2007-12-31

Islamic Center, SÄPO och islamisterMedborgare för samexistens är en förening från Malmö som vill arbeta för fred mellan olika religiösa grupper. Föreningen identifierar hur rektorn för den muslimska friskolan Ögårdsskolan Bejzat Becirov fått se sin skola och moské brandhärjas av islamistiska grupper som SÄPO stoppats att ingripa mot:


"Däremot ska dörren självklart hållas öppen för vanliga muslimer som vill integreras i Malmö och hyllar samexistens. Men de måste känna vårt stöd. Islamic Centers Bejzat Becirov är en av många muslimer som känner sig sviken av Malmö. Han är idag en närmast knäckt man efter alla konfrontationer med fundamentalistiska islamistiska rörelser. Två gånger har hans livsverk satts i brand. Indicier finns om att det var en intern muslimsk uppgörelse, likt den som dagligen drabbar Irak mellan sunni och shia muslimer.

Under lång tid har ansvariga politiker, polisen såväl som SÄPO haft vetskap om muslimska terrororganisationers verksamhet i Malmö. De känner till var dess anhängare samlas. SÄPO känner också till var och hur de leverar insamlade pengar till islamistiska konflikthärdar runt om i världen.

Men de får inte ingripa på grund av direktiv från Utrikesdepartementet. Den socialdemokratiska regeringen vill inte att polisen och SÄPO stör den muslimska idyllen i Malmö."


Källa, Medborgare för samexistens:


2007-12-30

Islamic Center: raketer är haramAlla elever i den muslimska friskolan Ögårdsskolan besöker den stora moskén som också tillhör Islamic Center. Där är Jonus Latifov imam. Inför nyår i fjor varnade han föräldrar för att köpa raketer åt sina barn. Det är haram (förbjudet) eftersom det finns så många fattiga som inte har råd till raketer. Han anser också att de är onödiga.


Låt imamen Jonus Latifov patrullera ute på Rosengård nu till nyår. Vad är det för mening att gömma sig inne i moskén och tala till föräldrar som är för gamla för att smälla raketer? Varför lyssnar inte de troende muslimerna till sin imam utan köper ändå raketer åt sina barn? Varför inte låta imamen vakta den container som sätts i brand på Rosengård varje kväll? Om inte barnen är rädda för poliser och brandmän, så kanske de i alla fall inte riktar raketerna mot en skäggig man med Koranen i hand. Skål för ett nyårsfirande i containern för imamen!


Bloggen Muslimska friskolan har ett förslag till alla muslimska skolbarn som skjuter raketer trots att det är haram:

Fäst var sin Koran i raketen så att de skjuts iväg upp i en omloppsbana för så lång framtid att ni glömmer vad som står i den!


Länk till Sydsvenskans artikel:


Södertälje följer inte heller imamens bannlysning av raketer:

Svenskt spionage mot USA-vänlig minister


Echo Tango Charlie


I den svenska valrörelsen inför hösten 2006 hände följande, som inte finns publicerat:


En asylsökande flykting från ett mellanösternland användes för att spionera på en riksdagsledamot som blev moderat minister i den nya borgerliga regeringen. Den asylsökande flyktingen fick resa runt i Sverige tillsammans med en tolk. Den asylsökande fick i uppgift att etablera kontakt med den moderate riksdagsledamoten. Ett valtalsanförande i Stockholm besöktes. Efter valtalet trädde den asylsökande fram och tolken presenterade honom för moderaten. En dialog inleddes där moderaten skulle hjälpa den asylsökande att få uppehållstillstånd.


Mötet var en fälla. Tolken var anställd av staten och syftet var att knyta vidare kontakt för att få reda på moderatens åsikter. Moderaten hade både uttryckt åsikter mot islamism och visade stor sympati för USA. Staten var intresserad av att få reda på varför. Moderaten skulle inte ana oråd utan skulle ta sig an den asylsökande var tanken. Moderaten var mycket trevlig mot den asylsökande, men tyckte att mötet var märkligt. Den asylsökande hade hämtats från Rosengård.


I utbyte skulle den asylsökande av staten få uppehållstillstånd. Han utförde alla önskemål och tyckte att det var intressant att träffa riksdagsledamoten. Men han hade inte förstått något alls av valtalet. Han blev beordrad att gå fram till moderaten efter valtalet. Innan dess hade han fått se ett foto av moderaten och fått sina instruktioner. Att tolken skötte samtalet hade två orsaker. Dels kunde den asylsökande ingen svenska. Dels kunde tolken styra in samtalet på de frågor som staten var ute efter. Tolken var spionen och den asylsökande bara ett lockbete som utnyttjades.


För att bli av med den asylsökande efter denna och andra tjänster han ställt upp på, så avslogs hans begäran om uppehållstillstånd genom en inlaga från staten till Migrationsverket. Ärendet är precis som andra migrationsärenden hemligstämplat. Ingen skulle kunna upptäcka att han utfört tjänster år staten. Han skulle plötsligt en dag bara vara borta ur landet utan att någon undrade speciellt om hans ärende. Hans telefon avlyssnades konstant.


Ministern som minns tolken och den asylsökande upplever det hela som mycket obehagligt. Det här hände under slutet av den socialdemokratiska regeringen. Hur högt upp i staten som ordern om spionage kom från är omöjligt att veta. Det finns mer i ärendet som inte kommer att publiceras här av säkerhetsskäl. Men det oroväckande är att staten under socialdemokratin använts i syfte att ta reda på varför motståndarpolitiker är USA-vänliga.


Källor kommer inte att anges.
I
I
Delta Bravo Uniform
I
I
Länkar om USA och Pakistan. Enligt en pakistansk Ericssonanställd är Pakistan världens mest korrupta land:

2007-12-29

Muslimsk rektor ringer SÄPOI fjor skrev tidningen Svensk Polis om hur Bejzat Becirov ringer SÄPO när något händer. Becirov är rektor för den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö som med moskén tillhör Islamic Center som han är VD för.


SÄPOs chef i Malmö heter Magnus Krumlinde och beskriver situationen så här:

"– Det finns krafter i de invandrartäta områdena med kopplingar till terrornätverken som kan suga upp ungdomar. Vi vill fånga upp ungdomarna i tid, informera dem och prata med dem om vad som händer i deras liv, säger Magnus Krumlinde.

– Arbetslösheten och utanförskapet i de här områdena är en grund till problem och kan leda till missbruk, kriminalitet och till att väcka extrema yttringar som terrorism eller främlingsfientlighet."


Rektor och VD Bejzat Becirov intervjuas också:

"Flera attentat
Skandinaviens största moské, Islamic Center, ligger i Malmö och har en församling med cirka 57 000 medlemmar. Den har utsatts för flera attentat och brändes i april 2003 nästan ner till grunden. Nu är ett av fönstren i moskén trasigt och har provisoriskt lagats med polistejp. På golvet syns svarta fläckar. För bara några dagar sedan slängde någon in molotovcocktails genom rutan.
Bejzat Becirov, vd för Islamic Center, säger att han har stort förtroende för Säpo.

– När något händer ringer jag dem direkt, säger han.

Den religiösa servicen är bara en liten del av Islamic Center, som även driver en förskola och en skola, arrangerar familjerådgivning, ungdomsverksamhet och andra aktiviteter. Bejzat Becirov vill vara opolitisk och anser att det är viktigt att invandrare integreras i det svenska samhället. Han har många motståndare bland mer konservativa muslimer, som anser att han bedriver en slags ”islam light”."


Källa, tidningen Svensk Polis från Rikspolisstyrelsen i april 2006. Publicerad 26/4 2006 på Internet med rubriken Näpo hjälper SÄPO:


Publicerad på Polisens hemsida:


Alltså verkar det finnas en stor risk för skolbarnen att förlägga en muslimsk friskola som Ögårdsskolan precis i anslutning till en moské. Det finns två muslimska friskolor till i Sverige som ligger i anslutning till moskéer.


2007-12-28

Musik- och religionslärare ?


Tänk efter! Hur många av er har när ni gick i högstadiet haft samma lärare i musik som i religionskunskap när ni gick på högstadiet? Förmodligen ingen. Ämneskombinationen musik/religionskunskap har aldrig funnits i någon svensk lärarhögskolas historia. Det går inte ens att få ett sådant arbete.


Tänk efter igen! Hur många av er har på lågstadiet eller mellanstadiet haft en klasslärare i de flesta ämnen och sedan en lärare som ni hade speciellt bara i just musik och religionskunskap? Förmodlingen ingen heller. Kanske hade ni en i musik, eller så fanns det någon som kanske bytte och hade er i religion, men säkert inte en lärare som ni bara hade i religionskunskap och musik.


I muslimska friskolor är det mycket vanligt att barnen har en och samma lärare i enbart musik och religionskunskap. Det gäller både på låg- och mellanstadiet samt på högstadiet. Möjligtvis kan samme lärare också ha de muslimska barnen i arabiska eller islamologi också. Det är också alltid en muslim och en man. Hur kan det komma sig?


