2009-09-30

Svenska kyrkans pressmeddelande om Islamic Center"PRESSMEDDELANDE 090930

Vad? Bildande av Forum för interreligiös samverkan i Malmö

Var? Islamic Center, Jägersrovägen 90 i Malmö

När? Torsdag 1 oktober 2009 kl 18.000

Torsdagen den 1 oktober kl 18.00 på Islamic Center i Malmö bildas Forum för interreligiös samverkan i Malmö.

Syftet är att skapa ett samverkansorgan där människor av olika tro kan mötas och bearbeta aktuella frågor.

Representanter från olika trossamfund kommer att vara närvarande vid bildandet av Forum för interreligiös samverkan i Malmö.

Malmö är en mångreligiös och mångkulturell stad - en rikedom som bör förvaltas och få frodas. Därför bidrar samarbete och interaktion mellan olika kulturer och trostraditioner till att Malmö blir en stad där våra barn och barnbarn kan växa upp i trygghet och gemenskap med andra. Religionen har en viktig roll att spela när vi formar vårt samhälle.

– Religionen är en viktig del av många människors liv. Tillsammans kan och bör vi som religiösa ledare bidra till en positiv samhällsutveckling. Malmös framtid är ett gemensamt ansvar, säger Ann Aldén, kyrkoherde i Västra Skrävlinge församling.

Under våren 2009 genomfördes en undersökning bland kristna och muslimska trossamfund i Malmö. Syftet med undersökningen var att undersöka intresset för ett gemensamt religiöst samverkansorgan, en bred bas samt struktur för en interreligiös samverkan. Intresset var stort bland de tillfrågade trossamfunden, vilket nu resulterar i bildandet av Forum för interreligiös samverkan i Malmö.

Utöver Svenska kyrkans 16 församlingar i Malmö, har katolska, ortodoxa och muslimska trossamfund samt flertalet frikyrkor bjudits in att delta i det nya samverkansorganet. På torsdag den 1 oktober, vid bildandet av Forum för interreligiös samverkan i Malmö, kommer mötet även att utse en arbetsgrupp som ska forma inriktningen på det nya samverkansorganet för interreligiös samverkan.

Efter samtal och överläggningar äter de församlade en måltid tillsammans under festliga former och talar om framtiden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Lidgren, präst

Telefon: 040-27 92 72 E-post: ann.lidgren@svenskakyrkan.se"Källa, pressmeddelande från Svenska kyrkan i Malmö onsdag 30 september 2009:


Journalistisk klartext om Islamic CenterJournalisten och författaren Lars Åberg skriver idag rättframt om hur moskén och dess muslimska friskola Ögårdsskolan vid Islamic Center i Malmö egentligen fungerar:


"En annan samhällssmitare, tillika ledande muslimsk institution, är Islamic Center som häromåret fick Malmö stads integrationspris trots att verksamheten till sin natur är segregerande. Bland annat drivs en religiös friskola med tveksam kvalitet. En av dess imamer ger i en aktuell tidningsintervju uttryck för en Åke Greensk syn på homosexualitet, balanserande på gränsen till uppmaning till våld. I avskildhet, och skyddad av omgivningens rädsla för att framstå som främlingsfientlig, har centret byggt upp en expansiv regerings- och EU-stödd ekonomi under en ledning som nu står åtalad för grovt bokföringsbrott."


Källa, Göteborgsposten onsdag 30 september 2009:


Kristna samfund till kriminell moskéFast att det blivit känt för allmänheten att Islamic Center flera år i rad brutit mot årsredovisningslagen och nu i oktober 2009 står åtalat för grovt bokföringsbrott, ska Malmös kristna samfund förlägga sitt samverkansorgan just till den kriminella moskén:


"Malmö. I morgon, torsdag, sammanstrålar representanter från Svenska kyrkans 16 församlingar i Malmö med ledare i katolska, ortodoxa och muslimska trossamfund samt frireligiösa kyrkor på Islamic Center i Malmö för att bilda ett nytt lokalt samverkansorgan för olika trosriktningar, Forum för interreligiös samverkan i Malmö."

"Malmö är genom sin invandrartäthet både en mångkulturell och mångreligiös stad. Det anser de kyrkliga ledarna vara ett värde i sig."


Källa, TT onsdag 30 september 2009:2009-09-29

Muslimsk speed dating på Rosengård
16 september 2009


Med konceptet Speed Dating vill Rosengårdsbiblioteket ge malmöborna möjlighet att träffa nya vänner.

Måndagen den 28 september klockan 17 slår vi upp portarna för vår nya mötesplats Espresso – a taste of Malmö.

Här har du en anledningen att komma till Rosengård och vidga dina vyer.Vi träffas på måndagar mellan 17 – 19 och pratar om livet.

040-6608548 eller 0708816299
E-mail:
eller


Källa, Idabloggen från Malmö stad 16 september 2009:Vad är IDA?

IDA står för Information, Delaktighet och Arbete. Flera av biblioteken i Malmö strävar efter inspirerande lärmiljöer för vuxenstuderande."

Källa:Tidningen City Malmö/Lund berättade skrev igår måndag 28 september en artikel på sidan 6 om speed datingen på Rosengårdsbiblioteket:


"Ewa Lindblad på Rosengårdsbiblioteket som idag anordnar speeddating, mellan klockan 17 och 19.

Varför sysslar biblioteket med speed dating?

- Det har inget att göra med dating egentligen, utan med att man ska lära känna människor. Man pratar i kanske fem minuter och byter sen plats. Förhoppningen är att helyllesvenskar och nya svenskar ska lära känna varandra."

"Vi jobbar mycket med dem som vill lära sig svenska och detta är ett sätt att prata om sig själv och lyssna på andra."

"Vilka blir svårast att locka till speed datingen?

- Det är nog svenskarna från centrum. Många har förutfattade meningar om Rosengård och ser ingen anledning att åka till området, förutom att kanske handla på Citygross.


Läs artikeln på sidan 6 i pdf-upplagan:


Rosengårdsbiblioteket startar läxhjälp för vuxna"I n f o r m a t i o n , D e l a k t i g h e t & A r b e t e

Läxhjälp för vuxna

Rosengårdsbiblioteket

med
Ziba Ellen

Måndagar 13.00 – 15.00
Onsdagar 14.30 – 16.00
Torsdagar 13.00 – 15.00

Start torsdagen 3 september klockan 13.00

Välkomna!"


Källa, Malmö stad, september 2009:"Biblioteket erbjuder!
Läxhjälp för vuxna – Drop-in/alla nivåer
Ziba och Ellen finns på plats – Start torsdag 3 september!"
I
Källa, Rosengårdsbibliotekets höstprogram 2009:

Muslimska friskolor en bluffDet menar kommunisten Tomas Dahl på debattsidan i dagens Hallands Nyheter:


"Friskolorna är en bluff

Friskolorna profiterar på skattemedel, anser Tomas Dahl, Kommunistiska partiet i Varberg."

"Man behöver inte bry sig om skolplikten, går affärerna dåligt så lägg ner och vält över ansvaret på kommunerna. Vissa friskolor utesluter elever från andra kulturer, ägnar sig åt religiös indoktrinering och får kommunernas program om integration och tolerans att framstå som ett skämt. Hur många barn från muslimska familjer går i kristna skolor eller tvärtom?"

"Skolan kommunaliserades på 1990-talet med kraftiga nedskärningar som följdes av skolpeng och friskolor. Resultatet är kraftigt ökad segregation, sämre kunskapsnivå och fler som inte klarar skolgången fullt ut."

"Vi är för en statlig enhetsskola som ger alla barn rätt till samma chans till kunskaper och trygghet. En skola som inte separerar barnen från varandra utifrån klass, kön, ursprung och religion utan lär dem leva ihop och respektera varandra."


