort sett samtliga fysiska och psykiska krav för att bli polis ska slopas.

För att få fler poliser som är kvinnor och invandrare har rapporten Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39), av bland andra rikspolischefen Bengt Svenson och Säpochefen Anders Danielsson, föreslagit att i stort sett samtliga fysiska och psykiska krav för att bli polis ska slopas.
På sidorna 15 och 16 skriver rapporten följande:

"Vissa av de krav som gäller i dag vid antagningen till polisutbildningen kan emellertid slopas. Hit hör de nuvarande kraven på svenskt medborgarskap, de fysiska kraven (styrka, kondition, simning), de personliga egenskaperna (lämpligheten för polisyrket) och svenskprovet. Genom att ta bort dessa krav bör skapas större förutsättningar att rekrytera kvinnor och personer med utländsk bakgrund".

Jag ser rapportens förslag att slopa dessa krav som ett hån mot alla poliser som har haft just dessa krav när de antogs till polisutbildningen.

Paul Nilsson"


Källa, Rikspolisstyrelsens tidning Svensk Polis måndag 22 september 2008:


"[ 2008-09-22 Tidningen Svensk Polis / DEBATT ]
Replik: Självklart ställs stora krav

Självfallet måste det ställas stora krav på dem som ska anställas som poliser. Mitt förslag gör emellertid skillnad på vad som ska vara krav för att antas till utbildningen, krav för att examineras och krav för att anställas som polisman.

Att enbart diskutera de krav som gäller för antagning till den föreslagna högskoleutbildningen ger därför inte en fullständig bild av mitt förslag. Det räcker inte med att hänvisa till några rader ur betänkandets sammanfattning.

Anders Danielsson,särskild utredare"

Källa, Rikspolisstyrelsens tidning Svensk Polis måndag 22 september 2008:

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=13533800

Läs hela bakgrunden:

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2008/07/korruption-i-polisledningen.html

Ledarsida i Helsingborgs Dagblad idag tisdag 23 september 2008 om polisutbildningen:

"Organisationen är starkt hierarkisk och när man går till aktion med så många negativa faktorer i bagaget blir det som det blir. Hoppet står till polisutbildningen och mer upplysta chefer som bättre klarar balansen att lyssna och förankra men också styra och positivt leda sin personal."

http://hd.se/ledare/2008/09/23/foer-flat-och-foer-aggressiv/

Örebro vill inte ha muslimsk friskolaÖrebro kommun säger nej till etablering av den muslimska friskolan Al-Azharskolan. Den finns sedan tidigare i Bromma:


"I de yttranden som kommunen nu ska skicka till Skolverket beskrivs konsekvenserna för Örebro kommun som direkt negativa när det gäller att ge föräldrakooperativet Karlslunds friskola och Al-Azhar Stiftelsen i Stockholm tillstånd att starta friskolor i Örebro. I båda fallens anses det att de ekonomiska följderna skulle bli alltför långtgående för kommunen."


Källa, Nerikes Allehanda 9 september 2008:Al-Azharskolan intresserar tydligen även Sveriges Riksdag, som igår 22/9 sökte information om skolan. Här fångades sökningen av Sitemeter:


Domain Name: riksdagen.se ? (Sweden)
IP Address: 194.52.83.# (Riksdagens Forvaltningskontor)
City: Stockholm
Language: English (U.S.) en-us
Time of Visit: Sep 22 2008 8:19:10 pm
Last Page View: Sep 22 2008 8:20:42 pm
Visit Length: 1 minute 32 seconds
Page Views: 2

Search Engine: google.se
Search Words: al-azharskolan


Muslimska skolor utnyttjar lagen mot religiös diskrimineringMuslimska friskolor kan lägga upp studiedagar och lov när de vill. Men på kommunala skolor går inte det. Därför utnyttjar muslimtäta kommunala skolor som Rosengårdsskolan och
Rinkebyskolan i stället den lag som förbjuder religiös diskriminering, bara för att tillgodose sina muslimska elever:"Religiös diskriminering är förbjuden enligt lag.
– Men det finns fortfarande stor okunskap om hur man arbetar mot diskriminering praktiskt. Ibland bidrar det till att skapa ett vi- och domtänkande, säger Maria-Paz Acchiardo, kommunikatör på LO.


Just nu firas den muslimska fastemånaden ramadan över hela världen, så även på svenska arbetsplatser. Många svenskar med muslimskt ursprung försöker ta ledigt från arbete eller studier under avslutningsfesten eid al-fitr. Och i mångkulturella skolor som Rinkebyskolan i Stockholm och Rosengårdsskolan i Malmö planeras studiedagar eller kompensationsledighet just vid högtiden — så att barnen inte ska missa något i skolan."


Källa, LO-Tidningen 19 september 2008:

Rosengårds fritidshem misstror föräldrarnaI dagens Sydsvenskan avslöjas att Rosengårds stadsdel kräver intyg om föräldrar arbetar eller inte. För det har i stadsdelen hänt att många arbetslösa föräldrar fyllt i att de arbetat så att de fått ha sina barn på fritidshem i strid med lagen. Nu anser en del att detta är diskriminerande, eftersom andra stadsdelar i Malmö inte kräver sådana intyg:"Kryddgårdsskolan uppmanades alla föräldrar med barn på fritids lämna in ett arbetsgivarintyg i början av terminen.

Enligt biträdande rektorn Maria Haglund Börjesson gäller samma regler på andra skolor i stadsdelen. Hon säger att det inte är riktigt samma förhållanden på Rosengård som på Limhamn. Det kan vara stora förändringar i föräldrarnas sysselsättning från år till år, förklarar hon.