Om nu muslimska friskolor säger att de följer läroplanen i musik och religion, två ämnen som är kontroversiella för många muslimer, varför är det så viktigt för dessa muslimska skolor att uppdraget alltid går till en muslimsk man som saknar utbildning i ett av ämnena musik eller religionskunskap? Och varför ska den ende läraren ha just dessa två ämnen ihop alltid? Varför inte en svensk kvinnlig lärare som lärare i dessa ämnen? Eller varför inte låta klasslärare ha hand om religionskunskap och musik själva, som de är utbildade i?


Naturligtvis döljer de muslimska friskolorna som har denna tjänstefördelning något. De vill neutralisera musikundervisningen så att den inte stöter sig med islam och i religionskunskapen framhäva islam som bättre än andra religioner. Det vill föräldrarna som sätter sina barn i dessa muslimska friskolor också. Dessa tillvägagångssätt strider mot läroplanen och döljs enklare om skolorna skaffar en muslimsk man som tar han om musik- och religionsundervisningen.


Många utredningar hos Skolverket visar på detta. Däremot inte sagt att det alltid begås fel. Men bara att fenomenet att kombinera tjänsterna så enbart existerar på muslimska friskolor, indikerar på en orsak. Otyget försvinner inte heller utan går inte att upptäcka om ingen sladdrar för Skolverket. Det gör inte de muslimska föräldrarna eller deras barn, utan då och då någon avhoppad svensk lärare som slutat på en muslimsk friskola.


Det skulle kunna bli en lång rad av uppräknade muslimska friskolor där denna unika kombination av musik- och religionslärare förekommer. Likaså kan listan göras lång om svenska lärare som arbetat på muslimska friskolor och fått tillsägelser av sin skolledning om att undervisa i musik eller religionskunskap på ett sätt som strider mot läroplanen. Men låt oss i stället hänga ut en skola utan att på något vis antyda att den bryter mot läroplanen, men för skojs skull visa fram återigen denna unika ämneskombination och ställa frågan, varför det än en gång ser ut så här:


"Övrig personal
Ahmed Sreis, musik- och religionlärare"

"Här på Al-Maarifs tvåspråkskola har lärarna ett stort ansvar och de får i stor utsträckning själva planera och utforma den egna arbetsdagen. Skolan följer Lpo 94."

Citaten från Al-Maarif tvåspråksskolas personalsida i Helsingborg:


Från samma personalsida finner vi också en rådgivare:

"Administration
Aisha Kertam (rektor) - Mustapha Kertam
Susanna Baross (Biträdande rektor) - Fakhir Jassim (rådgivare)
Yassin Yassin (Studierektor)"

"Speciallärare & rådgivare skola/hem
Carina Olsson, Specialpedagog
Åsa Stenroth, Specialpedagog
Fakhir Jassim, Rådgivare skola/hem"


Vad är denne Fakhir Jassim rådgivare i? Finns det rådgivare på andra skolor i Sverige? Ja, Rosengårdsskolan i Malmö har en heltidsanställd rådgivare som heter Ali Ibrahim. Han är imam och hans titel är kultursekreterare, med uppgift att medla i konflikter mellan svenska lärare och muslimska elever/elever med annan kulturell bakgrund. Men varför ska det behövas rådgivare när en muslimsk/arabisk friskola som Al-Maarif tvåspråksskola gör reklam över hur bra de är på att integrera sina elever i det svenska samhället?


"Al-Maarif tvåspråksskola i Helsingborg är en fristående grundskola, som stödjer elevernas personliga utveckling. Skolans elever får ta del av två språk och två kulturer - den svenska och den arabiska. Vi arbetar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att integreras i det svenska samhället utan att förlora sitt kulturarv och sin identitet... "

Citat från hemsidan:


När Al-Maarif tvåsprksskola ville öppna en likadan arabisk friskola i Landskrona, sa både Skolverket och politiker nej. Skälet för Skolverket är att den inte är öppen för barn som inte är araber. Skälet för politikerna är att skolan skulle segregera barnen:Sveriges Radios P1 mot islamism


Det bildade P1-folket har de senaste dagarna som hetast diskussion olika sätt att avslöja islamismen i sitt debattforum:

"Heta diskussioner
antiislamistisk tråd av Nils Wernberg, Uppsala
Nu har Mona störst förtroende............. av Jörgen Mellerby, karlstad
Är religionernas tid förbi? av Victor Rangner, Hässelby"

Länk till P1s debattforum:


Webbadress till antiislamistisk tråd:


Under Debattregler står så här:

"SR:s regler för forum:

Detta diskussionsforum drivs av Sveriges Radio AB, 105 10 Stockholm, organisationsnummer 556413-3232. Svensk lag gäller för den här mötesplatsen. Här får du inte göra något som liknar uppvigling, d.v.s. uppmana till brott, bedriva hets mot folkgrupp som innebär att man uttrycker missaktning eller hotar en grupp p.g.a. dess etniska bakgrund, tro, hudfärg eller sexuella läggning, sprida barnpornografi eller sprida bilder eller filmer där någon utsätts för sexuellt våld eller tvång."

Länk till Debattregler för SR:s forum:


Det är utmärkt att P1 förstår och godkänner att en attack mot islamismen inte är en attack mot tron islam, utan en attack mot islamistisk terrorism. Den här diskussionen i P1 debattforum om islamism är den första lektionen som alla lärare på muslimska friskolor i Sverige bör låta sina elever läsa när de går in i datasalen vårterminen 2008. Statskontrollerade public service mest seriösa nyhetskanal P1 garanterar genom sin moderation att innehållet är godkänt.


Muslimen Hamid Zafar skriver i en insändare i tidningen Dagen att islam till skillnad från kristendomen inte har något uppdrag att missionera, som svar på diskussionen om Sveriges Unga Muslimer:

"Det finns inga verser i Koranen eller i de religiösa texterna om att gå ut och missionera islam bland hednafolken."

Det måste ju innebära att alla länder, folk och människor i världen också ska få slippa politisk och militant islamism enligt Koranen, om de inte vill tvingas till denna tro. Alla ska till och med enligt Koranen få slippa ens höra någon försöka övertyga någon om islamism. Det är emot Koranen att missionera om såväl islam som islamism.

Insändaren i Dagen 28/12 2007:


2007-12-27

Elevavhopp från muslimska friskolanTvå skolflickor som inte synts till på hela höstterminen i den muslimska friskolan var och handlade på Konsum idag 27/12. De berättade att de slutat på den muslimska friskolan förra terminen för att gå i en förberedelseklass på en kommunal skola i stället. Flickornas föräldrar hade inte tyckt att döttrarna lärde sig någon svenska i den muslimska friskolan.


Flickorna berättade att de nu var nöjda med att gå i en förberedelseklass där de får undervisning i hur man lär sig svenska. Detta trots att förberedelseklassen är i en ganska tungt belastad skola i ett höghusområde.


Den muslimska friskolan försöker locka till sig elever trots att de inte har någon förberedelseklass alls. Biträdande rektor säger till media att hon brukar råda elever som inte kan svenska att gå i en kommunal förberedelseklass i stället. Det är inte en helt sann bild. Den muslimska friskolan skriver på sin sida att det finns platser kvar på skolan. Så har det stått i flera år nu. Det saknas alltså elever. Därför lockar man gärna till sig elever som skolan får betalt för en hel termin och får en vinst genom att inte erbjuda någon förberedelseklass.


En lärare på skolan som nyligen anmält den muslimska friskolan till skolkommunalrådet skriver så här generellt om samma muslimska friskola:


"b) Elever som inte kan någon svenska får ingen speciell hjälp

Helt i linje med vad jag beskrivit under punkt A skriver (skolledare A) och (skolledare B) gärna in elever som inte talar ett ord svenska. Detta gäller för samtliga årskurser. Sålunda kan klassföreståndaren i årskurs 5 eller 6 en morgon upptäcka att man fått en ny elev, som förvisso har rätt ålder för årskursen, men inte talar ett ord svenska. Än en gång står klassförestånd oförberedd och ensam och, framför allt, utan kompetens för grundläggande språkinlärning. Lärare i åk 4-6 är ej utbildade i detta, som hör till de lägre årskurserna. På samma sätt som med de funktionshindrade elever som skrivs in med trolig ADHD, DAMP etc får dessa elever i stort sitta av tiden, utan någon riktad eller kvalificerad hjälp.


Klassföreståndaren måste se till majoriteten av klassen, som de facto kan svenska. Elevassistenten saknar träning i grundläggande språkinlärning. Specialläraren är överbokad. Klassföreståndaren försöker hjälpa, men det blir i stort eleven som får klara sig själv. Han/hon snappar upp lite svenska av sina klasskamrater, men pratar i stort sitt hemspråk. På samma sätt som med eleverna med trolig ADHD etc slösas elevernas tid bort, som ett resultat av (skolledare 1) och (skolledare 2) cynism: se till att få in elever på skolan oavsett problembakgrund, släpp sedan allt ansvar till klassföreståndaren och låt dem lösa problemet. Lösningen på problemet blir närmast uteslutande ett vidmakthållande av problemet."