Källa, Hallands Nyheters debattsida tisdag 29 september 2009:

Becirovs bolagskonglomeratBloggen Muslimska Friskolan har mottagit ytterligare uppgifter av initierade om bolagen runt Islamic Center, som redovisas nedan:Islamic Centers VD Bejzat Becirov har ett gammal bolag, Vege Express HB, som han startade 1986 för import av livsmedel samt textilmattor. Bolaget är aktivt, men har märkligt nog aldrig registrerats för F-skatt, tillhört någon momsgrupp eller varit registrerat i momsregistret. Bolagets registreringsnummer är 916549-1169.


Eftersom Becirov i detta bolag handlar med såväl livsmedel samt textilmattor, men ej registrerat sig i momsregistret undrar givetvis vän av ordning hur det förhåller sig med skatteinbetalning etcetera. Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga, även fysisk person som driver enskild firma. Har Skatteverket några årsredovisningar eller ens uppgifter på Vege Express HB? Hur ser dessa i så fall ut? Från och med 1 januari 2007 gäller att alla bolag ska upprätta ett årsbokslut. Var finns Becirovs årsbokslut för detta bolag? Kanske är det dags att undersöka om den bokföringen finns?


Becirovs son, Dan Becirov, driver dock sitt DaNiclas mat med F-skattsedel. DaNiclas Mat AB levererar alltså skolmaten till den muslimska friskolan Ögårdsskolan och övrig mat till konferenser och annat på Islamic Center vid den stora moskén i Malmö. Restaurangen huserar på stora postterminalen vid Borrgatan i norra Malmö. Becirovs sons bolag har fyra anställda och omsätter en bit över två miljoner kronor. Resultaten har dock varit negativa de tre senaste åren, men ändå förbättrats.


Det unika med Dan Becirovs bolag är att budgeten balanserar, det vill säga att tillgångar och skulder balanserar, i årsredovisningen. Detta kan vara unikt för någon med efternamnet Becirov! Ett frågetecken är emellertid att firman registrerades redan år 1976, då Dan Becirov endast var 10 år gammal. Soliditeten har vidare gått ned från dryga 60 procent 2006 till 44 procent år 2008. Uppenbarligen går det ändå så bra att sonen kan efterskänka festmåltider till Islamic Center för endast femtio kronor per portion för råvarorna.


Från insidan

2009-09-28

Becirovs mattbrand och krogvärld26 september 2009 berättade bloggen Muslimska Friskolan om en läsares uppgifter rörande ett uppbrunnit mattlager samt restaurang kring Islamic Centers VD:Igår 27/9 mottog bloggen nya uppgifter från en annan läsare som bekräftar informationen. De nya uppgifterna publiceras nedan under två punkter:1. Uppgifterna om det uppbrända mattlagret stämmer. Bejzat Becirov hävdade i diskussionerna med försäkringsbolaget att lagret närmast uteslutande bestod av unika handknutna mattor. Flertalet mattor hade ett värde från 30.000 kronor och uppåt, varav en majoritet låg avsevärt högre, enligt Becirov. Becirov hade memorerat samtliga mattor, enligt egen utsago. Det var bland annat ateljémattor, bland annat Isfahan silk. Dessvärre brann samtliga underlag och importhandlingar upp vid branden, varför värdet på lagret aldrig kunde styrkas.


Enligt en initierad källa knuten (ursäkta skämtet) till mattverksamheten agerade Becirov på samma vis beträffande den branden och försäkringsfrågan som han sedermera gjorde med moskébranden år 2003. Enligt denna källa fick Becirov ut en hel del på försäkringen, men var givetvis ändå missnöjd. Samma källa menar också att brandmyndigheterna konstaterade att branden var anlagd, men utredningen lades senare ned eftersom det inte fanns några spår eller iakttagelser. Det tycks som om Becirov var en mer perifer del av denna verksamhet, men att han ändå agerade högljutt beträffande just försäkringsfrågan.


Mönstret är detsamma som vid moskébranden: alla fakturor och underlag brann upp, branden var anlagd, inga gärningsmän, inga misstänkta, ovilja att diskutera med polis, anklagande mot brandmyndigheterna för att inte ha gjort sitt jobb och konflikt med försäkringsbolaget.2. Beträffande Becirovs krogverksamhet vet jag endast att Sir Toby's i Malmö drevs till trolig konkurs, innan han sålde det. Det var också problem med utskänkningstillståndet ett antal gånger, vilket eventuellt finns noterat hos ansvarigt kommunorgan. Vidare var redovisningen bristfällig, vilket kan ha uppmärksammats i media. Dock inte på samma sätt som Becirovs nu grova bokföringsbrott gjorts. Värt att undersöka är om också detta gick till tingsrätten.


Leverantörer betalades inte och krogpersonalen hade svårt att få ut sina löner. Becirov anställde senare den förstekock han haft på Sir Toby's som kock på den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid moskén i Malmö, där denne arbetade till 2004. Under vissa perioder betalades inte hans lön ut eller hela hans lön av okänd anledning. Kocken kunde efter ett tag inte ens beställa de enklaste råvaror, eftersom leverantörerna vägrade leverera då huvudmannen inte betalat dem för tidigare leveranser.


Efter moskébranden 2003 blev kockens uppgifter mer cateringbetonade, eftersom Ögårdsskolan (då i tillfälliga lokaler vid Thomsons väg på Rosengård) mer och mer började servera mat från Becirovs sons restaurang. Den forne Sir Toby's-kocken ville enkelt rusta upp köket på Thomsons väg, men Becirov nekades pengar från Malmö stad och ville själv inte investera i det fåtal tusenlappar det skulle kosta att göra köket till ett användningsbart kök. Det var här den matkultur som Ögårdsskolans personal och elever idag lider av började. Skolmaten är sedan dess Becirovs sons cateringmat, där fett medvetet är huvudingrediensen för att skapa en snabb mättnad.


Sir Toby's-kocken lyckades under sin tid, med små medel, åstadkomma smaklig och näringsriktig mat. Hans tid på Ögårdsskolan vid Islamic Center slutade i öppen konflikt kring utbetalda löner och löften VDn gett honom som aldrig infriades. Med fackets hjälp åstadkom man en förlikning vad gällde ekonomin och kocken slutade 2004. Sedan dess har Ögårdsskolan endast haft serveringspersonal (samtliga på lönebidrag) som slevar upp ur de stora byttor Becirovs son skickar.


Notera också att maten, enligt lärare på skolan, ibland är slut när de klasser som ska äta sist kommer. De underdimensionerade portionerna har ofta diskuterats inom personalen på Ögårdsskolan. Serveringspersonalen slösar verkligen inte med portionerna när de lägger upp. Det handlar istället om att VDn tillika rektorn inte vill beställa tillräckligt med mat åt alla.


Från insidan

2009-09-27

Länsstyrelsen tänker avsätta moskéns VDLänsstyrelsen i Skåne tänker avsätta Islamic Centers VD Bejzat Becirov med omedelbar verkan om det blir fällande dom i tingsrätten. Länsstyrelsen har under förundersökningen om grovt bokföringsbrott bistått Ekobrottsmyndigheten i Malmö. Länsstyrelsen är därför bekant med att en rättegång stundar 27 oktober 2009.


En journalist som ska bevaka rättegången och skriva om domslutet har lovat länsstyrelsen att meddela domslutet till myndigheten. Ibland får länsstyrelsen domslut som kan beröra dem, men inte alltid. Om domen blir fällande, kommer ansvarig tjänsteman på länsstyrelsen att entlediga moskéns VD i Malmö. Om mer än VDn kommer att avsättas återstår att se. Länsstyrelsen ska först läsa på om en eller flera i styrelsen för moskén kan avsättas.


Länsstyrelsen kan av initierade motta tips så att inga olämpliga föreslås som ny styrelseordförande. Eftersom länsstyrelsen inte är bekant med VDns släktingar eller vänner tar de tacksamt emot varningar eller förslag på lämpliga kandidater, så att inte den nya styrelseordföranden styrs av eller är i maskopi med den gamla.