– Det finns en hel del som missbrukar möjligheten. De har sina barn på fritids fast de inte borde det, säger hon. Maria Haglund Börjesson vill inte säga hur stor del av föräldrarna det är som fuskar. Men hon hävdar att personalen har god kännedom.

– Vi vet att det är en del som är hemma. Kravet på intyg är en slags kollektiv bestraffning."


Läs hela artikeln från Sydsvenskan tisdag 23 september 2008:


2008-09-22

Det luktar kvoteringSå lyder rubriken till Paul Nilssons insändare på sidan 6 i dagens Kvällsposten måndag 22 september 2008. Bredvid insändaren står att insändarskribenten reagerar mot Räddningsverkets nya planer. Dessa går ut på att ta in fler utomnordiska medborgare i Räddningstjänst Syd som rycker ut med brandbilar till Rosengård.


Paul Nilsson skriver i sin insändare att med anledning av den stenkastning som sker mot brandmän på Rosengård, så är det fel att kvotera in brandmän med utomnordisk bakgrund. Nilsson menar att det är diskriminering mot etniska svenskar som söker brandmannautbildning.


Nilsson undrar på vilket vis stenkastningen mot brandmän som rycker ut till Rosengård kommer att upphöra, bara för att några av brandmännen har utomnordisk bakgrund. Han skriver vidare att invandrare inte är en homogen grupp utan upplyser att det finns 170 olika länder representerade i Malmös befolkning. Vilka av dessa invandrargrupper med utomnordisk bakgrund är det man vill kvotera in?


Till sist undrar Paul Nilsson i sin insändare om det är rätt att anpassa brandmännens ursprung efter hur de kriminella stenkastarna beter sig.Bloggen Muslimska friskolan håller med Paul Nilsson, eftersom all kvotering håller på att bli en eftergift till de kriminella eller stökiga på fler och fler områden. Man vill kvotera in invandrare med utomnordisk bakgrund som poliser, brandmän, förskolepersonal, lärare, badvakter med flera. Ofta står det utomnordisk bakgrund som krav i kvoteringen. Ibland skriver man ut arabisk, bosnisk eller liknande som önskvärd bakgrund. Var ska det sluta och när ska det sluta? Tydligen ska vi få en muslimsk brandkår i Malmö om kvoteringen får fortsätta.Senaste tiden är det en muslim med arabisk bakgrund från Palestina som försöker övertyga lyssnarna på närradion i Malmö, att det inte är muslimer som kastar sten på brandmännen i Rosengård. Hur vet han det? Naturligtvis finns det säkert flera olika nationaliteter och kanske någon som inte är muslim som kastar sten på brandmännen på Rosengård. Men bloggen Muslimska friskolan har ett direkt bevis för att åtminstone en del muslimer kastar sten på brandmännen i Rosengård. Det är nämligen så att flera elever på den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö berättar själva om hur de kastar sten på brandmännen i Rosengård. Och bland dessa elever är samtliga muslimer.
Det är dessutom tragiskt att en brandman anonymt måste smuggla ut kvoteringsbeskrivningen från Räddningstjänst Syds utbildning, för att inte riskera att bli av med sitt arbete.

Islamic Centers kassör snart 83 årEnligt sajten Birthday.se fyller Islamic Centers kassör snart 83 år:Kassören heter Midhat Ibrahimbegovic och bor i Lund och inte Malmö där den stora moskén ligger. Att sköta Islamic Centers ekonomi innebär samtidigt att vara involverad i den muslimska friskolan Ögårdsskolans ekonomi, löner och avgångsvederlag. Man kan undra hur pass smart det är att ha en snart 83-åring som kassör? Kanske inte alls smart, eftersom VDn för Islamic Center låter en familjemedlem ha hand om det mesta, medan den snart 83-årige lundabon Ibrahimbegovic får skylta som kassör enbart på pappret.


Vilka blir konsekvenserna för ansvarsfrågan när Ekobrottsmyndigheten just nu utreder Islamic Centers ekonomi och bokföring?


Kvinnor kvoteras till polispiketenMetro berättar idag att ingen kvinna lyckades antas till polisens piketstyrka. Därför har polisledningen nu bestämt sig för att kvotera in dem i polispiketen. Vem som någonsin har fått hjälp av polisens piketstyrka, är missnöjd med att det bara är män i piketstyrkan? Stockholms länspolismästare och före detta dagisfröken Carin Götblad, anser att fyskraven är för höga och vill sänka dem för att få in fler kvinnor i polispiketen:"Nu ska kvinnorna ta sig in i polispiketen

Piketen – den sista utposten med bara män inom poliskåren. Nu får sex kvinnliga poliser möjlig­het att jobba ett år i Stockholmspiketen. Pressen är hård på de första kvinnorna i piketen. De arbetsroterar under ett år utan piketutbildning. Ett par veckor efter att de trätt i tjänst vill ingen av dem ställa upp på en intervju eller bild i Metro.
– De blir lätt häcklade när de kommer till sina ordinarie arbetsplatser. Det är inte killarna här som står för motståndet, säger Christer Birgersson, chef för Stockholmspiketen.


I våras gick tio poliskvinnor en särskild preparandutbildning. Ingen antogs till piketutbildningen.
Länspolismästare Carin Götblad anser att de fysiska kraven är för höga.
– I dag är det väldigt få saker vi löser med råstyrka. Det gjorde vi för tio år sedan. Nu löser vi svåra situationer genom förhandling. Vi måste tänka smart, säger Carin Götblad.