Känns citerade beskrivning igen? Det tog en termin innan föräldrarna till flickorna på Konsum flyttade sina döttrar från skolan. Då hade den muslimska friskolan redan hunnit tjäna tiotusentals kronor på dem. Hoppas att alla muslimska föräldrar som kommer till Sverige undviker att placera sina barn på den muslimska friskolan som lurar deras barn på en bra utbildning de har rätt till. Stäng den muslimska fuskfriskolan!


2007-12-26

Malmö Högskolas PR-kuppDe senaste dagarna har nyheten om Malmö Högskolas projekt med att stoppa stenkastning mot blåljusmyndigheter i förorter spridit sig i nyhetsmedia och bland bloggare. Bland annat hos expertbloggen i ämnet raketer och stenkastning, Grue:
I
I
Först med att hitta nyheten var enligt TT tidningen Sydsvenskan. Så gick det inte riktigt till. Istället var det en pr-kupp från Malmö Högskola.


Eftersom bloggen Muslimska friskolan är nyfiken på att Malmö Högskola skriver om moskébranden i Malmö där den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Center brann ner 2003, så beslöt sig bloggen för att se närmre på hur nyheten fick så stor spridning. Bloggen Muslimska friskolan fick idag 26/12 2007 en intervju med Malmö Högskolas pressinformatör Jesper Liedholm:


Han berättar att först skrev han själv nyhetsbrevet för vecka 50 för Malmö Högskolas medarbetare 13/12 2007. Han placerade den här nyheten överst:


Här är nyheten om stenkastning i sin helhet för Malmö Högskolas medarbetare:


Jesper Liedholm var inte riktigt nöjd med att ingen verkade bry sig om projektet. För att det skulle få större publicitet än om Malmö Högskola själv publicerade det under externa nyheter, så trodde han att media skulle vara bättre på att sprida nyheten. Så han tipsade Sydsvenskan om nyheten. För att det skulle se ut som om Sydsvenskan själv hittat nyheten avvaktade Liedholm med att publicera det under Malmö Högskolas externa nyheter. Liedholm säger att han är förvånad över att det tog en hel vecka innan Sydsvenskans Elisabeth Andersson nappade på nyheten. På julafton 24/12 2007 skrev Sydsvenskan om nyheten:


Samma dag, julafton 24/12 2007 tog TT nyheten från Sydsvenskan och den spreds bland tidningar. Bloggare har sedan dess varit otroligt bra på att analysera nyheten och se konsekvenserna.


Pressinformatören Liedholm berättar vidare att efter att nyheten fått spridning ställde han in så att den skulle publiceras automatiskt under mellandagarna i Malmö Högskolas externa nyheter. Därför dök identiskt samma nyhet upp än en gång från Malmö Högskola idag 26/12 2007:


Och här är originalet som är identiskt, men skrivet 13/12 2007 enbart för medarbetare:


Bra pr-kupp av Malmö Högskola. Men det förpliktigar. Om nu Malmö Högskola till varje pris vill att denna nyhet skulle spridas bland media, så innebär det också att ni verkligen kommer fram till något användbart i forskningen. Allmänheten vill helt enkelt att resultatet ska bli ett stopp för stenkastningen, inget mindre.


När Malmö högskola är färdiga med denna forskning om hur invandrartäta områden ska upphöra med våldsamheter mot blåljusmyndigheter, så föreslår bloggen Muslimska friskolan att Skolverket ger er i uppgift att forska fram hur oordningen i invandrartäta förortsskolor ska stoppas så att lärare kan få undervisa i fred.


2007-12-25

Vem är Islamic Centers Darth Vader?


Det pågår en maktkamp om Islamic Center. Vem är Darth Vader, Kejsaren, Luke Skywalker och Prinsessan Leia i Islamic Center med dess moské och muslimska friskola Ögårdsskolan?

Denna maktkamp har enligt Sydsvenskans förklarande artikel pågått i många år:Det som bloggen Muslimska friskolan nu ser som anledning till att maktkampen kommer att intensifieras under det närmsta året är ett antal faktorer. Ingen tidning har skrivit om vad som står på glänt. Tidsfaktorn gör att vissa konflikter kommer att avgöras och förändra saker under 2008:


Om tre månader fyller VDn för Islamic Center och rektorn för Ögårdsskolan vid Sydsveriges största moské, Bejzat Becirov 70 år. Han kommer inte att orka vara VD och rektor länge till. Bränderna och budgivningen från saudier har visat att militantnta islamister vill ta över. Hösten 2008 får ingen som inte har rektorsutbildning vara rektor för en skola längre. Becirov har ingen rektorsutbildning och lär knappast gå minimikursen på ett halvt år vid 70 års ålder.


Den som Becirov lovat rektorsposten är nuvarande biträdande rektor Ann-Louise Wallner. Hon har inte heller någon rektorsutbildning och har inte fått gå någon sådan för Becirov. En ny rektor måste finnas hösten 2008 för en skola kan inte vara utan rektor.


Enligt dokument finns det en lärarinna i 40-årsåldern på Ögårdsskolan som går en fullskalig skolledarutbildning och lär vara färdig till hösten. Tänker hon använda sin utbildning till att söka tjänsten som rektor på Ögårdsskolan? Kommer Ann-Louise Wallner att finna sig i att bli petad från den reella makten som skolledare av en av sina idag underlydande? Wallner är 55 år och vilken skola ska hon annars söka skolledarjobb på utan den obligatoriska skolledarutbildningen? Eftersom Wallner är förskollärare kanske hon inte ens kan få jobb som lärare på skolan, utan måste arbeta sina sista 10 yrkesverksamma år som dagisfröken.


Enligt Sydsvenskans artiklar nyligen finns det minst tre lärare på Ögårdsskolan som anmält Becirovs och Wallners ledarskap för Ögårdsskolan till Skolverket. Detta tyder på att någon inifrån vill peta dem från makten. Skolverkets utredning blir klar 2008.


Vem ska bli ny VD när Becirov inte orkar längre? Imamen i moskén och dataläraren på Ögårdsskolan heter Ayoub Chibli. Han borde ligga bra till. Men enligt initierade källor har han haft flera åsikter som gått på tvärs mot Becirovs. Chibli är arab och det stämmer inte in på den muslimska ledning som hela tiden haft ledningen och som kommer från Balkan. Efter Becirov syns Chibli mest i media som företrädare för Islamic Center. Han kan moskén, verksamheten, skolan och har anammat Becirovs klädstil med kostym i alla lägen.


De andra i stiftelsens styrelse är också män från Balkan i 70-årsåldern. De kommer inte att orka bli VD för Islamic Center. Vissa av styrelseledamöterna bor dessutom i Holland och har gjort så hela tiden.


Föräldraföreningen bestämmer över Ögårdsskolan. Men föräldrarna utgörs i första hand av arabiska föräldrar. Bosniska muslimer och andra från Balkan är i minoritet i skolan. De flesta barnen är araber eller somalier. De snälla somalierna trampar inte någon på fötterna för att få makten. Återstår då bara araberna. Dessa har under de senaste åren infiltrerat Ögårdsskolan genom att sätta sina barn i den. Här återfinns också en del föräldrar från farliga källarmoskéer med islamistiska värderingar.


Bara från arabiskt håll går det att få pengar till att köpa Islamic Center med moské, stiftelse och skola. Det är ett eftertraktat objekt för Malmös arabiska muslimer som inte har någon riktig moské. Men idag är det bara 10 % av moskébesökarna som är araber. Var ska europeiska muslimer, andra från Balkan och somalier ta vägen?


Stadens socialdemokrater har hållit sin hand över partisympatisören Becirov. I gengäld har han gett malmösocialdemokraterna många röster bland moskéns medlemmar som är cirka 50 000. Polisen och Sveriges statsledning har sett Becirov som en garant mot islamism. Hur kommer de att ställa sig om saudiska pengar betalar ett köp till islamisterna? Ingen annan har ju råd.
I
I
Emerick Adolfsson som är anställd vid Islamic Center är en ständig optimist med uppgifter vid moskén och ett ständigt ansikte utåt. Han är gift med en indonesisk muslimsk kvinna men är svensk och konvertit samt är bosatt i den ultrasvenska förnäma stadsdelen Ribersborg i ett för många muslimer onåbart område. Detta har dock inte hindrat Adolfssons ambitioner, vilket märktes när han sökte tjänsten som Malmö stads fritidsdirektör.
I
I
Becirov har en son i rätt ålder. Men han har sysslat med annat och inte involverats i maktstriderna. Skulle han ha kunskapen att ta över och modet att stå emot alla hot som Islamic Center regelbundet får utstå? Har han råd att ta över alla lån? Det som talar för Becirovs son är att han en dag om några år kan se till att hans far får bo på det ålderdomshem som Becirov vill bygga i anslutning till Islamic Center. Kanske vill Becirov så småningom inte begravas på en kyrkogård utan vid moskén som en tribut till sin grundare. Förmodligen har Becirov inmutat en sten i moskéns golv under vilken han ska ligga med en plakett med ingraverad text i guldstil. Han kommer att spöka som övervakare över sitt Islamic Center under lång tid efter att han gått bort. Hans ande kommer att kännas för efterträdaren.