Det kan också bli aktuellt att se över lämpligheten hos de andra i styrelsen, så att de inte varit inblandade i det grova bokföringsbrottet eller saknar förtroende.


Muslimska friskolor likställs med nazistiska"Danmark

Muslimer vrede over Bertel Haarders naziparallel

27. aug 2009 00:00


Der er fortsat stor utilfredshed blandt friskoler over Undervisningsministeriets ekstra kontrol for radikaliseringDet Islamiske Trossamfund er stærkt fortørnet over, at undervisningsminister Bertel Haarder (V) forleden i Kristeligt Dagblad drog en parallel mellem religiøse friskoler og friskoler drevet af nazister eller autonome. Omend de sidste ikke findes.

Som led i regeringens antiradikaliseringsstrategi skal 25 friskoler have et ekstra kontrolbesøg for at sikre, at eleverne forberedes til et liv i frihed og folkestyre. I første omgang skal fem skoler have besøg fra Skolestyrelsen.

Haarder forklarede, at kontrollen ikke kun er rettet mod muslimske skoler men "også nazistiske eller autonome, hvis sådanne skulle opstå".

Denne presseansvarlige i Det Islamiske Trossamfund, Bilal Assaad, skriver i en pressemeddelelse:

"Undervisningsministeren sætter lighedstegn med islamiske friskoler og totalitære institutioner – uden at blinke. Hvordan de katolske friskoler tager den udtalelse bliver spændende at se. Der opstår en undren over denne bevidste sammenligning fra en minister, der regerer sine ministerier ved at smide med sine askebægre, når det ikke går, som han ønsker det."

Det var desværre ikke muligt at få en uddybende kommentar fra Bilal Assaad i går. Generelt er der dog fortsat i friskolekredse stor utilfredshed med den mistænkeliggørelse, som man mener, de ekstra kontrolbesøg repræsenterer.

Det er stadig uklart, hvilke skoler der skal kontrolleres, men formanden for Dansk Friskoleforening, Ebbe Lilliendal, gætter på, at samtlige 20 muslimske friskoler får besøg. Derudover har han nævnt, at katolske skoler kunne blive omfattet, fordi nogle af dem har mange elever med indvandrerbaggrund."Källa, Kristeligt Dagblad 27 augusti 2009:


Becirov och Hjärpe har föreläst för civilekonomerVad har Islamic Centers VD Bejzat Becirov och islamologen Jan Hjärpe lärt ut till civilekonomer, när de 2007 föreläste för dem i moskén i Malmö?"TIDIGARE PROGRAM

Nedan hittar du rubrikerna på de senaste årens möten och aktiviteter.

Sammanställningen innehåller, utöver egna möten även sådana som arrangerats av Företags och Nationalekonomiska Föreningen i Skåne (FNF), med vilka vi har ett aktivt utbyte.

Vi har också tagit upp de möten som arrangerats av andra organisationer, där ämnet varit intressant och där vi lyckats skapa möjligheter för våra medlemmar att delta.

ÅR 2007"

" · Röd moské med vita knutar! Håller Islam på att försvenskas? – ett FNF arrangemang. Vi besökte Islamic Center i Malmö och lyssnade till dess chef Bejzat Becirov och islamexperten professor Jan Hjärpe."


"ÅR 2006

· Integration: Hur? Club Öresunds frukostmöte - Sverige är delat. Segregationen är tydlig, inte minst i Malmö. Hur farligt är det? Vad kan vi göra? Hur ska vi vända trenden? Dessa brännande frågor diskuterades vid dagens möte. I panelen ingick: Mauricio Rojas, Riksdagsledamot (fp), Bejzat Becirov, VD Islamic Center i Malmö och Lars Birve, VD MKB AB. Diskussionen leddes av programrådets Klas Eklund, chefekonom SEB"Källa, Skånes civilekonomernas tidigare program:

Hemsida för Skånes civilekonomer:


Alia Khalifa syster til ökänd islamist"– Man ska inte ta det personligt. Om du och jag skulle ta varandra i hand så har det inte med sex att göra, förstås. Men andra gången man träffas kanske man kramas. Gränserna flyttas och det kan leda till frestelser.

Alia Khalifa går ibland till Stockholms stora moskéSödermalm. Hon säger att många i moskén stöttar henne, men att få vågar göra det offentligt.

– De tycker att jag gör bra saker. Men i media håller de inte med mig. De är oroliga för att ge en bild av islam som många uppfattar som negativ. Men bilden av islam är redan förstörd. Vi muslimer är inte välkomna här. Jag älskar Sverige men kan inte leva här.

Alia Khalifa är syster till Anas Khalifa, en radikal muslimsk predikant från Göteborg som föreläst mycket på Rosengård.

Sydsvenskan granskade 2006 Khalifa och andra religiösa fundamentalister i artikelserien ”Haram – förbjudet i islams namn”. Hon berättar att hennes bror varnat henne för att figurera i medier: ”de bara ljuger”, säger han."


Källa, Sydsvenskan lördag 26 september 2009:Läs Sydsvenskans reportage 9 februari 2006 om hur islamisten Anas Khalifa predikar sina extrema åsikter för muslimska skolungdomar:


SVTs Uppdrag Granskning 25 april 2006 om hur islamisten Anas Khalifa motarbetar integrationen i Sverige:

Läs fler länkar om nyheten hos bloggen Varjager:

Socialdemokrat tror att Rosengård ska bli som SaudiarabienLedande s-kvinnor i Sverige anser nu att muslimska kvinnor i slöja och vägran att ta i hand, kan leda till att Rosengård blir som Saudiarabien:"Extremreligiösa regler används för att hålla kvinnor i en underordnad ställning, anser Nalin Pekgul och riksdagsledamoten Maryam Yazdanfar (S), bägge med muslimsk bakgrund.

Tillsammans med riksdagsledamöterna Carina Hägg (S) och Carina Ohlsson (S) och andra medlemmar i Socialdemokraternas kvinnoförbund vill de markera mot sedvänjor som att bära heltäckande slöja eller vägran att skaka hand.

Nalin Pekgul:

– Skolor ska inte acceptera det. Det signalerar avståndstagande och brist på respekt.
Maryam Yazdanfar:

– Om det varit den bärande delen av religionen hade jag kunnat acceptera det. Men så är det inte.
Nalin Pekgul tackar rektorn på Åsö vuxengymnasium i Tensta för beslutet att stänga av barnskötarstudenten Alia Khalifa, som bär nikab – en heltäckande slöja som bara visar ögonen.

– Många rektorer med svensk bakgrund vågar inte ta sådana beslut. De är rädda att utpekas som rasister."

"Alla socialdemokrater är inte överens med Pekgul och Yazdanfar. På debattsajten Newsmill får de mothugg av SSU:s ordförande i Skåne, Petra Bergquist, som tillsammans med andra SSU:are skriver att slöjan – ”trots sin kontrollfunktion” – kan hjälpa kvinnor.

”Börjar vi införa slöjförbud på skolor, universitet och arbetsplatser för att frigöra kvinnor från det förtryck som många så starkt förknippar med slöjan kanske vi istället försvårar deras tillgång till dessa institutioner”, skriver de.

Nalin Pekgul köper inte argumentet. Problemet är snarare att samhället är för undfallande, menar hon.

– Snart blir livet i Rosengård och vissa andra förorter som i Saudiarabien och Iran."Källa, Sydsvenskan lördag 26 september 2009:Läs om Nalin Pekguls positiva inställning till omskärelse av muslimska pojkar i Aftonbladet 10 mars 2007:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article411313.ab

2009-09-26

Bejzats mattlager brann upp


En läsare har idag tillfört bloggen intressanta uppgifter som tål att undersökas närmre. Mejlet med dagens fynd publiceras nedan, med ett stort tack till den initierade uppgiftslämnaren.