Piketens utbildningschef Jöran Stålhane Thell håller inte med.
– Det är inte särskilt svåra fystest. Tre kvinnor tog sig förbi dem vid förra rekryteringen. Vi kan inte heller ge avkall på styrkan. Även om vi har duktiga förhandlare behöver vi ibland göra inbrytningar. Det är därför vi finns, säger han.""Bakgrund Ingen kvinnlig polis antogs

Piketpolisens grundutbildning i Stockholm är 14 veckor. Inför förra rekryteringen gick 10 kvinnliga poliser preparandutbildning i 16 veckor. När ingen antogs beslutade polisledningen i Stockholm att sex kvinnor ska ingå i insatsstyrkan genom arbetsrotering under ett år. Därefter kan de söka till grundutbildningen."


Källa, Metros förstasida och sidan 2 måndag 22 september 2008:


"Det råder hård konkurrens för de som vill börja polisutbildningen nästa år. Förra veckan gick ansökningstiden ut inför höstterminen 2009. Sammanlagt 6 888 sökande konkurrerar om 350 platser.
Polisutbildningen fortsätter att locka många intresserade. När ansökningstiden för polisutbildningen som börjar höstterminen 2009 gick ut den 15 september hade 6 888 ansökningar kommit in. Av dem var:
2 657 kvinnor (38,6 procent)
1 481 med invandrarbakgrund (21,5 procent)"
Källa, Rikspolisstyrelsen måndag 22 september 2008:

2008-09-21

Tipsa Roger på bloggen Muslimska friskolanNu kan alla som vill tipsa Roger på bloggen Muslimska friskolan. E-postadressen är


Den finns angiven under rubriken till bloggen Muslimska friskolan.


Syftet är att alla som vill komma tillrätta med missförhållanden i Sveriges muslimska friskolor ska kunna vända sig hit. Det har nämligen visat sig att Skolverket är tandlöst när det gäller att rätta till problemen. På denna blogg kan incidenterna publiceras.

Slopade krav hån mot poliserSå lyder rubriken på Paul Nilssons insändare i Polistidningen nummer 5 som kom ut i september 2008. Den utges av Polisförbundet och går ut till alla poliser i Sverige. Insändaren handlar om framtidens polisutbildning och undrar varför antagningskraven ska sänkas för att fler invandrare och kvinnor ska bli poliser. Polistidningen tog med i insändaren att säpochefen Anders Danielsson ligger bakom utredningen. Men av någon anledning plockades bort att nuvarande rikspolischef Bengt Svenson också medverkar.


Nu har Paul Nilssons insändare tagits in i 9 olika tidningar. Läs om bakgrunden här:


Polistidningen nummer 5/2008 med Paul Nilssons insändare finns att läsa på bibliotek. Hemsida för Polistidningen:


2008-09-20

Araben fyllde årFörra månaden kastade någon en granat som exploderade i ett hyreshus i stadsdelen Algården i Malmö:
Det var en upptrappning mellan kriminella gäng som kämpar om narkotika. En källa avslöjar för bloggen Muslimska friskolan att personen som bor i lägenheten där granaten detonerade är arab. Vidare avslöjar källan att granaten kastades mot arabens lägenhet just på dennes födelsedag, för att markera att den var ämnad för honom som en varning. I Svenska Dagbladets artikel i länken ovan står att personen som bor i lägenheten är kriminell.

Fler invandrare sänker kravenVäxjö universitet föreslår i sitt remisssvar om framtidens polisutbildning sänkta fysiska krav. Anledningen är att de vill få in fler kvinnor och invandrare som poliser:


"09:05 fredag 19 september 2008

Polisutbildningen kan få forskning

Polisutbildningen i Växjö bör bli en del av den vanliga universitetsutbildningen. Det anser Växjö universitet i ett remissvar.

Om förslaget genomförs kommer polisutbildningen att innehålla forskning, vilket i stort sett saknas helt idag.

Universitetsledningen vill också ha en förändring vid antagningen. De fysiska kraven bör spela mindre roll än idag, främst för att det kan få nya grupper att söka sig till polisyrket."


Källa, Sveriges Radio Kronoberg fredag 19 september 2008:


Fritt fram stödja somalisk terrorismDe muslimska förskolorna Bismilahi i Rinkeby smugglade pengar till den terrorstämplade somaliska al-Shabaab. Nu har utredningen mot de inblandade männen lagts ner och SÄPO får skulden. Det innebär att det nu är fritt fram för alla somalier i Sverige att stödja terrorgrupper i Somalia:


"Det var Säpo som tog initiativet till utredningen mot de två sverigesomalier som tidigare misstänktes för terroristbrott. Säpochefen Anders Danielsson tillbakavisar att USA eller någon annan säkerhetstjänst låg bakom utredningen. Han låter nu en åklagare utreda anklagelserna mot Säpo."


"Samma dag som de här männen häktades terrorstämplade USA den somaliska organisationen al-­Sha­baab. En talesman för USA har också sagt att man har ett nära samarbete med Sverige beträffande al-Shabaab, som har spelat en viktig roll i den här utredningen. Flera personer i Sverige har också misstänkt att det är USA som tog initiativet?"


Källa, Dagens Nyheter lördag 20 september 2008:


2008-09-18

Olaglig muslimsk friskolaAlnour International School är en nystartad muslimsk friskola i Luleå. Men skolan har bara 7 elever, vilket är olagligt. Bakom skolan står den muslimske miljöpartisten Mohamed Gabra. Läs de två artiklarna i Piteåtidningen onsdag 17 september 2008:
Hemsida med den förljugna bilden att Alnour International School skulle ha elever från andra kulturer än muslimska. Det blonda barnet och det kinesiska går inte på skolan:


Ledarsida angriper muslimska friskolorI dagens GT menar ledarskribenten att man bör avskaffa muslimska friskolor:


"Och om skolverket satsade mer på att nagelfara de allmänna skolorna, skulle de visa att den kommunala skolan är långt bättre än sitt rykte.