I vilken skepnad som Darth Vader kommer att träda fram bland alla intressenter överlåts till läsarna att spekulera om. Men helt klart är att han kommer att träda fram i Islamic Center nu när Dödsstjärnan närmar sig sitt sista slag. Who will join the dark force and will the Jedi knights be able to defeat them?

Trust the force Luke!


Muslimska skolor utbildar självmordsbombarePakistan får ständigt se nya självmordsbomningar. Nu avslöjar Benazir Bhutto att muslimska skolor utbildar barn till att självmordsbomba och mörda kvinnor:


"Bhutto advarer om, at en del pakistanske børn uddannes til sprænge bomber og dræbe kvinder.

Pakistans oppositionsleder, Benazir Bhutto, sagde søndag, at nogle religiøse skoler gør børn til mordere.

I en tale til omkring 25.000 tilhængere nær sit hjem i den sydlige by Larkana sagde Bhutto samtidig, at den siddende regering ikke har gjort noget for at stoppe militante gruppers vold.

- De forsøger altid at stoppe demokratiske kræfter, men de sig ingen anstrengelser for at kontrollere ekstremister, terrorister og fanatikere, sagde Bhutto to dage efter, at en selvmordsbombe kostede næsten 50 mennesker livet i en moské.

Bhutto sagde, at præsident Pervez Musharraf havde talt om behovet for at få reformeret religiøse skoler - eller madrasser, men intet har gjort."


Källa, Skånska Dagbladet och Reuters 23/12 2007:


Elever från Ögårdsskolan stjäl från kolonilotterFör att ge en positiv bild av Rosengård har en fototävling som lagts ut av SVT Play försökt hitta de delar av Rosengård som inte är förstörda. Så här presenteras programinslaget:


"Fotoävling visar ljusa sidan av Rosengård

Den här veckan startar en månads lång fototävling för ungdomar i Malmö. Tävlingen arrangeras av "Kulturföreningen Unga i Malmö". Temat är att fånga den "Ljusa sidan" av Rosengård. Medverkande: Amar Al-Djaber, 21 år. Sarah Khafagi, 16 år. Muhammed Khafagi, 19 år. Sarah Söderberg, 18 år. Linda Fridh, reporter. Rolf Cronqvist/Sage Jonsson, fotograf. Helene Blob, redigerare.
Fotoävling visar ljusa sidan av Rosengård"


Länk till SVT Plays inslag Fotoävling visar ljusa sidan av Rosengård:


Första halvan av programinslaget visar kolonilotter där muslimer odlar sina grönsaker. Kolonilotterna är lokaliserade i hörnet av Ramels väg och Botildenborgsvägen i Malmö. De ligger alltså vid nordöstra foten av Botildenborgstornet som är Rosengårds vattentorn. Kolonilotterna ligger också precis mittemellan den muslimska friskolan Ögårdsskolan och Rosengård.


Den frid som råder bland kolonilotterna enligt TV-inslaget är inte helt sann.

Här har elever från Ögårdsskolan setts stjäla grönsaker och annat gott på sin väg hem från skolan, samt ryckt upp plantor för att djävlas. Kolonisterna berättar att det är helt omöjligt att odla bär här, för de stjäls direkt. Elever har gått över de små trästaketen och trampat rakt in i kolonilotterna. Morötter är extra åtråvärda som stöldobjekt eftersom de går att ta hem till middag. Ett enkelt regnskydd som byggts av en flitig kolonist har bränts ner. Andra har lämnat brasor obevakade med glödande träbitar som pyrt vidare utan tillsyn.


Länk till karta på Hitta.se som visar det utsatta läget:

I
I
Kul att kungen i alla fall säger i sitt jultal att Göteborgs Hammarkullen och Malmös Rosengårds unga är de som ger Sverige framtidshopp. Kungen är välkommen att inte bara besöka Rosengård och uttala sig om hur bra stadsdelen är, utan göra slag i saken och bosätta sig mitt i framtidshoppets stadsdel Rosengård:
I
I
Artikel om kungens förortstal i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_716305.svd
I
I
Hela kungens jultal i Svenska Dagbladet där Rosengård prisas:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_716393.svd
I
I
Här är Dagens Nyheters recension av talet:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=727877

Muslimska skolor stoppar Sri Lankas budgetNu används muslimska skolor i Sri Lanka som slagträ för att stoppa hela landets budget:

"Detta har gjort att det största muslimska partiet i landet, Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) har fått en vågmästarroll."

"Generalsekreteraren för SLMC Hassen Ali säger att ”en rad olika krav har framförts till regeringen om SLMC ska stödja budgeten.”. Den största moské-organisationen i Sri Lanka har uppmanat alla muslimska medlemmar i parlamentet att rösta emot budgeten då de anser att regeringen bland annat inte har gjort tillräckligt för landets muslimska skolor."

Källa, Islamologi.se 9/12 2007:


2007-12-24

Ögårdsskolan blir forskningsobjektDen 6:e december 2007 kom bloggen Muslimska friskolan med följande förslag i en bloggpost om stenkastning, brandmän, polis och Malmö Högskolas avdelning för Etniska Relationer:

"Låt avdelningen Etniska Relationer ha jouren och ha ansvar för att stoppa konfrontationerna på Rosengård. Upp till bevis så att skattebetalarna ser att de har någon nytta av Etniska Relationer."

Länk till bloggposten:


Idag på julafton 24/12 2007 är en huvudnyhet hos TT en artikel med ursprung i Sydsvenskan:

"Nu har Räddningsverket gett forskare på Malmö högskola i uppdrag att ta fram förslag på hur man kan förebygga konflikter mellan räddningstjänsten och olika befolkningsgrupper. Stenkastning mot brandkår och polis i samband med moskébranden i Malmö. Ambulanspersonal angrips i Rosengård två år senare. Stenkastning mot brandbilar vid en brand i ett hyreshus i Landskrona i slutet av november i år."

"Nu har fyra forskare på Malmö högskola fått i uppdrag av Räddningsverket att titta närmare på det som hänt, varför och vad man kan göra för att förebygga framtida konflikter. Verket bidrar med 2,7 miljoner kronor till projektet som ska pågå i tre år."

"Vad representerar polis, brandkår och ambulans för olika grupper som till exempel bor på Rosengård? Hur ser polisen, brandmannen och ambulanssköterskan på dem som bor där? – Vi ska titta på vad som hänt i sammanhang där anställda på räddningstjänsten känt sig otrygga. Det kan finnas ett misstroende från befolkningen gentemot dem, säger Margareta Popoola, en av Malmöforskarna som jobbar med projektet.

Räddningsverkets förhoppning är att det ska resultera i en metod för dialog som kan användas av räddningstjänster i hela landet."

Källa för citaten ovan, Sydsvenskan 24/12 2007:


Först ska forskarna alltså se på vad som hänt i Rosengård och vid moskébranden. Det var inte moskén vid Islamic Center som brann, det var den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Center som de satte fyr på 2003 och brände ner till grunden. Polisens utredare kom fram till att, hade de velat åt moskén så hade de satt fyr på den och inte Ögårdsskolan. Rektor Bejzat Becirov var med vid tumultet när muslimer försökte förhindra brandmännen att utföra sitt arbete vid släckningsarbetet. Becirov blev polisanmäld. Så här stod det att läsa i Sydsvenskan:
I
I
"MALMÖ. Efter flera regelrätta anfall var brandkåren försvinnande nära att avbryta släckningen av moskébranden.
- Jag ångrar mig djupt och ber om ursäkt. Men när man ser en så förskräcklig olycka söker man efter någon att skylla på. Man är chockad och uppriven och vet inte vad man gör, säger Bejzat Becirov, vd för Islamic Center.
Han är den ende som direkt identifieras i rapporten från Malmö brandkårs räddningsledare om det våld och de hot hans personal utsattes för i arbetet natten mellan förra lördagen och söndagen. Sammanlagt var tiotals privatpersoner med om att förolämpa, hota och spotta på brandmännen.
I går kväll upprättades en polisanmälan om saken. Brottsrubriceringarna lyder "förgripelse mot tjänsteman" och "brott mot räddningstjänstlagen". Anmälare är en av de poliser som var med om att skydda brandmännen."
I
I
Källa, Sydsvenskan 2/5 2003:

Vem är då forskaren Margareta Popoola som är en av de vid Malmö Högskolas IMER som ska delta i projektet?

Här är hennes hemsida:

Forskarlista med kolleger från IMER vid Malmö Högskola:

I den forskarlistan finns välkända namn som uttalat sig om islamism i TV:
Pernilla Ouis:

Ann Sofie Roald:

Margareta Popoola har enligt Lärarnas Tidning i sin forskning larmat om Rosengård redan runt år 2000:

"Sedan Margareta Popoola kom med sin första larmrapport för ett par år sedan har läget försämrats."