Drar mig till minnes att denne pensionsräddare ägde ett mattlager utanför Malmö på 1980-talet.
Detta lager skulle enligt uppgift av Bejzat bestå av dyrbara exemplar.

TYVÄRR brann detta mattlager upp av en orsak som aldrig riktigt reddes ut.

Men "som väl var" betalades försäkringspengarna ut!
Denne "tillgång för Sverige" var även inblandad som delägare i två krogar i Malmö , en som låg på Davidshallsgatan och som kursades under ytterst dubiösa former, den andra på Stora Nygatan brann upp!
Alla uppgifter om detta finns på länsstyrelsen.Några saker om restauranger och dyrbara orientaliska mattor som brunnit upp står att läsa om i olika tidningsartiklar:"I många fall är motståndarnas synpunkter rent skvaller mot Bejzat Becirov personligen: han beskrivs inte bara som okunnig i islam, han saknar skägg, ber för sällan och bär slips och kavaj.
Fundamentalisterna klagar över att han suttit i styrelsen för två restauranger som serverat sprit och att han samarbetat med judar i Mosaiska församlingen."
I
Källa, Sydsvenskan 8 februari 2006:
I
I
"Bejzat Becirov tror att det är samma krafter som låg bakom de två senaste brandattackerna.

– Kanske inte samma personer men personer ur samma krets.
Det är givetvis en möjlighet som polisen räknar med.
– Men det är för tidigt att dra några slutsatser. Vi håller alla möjligheter öppna, säger kriminalkommissarie Kenneth Strand.
På lördagen togs utredningen över av länskriminalen i Skåne vilket är ett tecken på den prioritet polisen lägger på utredningen.
I branden rökskadades inredningen i hela moskén och flera orientaliska mattor fattade eld.
– Jag bedömer att det kommer att kosta över en miljon att återställa allt, säger Bejcat Becirov.

Islamic center har en brandförsäkring men självrisken är på en halv miljon kronor."
I
Källa, Aftonbladet 22 oktober 2005:

Vänsterpartiet besöker Rosengårdsskolan"Vänsterpartiet

Vänsterpartiet till Rosengård 28/9 för att diskutera skolan

2009-09-24 14:52


Vänsterpartiet frågar Rosengård:

Vem tjänar på regeringens sorteringsskola?

Som en del av projektet "Fråga Förorten" träffar Vänsterpartiet på måndag 28 september elever, lärare, boende och aktiva i Malmöstadsdelen Rosengård. Syftet med besöket är att prata om skolans roll för att minska segregationen i storstäderna.

Från Vänsterpartiet deltar Rossana Dinamarca, riksdagsledamot och skolpolitisk talesman, Kalle Larsson, riksdagsledamot och integrationspolitisk talesman, Anneli Philipson, kommunalråd i Malmö och Morgan Svensson, ledamot i Rosengårds stadsdelsnämnd.


Program:

12.00-13.30

Besök på Rosengårdsskolan om undervisning och lärande
Träff med skolledning, lärarlag och elever
von Rosens väg 43

14.00-15.15

Besök på Värner Rydénskolan om arbetsmiljön i skolan för elever och personal
Träff med skolledning, elevråd samt fackliga representanter
Hårds väg 5

15.30-17.00

Besök på Resurscentrum för mångfaldens skola
Om satsningar på skolor med särskilda behov
Rönnbladsgatan 1b

18.00-19.30

Öppet möte på Drömmarnas hus
Om skolans roll för att stärka ungas uppväxtvillkor i storstädernas ytterområden
Frölichs väg 4

För mer information kontakta:

Rossana Dinamarca: 070-254 24 15
Kalle Larsson: 070-343 96 74
Anneli Philipson: 070-640 40 02
Morgan Svensson: 070-816 17 02
Sofia Johansson, politisk sekreterare: 073-906 12 21"


Källa, pressmeddelande från vänsterpartiet torsdag 24 september 2009:


Ramadanfest på muséet"Alingsås kommun med flera bjuder för första gången in till en Ramadanfest. Dörren till museet öppnas sent på fredagseftermiddagen.

- Genom en glad och social fest hoppas vi och övriga arrangörer kunna förmedla vad islam innebär för de flesta muslimer i Sverige och samtidigt ta avstånd från religiös extremism, främlingsfobi och islamofobi, förklarar Karolina Nowicka, barn- och ungdomskultursekreterare på kommunens kultur- och fritidsförvaltning.

Festen arrangeras i Alingsås museum och dörren öppnar sent på fredagseftermiddagen och stängs inte förrän vid niotiden på kvällen.
Alla är välkomna, betonar Nowicka samt museets Monica von Brömsen, att delta i den "sprakande familjefesten" där man bland annat kommer att underhållas av arabisk dansmusik till dofter av maträtter från olika muslimska kulturer, typiska för Ramadanfesten.
Dessutom deltar den egyptiska koranrecitatören Abdelrahman Anwar Mohamed Metwally"

"Inspirationen har förvaltningen, Alingsås Islamiska Center,"Källa, Göteborgsposten fredag 25 september 2009:


2009-09-25

Hur Skånepartiet fick Islamic Centers teleabonnemang29 januari 2008 skrev bloggaren Per T K Wahlberg följande på sin blogg:


"Moskén i Malmö, som ägs av Islamic Center, brann under mystiska omständigheter i april 2003. Under utredningen visade det sig att Skånepartiet kort innan moskébranden hade köpt en mobiltelefon och med den hade det ringts flera gånger till Islamic Center. Men via teleföretaget COM bekräftades det att köparen av telefonen visade sig vara ledaren av Islamiskt Center. Han heter Bejzat Becirov.


Källa:5 september 2009 har en person anställd på Islamic Center kommenterat hur den anser att det gick till när telefonabonnemangen förväxlades:


"Lägg upp en kommentar till: landskronabackspegel


1 kommentar -


Jag minns incidenten kring mobilabonnemanget och Skånepartiet. Becirovs egen förklaring till oss på Islamic Center var att han gjorde det på skämt, utan ont uppsåt. Det är ungefär samma inställning han intar i förhören betr den grova förskingringen: han har inte medvetet valt att undanhålla belopp närmre miljonklassen eller systematiskt undvika och försvåra de ansvarigas arbete.

När han skaffade sig mobilabonnemanget sade han "Sätt upp den på Skånepartiet/Herslow", varför det blev så. Becirov själv menade att mobilförsäljaren borde fattat att allt var ett skämt. Per definition har Becirov i detta uppgett falska uppgifter kring mobilanvändaren vid tecknandet av abonnemanget, men å andra sidan: Becirovs respekt för svenska lagar och regler har aldrig varit direkt stor. Det finns mycket att berätta.

den 5 september 2009 06:58


Källa:Den danska bloggen Spydpigen berättar så här 9 februari 2008:


"Bogen ”Sveriges Tragedie” fortæller: under kapitlet ”På gale veje”:


Moskeen i Malmö, som ejes af Islamic Center, brændte under mystiske omstændigheder i april 2003. Branden var påsat, og politisk-korrekte politikere og andre antydede, at det nok var „højreekstremister“…, mens rygtet løb blandt muhammedanere, at det var jøder, for „nogen“ havde malet en Davidsstjerne…

Skånepartiet, som er imod moské og indvandring, havde ofte følt sig chikaneret ved en slags blokering af deres radios spørgeprogram…

Det viste sig nu, at partiet kort før moskébranden havde købt en mobiltelefon og havde ringet flere gange til Islamisk Center. Men… via teleselskabet COM verificeredes køberen imidlertid som værende leder af – Islamisk Center! Han hed Bejzat Becirov.