De enda friskolor som bör stoppas är de religiösa. Det är helt barockt att tro att barnen i en kristen eller muslimsk skola får en allsidig eller neutral religionsundervisning.

De borde inte tillåtas för barnens skull och om de försvann skulle marknaden hyfsas åtminstone en aning."


Källa, Göteborgstidningen torsdag 18 september 2008:


Moderat bakom svindeln i muslimska förskolorKommunal avslöjar i senaste numret hur en moderat politiker står bakom Bismilahi muslimska förskolor som finansierat terrorism i Somalia:

"2008-09-09
Nytt nummer av MT:

M-politiker sköter Bismilahi

En moderat politiker och nämndeman är ansvarig för verksamheten vid förskolan Bismilahi vars förre ägare nyligen dömdes för skatte- och bokföringsbrott. Det avslöjar MT nr 6 2008 som kommer ut tisdagen den 9 september.

MT rapporterar även om de oegentligheter som kommit fram vid granskningen av hemtjänstföretaget Aman som drivs av personerna bakom Bismilahi. Den moderata politikern är ansvarig för verksamheten även vid detta företag."


Källa, pressmeddelande från Kommunal 9 september 2008:
Säljer tantskor i källareIkväll 18/9 2008 sände SVT dokumentären om vad som hänt med eleverna från Johannesskolans klass 9A:
En som intervjuas är den muslimske eleven Mahmoud. På programmets hemsida syns han till vänster på bilden i rosa keps och rutig tröja:


Mahmoud får frågan vad han gör om 10 år. Han svarar att han tror att han jobbar. Många av de andra eleverna svarade att de tror de har åkt jorden runt eller sysslar med sitt drömyrke. Varför verkar då Mahmoud inte ha så stora framtidsplaner eller drömmar?


Kanske för att SVT inte velat filma vad Mahmoud gör redan nu. Han jobbar. På onsdagskvällar och lördagar och söndagar säljer han som 16-åring begagnade damskor i ett krypin i en källare. På Malmö lopp- och prylmarknad i källaren under ICA Supermarket på Södra Föstadsgatan i Malmö återfinns han tre dagar i veckan. Det ligger 150 meter från Johannesskolan, så SVT kan inte skylla på att de inte har resurser att ta sig dit. Där hyr främst invandrare, muslimer, hitresta polskor och kineser vars några få kvadratmeter för att sälja stöldgods och kasserade prylar.


I den första gången bakom lite hönsnätinramning står Mahmoud och hans småbröder. På golvet står gamla damskor för tanter. På hyllan några uttjänta elektroniska produkter som ingen vill handla. 3 unga tjejer kommer in i Mahmouds hönsnätsbur. De skrattar åt de löjliga tantskorna och provar dem för att se hur fåniga de ser ut i dem. Sedan går de skrattande därifrån och lovar Mahmoud att återkomma för att prova tantskorna en annan gång igen. Veckan efter har Mahmoud tagit bort alla tantskorna. Inga skor finns kvar alls. Kanske skämdes han för dem inför de jämnåriga tjejerna.


Varför rapporterar inte SVT om detta när de följer upp vad som hänt med klass 9A? Varför vill de inte filma detta muslimska barnarbete för Mahmoud och hans minderåriga syskon? Eller anser inte SVT att Mahmouds karriär som försäljare av tantskor är en framgång för vad "superpedagogerna" anses ha uppnått med eleverna? Ska Mahmoud sluta som den hunsade låglöneslaven och damskoförsäljaren Al Bundy i komedin Våra värsta år? Är det förklaringen till att alla de andra eleverna fick mer utrymme än Mahmoud i kvällens dokumentär?


Svenska Dagbladets artikel torsdag 18/9 2008 om kvällens dokumentär:


2008-09-17

Ny koranskola i Kristianstad"Mohammed Abdi är från Somalia, går första året på gymnasiet och har varit fem år i Kristianstad.
Han kommer till moskén tillsammans med sin pappa och gör sig i ordning för kvällsbönen.

- Jag går i koranskola här på helgerna, säger han. Det är för barn och ungdomar, både lördagar och söndagar.

Han är nöjd med den nya lokalen. Det som tidigare var Rikets sal i Jehovas vittnens regi har ändrats om till moské.

Bänkraderna i kyrksalen är bortplockade och har ersatts med heltäckningsmattor och raka linjer.

När den egyptiske imamen bjuder in till bön går männen och kvinnorna till skilda rum. Sida vid sida vänder de sig i riktning mot Mecka."


Källa, Kristianstadsbladet onsdag 17 september 2008:


S-nej till muslimsk förskola"S säger nej till friskola

ALLMÄNT/LINDESBERG

Publicerad: 2008-09-12 01:31

Socialdemokraterna i Lindesberg är negativt inställda till planerna på en muslimsk förskola i kommunen. Som ansökan från ett handelsbolag i Täby är utformad kommer partiets representanter i barn- och utbildningsnämnden att säga nej.

– Ansökans utformning innebär att det kommer att bli en segregering av förskolebarn, säger Arnold Bengtsson, som tillsammans med partikamraten Dilshad Mostafa uttryckte sina och partiets synpunkter när arbetsutskottet beslutade att frågan om en muslimsk förskola ska utredas.

Socialdemokraterna menar att en muslimsk förskola utestänger andra religioner."