Källa, Lärarnas Tidning 3/6 2002:


I samma artikel står också om hur barn på Rosengårdsskolan reagerat islamistiskt vid terrordåden mot World Trade Center:

"Jublet i Rosengård efter terrorattacken mot USA tog snabbt slut. Kvar finns människor som räknar tiden före och efter den 11 september. Och ett bostadsområde som glider allt längre bort från det svenska samhället.
Rosengårdsskolans rektor, Marie Wennberg, agerade snabbt när barn jublade och klottrade hatiska meningar mot usa på skolans väggar."


Forskaren Margareta Popoola bor i ett prydligt radhus på Granviksgatan i stadsdelen Gullvik i Malmö. På samma Granviksgatan i ett annat radhus bor också släktingen, troligtvis dottern, Maria Popoola:Släktingen eller dottern Maria Popoola var i december 1997 med och anmälde den muslimska friskolan Al-Elowm al-Islamiyya på Rosengård till Skolverket, som med stöd av Yrkesinspektionen stängde skolan. Medanmälare var Hanna Cinthio som också var lärare på Al-Elowm al-Islamiyya. Idag arbetar Hanna Cinthio på Malmö stads avdelning för Etniska Relationer.


Bloggen Muslimska Friskolan vidhåller sin tidigare åsikt att dessa forskare ska göra skäl för sin lön och få stopp på konfontationerna på Rosengård och mellan muslimer/invandrare och blåljusyrken. De 2,7 miljoner kronorna som Räddningsverket bidrar med ska inte användas till att fastslå det som Margareta Popoola redan för 7 år sedan kom fram till om Rosengård. Eller floskler som att i hemländerna utgör myndigheter hot och därför kastar de sten på polis och brandkår på Rosengård.


Bloggen Muslimska Friskolan och säkert många andra kräver istället att den metod de nu fått pengar för att forska fram ska stoppa stenkastningen. Om forskarna inte lyckas med det så dra in deras forskningspengar till den skyddade verkstad de verkar få lön av som kallas IMER vid Malmö Högskola. Problemen har ju varit kända åtminstone sedan 7 år tillbaka, så varför har de inte gjort något tidigare? Om forskarna inte lyckas, så gör istället besparingen att dra in de fyra forskarnas tjänster, eftersom de då inte lyckas vetenskapligt bevisa sina teorier!


Medierapporteringen om forskningsprojektet runt eftermiddagen på julafton:

Att gå på muslimsk friskola


Socionomstudenten Maida Koric som är bosnisk muslim fick 2007 sin uppsats om barnens perspektiv på en muslimsk friskola publicerad av Växjö Universitet.
Författare: Maida Koric
Titel: Att gå på muslimsk friskola: En studie utifrån barnens perspektiv

Länk till uppsatsens webbsida hos Växjö Universitet:


Uppsatsen på 44 sidor kan läsas i sin helhet och därför gör bloggen Muslimska friskolan utdrag ur den. Sammanfattningsvis konstaterar Koric följande:

"Däremot uppfattas muslimska friskolor endast vara till för muslimska barn och föräldrar. Detta har enligt barnen lett till en överrepresentation bland barn från vissa ursprungsländer i verksamheten. Ur en framtida utbildningssynpunkt upplever barnen kommunala skolor vara mer tillfredsställande."


Precis som studier om de flesta muslimska friskolor försöker författaren pådyvla läsaren åsikten att muslimska friskolor är speciellt utsatta och därför kan skolans namn absolut inte avslöjas:

"Anonymitet
Studien har genomförts i en svensk storstad eftersom anonymiteten av personer som ingår i
studien och den berörda skolan i högre grad kan bevaras och garanteras. Muslimska friskolor är inte många till antalet och de flesta finns inom storstadsområden. Att göra studien i en mindre eller mellanstor stad innebär att det finns en risk för att studien blir utpekande, eftersom skolan kan vara den enda muslimska friskolan i kommunen samt att elevantalet på skolan är litet. Resultat som kan röja skolans identitet har medvetet inte presenterats. Den berörda skolan benämns i studien som Vårskolan. Samtliga namn som förekommer i studien är fingerade. Att skriva om muslimska friskolor är en väldigt känslig fråga. Studien kan användas i fel sammanhang och tolkas på ett missvisande sätt
."


I uppsatsen intervjuas tidigare elever som nu är mellan 13 och 16 år gamla. De ser tillbaka på den muslimska friskola som de gått i av och till under låg- och mellanstadiet. Citat nedan från uppsatsen där författarens text är citerad i normal stil och elevernas uttalanden kursiverade och i fet stil:"Barnen som går i den svenska skolan har förväntningar om hur skolan ska se ut. En vanlig
svensk skola ska ha en viss infrastruktur. I den inräknas klassrum, avskild matsal,
gymnastiksal, speciellt utrustade slöjdsalar, etc. I detta avsnitt presenteras barnens
beskrivningar av Vårskolan och hur skolans infrastruktur upplevdes.

Jag tror inte jag kommer ihåg för de har byggt om det tre gånger nu. (Delmy)

Barnen beskriver den berörda skolan i studien som en alltid ofärdig skola. De beskriver
Vårskolan som barack liknande byggnader som var få till antalet. Skolan saknade till en början
matsal och därför åt man, enligt barnen, lunch i respektive klassrum. Detta upplevde barnen
som ovanligt men ej problematiskt. Skolgården saknade lekplatser och barnen var hänvisade
till att leka på gräsmattan eller i parken som fanns i skolans närhet. Även gymnastiksalen
saknades. Konsekvensen blev att gymnastiklektionerna bestod av utomhusaktiviteter. Enligt
barnen fanns inte heller träslöjd på Vårskolan."


"Första året va sån barack. […] Vi hade ingen skolgård. […] Nej, vi va ute och spelade fotboll bakom skolan och sånt. (Osman)"

"[…] Vi hade typ en lärare till alla lektioner. (Ahmet)

Barnen beskriver en lärare med ”svenskt” ursprung som upplevdes ha en dålig pedagogisk
förmåga och hade också problem i sin relation till andra lärare. Denna lärare upplevdes även ha
ett konstigt beteende i sin relation till barnen.

Jo till exempel när man frågar han någonting om svenska, ja, så brukade han alltid svara med nått, jo men, han skrek åt en tjej! Hon frågade typ jag kan inte det i svenska så sa han du får lära dig själv! Han brydde sig inte om att lära eleverna. Jag tror inte han ville att de skulle lära sig, jag vet inte. (Delmy)
Ja, asså eller ja han va ju lärare du vet, men han var väldigt, jag vet inte… Han vet annorlunda än oss barnen, han kunde vissa ämnen som barnen inte fick veta. Så ja, han fick sluta, typ ingen av barnen tyckte om han. Han kunde inte samarbeta med lärare. (Laila)

Läraren hade också tagit till fysiskt våld mot en elev.

Jag har faktiskt varit det, det va en kille som går här så asså så han börja skrika på han och så sa han varför skriker du!? Så börja han putta på han, så va det sånt hänge, typ där man hänger jackor och så fick han den i ryggen! […] Så visade han märket sen så fick han sparken direkt! (Hasan)
Läraren ersattes av en lärare som enligt barnen hade mycket dåliga svenskkunskaper. Barnen
misstänker att även den nya läraren fick sluta, eftersom många elever hade klagat på hennes
lektioner. Klagomålen gällde lärarens starka brytning,"


"[…] men han blev sjukskriven. Vi hade honom i två veckor när jag började sexan, sen blev han sjukskriven i två veckor och sen blev han sjukskriven i typ två månader och sen hela terminen och sen sa dom att han inte skulle komma tillbaka nästa termin heller och nu jobbar han inte längre där. Så i sexan hade jag inte riktigt en lärare eftersom han var sjukskriven så hade jag en assistent, och hon har varit med mig sen tvåan. (Laila)"


"Barnen i studien har även syskon och föräldrar som inte ansåg att den muslimska friskolan var
så bra. Konsekvensen blev att dessa syskon antingen bytte skola i förtid eller att syskon i
grundskoleåldern påbörjade istället började på kommunala skolor.

Jag vet inte, han va inte så, han hade inte så bra kontakt med lärarna. […] Men det är ingen som har velat gå på den skolan. (Osman)

[…] Så jag och min lillebror och min andra syrra då, vi slutade samtidigt. Asså, när jag fick börja i denna skola så fick de börja i skolan nära (familjens bostadsområde). Jag vet inte varför […] Öhm. Jag vet inte jag tror nog min mamma ville ha ut dom därifrån varför jag vet inte, jag vet inte varför, dom va jättestöriga, min bror och min syster, som är jättestöriga, dom förstörde allting i skolan. (Delmy)

Nej, bara jag och mina systrar. (Ahmet)

Barnen i studien kunde också uppleva det vara negativt att det fanns syskon på Vårskolan.