Sagen anmeldtes af Skånepartiet til politiet efter branden og omtaltes forsigtigt i pressen. Men hverken journalister eller politi fortsatte efterforskningen. Det havde ellers været rart at vide til hvem mere, Becirov havde ringet (med „Skånepartiets mobiltelefon“), og hvad han havde sagt til Islamisk Center og andre i den aktuelle periode 29.3.- 4.4.2003.

Havde han fremsat trusler?

F.eks. om brandstiftelse?"


Källa:


2009-09-24

Rättelse räddade Islamic Center från åtal16 september 2007 berättade bloggen Muslimska Friskolan om avgifter för bussning på den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö:


Sydsvenskan hängde därefter på rapporteringen med uppgifter om en polisutredning gällande Islamic Centers skolbussar 9 oktober 2007:


16 februari 2008 avslöjade Sydsvenskan att bussbolaget som körde moskéns elever struntade i miljöbestämmelserna:


21 februari 2008 kom kravet på dispens från miljözonsreglerna för att köra Ögårdsskolans elever:Men vad hände med polisutredningen om avgifter för bussning? Bloggen Muslimska Friskolan har försökt spåra var den anmälan fanns och vad som hände med den.

Eftersom olaga yrkesmässig trafik är ett trafikbrott hamnade ärendet hos Skånepolisens trafiksektion i Malmö. Där hölls förhör med Islamic Centers VD och Ögårdsskolans busschaufförer.

I förhören framkom att busschaufförerna inte ville erkänna att de på Islamic Centers uppdrag kört utan trafiktillstånd med Ögårdsskolans elever.

Bevismaterial i utredningen tog fram inbetalningar till det hemliga kontot IC Fond Rädda Barnens Liv. Inbetalningarna gjordes för bussavgifter vid en tid då Islamic Center och Ögårdsskolan saknade trafiktillstånd.

Polisutredningen vid trafiksektionen är ett trafikmål med nummer:
TM 3735-09

Ansvarig utredare vid trafiksektionen sänder ärendet med de gjorda förhören vidare till åklagare 26 februari 2009

27 februari 2009 skriver Åklagarmyndigheten i Malmö in ärendet hos sig med nummer:
AM 39973-09

Ärendet lottas därefter på åklagare.

25 mars 2009 lägger kammaråklagare Jan Pernvi i Malmö ner förundersökningen.

Pernvi motiverar sitt beslut med att brottet skulle ge böter och att driva målet till åtal skulle sannnolikt endast leda till åtalsunderlåtelse. Eftersom Islamic Center vidtagit rättelse och upphört med den olovliga yrkesmässiga trafiken är det oklart om ett åtal skulle leda till fällande dom. Därför väljer åklagaren att inte åtala.

Åklagarmyndigheten skall dessutom tillse att hushålla med sina åtal så att resurserna läggs på allvarligare brott och brott som med största sannolikhet kan leda till fällande dom. Pernvi finner i förundersökningen två förmildrande omständigheter. Pernvi påstår att Islamic Centers ordförande i förhören uppgett att det tidigare fanns ett trafiktillstånd, men att detta löpt ut. Andra omständigheten är att Ögårdsskolan efteråt rättat till så att ett behörigt bussbolag utfört transporterna.


I augusti 2009 åtalas Islamic Centers VD för grovt bokföringsbrott som inte alls har med olaga yrkesmässig trafik att göra. Åtalet i Malmö tingsrätt har målnummer:
B2505-09

I förundersökningen om grovt bokföringsbrott som nu blivit offentlig finns utskrivna bevismaterial. En diger lista med avgifter från bussavgifter från året 2006 finns bokförda på det hemliga kontot IC Fond Rädda Barnens Liv.

Chefsåklagare Gertrud Holm på Ekobrottsmyndigheten säger att hon inte kände till att det pågick en parallell utredning som involverade trafikbrott där samma konto ingick i båda utredningarna.

Holm säger att det är upp till åklagaren i trafikbrottet att avgöra om han vill ta med det i åtalet som hon driver.

Åklagare Jan Pernvi som höll i trafikbrottet säger att han kände inte alls till att en parallell utredning pågick om grovt bokföringsbrott med bevismaterial från samma hemliga konto.

Pernvi säger att det inte tjänar något till att trafikbrottsutredningen läggs till åtalet om grovt bokföringsbrott. Orsaken är att ett bötesbrott inte kan skärpa straffet om det blir fällande dom för bokföringsbrott. Trafikbrottet skulle om det lades till, endast ha lett till åtalsunderlåtelse.

Både chefsåklagare Gertrud Holm vid Ekobrottsmyndigheten och kammaråklagare Jan Pernvi vid Åklagarmyndigheten tillfrågas vad de tror blir domslutet mot Islamic Centers VD för det grova bokföringsbrottet.

Båda åklagarna svarar var för sig att det sannolikt blir villkorlig dom. Det betyder att om VDn inte begår något nytt brott två år därefter så händer i princip ingenting. VDn sätts inte i fängelse även om brottet bedöms grovt och fängelse finns på straffskalan.

Det stämmer väl överens med vad Islamic Centers personal vittnar om hur VDn inte alls räds rättegången:På bilden överst i bloggposten ses moskén med Ögårdsskolan vid Islamic Center. Till vänster står en lila buss och en beige som polisutredningen omfattade:


Rosengårds farliga förskolor flyttar"Barn slipper farlig dagismiljö"
I
"Tre förskolor i Rosengård tvingas nu flytta efter att de fått underkänt av Miljöförvaltningen.
– Lokalerna är oerhört eftersatta, säger Leif Åhlander, barn- och ungdomschef i Rosengård.

Det var under 2008 som Miljöförvaltningen besökte förskolorna i Rosengård. Kastanjen, Prästkragen och Rondellen fick betyget undermålig miljö. Därför flyttar man nu verksamheterna till olika grundskolor där man inrättar förskoleenheter.

– Det handlade bland annat om bristande underhåll, dålig ventilation och fuktskador. Speciellt fukt är allvarligt eftersom det kan leda till astmatiska och allergiska problem, säger Åsa Thorné på Miljöförvaltningen.

Några rapporter om barn som blivit sjuka till följd av fukten har inte kommit in. Enligt Åsa Thorné har de ansvariga för förskolorna bett om att få åtgärdat brister tidigare men det har bara åtgärdats kortsiktigt och problemen har återkommit.

– Lokalerna är oerhört eftersatta och de anmärkningar vi har fått har varit helt berättigade, säger Leif Åhlander.

Enligt honom hade det varit omöjligt att med skattemedel renovera lokalerna i detta skedet. De hade inget annat alternativ än att flytta."

"Newsec blev förra året ombedd att göra vissa åtgärder på förskolan Kastanjen sedan Miljöförvaltningen upptäckt fukt som uppstått genom en vattenläcka i lägenheten ovanför.

– Som förvaltare åtgärdade vi den skadan och självklart ska vi ta vårt ansvar för det som åligger oss att åtgärda. Har vi brustit i vår hantering så vill vi gärna ha en dialog med hyresgästen för att se vad vi behöver göra ytterligare. Eftersom det i det här fallet är osäkert vad orsaken är så har jag svårt att säga var vi brustit, säger Cecilia Ahlquist."Källa, Skånska Dagbladet onsdag 23 september 2009:


2009-09-23

Becirov inte rädd för domslutetDet har kommit nya uppgifter från Islamic Centers personal som kanske handlar om cateringfirman som levererade maten till Broderskapsrörelsens kongress i moskén:


Islamic Centers personal berättar därefter om hur Bejzat Becirov ser på de stundande domstolsförhandlingarna om grovt bokföringsbrott i Malmö tingsrätt:Bejzat Becirovs son ombesörjer all catering till den muslimska friskolan Ögårdsskolan och dess evenemang. Utan att ha tillgång till kvitton från cateringfirman för detta speciella tillfälle (av den enkla anledningen att det aldrig finns kvitto från nämnda firma) utgår jag och andra på Islamic Center från att det är sonens så kallade catering. Resonemanget med 50 kronor för råvarorna är befängt, vilket vilken restaurantör som helst inser. Varifrån rätterna i sin helhet kommit och vilken överenskommelse Becirov gjort med sin son låter jag andra spekulera i, men det är inte svårt att dra slutsatser.