Källa, Nerikes Allehanda fredag 12 september 2008:


2008-09-16

Säpochefen svarar om framtidens polisutbildningI senaste numret av Rikspolisstyrelsens tidning Svensk Polis, kryper säpochefen Anders Danielsson fram bakom stenen. Han går där till attack mot Paul Nilssons insändare om framtidens polisutbildning som häpnat läsare i så många olika tidningar. Se bakgrund i nedanstående bloggposter:
I nummer 7/2008 av Svensk Polis låter Rikspolisstyrelsen Paul Nilsson få sin insändare publicerad även där. Insändarartikeln finns ännu inte på Internet utan enbart i papperstidningen som klan läsas på biblioteket, men kommer att publiceras inom kort även i webbupplagan av Svensk Polis:Säpochefen som är huvudutredare om framtidens polisutbildning, vill i stort sett avskaffa alla antagningskrav för att öka antalet kvinnor och invandrare. När Paul Nilsson citerar Danielssons utredning så anmärker Danielsson på det. Danielsson försvarar sig med att kraven flyttas fram. Men vem tror väl annat än att det är en baktanke för att underlätta för kvinnor och invandrare att besätta platserna med lägre krav? Annars hade det ju inte varit någon mening med att flytta fram kraven till anställningsförfarandet. Danielsson är med sin utredning på god väg att fullständigt rasera kraven på den svenska poliskåren.


Så fort Paul Nilssons insändarartikeln publiceras med säpochefen Anders Danielssons svar, kommer bloggen att länka dit. Webbupplagan dröjer alltid lite efter tidningen. Tills dess låna den på biblioteket!Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en remissinstans. I sitt svar 11/9 2008 kopplar de direkt ihop sänkta eller slopade antagningskrav till motivet att få in fler invandrare:


"Utredningens slutsats är att mångfalden inom polisväsendet kommer att öka genom att vissa hinder undanröjs för personer med utländsk bakgrund vid utbildningen och rekryteringen. Även om DO ser positivt på syftet, efterlyses emellertid i denna del en djupare analys av sambandet mellan en förändrad utbildningsform och gynnandet av den etniska mångfalden inom polisen. I detta sammanhang vill DO även betona vikten av att både grund- och vidareutbildningen innehåller kursmoment som syftar till att höja medvetenheten om mänskliga rättigheter."


"Utredningens utgångspunkt om att den framtida polisutbildningen och rekryteringen måste gagna en ökad etnisk mångfald inom polisen delas av DO. DO konstaterar att rättsvårdandemyndigheterna tillhör de myndigheter som har den lägsta andelen anställda med utländsk bakgrund, därmed är en ökad etnisk mångfald ett viktigt mål.


Sammanfattningsvis har utredningen kommit fram till att polisutbildningens anknytning till högskolan bör kunna leda till en bredare rekryteringsbas och därmed öka förutsättningarna för poliskåren att präglas av en etnisk mångfald. Enligt DO:s mening har utredningen inte underbyggt dessa påståenden på ett övertygande sätt med fakta. DO anser att detta är ett område där den framtida polisforskningen kan öka kunskapen om vilka metoder som kan ge en positiv effekt på mångfalden inom poliskåren.

Utredningen föreslår att tester för bedömning av de personliga egenskaperna bör slopas. DO anser att det är viktigt för en objektiv bedömning att alla inslag som har subjektiv karaktär i största möjliga utsträckning tas bort. DO tillstyrker därför förslaget om att testerna tas bort.
I övrigt har utredningen föreslagit att kravet på körkort skall finnas kvar som antagningskrav. DO menar dock att körkortskravet kan få en etnisk dimension, eftersom införskaffandet av ett körkort oftast medför tunga utgifter. I dagens läge är det därför många ungdomar som växer upp i miljonprogramsområdena och andra socialt missgynnade områden som saknar körkort."


Källa, DOs remissvar om framtidens polisutbildning 11 september 2008:

Kortversion från DOs hemsida:Företagarnas remissyttrande om framtidens polisutbildning noterar utredningens förslag om fler invandrare:


"Företagarna tycker att det är positivt att poliser kommer från olika bakgrunder och har olika kompetenser med i bagaget. Vi vill dock betona att polisens uppdrag är att lösa och beivra brott. Särskild satsning på ungdomar i riskzonen bör ske."
Rikspolisstyrelsen läser bloggen Muslimska friskolan varje vecka. Senast idag 16/9 2008 besökte Rikspolisstyrelsen bloggen vid två olika tillfällen. Senast klockan 17.33 då de sökte och läste om:
rikspolisstyrelsens remissvar polisutbildning
Sitemeter fångade följande:

Domain Name: (Unknown)
IP Address: 147.186.255.# (Rikspolisstyrelsen)
ISP: Rikspolisstyrelsen
Location: Stockholms Lan
Time of Visit: Sep 16 2008 5:33:22 pm
Last Page View: Sep 16 2008 5:33:37 pm
Visit Length: 15 seconds
Page Views: 2

Search Engine: google.se
Search Words: rikspolisstyrelsens remissvar polisutbildning

Kristdemokrat vill ha muslimska friskolorI dagens Göteborgstidningen 16/9 menar kristdemokratiska kommunalrådet Carina Liljesand att muslimska friskolor integrerar:"Kritiken mot konfessionella skolor har ofta handlat om att de skulle öka segregationen och försvåra möten över religiösa gränser.

Detta till skillnad från de kommunala skolorna som man menar är tvärkulturella mötesplatser, där rik möter fattig, svensk möter invandrare och muslim möter kristen.