Ja det va inga problem. Men killen då, han va jättestörig så alltid istället för att skälla på han så kommer dom till mig och säger att, att jag skulle säga det till min mamma. Föra det vidare och sånt. Det va störigt! (Delmy)
Asså, öm, jag tycker inte det är bra, för han lär sig inte så bra, språket e inte så bra […] till exempel som jag, jag gick här i tre år, sen när jag började i X skolan så kunde jag inte förstå vad dom sa, eller nånting! (Hasan)"


"Barnen upplevs vara ovilliga till kontakt med andra barn som inte kommer från samma land. De upplevde en överrepresentation av barn från vissa länder i skolan som problematiskt.

Jo, det var mest araber på skolan! […] Ja rätt så, men vi pratade ju somaliska också! […] Det kan också göra så att man är utanför […] Ja, om det är typ bara svenskar så kommer en invandrare, då kommer denna känna sig utanför. […] Alltså de jag umgicks med som talade mitt hemspråk de bodde också nära mig! […] Ja så jag brukade träffa de på fritiden också! (Ahmet)

[…] sen resten va araber. Det va de enda som gick i skolan, araber. Och albaner då. (Delmy)

[…] Om jag skulle gå i den skolan, där är det mest arabier och sånt. Det är inte roligt! (Osman)

Asså det var typ, vad ska jag säga? Somalerna här, araberna här och sen så när dom behöver nått så går dom till varandra och sen så kommer fram och skriker på oss, slåss och sånt! (Hasan)

Överrepresentationen av barn från vissa länder upplevdes ibland som problematisk. Barnen
skapade grupper och gränser mellan de som talade det egna språket och de som inte gjorde det."

"Men ibland bråkade man. […] Nej, men en kille blev mobbad, jag vet
inte. […] Jag tror det var för hans utseende kanske, jag vet inte.
(Ahmet)

[…] Vet inte… Asså jag tror nog att det va på grund av deras utseende. Det är nog därför dom mobbade de jättemycket, speciellt killarna. […] Ja det va lärare då X, han asså […] Han jag tror han inte gillade de, de tre. Han gillade inte de, de va alltid utanför. […] Ja jag tror nog han diskriminerade de, eller jag vet inte vad han gjorde med de, men han gillade inte de. Det va som om han inte ville ha de i klassrummet. […] Ja hon va ju jätte dum, hon som va extra mobbad. […] Hon va dum mot han också! Så jag förstår han! (Delmy)

Ja, våld. Det va misshandel och sånt. […] Nej, jag har bara hört det. Det kommer nån som säger dom slogs. (Hasan)"


"Samtidigt som den kommunala skolan anses ur vissa utbildningsaspekter
vara bättre, förstärker kommunala skolor skillnad mellan muslimska barn och andra barn
genom exempelvis kollektiva duschrum som hindrar muslimska barn från att duscha efter
gymnastiklektioner.

Ja för barnen. För mig till exempel. Jag är uppfostrad som muslim och vi har ju bett många gånger om att tjejerna, om att dom kan få nu när dom har gympa, om dom kan få stängda rum där dom kan bada efter gympan. Lås och sånt. Och det har dom inte nu och jag har tur, för i så fall skulle jag ju inte klä av mig framför alla tjejerna ändå, för jag är muslim du vet och det finns vissa gränser ändå. Jag får ju ta av mig sjalen men jag får ändå inte visa underkroppen om det bara är tjejer. Så det är tur för mig för jag har gympa som sista lektion, så jag går hem och badar. Men jag vill verkligen att dom tar in att man får lås på
dörrar så jag kan få bada, annars kanske jag vet inte vad jag kommer göra. Vet verkligeninte. För vi har pratat om det i familjen också att jag slutar gympan lite tidigare så jag duschar ensam sen kommer dom. Så i vissa sammanhang är det väldigt svårt för en muslimsk tjej att bo i ett ickemuslimskt land.
(Laila)"

2007-12-23

Ny somalisk skola i BoråsSomaliska barn i Borås har fått en ny "skola". Visserligen är det bra om de kan gå dit för att få läxhjälp. Men den stora tiden läggs på att extraplugga tre tilläggsämnen, nämligen arabiska, somaliska och islam. Är inte barnen trötta efter sin vanliga skola och behöver koncentrera sig på de vanliga läxorna i stället? Om det bara vore bra för de somaliska barnen att gå i denna extraskola varje dag, så skulle det ju vara hur bra studieresultat bland somaliska barn som helst. I stället ligger deras kunskaper lägst i Sverige.


Artikelns bild visar hur denna somaliska skola suddat ut traditionell julavslutning helt och hållet. I stället för julsånger, avslutning i kyrkan och julgröt, så får de stackars somaliska barnen lära sig den fina förortstraditionen att öppna en hämtpizzakartong. Citat nedan från artikeln. Och glöm inte klicka på länken och se bilden på hur islam troligtvis vill att julavslutning ska ersättas i svenska skolor. Den är ganska avslöjande.


"Den somaliska skolan, Kunskapsföreningen Borås, startades för bara någon månad sedan. I vanliga fall går barnen dit efter att den vanliga skoldagen är slut. Senare på kvällen kommer de äldre ungdomarna. Skolan är öppen sex dagar i veckan.

De får lära sig arabiska och somaliska och får hjälp med sina läxor. För många underlättar det mycket att få läxorna förklarade på somalisika.– Dessutom kommer de att ha lättare att lära sig bra svenska när de kan tala sitt modersmål ordentligt, säger Ahmed Abdulle, som är en av lärarna.

Dessutom får barnen lära sig mer om islam."


Källa, Borås Tidning 19/12 2007:


Det går att kommentera artikeln i Borås Tidning, vilket flera personer gjort där de ifrågasätter poängen med denna nya somaliska skola.


Ögårdsskolans imam om muslimska eleverImamen Ayoub Chibli arbetar som datalärare på den muslimska friskolan Ögårdsskolan i och dess tillhörande moské vid Islamic Center i Malmö. I november 2007 var han med i Sveriges Televisions program Dokument Inifrån. Programmet heter Syndabockarna och är gjort av Evin Rubar.


Imamen Ayoub Chibli dyker upp 9 minuter in i programmet och återkommer sedan tre gånger till. Han tar upp frågan om hur aggressiva flera muslimska barn är i skolan och hur oroliga muslimska föräldrar undrar om de ska slå sina barn eller inte. Ayoub Chibli säger att de muslimska barn som blir slagna hemma sedan kommer till skolan och slår sina klasskamrater, är elaka mot sina lärare eller stör ordningen i skolan.


Hela programmet visar ett moment 22 där lugn i stort sett inte verkar kunna råda i förortsskolor i invandrartäta skolor. Ofta nämns hemlandsproblematiken där föräldrar blivit slagna och nu slår sina svenskfödda barn med invandrarbakgrund. Dessa kommer att fortsätta slå sina barn de kommer att föda i Sverige. Dessa barn slår sedan andra i skolan för att få ut sina aggressioner eller slåss på stan och respekterar inte lärare eftersom lärarna inte får slå dem. Ofta nämns att problemet är stort i muslimska familjer som inte vill följa svensk lag och acceptera att barnaga är förbjudet.


I alla svenska för invandrarböcker står nämnt att i Sverige får man inte slå sina barn. Att det står med i dessa böcker som alla invandrare som kommer till Sverige får läsa måste bero på att det är ett stort problem. Läromedelsförfattarna har fått i uppgift att ta med den uppgiften så att ingen ska missa den. I reportaget säger sig ändå Ayoub Chibli ha svårt att övertyga föräldrar som besöker honom att sluta aga. Han säger att samhället måste lära föräldrarna att det är förbjudet. Men detta har de redan fått lära sig. Invandrarföräldrarna som slår har alla fått lära sig att det är förbjudet. De struntar ändå i den svenska lagen.


TV-programmet är en sådan varningsklocka att alla skolor med hög invandrartäthet eller många muslimska barn som blir slagna hemma, borde stängas av Arbetsmiljöverket för eleveras och lärarnas skull. Sedan får de vara stängda till någon kommit på hur arbetssituationen ska lösas. För i programmet framtyder att det inte finns någon lösning, bara ett moment 22 med folk som inte följer lagen.


Så länge ingen tänkt ut en lösning kan det bara konstateras att islam krockar kraftigt med skolans värld i Sverige. Ännu en gång har ett nyhetsinslag berättat om ett stort samhällsproblem där islam är en av orsakerna. Hela programmet är en varningsklocka till alla som tror att det kan vara lugnt eller trevligt att arbeta i en invandrartät skola med muslimer som blir slagna hemma och sedan hämnas i skolan.


Frågan är om någon frivilligt tar ett lärarjobb på en sådan skola efter programmet? De lärare som arbetar där torde rimligtvis göra det för att de inte får arbete på bättre skolor. Invandrartäta skolor med många muslimer ökar i Sverige. I Malmö har hälften av alla skolbarn invandrarbakgrund och det ökar för varje år. En rektor säger att det kan ta upp till 50 år innan problemen försvinner.