Becirov tycks väldigt tillfreds inför den stundande rättegången. Det är locket på vad gäller detaljer, men i huvudsak tycks försvarslinjen vara den som tidigare rapporterats. Becirov själv är övertygad om att domen blir som ett slag på handen - inget mer. Becirov slog sig på handen i en slags Fy!-gest när någon frågade om vad Becirov trodde om utgången av rättegången.


Obekräftade uppgifter på dialog med Åklagarmyndigheten om förmildrande omständigheter förekommer, men är juridiskt i sak inte unik. Att integrationskortet kommer att spelas ut som huvudkort samt Becirovs stora betydelse för moskén är givet. Många med anknytning till Islamic Center tycks också tro att det kommer att räcka.


Det spekuleras redan i att domen blir symbolisk och knappast kommer att besitta något egentligt straffvärde. Stämmer detta blir flatheten prejudikat och det är fritt fram för fortsatta bokföringsbrott. Tillika omöjliggör det anmälningar om grovt bokföringsbrott mot Islamic Center och Becirov för resterande år efter 2006, som anmälan ju avser. Kaoset är minst lika omfattande vad gäller resterande år, där redovisningarna lämnats in grovt försenade eller inte alls.


Ges Becirov och Islamic Center nu ett frikort och slipper gå i fängelse är det grönt ljus för att fortsätta på den inslagna vägen. En sådan dom skulle säga att lagar och regler är till för att följas, utom för muslimska stiftelser och föreningar som bryter mot dem. Låt oss hoppas att såväl åklagare som domare hyser en större respekt och konsekvens för den svenska lagen.


Från insidan

Broderskapsrörelsen svarar bloggen


I förrgår måndag 21 september 2009 gjorde bloggen Muslimska Friskolan en post om socialdemokratiska Broderskapsrörelsens dispyt med Skånepartiet om Islamic Center. Bloggen höll ett samtal med politiske sekreteraren Anna Ardin i den kristna Broderskapsrörelsen:


Se även bloggpost om moskéns cateringverksamhet:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/09/becirov-inte-radd-for-domslutet.html


I går tisdag 22 september 2009 fick bloggen följande mejl av den trevliga Anna Ardin som publiceras oförändrat. I länken hon bifogar finns en artikel från 18/9 2009 i tidningen Broderskap. Den handlar om att bilda en muslimsk medlemsgrupp inom Broderskapsrörelsen. Men Ardin har fortfarande inte svarat på bloggens uppmaning att ta reda på vilken skum cateringfirma som tar betalt endast för råvarorna. Nedan Ardins mejl till bloggen Muslimska Friskolan:"tips‏

Från: Anna Ardin (anna@broderskap.se)

Skickat: den 22 september 2009 17:46:49

Till: tipsaroger@hotmail.com

En bifogad fil

AVG certifica (0,2 kB)


Hejhej

Och tack för samtalet igår, även om jag tycker att du borde presenterat dig som bloggare. Lite tramsigt att kalla en faktarättelse för bråk, och i mitt tycke även att fortsätta spekulera i helt felaktiga uppgifter om att vi på något sätt skulle vilja sprida falska uppgifter om var vår kongress höll till. Det står till exempel också i artikeln att syftet med vår kongress inte var att komma fram till något konkret, vilket vi ju anser är grovt felaktigt då vi ser det som att vi behandlade många frågor som är högst avgörande för framtiden. Vi vill arbeta med integration och förståelse, och självklart har vi inget intresse av att sprida falska uppgifter av något slag.


Eftersom du tycker om att skriva om oss så har du här ytterligare ett tips på en bra sak vi stöttar, som du kanske skulle tycka vara intressant att ta upp

http://www.tidningenbroderskap.se/index.php?page=9&ar_id=4633


Vänligen
Anna Ardin
Pressekreterare/politisk sekreterare
Sveriges Kristna Socialdemokrater - Broderskapsrörelsen
08 545 55 332

0733 90 70 17
anna@broderskap.se
www.broderskap.se"Förintelsen tabu i muslimtät skola


"Muslimska soldater i Hitlers armé


"Utställningen ”Tredje världen i Andra världskriget” grundsyfte var och är enligt initiativtagarna att informera om de miljontals afrikanska och asiatiska soldater som stred mot Hitler, men också om medlöpare från Afrika och Asien under Andra världskriget utan att behandla temat ur eurocentrisk synvinkel."

"Dit hör också de 21000 soldater i Hitlers muslimska brigad. Soldater som värvades bland annat av Jerusalems dåvarande stormufti el Husseini."

"Berlin är en multikulturell stad med en stor muslimsk befolkning. En majoritet av invånare i Neukölln har muslimsk bakgrund och den största andelen invånare kommer från arabiska länder.
– Många barn och unga människor växer här upp med uppfattningen att Förintelsen inte har ägt rum eller så hyllas kollaboratörer som folkhjältar. Därför är det nödvändigt att sprida kunskap om historiska fakta, betonade Karl Rössel.

En lärare bland publiken, som själv arbetar i ett annat invandrartätt område, ansåg dock att det är lättare sagt än gjort. Både frågan om Förintelsen och eventuellt en diskussion om muslimska nazikollaboratörer räknas till absoluta tabuteman i skolor i Neukölln trots att exempelvis undervisning om Förintelsen står i läroplanen och ska gälla alla skolor.
Karl Rössel fick medhåll av universitetsprofessorn Martin Cüppers författaren till boken ”Halvmånen och hakkorset”.

– Den palestinska religiöse ledaren, muftin, Hadj Amin el-Husseini legitimerade Hitler inför arabiska massor när han talade sig varm för gemensamma krafter i judeutrotningen. Till muftins stora besvikelse lovade Hitler inget konkret, men muftin var välkommen att stanna kvar i Nazityskland som Hitlers gäst, vilket denne också gjorde.

Enligt Martin Cüppers arbetade Hadj Amin el-Husseini hårt för judeutrutningen och förhindrade bland annat ett utbyte av tyska krigsfångar mot judiska barn. Barnen sändes istället till koncentrationsläger.

I Bosnien var den religiöse ledaren år 1943 med om att skapa de bosnisk-muslimska SS-trupper som tillsammans med tyska trupper tillfångatog och dödade 90 procent av de bosniska judarna och brände flera kristna serbiska kyrkor och byar.

Muslimskt prästerskap

Naziledaren Himmler var så nöjd med stormuftin att man startade en mullahskola i Dresden för att där öva upp muslimskt prästerskap i muftins anda.
– Efter kriget flydde muftin Hadj Amin el-Hussein till Beirut via Frankrike och Egypten. Medan han levde i exil i Egypten hade han en särskilt uppmärksam elev, som gärna lyssnade till och tog intryck av stormuftins intesiva hat mot judarna och historier om nazismens storhet. Denne elev, som också var släkt med muftin, var Yasser Arafat, berättade Martin Cüppers."

"Enligt honom upprättades ett hundratal läger för Nordafrikas judiska befolkning även i samband med tyska arméns framryckning genom Tunisien och Libyen. De bevakades i regel av arabiska soldater i tysk tjänst."

"Författaren Martin Cüppers har tagit del av tyska regeringsrapporter om arabernas beundran för Nazityskland och dess ideal och under kriget trodde tyskarna att Palestinas och Mellanösterns araber såg fram emot, ja längtade efter, tyska framgångar som skulle göra slut på judisk närvaro i området."