Problemet med detta argument är att det utgår från en idealbild som saknar verklighetsförankring.

För den bistra sanningen är ju att i den kommunala skolan går man tillsammans med dem som bor i samma bostadsområde, vilket så gott som alltid innebär socioekonomiskt homogena klasser.Vad socialdemokraterna förtiger är ju att det är tack vare friskolereformen som det finns möjlighet för muslimska bergsjöbor och kristna skärgårdsbor att exempelvis gå i samma musikklass som ateistiska linnébor.

Sedan kan man givetvis beklaga att inte detta sker i större utsträckning, men det är en annan fråga."


"Eller så kan vi välja att välkomna mångfalden och se den som en tillgång.

Om man vill gå den senare vägen är en positiv hållning gentemot friskolor, även de med konfessionell inriktning, ett första steg!


Carina Liljesand (kd) är kommunalråd i Göteborg."


Källa, Göteborgstidningen tisdag 16 september 2008:


Hennes blogg om artikeln:


Hennes hemsida hos kristdemokraterna:


Malmö utreder Lindeborgsskolans rektorSkolverket uppdrar åt Malmö stad att utreda Lindeborgsskolans rektors uttalande om Sverigedemokraterna. Lindeborgsskolans rektor heter Karin Lindelöw. Den som Skolverket sänt ärendet till är Hyllie stadsdelsförvaltnings barn- och ungdomschef
Marie-Louise Andersson i Malmö. Hon är chef över Lindeborgsskolans rektor:


Hyllie
Barn- och ungdomschef
040-34 47 65


Lindeborgs rektorsområde
Rektor
040-34 66 28
"Skolverket

Malmö stad
Marie-Louise Andersson
205 80 Malmö


Beslut
2008-09-15
1 (1)
Dnr 51-2008:2751

Anmälan angående uttalande av rektor vid Lindeborgsskolan i Malmö kommun


Skolverket har den 3 september 2008 tagit emot en anmälan. I anmälan uppges att rektor på Lindeborgsskolan i en tidningsintervju kopplar samman Sverigedemokraterna med rasism.

Skolverket är tillsynsmyndighet för det offentliga skolväsendet. Den som är huvudman för en del av det offentliga skolväsendet, i det här fallet Malmö kommun, ansvarar enligt 1 kap. 12 § skollagen för att utbildningen genomförs i enlighet med lagar och förordningar. Huvudmannen för skolverksamheten, i aktuellt fall Malmö kommun, har det fulla ansvaret för anställningsfrågor och förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Frågor som är av arbetsrättslig karaktär eller gäller disciplinansvar faller utanför Skolverkets tillsyn varför denna anmälan inte utreds.

Skolverket beslutar därför att överlämna anmälan till Malmö kommun för den prövning och de åtgärder som kommunen anser påkallade.


Skolverkets vägnar

Anna Tammelin-Östlind
Undervisningsråd
Berit Johansson
Undervisningsråd

Kopia till
Anmälaren

Bilaga
Kopia av anmälan

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Alströmergatan 12
Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20Se vad som skrivits tidigare och uttalats av Lindeborgsskolans rektor i följande bloggposter:

Från ursprungsartikeln:


"Lindeborg Vi har gjort ett bra jobb och här är bra personal.

Det säger Lindeborgsskolans rektor Karin Lindelöw.

– Varje år när vi startar upp har vi en värdegrundsvecka, där vi talar om att man inte ska kränka sina kamrater. Vi satsar mycket på detta.

Det innebär inte att skolan är förskonad från rasism.

– Vi har många hem här som röstar på sverigedemokraterna. Men vi accepterar inte rasism och tar direkt tag i incidenter."

Källa:


Ännu en artikel i dagens City om Lindeborgsskolans rektor:
I
"MALMÖ. Anna och Emils tre barn får höra att de är ”zigenarsmuts” på Lindeborgsskolan, hävdar föräldraparet som DO-anmält skolan. Skolans rektor anser att de gör ett bra jobb. Ärendet utreds fortfarande av DO."
I
Källa, City Malmö/Lund tisdag 16 september 2008:

Sydsvenskan letar information om anmälningarna mot Lindeborgsskolan, men vågar tydligen inte skriva något om saken. Ingen artikel finns på webbupplagan om vare sig DO-anmälan eller anmälan till Skolverket, eller att Malmö stad ska utreda Lindeborgsskolans rektor. Idag 16/9 2008 avslöjade Sitemeter istället att Sydsvenskan smygläser om saken på den här bloggen:
I
I
Domain Name: sydsvenskan.se ? (Sweden)
IP Address:193.235.142.# (Sydsvenska Dagbladet AB)
Time of Visit: Sep 16 2008 3:10:17 pm
Page Views:1

Search Engine: google.se
Search Words: city malmö/lund do
Visit Entry Page:

2008-09-11

Nordiska skolor mot ramadanFör tre dagar sedan skrev bloggen om hur Vivallaskolan i Örebro anser det negativt för skolarbetet med muslimska fastan under ramadan:


"11:45 onsdag 3 september 2008
Skolan vill veta vilka som fastar
Vivallaskolan i Örebro har skickat brev till alla muslimska elevers föräldrar, för att få reda på om barnen ska fasta nu under ramadan. Det är viktigt att skolan vet om det, tycker rektor Fredrik Nordvall, som flera gånger fått kalla in föräldrar och bett dem säga åt barnen att avbryta fastan.

Skolarbetet måste fungera, är Vivallaskolans inställning, men skolsköterskan Marie Eriksson-Fursth får varje år ta emot unga tjejer som har ont i huvudet och är trötta för att de varken äter eller dricker så länge solen är uppe.