Hemsida till Syndabockarna i SVTs Dokument Inifrån:

Direktlänk till Syndabockarna för uppspelning i SVT Play:


2007-12-21

Lärare oroas över muslimsk friskola i UmeåVästerbottens Folkblad har idag 21/12 en insändare av julbocken och musikläraren PerOlof Johansson. Han oroas över att Ålidhemsskolan som ligger nära Umeås planerade moské, och som ska läggas ner kan komma att bli en muslimsk friskola. Så här står det:


"VAR OCH VARANNAN dag läser vi om folk i olika positioner som ställs till svars och krävs på skadestånd för ekonomiska oegentligheter. Kan inte vi medborgare i Umeå civilrättsligt utkräva skadestånd för att en ”fixad” majoritet av Umeås politiker helt i onödan försnillar 200 miljoner i samband med Ålidhemsskolans omotiverade nedläggning?"


"EN TANKE SOM slagit mig men förmodligen inte herden tänkt på är att Ålidhemsskolan lokaler löper uppenbar risk att göras om till muslimsk friskola när nu ändå en moské ska byggas i området, men jag ska väl inte gå händelserna i förväg.
Årets tomte blir den som stoppar tomten som nya helt onödiga skolan ska byggas på.

PEROLOF JOHANSSON
Inspiratör och julbock"


Källa, Västerbottens Folkblad fredag 21/12 2007:


Är det inte märkligt att en vanlig musiklärare vid Ålidhemsskolan i Umeå ser det som en risk att den kommunala skolan görs om till muslimsk friskola? Om någon redan på förhand varnar för en muslimsk friskola, så måste det bero på att personen hört larmrapporter om hur illa muslimska friskolor fungerar. Eller att en sund lärare inte tycker att det är en bra idé med skolor där muslimer segregerar sina barn? Det finns dessutom en hel rörelse i Umeå som är emot det planerade moskébygget i området.


Väl kämpat julbocken! Ni andra i Umeå kan gärna läsa bloggen Muslimska friskolan för att se hur muslimska friskolor fungerar.


Bloggen Muslimska friskolan tog kontakt med Ålidhemsskolan i Umeå som enligt hemsidan har två rektorer:


Rektor Bengt Åström säger att han läst insändaren och menar att PerOlof skämtar, men att han som rektor reagerat på att PerOlof, som är musiklärare på Ålidhemsskolan, uttalat sig i insändaren om muslimska friskolor. Han säger att PerOlof brukar uttrycka sig frispråkigt och att hans rektorskollega Annacarin Cheverette tagit upp frispråkigheten runt Ålidhemsskolan. Åström säger att det diskuterats om en tidigare insändare som PerOlof gjort i Västerbottenskuriren.


AnnaCarin Cheverette är PerOlofs chef som rektor. Hon har inte läst dagens insändare och säger att det inte stämmer att hon diskuterat PerOlofs insändare. Hennes och kollegan Åströms uppgifter går isär på tre punkter. Det kan bero på missförstånd, eller så är den enes uppgifter inte riktiga. Rektor Cheverette säger att hon tagit upp med personalen på skolan vad de får säga och inte får säga angående eventuell avyttring eller nedläggning. Bara det är i sig egendomligt, eftersom all offentlig personal har rätt att yttra sina åsikter om verksamhet helt fritt såvida det inte är sekretessbelagt.


Rektor Bengt Åström och rektor Annacarin Cheverette säger båda två att de ska ta kontakt med varandra och diskutera PerOlofs insändare. Cheverette säger att det inte finns något behov av en muslimsk friskola, eftersom skolan redan har 40 % invandrarelever, och hon tycker att det är en bra integration. Hon säger att vidare att skolan har många muslimska elever. Men hon säger att det inte är någon anställd eller skolledare som ska ha synpunkter på nedläggning, avyttring eller muslimsk friskola, utan det är politikerna som beslutar om det.


Bra jobbat PerOlof Johansson att du fått fart på diskussionen om muslimsk friskola i Umeå. Låt dig inte beläggas med någon munkavel från de båda rektorerna!

Konvertit väljer bort ÖgårdsskolanI dagens Skånska Dagbladet intervjuas konvertiten Emerick Adolfsson. Han arbetar på Islamic Center i Malmö som innefattar moskén och den muslimska friskolan Ögårdsskolan. På bilden syns några av hans barn. Av artikeln och bilden framgår att barnen går på en skola som inte är muslimsk. Då kan man ju undra varför konvertiten Emerick Adolfsson eller hans barn inte vill att de ska gå i den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö? För två av barnen är i rätt ålder för att gå på Ögårdsskolans låg- eller mellanstadium.


Är den muslimska friskolan Ögårdsskolan inte bra nog? Transporterna dit och hem skulle ju inte vara något problem eftersom Emerick ändå ska köra dit varje morgon och hem efter jobbet. Och Ögårdsskolan har ju både stora skolbussar och småbussar som de hämtar och lämnar elever i runt om i hela Malmö. Malmö stad har också utmärkta bussförbindelser. Trots att Emerick Adolfsson dagligen ser Ögårdsskolan och kan berätta hur den är, så har den alltså valts bort av konvertiten och hans barn.


I artikeln står också att Emerick Adolfsson är anställd på Islamic Center och tar hand om de en eller två svenskar per månad som från Malmö eller Skåne vill konvertera till islam. Är det allt han arbetar med? Det kan väl inte fylla upp en hel tjänst att ta hand om en eller två per månad som vill konvertera? För de en eller två konvertiterna är väl inte heltidsarbetslösa som under en månads tid tillbringar all sin dagtid hos Emerick Adolfsson i Islamic Center? Kan inte Skånskan skiva vad Emerick Adolfssons verkliga arbetsuppgifter är? Eller yrar han bara runt på Islamic Center som någon projektanställd som Islamic Center får betalt för att ha där?


Likadant är det med Emerick Adolfssons fru Sri Adolfsson. Skånskan skriver att hon är akademiker från Indonesien. Men nu i Sverige har hon som gift med Emerick Adolfsson fått stanna hemma och ta hand om parets barn. Det finns förskola i Sverige. Varför kan inte de minsta barnen vara där så att akademikern Sri Adolfsson kan arbeta som akademiker? Är det för att hon är muslimsk kvinna som hon måste stanna hemma?


Tack Skånska Dagbladet för ert avslöjande reportage!

Budskapet i artikeln är klart och tydligt, att de som har insikt i hur Ögårdsskolan är, väljer att inte sätta sina barn i den skolan.


Källa till artikeln i Skånska Dagbladet fredag 21/12 2007:


2007-12-20

Sydsvenskan läser bloggen Muslimska friskolan varje dagSydsvenskan har nu i flera veckor i streck besökt bloggen Muslimska friskolan varje dag. Ofta läser Sydsvenskan bloggen Muslimska friskolan två gånger per dag, en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Sydsvenskan har dessuton bokmärkt bloggen Muslimska friskolan, för de går direkt in på bloggen utan att hitta hit via sökord eller länkar.


Så här ser det ut varje dag nuförtiden på Sitemeter:


"Muslimska friskolan
Domain Name: sydsvenskan.se ? (Sweden)
IP Address: 193.235.142.# (Sydsvenska Dagbladet AB)
ISP: Kungliga Tekniska Hogskolan
Time of Visit: Dec 20 2007 3:01:01 pm
Last Page View: Dec 20 2007 3:01:01 pm
Visit Length: 0 seconds
Page Views: 1
Referring URL
Visit Entry Page: http://www.muslimskafriskolan.blogspot.com/
Visit Exit Page: http://www.muslimskafriskolan.blogspot.com/
Out Click
Time Zone: UTC+1:00
Visitor's Time: Dec 20 2007 3:01:01 pm"


Alltid är det samma mönster. Någon från Sydsvenskan går via bokmärkningen snabbt in på bloggen två gånger per dag. Det märkliga är varför? Är det för att bloggen Muslimska friskolan skriver om samma avslöjanden om den muslimska friskolan som Sydsvenskan gör? Eller är det för att Sydsvenskan letar efter tips? Det kan inte vara för att Sydsvenskan är intresserad av det som står på bloggen, för det är så kort stund att de inte hinner läsa något. Kanske ser Sydsvenskan redan på senaste bloggpostens rubrik om det är något för dem eller inte.


Det skulle vara kul om Sydsvenskan berättar vad de söker efter i bloggen Muslimska friskolan. Även om Sydsvenskan flera gånger skrivit om det som står i bloggen Muslimska friskolan, så får den här bloggen aldrig någon credit för det. Det gör ingenting, för det viktigaste är att Sydsvenskan under hösten gjort ett utomordentligt arbeta med att bevaka och skriva om den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Center i Malmö:


Så God Jul Sydsvenskan önskar bloggen Muslimska friskolan!


Sydsvenskans artiklar om Ögårdsskolan, Islamic Center, rektorn Bejzat Becirov och biträdande rektor Ann-Louise Wallner samt dess imam Ayoub Chibli:Släkt med gripen dansk imamNu är det äntligen lov på den muslimska friskolan. Vad passar då bättre än att berätta om de nära banden som finns mellan muslimer i Danmark och Sverige.


En elev på den muslimska friskolan som går på mellanstadiet förklarar hur hans släkt drogs in i den danska muhammedkrisen. Pojken har en släkting i Danmark som är imam. Denne imam greps i Danmark för sitt uppror mot muhammedkarikatyrerna.


Resor mellan moskéer i Köpenhamn och södra Sverige är mycket vanliga. Så även när de eldar på islamistiska samfund på båda sidor sundet. I moskén vid skolan går bara 10% araber, men kanske 60 % av skolans elever är araber. Kontakterna och nätverken runt den muslimska friskolan utgörs av många barn till vuxna araber som går i islamistiska källarmoskéer, men inte i den stora moskén. Elever vid den muslimska friskolan är alltså väl medvetna om de värderingar som finns i källarmoskéer.


2007-12-19

Godis köper slagskämpe


Hela terminen har den muslimska friskolan haft sitt eget system av bötning. Barnen på låg- och mellanstadiet blir ofta ovän med varandra. Det räcker att någon säger "din mamma" så är bråket igång med slagsmål.


På skolan finns en del elever som slår vilka som helst. Men inte utan ersättning. För betalning i godis går de fram och slår vem som helst på skolan. Någon som är oväns med en annan betalar godis i förskott och säger åt slagskämpen vem den ska gå fram till. Slagskämpen går fram och säger till offret att den snackat skit om sin uppdragsguvare. Sedan slår han offret. Därefter hämtar han betalningen i godis.


Ofta är slagskämpen inte ensam, utan godis betalas till två pojkar som garanterat klarar att slå en mindre pojke. Även flickor som är oväns med varandra kan betala en slagskämpe godis för att slå en annan tjej.

2007-12-18

Saudiarabien stoppar blonda modeller


Ett kosmetikaföretag i Malmö har bland sina största marknader Ryssland och Saudiarabien. Till dessa och andra länder levereras tryckta kataloger med bilder av produkterna och välartade bilder på brunetter och blondiner, såväl svenska som utländska och utlandsfödda.


Men när katalogerna anlände till Saudiarabien så rev de sönder alla katalogerna. Kosmetikaföretaget från Malmö fick från Saudiarabien höra att de inte fick ha blonda modeller i katalogerna. Läsarna av katalogerna tålde inte bilder på blonda svenska kvinnor som var fullt påklädda och använde kosmetikaprodukterna.


Malmöföretaget fick göra helt nya kataloger och ge ut samma kataloger igen med samma produkter, men med de blonda kvinnorna utbytta. Kosmetikaföretaget från Malmö får nu istället använda indiska modeller på bilderna i katalogerna som används i Saudiarabien. Bara kvinnorna är brunetter eller har asiatiskt utseende, så väcker de inte anstöt i Saudiarabien.


För att dölja för omvärlden att katalogerna revs sönder, så har företaget någon enstaka bild på en blond kvinna på sin hemsida under avdelningen för Saudiarabien. Det ska inte synas för oss i Västvärlden att blonda kvinnor är bannade. Men i katalogerna som delas ut i Saudiarabien finns inte en enda bild på en blond kvinna.


Tänk som modekataloger i västvärlden av rena skönhetsanledningar använder modeller av olika etnicitet, och som minsta reklamblad i Sverige blandar etniska grupper för att alla ska känna sig välkomna. Och hur är gensvaret i Saudiarabien? Jo, en ren och skär rasism som kräver att blonda kvinnor inte får finnas i katalogerna.


Vilken del av islam tillåter inte blonda människor? Hur ska lärare på muslimska friskolor arbeta för integration och mångkultur, när det mest framträdande muslimska landet Saudiarabien inte tillåter blonda modeller? Ska lärare på muslimska friskolor berätta för sina elever att här i Sverige är vi för mångkultur, men i islams hemland är det tvärtom? Där är det något mycket fult att vara blond. Kosmetikaföretaget från Malmö har fått vika sig. Islam betyder underkastelse.
I den muslimska friskolan i Sverige finns enstaka blonda barn. De är barn till konvertiter. Det kan hända att båda deras föräldrar är helsvenska, eller att de är barn från blandäktenskap. De blonda pojkarna på skolan blir retade för svennar. De få blonda flickorna på skolan gör allt för att täcka över sitt blonda hår med en hijab. Vad skulle en sådan flicka i den muslimska friskolan tycka, om hon visste att trots hennes ansträngningar för att leva som muslim fullt ut, så är hennes hårfärg paria i Mecka?

Förolämpande mejlDen muslimska friskolans klasser påstår att de arbetar för integration. Skolan är helt segregerad eftersom bara muslimska elever går där och elever med invandrarbakgrund. Hur påstår skolan då att de arbetar för integration? Jo, genom att ha vänskapsklasser. Att besöka en vänskapsklass en gång per läsår är den enda integration som eleverna får.


Vänskapsklassen återfinns alltid i en välbärgad borgerligt styrd helsvensk kommun, så att de muslimska eleverna ska kunna se vilket underbart liv de egentligen går miste om i sina förortsghetton. Kontrasten ska i alla fall vara så stor som möjligt. De olika klasserna på skolan har valt vänskapsklasser i olika sådana här mönsterkommuner. I dessa klasser finns i princip inga elever alls med invandrarbakgrund.


Den muslimska friskolans elever tycker att det är spännande och exotiskt, men framförallt fint att komma till dessa vackra, rika kustkommuner där allt är så fint. I gengäld tycker vänskapsklasserna i mönsterkommunerna att det är exotiskt när det kommer muslimska elever med invandrarbakgrund som bor i höghusghetton som de ser om på nyheterna varje vecka. Eller i varje fall så ser de en möjlighet till en dags avbrott från den vanliga skolan med fotbollsspel, brännboll och korvgrillning.


Som mellanstadieelever ofta gör nuförtiden så utbyts msn/hotmail så att eleverna ska kunna skriva till varandra under året. Det är bara det att klassföreståndaren i mönsterkommunen fick oroliga klagomål från sina elever. Den muslimska friskolans elever hade börjat terrorisera eleverna från mönsterkommunen via msn/hotmail.


Allt från svordomar till nedsättande kommentarer fick de oanande eleverna i mönsterkommunen ta emot efter att de lämnat ut sina msn/hotmail till den muslimska friskolans elever. Mönsterkommunens klassföreståndare säger att hennes elever känner starkt obehag mot att träffa den muslimska friskolans elever igen som vänskapsklass.


Klassföreståndaren på den muslimska friskolan får återigen skämmas för sina elever som inte visar hyfs någonstans där de varit. Antingen blir det konflikt direkt eller något efterspel. När klassföreståndaren i mönsterkommunen märker att den muslimska friskolans klassföreståndare blir besviken, men inte förvånad, så berättas mer om vardagen på den muslimska friskolan. Mönsterkommunens klassföreståndare lyssnar och råder läraren att säga upp sig direkt, anmäla skolan till Skolverket och försöka få den muslimska friskolan stängd. Hon säger att en sådan skola som den muslimska friskolan bör inte få finnas och undrar hur den kan få fortsätta i alla år utan att någon ingriper.

Ögårdsskolans imam övertygar inte unga


Cybergymnasiets elever har besökt moskén vid Islamic Center i Malmö. Där träffade de Ögårdsskolans datalärare och imam, Ayoub Chibli. Eleverna fick ta av sig skorna för att gå på de skitiga mattorna i moskén som brukar vädras genom att ligga hoprullade under taket på innergården.


Ayoub försöker slå i ungdomarna att homosexualitet är synd och ungdomarna köper inte det enligt Sydsvenskan som sätter följande pasande rubrik efter besök i moskén som är betald av saudiarabiska intressen:

"Varför? Unga köper inte förbud"


Vaknade av att tidningen kom.
Artikeln återfinns i Sydsvenskan på sidorna A14 och A15 tisdag 18 december 2007 och har webbadress:


Citerar den rysliga människosyn som denne imam sprider bland unga:

"Homosexuella par då? Får de gifta sig? undrar en kille.
Ayoub Chibli harklar sig.
– Islam betraktar detta som en synd. Det står tydligt och klart i Koranen.
Ett upprört sorl.

– Varför? Det är väl också kärlek!
Ayoub Chibli utvecklar sina tankar:
– Vissa saker kan man resonera kring. Du och din lärare kan ha en diskussion, ni kan tycka olika. Du och dina föräldrar kan också ha det. Det är demokrati. Men relationen mellan mig som troende och min Gud är inte demokratisk. Hans ord är inte förhandlingsbara. Du hör och du lyder. Det är den viktigaste principen i islam."


"Efteråt, i kapprummet, diskuterar eleverna vad de fått höra.
– Jag som ogillar auktoriteter skulle nog inte söka mig till islam, säger Alex Spånberg.
– Jag förhåller mig skeptisk till allt. Men de som är lite osäkra kan nog lockas av alla regler. Det kanske känns tryggt att ha något att följa."


De besökande gymnasisterna från Cybergymnasiet har genomskådat imamen med att bara osäkra människor som inte klarar att tänka skeptiskt lockas av islam. Frågan är om Ögårdsskolans egna elever på låg- och mellanstadiet är gamla nog att förstå samma sak. De är ofta osäkra barn från Rosengård som uppfostrats med att inte vara skeptiska till den enda religion de får tillhöra.