"Men den brittiska segern vid andra slaget om El Alamein i september 1942 ändrade historiens gång. Den tyska erövringen av Egypten och invasionen av Palestina förhindrades och general Rauffs insatsstyrka återvände till Berlin samma månad.

– För judarna i Israel var det mycket nära ögat. En invasionsarmé hade byggts upp, den rörliga insatsstyrkan var färdig och kollaboratörer förväntades anmäla sig utan några större svårigheter. Rommels nederlag i Nordafrika och det tyska misslyckandet att erövra mandatområdet Pale­stina ledde till att de icke verkställda planerna för judarna förblev okända för historikerna, betonade Martin Cüppers."Källa, Kristdemokraten 16 september 2009:


Protest mot placering bland muslimska elever


Föräldrar från Tygelsjö utanför Malmö protesterar mot att deras barn från årskurs 6 ska bussas från Tygelsjö skola till Linnéskolan i Limhamn som tagit emot muslimska elever. Föräldrarna vägrar och pekar på att deras sexor utlovats plats på den helsvenska Strandskolan i Klagshamn. Om de nu inte får plats på Strandskolan ser föräldrarna hellre att en friskola i Tygesjö etablerar sig, än att barnen placeras i Linnéskolan som har sociala problem sedan muslimska elever börjat där:


"En Tygelsjöpappa som
skrivit ett brev till Limhamn-
Bunkeflos stadsdelsfullmäktige,
protesterar
mot planer på att
bussa barn från Tygelsjö
till Linnéskolan och är beredd
att ta till hemundervisning
som sista utväg.
Han anser att barnen
lovats plats på Strandskolan
och är orolig för att de
inte ska klara ”det sociala
klimatet i en storskola eller
storstadsskola”"


Källa, Sydsvenskan sidan C5 onsdag 23 september 2009:"När fritidsgården stängde bildades ett nätverk som nu protesterar mot att barnen i Tygelsjö ska bussas till Linnéskolan. På tisdag kommer man vara på plats när stadsdelsfullmäktige sammanträder för att protestera."

"- Meningen var att eleverna på Tygelsjö skola skulle gå årskurs sex på Strandskolan i Klagshamn men nu finns där ingen plats så nu ska barnen bussas till Linnéskolan och det går vi bara inte med på."

"I ett brev som gått ut till samtliga politiker och tjänstemän i stadsdelen skriver föräldrar att de under inga omständigheter kommer att låta sina barn bussas. Föräldranätverket har också inlett sökandet efter en friskola som vill etablera sig i byn men hemundervisning är ett alternativ som vissa föräldrar också tittar på."


Källa, Lokaltidningen Limhamn onsdag 23 september 2009:


2009-09-22

Massbojkott av islamorganet SydsvenskanNu kan äntligen sydsvenskar svälta ihjäl tidningen Sydsvenskan. Tidningen är med sin okritiska hyllning till islam en del av islamiseringsprocessen i södra Sverige. Resultatet består av importerat kvinnoförtryck, ökad kriminalitet, ghettoisering, massarbetslöshet samt otrygghet. De skånska städernas trygghet faller en efter en.


Jämför med andra sidan sundet där en kritisk hållning till islam resulterar i det motsatta. I Danmark är inkomsterna högre, kriminaliteten lägre, arbetslösheten låg och danskarna blev nyligen utsedda till världens lyckligaste folk.


Så vill inte Sydsvenskan att sydsvenskarna ska ha det. Sydsvenskarna ska islamiseras.


Men det kan sydsvenskarna för första gången sätta stopp för nu.


Det finns ett enkelt sätt att massbojkotta tidningen. Den kostar nämligen inte alls pengar längre. Sydsvenskan har varit så dum att den numera lägger ut hela tidningen helt gratis strax efter midnatt. Ingen behöver mera köpa tidningen. Inte heller skolor, företag eller myndigheter behöver ha en miljöovänlig papperstidning från Sydsvenskan som belastar budgeten.


Kräv på din arbetsplats att pengarna läggs på annat. Men sluta framförallt prenumerera på tidningen själv redan imorgon. För den är helt gratis.


Länk där du laddar ner hela Sydsvenskans papperstidning digitalt varje dag:


Sprid gärna denna bojkott på andra bloggar, insändare, nättidningar och forum!

Läs hur bojkotten spridit sig:

Islamisk fundamentalism i förskolan


Insändarmästaren Paul Nilsson slår till med en ny vass insändare i dagens Kvällsposten:


"Bisarrt om jeans

I slutet av Alia Khalifas debattartikel om den heltäckande slöjan niqab i Kvällsposten 20 september skriver hon följande: "Alla svenskar borde bli skrämda när myndigheter vill råda över människors val av klädsel. I dag är det niqab, i morgon jeans".

Det är bisarrt att jämföra niqab med jeans. Niqab är en religiös/politisk symbol som täcker ansiktet, bara ögonen syns, medan jeans varken är religiöst/politiskt eller täcker ansiktet. Niqab är lika med islamisk fundamentalism.

Paul Nilsson"


Källa, insändare på sidan 5 i Kvällsposten tisdag 22 september 2009


Läs artikeln i Kvällsposten 20/9 2009 om hur Alia Khalifa vill islamisera svenska förskolor:


Läs mer om spökplumpen Alia Khalifa:


2009-09-21

Broderskapare i bråk med Skånepartiet om Islamic CenterDen kristna socialdemokratiska Broderskapsrörelsen har skickat ett mejl till Skånepartiet. Det lästes upp i närradion idag måndag 21 september 2009 av partiledaren Carl P Herslow. Broderskapsrörelsens pressekreterare Anna Ardin krävde i mejlet att Skånepartiet skulle ta bort följande två uppgifter på sin blogg:


"Sveriges kristna socialdemokraters förbund, även kallat Broderskapsrörelsen, höll i år sin kongress hos Islamic Center i Malmö, som torde ha fått rejält betalt för lokalupplåtelsen."

Källa, Skånepartiets blogg 4 september 2009:


Herslow förklarade i närradion att det tänkte partiet inte göra eftersom uppgifterna i bloggposten är hämtat ur Skånska Dagbladets artikel om saken. Herslow undrade varför Broderskapsrörelsen inte förmått Skånska Dagbladet att ändra artikeln som är källan. Herslow tolkade uppmaningen som så, att när Skånskan skrev om händelsen såg det bra ut för Broderskapsrörelsen att de haft kongress i moskén, eftersom det kan locka fler muslimska röster till socialdemokraterna. Men när det stod kritiskt om samma händelse hos Skånepartiet, så passade det inte Broderskapsrörelsen.Jämför nu med artikeln i Skånska Dagbladet:


"Broderskapsrörelsen håller sin kongress i moské

2009-07-30 22:37 MALMÖ"

"– Det handlar om att vara politiskt medveten om den religiösa värdegrund man står på. Här enas vi genom politiken oavsett religion, det handlar om solidaritet genom politiken snarare än om religion, säger Adrian Kaba.

Målet med kongressen är inte att komma fram till något avgörande under de fyra dagarna utan att se till framtiden och utveckla arbetet. Att kongressen där tro och politik går hand i hand hålls i moskén i Rosengård är en känslig sak. Det finns många motsättningar, inte bara inom socialdemokraterna, utan från andra troende, både muslimer och kristna som inte anser att politik och religion hör i hop."


Källa, Skånska Dagbladet 30 juli 2009:På bilden till Skånskans artikel ses kongressdeltagarna fotograferade inne i Islamic Centers muslimska friskola Ögårdsskolans gymnastiksal vid moskén i Malmö:


Bloggen Muslimska Friskolan fick ikväll måndag 21/9 2009 ett samtal med Broderskapsrörelsens pressekreterare Anna Ardin (utbildad statsvetare) som sänt mejlet till Skånepartiet:

"Anna Ardin
Press- och politisk sekreterare
08-545 55 332 / 073-390 70 17"

Källa:Bloggen Muslimska Friskolan frågar idag 21/9 Anna Ardin om Skånepartiet svarat Broderskapsrörelsen.