Mer än hälften av de muslimska eleverna i årskurs sju till nio fastar under ramadan, som inleddes i början av veckan och pågår i en hel månad."
Källa:I Danmark berättar tv-nyheterna idag om en strängare linje:


"Odenses skolebørn skal ikke faste
Dagens datum: 11-09-08

Børnene i odenseanske skoler skal ikke længere faste under Ramadanen. Det er holdningen i Børn- og Ungeudvalget i Odense. Derfor vil de nu lægge pres på kommunens skoler, så der kan skrides ind over for de børn, der faster under den muslimske højtid, skriver DR Fyn.

"Det her handler ikke alene om skole­politik, men også om sundhedspolitik og om børn i voksealderen, som skal være i stand til at lære noget. Uanset hvordan man vender og drejer det, kan børn ikke lære noget, hvis de ikke indtager føde," siger rådmand Jane Jegind (V) til DR Fyn.

Skolechefen Jørgen Schaldemose informerer skolerne om udvalgets holdning på et møde den 18. september."

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-15444471.html

Gripen för misshandel på Rosengårdsskolan"Greps för misshandel på Malmöskola

13:16 (Uppdaterad 16:40) MALMÖ (UPPDATERAD)

En man är gripen, misstänkt för att ha misshandlat en man och en pojke på Rosengårdsskolan vid lunchtid på torsdagen.

Det är ännu inte känt hur bråket började. Den gripne mannen är misstänkt för att ha misshandlat två personer, en man och en pojke. De inblandades koppling till skolan är oklar. De misshandlade ska inte ha fått några allvarliga skador enligt polisen.

Mannen har förhörts om det inträffade, men det är ännu oklart vad han har sagt till polisen. Larmet om bråket inkom klockan 12.33.

Skånskan.se har utan framgång sökt Rosengårdsskolans rektorer för en kommentar."


Källa, Skånska Dagbladet torsdag 11 september 2008:


Terroristhumor på RosengårdsskolanTillsammans med Malmö lärarhögskola och Teater 23 används skattepengar där elever på den muslimtäta Rosengårdsskolan får uttrycka sin terroristhumor:


"När eleverna på Rosengårdsskolan skulle välja ut en rolig bild från internet fastnade de för en där George W Bush ser ut som Usama Bin Ladin. Och i en projektfilm från samma klass förekommer en rolig figur som i själva verket har en bomb.

– Klassens clown kan också vara terrorist, konstaterar Åsa Sandström, producent hos Teater 23. Det går att skämta även om terrorister och självmordsbombare, men när det gäller så tabubelagda ämnen blir man lätt blyg. Det kan vara svårt att skratta innan andra gör det."


Källa, Sydsvenskan torsdag 11 september 2008:


Rosengårdsskolans elever fuskar med fastanSveriges muslimtätaste kommunala skola heter Rosengårdsskolan. 99 % av eleverna har invandrarbakgrund. Idag avslöjar skolkökschefen att färre fastar de dagar det är elevernas favoriträtter. Helt plötsligt är ramadan och fastan inte viktig längre. När det är spaghetti behöver man tydligen inte tänka på de fattiga i världen. Vilket hyckleri:""Färre fastar när det är spagetti"
Malmö Var fjärde elev på Rosengårdsskolan fastar under ramadan och hoppar över skollunchen. City möter Susanne som är chef i köket.


Kan kökspersonalen slappa nu?
- Nej, nej, nej. Det är nästan lika mycket att göra ändå, bara lite mindre disk.

Vilka muslimska elever är det som fastar?
- Det är främst de på högstadiet. Det finns några enstaka på låg- och mellanstadiet som fastar också, men det är oftast bara någon dag. Lärarna försöker få dem att äta för de klarar inte av skolan annars.

Spelar det någon roll vad ni serverar för mat?
- Ja, är det panerad fisk eller spagetti och köttfärssås så är det färre som fastar. Det är fler när vi serverar gryta.

Finns det mer som påverkar fastandet?
- I början av ramadan är det fler som fastar, och så tror jag man påverkas lite av hur kompisarna gör. Generellt tycker jag att det fastas lite mindre nu än när jag började här för sju år sedan.

Får ni slänga en massa överbliven mat?
- Nej, jag beställer lite mindre och fryser in en del som blir över."


Källa, City Malmö/Lund sidorna 6 och 7 torsdag 11 september 2008:


2008-09-10

Lärare avslöjar klass 9As bluffbetygEn gymnasielärare som nu har en av eleverna från TV-seien klass 9A, avslöjar hur överbetyg getts till eleverna från högstadiet på Johannesskolan i Malmö förra terminen. Så här står det idag på sidan 2 i tidningen City Malmö/Lund onsdag 10 september 2008:


"Lärare hänger ut kändiselev

MALMÖ Efter att "Klass 9a" i måndags utsågs till Årets dokumentärprogram på tv-galan Kristallen kommenterades serien flitigt på Sydsvenskans webb.

En av skribenterna - som sa sig vara lärare på gymnasiet för en av klass 9a-eleverna - sågade superpedagogerna i serien med motiveringen att hennes elev var sämst i klassen trots betyget MVG i det aktuella ämnet.

Men att hänga ut eleven på internet är inget brott.

- Lärare har ingen sträng tystnadsplikt, men man måste ta hänsyn till om man riskerar kränka någon. Det blir en fråga om etik, säger Peter Gröndal på Skolverket."


Källa, City Malmö/Lund sidan 2 10/9 2008Här är länken till artikeln i Sydsvenskan som det handlar om. Även en del andra kritiska röster står kvar, men citerar nedan gymnasielärarens inlägg:
I
I
"klas 9a är ett skämt.
Jag jobbar på en gymnasieskola i malmö, en av eleverna som gick i klass 9a, inga namn nämnda. men i början av klass 9a hade IG i mattematik och efter superpedagogernas omvandling hade eleven MVG. Eleven skrev diagnostiskt prov här på gymnasiet, och resultatet var att han hade sämst resultat i klassen. Som lärare i Mattematik har jag genomskådat superpedagogerna i klass 9a.
Matteläraren. - Malmö 2008-09-09 10:43"
I
I
Källa, kommentar till Sydsvenskans artikel 9 september 2008:


Annan aktuell länk om muslimsk skolflicka från tv-serien som chattar om ramadan:Tack, du modige gymnasielärare som avslöjar den betygsbluff som blint gör att denna tv-serie får styra hela skoldebatten. Malmös skolkommunalråd har infört betyg på lärare efter denna tv-serie. Hela skolsverige undrar vad de gör för fel och försöker rätta sig efter tv-serien med hårdare krav på redan utarbetade lärare. Det du gymnasielärare sätter fingret på är att åtminstone en av "superlärarna" satt orättvist högt betyg, vilket avslöjas enkelt när eleven gått vidare till dig på gymnasiet.


Varför ska enbart tidningen City Malmö/Lund ha en liten notis om detta avslöjande du gjort? Sydsvenskan skriver inget om det i sin nätupplaga och ingen annan tidning nämner heller saken. Ska hela skolsverige fortsätta luras av "superpedagogernas" bluffbetyg? Hade eleverna inte fått dessa bluffbetyg, så hade tv-serien inte satt griller i huvudet på politiker och ingen Kristallen hade heller tilldelats programmet.


Själva syftet verkar vara att visa för hela landet att invandrartäta skolor visst går att lyfta. Men efter detta avslöjande undrar man om det är sant? Kanske var det endast falsk propaganda från propagandamonopolet Sveriges Television. Se även hur man bluffade redan innan programmet sändes:
Vindsmoskén på BragegatanBragegatan i Malmö vid cykelstigen mellan Södervärn och Ystadvägen finns en läskgrossist. Sedan ett tiotal år tillbaka importeras läsk och andra drycker från Tyskland. En strid ström av arabiska småbutiksägare från hela Malmö anländer i sina skåpbilar för att köpa till sig flak av läsk. Inne på kontoret fäller en muslimsk man med skägg upp sin laptop. Han ser misstänksam ut när någon svensk går in på lagret eller in i hans lilla kontor på några kvadrat. Där tar han emot pengar i en liten låda.


Klockan 18 brukar han stänga grindarna. Då kommer inga fler araber för att köpa av hans lager. Affären är stängd. Tror folk. Men sedan några år tillbaka händer det att parkeringen är överfull med bilar mitt i veckan sent på kvällen. Vem där? Ingen syns till. Några smyger in runt hörnet genom en gånggrind istället för den stora entréns grindar. Vart tar de vägen när det är släckt i grossistlokalen?


Inga ljus syns tända. Men innanför plåttaket har de inrättat en insynsskyddad vindsmoské. Där samlas muslimska män med långt skägg. De samlar in pengar som går iväg till Afghanistan. De talar om hur de sänder iväg dollar till de stridande. Flera vittnen berättar för bloggen Muslimska friskolan om vad som försiggår i lokalerna.


Ikväll onsdag 10 september 2008 var en sådan dag med många bilar parkerade utanför, sent efter att grossisten stängt. En malmötidning har velat avslöja vindsmoskén, men vågade inte besöka den.

Vem läser bloggen Muslimska friskolan ?Folk kan undra vem som läser bloggen Muslimska friskolan och varför? Några intressanta svar ges om man ser på vem som läste bloggen under dagtid idag. Detta avslöjade tjänsten Sitemeter om besöken på bloggen 10 september 2008:Följande julkalender visar vad som finns bakom luckorna hos några av besökarna en helt vanlig onsdag 10/9 2008:1. sökord: el-dagve muslimska friskolan jönköping

2. Lernia söker på Kommunfullmäktige Malmö.
Visitpage: http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2008/02/debatt-om-saudiresorna-i.html

3. sökord: klass 9a
4. Brottsförebyggande Rådet besöker, sökte på "remisssvar"
5. Islamska skolan i Göteborg
6. Sökning på muslimsk skola
outclick: http://www.alzahraa-academy.se/

7. Stadsledningskontoret: Sökord: "kränker jag muslimer"
8. City of Malmo igen = Kommunhuset?
Sökord: Ögårdsskolan

9. Ulricehamns kommun. Sökord: Utvecklingsstörda i arabländer

10. City of Malmo

11. Åklagarmyndigheten

12. Besökaren heter Grufman, Reje & Partners AB. Sökord: Muslimska friskolan
13. Sökord: malmö högskola polisutbildning
14. Uppsala Kommun Dataservice. Sökord: muslimska friskolor
15. Spiritus Mundi genom wag the city
16. Åklagarmyndigheten
17. City of Malmo. Sökord: koranensomaliska

18. Besökare från Lima, Peru. Sökord: klass 9a
19. Comhem-adress. Sökord: tandhygienist i Dubai
20. Malmöadress. Sökord: khalid al yousef (al aqsa spannmålsstiftelse, min anmärkning)
21. Sökord: muslimer Australien

22. sökord: muslimska friskolan
23. Sökord: klass 9a

24. 62.65.68.# (IT-enheten) Referral är bloggposten om muslimer och SÄPO i december 2007