Ardin säger att Skånepartiet mejlat henne tillbaka att de inte tänker ta bort uppgifterna på sin blogg så länge Skånska Dagbladet inte ändrar sina uppgifter.

Ardin lägger därefter till att bloggen Muslimska Friskolan också skrivit att Broderskapsrörelsen var i moskén:


"Bloggen Muslimska Friskolan fick strax innan midnatt tag i kongressgeneral Daniel Carlstedt hos Broderskapsrörelsen. Carlstedt berättar för bloggen att själva kongressen hölls i Rådhuset i Malmö. Därefter gick färden idag 30 juli 2009 vidare till Islamic Center vid Jägersro, säger han. Carlstedt berättar att ett seminarie om religiös tro och de motsättningar som finns idag hölls i den stora moskén. Han berättar vidare för bloggen att idén att hålla ett seminarie i moskén kom från Islamic Center och Broderskapsrörelsen tillsammans. Islamic Center bjöd därefter in Broderskapsrörelsen till sina lokaler."


Källa, bloggen Muslimska Friskolan 30 juli 2009:


Under Kongress 2009 har Broderskapsrörelsen lagt ut flera bilder från besöket i moskén hos Islamic Center:


31 juli 2009 länkar Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud allra först till den artikel i Skånska Dagbladet som presstalesmannen vill ha ändrad:

"Vi har nu öppnat en bildbank!

På denna bildbank kan journalister, bloggare och andra kostnadsfritt ladda ner bilder från Broderskapsrörelsen och på våra företrädare för att använda i sammanhang där vår rörelse omnämns. Det finns redan nu ett antal bilder från vår kongress här i Malmö, och så småningom kommer fler bilder att läggas upp där.

Skånska dagbladet, Norrländska socialdemokraten, AiP, Dagen, Helsingborgs dagblad, Nyheterna (Oskarshamn) är förresten några som kommenterat Broderskapsrörelsens kongress hitintills."

Källa:


Dagen innan, 30/7 2009 skrev Weiderud så här på sin blogg:

"Klockan 19 ikväll torsdag den 30 juli är över 200 personer från kongressen, S-föreningen i Rosengård och andra kristna och muslimska vänner inbjudna till moskén i Rosengård (Islamic Center) för ett politiskt och religiöst samtal.

Vi äter middag tillsammans, och samtalar runt borden, kanske tar några en promenad genom Rosengård. Kvällen avslutas i moskén med en interreligiös ceremoni som leds av Jonus Latifov, moskéns imam och Marta Axner, präst i Svenska kyrkan, vid 21.30."

Källa:


Bloggen Muslimska Friskolan frågar Anna Ardin om hon även kontaktat Skånska Dagbladet, eftersom Skånepartiet bygger sina uppgifter på deras artikel.

Ardin säger att det har hon gjort, men Skånskan har inte svarat på hennes mejl.

Bloggen Muslimska Friskolan frågar därefter Ardin om hon kontaktat bloggen Muslimska Friskolan. Hon säger att det har hon ej gjort beroende på att bloggen Muslimska Friskolan skrev när kongressen ägde rum i månadsskiftet juli/augusti 2009, medan Skånepartiet i en ganska ny bloggpost från september återupprepat de felaktiga uppgifterna i Skånska Dagbladet.

Bloggen frågar då Ardin varför hon inledningsvis i samtalet nämnde bloggen Muslimska Friskolan, om det var länge sedan den skrev om fenomenet.

Ardin svarar att Broderskapsrörelsen bevakade vad som skrevs om kongressen när den ägde rum, och då var bloggen Muslimska Friskolan en aktör som skrev mycket.

Ardin säger att de som skrivit inte verkar förstå vad en kongress är.

Bloggen frågar då varför hon är så upprörd över gamla skriverier, om någon medlem i Broderskapsrörelsen tagit illa upp?

Ardin säger att ingen medlem hört av sig alls, men att hon ska bevaka allt som skrivs om kongressen. Hon säger därefter att de som skrivit om Broderskapsrörelsens kongress 2009 främst är bloggen Muslimska Friskolan, Skånepartiet och sverigedemokrater. Ardin säger att dessa hittat på lite extra som inte är sant.

Bloggen ber Ardin att själv berätta hur det gick till så att allt blir rätt.

Ardin förtäljer då att kongressen hölls i Rådhuset i Malmö. I moskén hölls bara en dialog och maten intogs där.

Dialogen var med muslimer.

Ardin säger att det är korrekt att Ögårdsskolans gymnastiksal användes för att äta i.

Men Ardin säger att Skånepartiets uppgifter om att de betalat Islamic Center för moskébesöket eller maten är fel.

Hon säger att lokalerna inte kostade något, eftersom Islamic Center bjöd in Broderskapsrörelsen.
Ardin berättar vidare att maten kom från en cateringfirma utan att Islamic Center tjänade på det.

Hon säger att cateringfirman inte heller gjorde någon vinst, eftersom den bara ville ha betalt för råvarorna. Råvarorna kostade 50 kronor per person.

Bloggen frågade då vad det var för cateringfirma som inte vill ha betalt mer än för råvarorna.

Ardin säger att hon inte vet. Att det var de från Malmö som föreslagit den för att de känner till den sedan tidigare.

Ardin får frågan om varför man valde Islamic Center som ju ska i domstol.

Hon svarar att det kände Broderskapsrörelsen inte till när de bokade in besöket.

Bloggen frågar om de med vetskapen om tvistemålet som Islamic Center var i och åtalet om grovt bokföringsbrott påverkar framtida samarbete med moskén i Malmö.

Ardin säger att Broderskapsrörelsen inte har planerat in fler besök i Islamic Centers moské. Hon säger att det är olyckligt att Islamic Centers VD står inför åtal.Flera frågor reddes alltså ut i samtalet idag mellan bloggen Muslimska Friskolan och Broderskapsrörelsens presstalesman och politiske sekreterare Anna Ardin. Men två frågor kvarstår:

Vad är det för en skum cateringfirma som bara vill ha betalt för råvarorna till det ringa priset av 50 kronor per kuvert? Och vem fixade den kontakten, uppgörelsen eller skrev beställningen?

Ardin, Broderskapsrörelsen eller annan som känner svaret får gärna melja det till bloggen.


Den interreligiösa andakten i moskén vid Rosengård är inskriven i Broderskapsrörelsens program för kongressen 2009:
I
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarrorelsen/Sveriges-Kristna-Socialdemokrater---Broderskapsrorelsen/Kongress-2009/Kongresshandlingar/Preliminart-program/

Ögårdsskolan inför muslimska helgdagarDen muslimska friskolan Ögårdsskolan, tillhör liksom moskén i Malmö, Islamic Center. Ögårdsskolan meddelar på sin hemsida att eleverna får ledigt idag och imorgon för att avslutningen på ramadan är helgdag. Lärarna får däremot ha studiedag och arbeta:


"Måndagen den 21/9 studiedag/helgdag

Tisdagen den 22/9 studiedag/helgdag"


Källa, hemsida för Ögårdsskolan höstterminen 2009:


Eftersom arbetsplatser inte har 21/9 och 22/9 2009 som helgdagar, kan man undra vem som ska vara hemma och fira dessa med Ögårdsskolans skolbarn? Javisst ja! Det hela måste bygga på att Ögårdsskolans föräldrar till största delen är arbetslösa.


"21/9 - 25/9 Matsedel
I
21/9 Måndag studiedag/helgdag
22/9 Tisdag studiedag/helgdag
23/9 Onsdag broccoligratäng, potatismos
24/9 Torsdag pytt i panna
25/9 Fredag hamburgare, stekt potatis"
I
Källa, Ögårdsskolans matsedel för vecka 39 2009: