2007-10-31

Två muslimska gymnasiefriskolorDet kan nu styrkas att två muslimska friskolor med årskurserna 1-9 kommer att göra allt för att även få starta muslimska gymnasiefriskolor. Något som inte finns i dagens Sverige.


Den första är Römosseskolan i Gårdsten i Göteborg med kopplingar till extrema sunnimuslimska finasiärer i Saudiarabien med wahabitisk övertygelse. Så här står det i Göteborgsposten 30/10 2007:

"Barnen måste känna att det finns en framtid för dem i Sverige, säger Sheik Rashid, lärare och imam vid muslimska friskolan i Gårdsten."

"Långväggen i lärarrummet på muslimska friskolan i Gårdsten domineras av den klassiska bilden från Mekka.I hörnet en modell över en framtida kombinerad moské och gymnasieskola vid Angered centrum."

Källa:


Den andra är den av utbildningsminister Jan Björklund så utskällda Al-Salamskolan i Örebro som redan finansieras i delar av extrema sunnimuslimska wahabiter i Saudiarabien. Skolan har nyligen gjort om sin hemsida. Men nyss skrev de att eftersom de blivit friade från misstankar av Skolverket, så tänker de expandera från 1-9 till att också starta gymnasium.


Har minst fyra muslimska friskolor idag högstadium godkända av Skolverket, så är det väl inget som hindrar Römosseskolan och Al-Salamskolan från att förverkliga sina planer på muslimska gymnasium också? Men då faller argumentet som muslimska friskolor använt för att tjata sig till tillstånd av Skolverket. Nästan samtliga muslimska friskolor som startats har angett som skäl att det är för att barnen ska känna sig trygga med islam och sin kultur för att de sedan ska kunna gå vidare och lättare kunna integreras i studier i svenska skolor. Om de får starta gymnasium också finns det ingen skola att gå vidare till och då är ju skälet inte alls att de ska kunna integreras bättre i sin skolgång. Den är ju slut då och innebär att barnen går från förskolan ända tills de är 19 år i gymnasiet enbart tillsammans med andra muslimska barn.


Eller menar de att de behöver gå ända upp till gymnasiet i renodlat muslimska skolor för att klara av att träffa svenska eller kristna eller judiska barn på universitetet? Eller varför inte kräva att få starta renodlade muslimska universitet och högskoleutbildningar i Sverige också? Får man muslimska gymnasiefriskolor borde man väl få muslimska universitet också, där muslimska ungdomar ska kunna gå för sig själva för att känna sig trygga i sin muslimska identitet? Det är bara en tidsfråga. Så fort muslimska gymnasiefriskolor godkänts kommer kraven på nästa nivå - muslimska fristående universitet eller högskolor.


De flesta av oss har redan räknat ut att det inte är framtida integration med trygghet i den egna kulturen som muslimska friskolor är ute efter. De är ute efter dels att tjäna pengar och dels att hålla muslimska barn och ungdomar borta från allt västerländskt så högst upp i åldrarna det bara är möjligt.


Se bara på den här videon från Al-Salamskolans Öppet hus i Örebro. Är det så här muslimska gymnasiefriskolor ska se ut i framtiden? Var finns integrationen? Varför finns det inga svenska barn på skolan eller svenska vuxna som nyfiket besöker deras Öppet hus?


Tryck längst ner på Öppet hus så öppnas videon i Windows Mediaplayer. Förstora till helskärm och försök hitta på vilket sätt en sådan här skola förbereder barnen på integration!


Narkotikapolisen avböjde samarbete om katDen senaste tiden har tidningen City/Kvällsposten, Göteborgsposten och Sveriges Televisions Uppdrag Granskning berättat om drogen kat och hur den ställer till problem för somalier och deras barn och dessas skolarbete. Se artiklarna nedan:
Riksåklagaren ville för flera år sedan minska gränsen för kriminell införsel av drogen. Men Rikspolisstyrelsen och riksdagsledamöter har inte gjort något sedan dess. Därför menar narkotikapolisen att tillslag inte lönar sig och drogen sprids öppet. Så här sa igår ansvarig vid Skånepolisen till tidningen City:

"– Vi gör i princip inga tillslag alls, säger Magnus Andersson, spaningschef vid narkotikaroteln."


I tidningen City stod igår även så här:

"Mer än varannan utvandrad somalisk man i Malmö använder kat. Men missbruket har hittar även till kvinnor och ungdomar, varnar kommunens somaliska föreningar."


Den här bloggen kan idag berätta om ett hemligt möte som ägde rum för cirka 4 år sedan. Skånepolisens dåvarande chef för narkotikaroteln sände sin bäste spanare till en adress i en somalisk föreningslokal i en källare på Rosengård i Malmö. Där fick spanaren träffa en somalisk jurist och ordförande som hade en plan. Somaliern ville avsätta två män som i några månader skulle avslöja all katinförsel till södra Sverige. Mot att dessa två somaliska tjallare skulle ta risken och stoppa katinförseln till Sydsverige på några månader, ville ordföranden att Skånepolisen skulle avlöna deras arbete i tre månader.


Det blev kalla handen direkt. Spanaren upplyste att polisen inte kan betala lön i tre månader till två somalier för att stoppa katinförseln till södra Sverige. Spanaren sa att somalierna däremot var välkomna att ringa och tipsa gratis om de kände till något om smuggling/införsel av kat. Ordföranden svarade att de känner till all införsel av kat till södra Sverige varje dag den kommer in och alla tidpunkter och vilka som för in drogen. Men att ingen är beredd att ta risken att tjalla utan att få kompensation.


Mötet avslutades snabbt av spanaren som hastade vidare. Den somaliske ordföranden beklagade att nu skulle katmissbruket fortsätta bland tusentals somalier, bara för att Skånepolisen inte ville betala kompensation till två somaliska infiltratörer i tre månader. Det är inte spanarens eller Skånepolisens fel. Rikspolisstyrelsen och Sveriges riksdag har efter flera års kännedom inte ändrat gränsen för kriminell införsel av kat. Därmed tillåter de den somaliska populationen i Sverige att förfalla. Framförallt drabbas somaliska barn som inte klarar skolarbetet och riskerar att hemfalla i kriminalitet. På muslimska friskolor runt om i Sverige kan alla lärare vittna om att de somaliska barnen har svårare att klara skolarbetet än sina arabiska skolkamrater. Ovanstående narkotikapolitik förklarar varför det är så.


2007-10-29

Römosseskolans somaliska eleverI den invandrartäta stadsdelen Gårdsten i Göteborg ligger den muslimska friskolan Römosseskolan med årskurserna 1-9.
Om Römosseskolan:Skolan är sammanvävd med en moské i sina lokaler och är en av de drivande krafterna för att bygga den första moskébyggnaden i Göteborg med saudiarabiska pengar. Skolan har många somaliska elever och Göteborgsposten kunde igår 28/10 avslöja hur somaliska elever kanske är den grupp i Göteborg som har lägst betyg och störst sociala problem. Det står också i artikeln att flera faktorer gör eleverna mottagbara för extrem islamism. Länk till GP:Bloggen citerar nedan det ur artikeln som handlar om somaliska elever. Citaten förklarar mer än väl varför somaliska elever i muslimska friskolor och kommunala skolor har dåliga betyg och högre kriminalitet:


"Sheik Rashid är imam och lärare vid Römosseskolan, en muslimsk friskola i Gårdsten. Han är förvånad över att så många par uppger att de har flyttat isär."


"- I koranen står att man ska fullfölja löften och avtal. Respekterar man inte de svenska försörjnings- och omsorgssystemen så är det olagliga pengar, det är nästan som att stjäla, det är haram, förbjudet enligt islam. Och det ger somalier dåligt rykte, det skadar de vuxnas självkänsla och andlighet och ger barnen en dålig bild av sina föräldrar."


"I nästan varannan somalisk barnfamilj i Göteborg finns fyra eller fler barn under 17 år. Bara en av 25 barnfamiljer i Sverige har så många barn.En ensamstående mamma i Hammarkullen, utan jobb och med fyra barn födda mellan 1991 och 2004, är garanterad 19 393 kronor i månaden i barnbidrag, flerbarnstillägg, studiebidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag och försörjningsstöd."


"Om hon i stället har sex barn bidrar samhället med 23 560 kronor plus det behovsprövade biståndet.- Pappan tror att om han överlämnar familjen till det sociala systemet så blir det billigare för honom, säger tolken Abdi."


"Priset betalas av det svenska samhället och, framför allt, de somaliska barnen.Betygen är ett sätt att mäta hur barnen mår."


"Siffror från Skolverket och SCB visar att i Göteborg hade bara var fjärde somalisk pojke (född i Somalia eller född i Sverige av somaliska föräldrar) fullständigt betyg från 9:an förra våren. Sex av tio pojkar saknade betyg i två eller flera ämnen. De somaliska flickornas siffror såg bättre ut, men även deras resultat var långt sämre än det svenska genomsnittet för flickor med utländsk bakgrund."


"- Det går inte att göra läxan när sju barn i en trerummare träter om fjärrkontrollen. Så för att mamma och pappa och de yngre barnen ska få lugn och ro skickas ofta de äldre tonåringarna ut på gården."


"Men oavsett orsak kvarstår faktum - många somaliska ungdomar har dåliga skolresultat, vilket ökar risken för kriminalitet."


"- Vad händer då med barnen som uppfattat att de har fullständig frihet? Inte frihet under ansvar, som att sköta skolarbetet, utan total frihet och utan närvarande fäder som sätter gränser. Jo, när de misslyckas ser de inga andra alternativ än kriminalitet eller extrema tolkningar av islam, att bli fanatiker."

Informellt urvalssystemPå den muslimska friskolan finns ett informellt urvalssystem. När eleverna från årskurs 6 skall vidare till kommunala högstadieskolor i staden sker informell förhandling. Om elever från den muslimska friskolans årskurs 6 vill komma in på en medelbra eller bra kommunal skola i 7:an, så kontaktar högstadiet den muslimska friskolan. Det gäller om skolan ligger utanför den närmsta högstadieskola där eleverna bor och har platsgaranti. Många elever på den muslimska friskolan vill inte gå högstadiet i de tungt belastade stadsdelar där de bor. De vill gå i bättre högstadieskolor med framtidshopp där de kan få gå tillsammans med svenska elever och lära sig god svenska. För i stort sett alla elever i årskurs 6 på den muslimska friskolan talar med brytning och skriver dålig svenska, trots att många av dem är födda i Sverige. De är bara födda i fel stadsdelar.
Har det då någon betydelse för ordningen i skolan om man hamnar i en skola där klasskamraterna talar bra svenska eller inte? Ja, enligt ett helt nytt upprop på 5 malmöskolor har det stor betydelse. Så här står det i dagens Sydsvenskan:
"Varför uppropet kommer just nu beror på att läget blivit akut, enligt Anders Nordgren. – Vi ser att kvaliteten på undervisningen sjunker och att personalen är trött och vantrivs. Situationen beror bland annat på att antalet elever som har bristande kunskaper i svenska ökar."
Källa:


Alltså har tolvåringar och trettonåringar redan räknat ut att här gäller det att undvika förortsskolorna. Men vad händer om de söker till bättre högstadier som är kommunala eller friskolor i de finare stadsdelarna? Jo, om det finns plats för dem där är de välkomna. Så långt är allt bra och välkänt. Det som inte är känt är att dessa skolor vänder sig till den muslimska friskolan och vill veta om de eleverna de ska ta emot till sina lediga platser är bra eller inte. Skolledaren och klasslärare förväntas svara på frågor om eleverna är ambitiösa , trevliga, inte slåss och har bra föräldrar. Om en sökande elev inte har dessa egenskaper, så är den inte välkommen. Då tar skolan emot välartade elever från andra skolor till sina lediga platser istället.


Protesterar då skolledaren på den muslimska friskolan mot detta urvalssystem? Nej. Orsaken är att skolledarna på de bra högstadierna hotar med repressalier mot den muslimska friskolan om de sänder dit elever som inte är bra. De fina högstadierna säger till den muslimska friskolan att om de inte får bra elever, så kommer de att ge färre studieplatser till den muslimska friskolans elever nästa år.


Man får känslan av att det är något som inte stämmer med hur förvaltning får lov att skötas. Det är oklart vems felet är och om systemet är lagligt. För i Sverige finns det inga betyg i årskurs 6 att göra urval utifrån. Men i denna stad är flera skolor involverade i ett urvalssystem som ersatt betyg. Resultaten av detta urvalssystem är inte mätbart och öppet redovisat. Var redovisas till exempel hoten om repressalierna? Självklart ska alla uppgifter om elevers kunskaper och speciella behov lämnas vidare till den övertagande högstadieskolan. Men det är ju först när eleven antagits. En förhandling innan eleven antagits ter sig inte rättssäker.


Eleverna på den muslimska friskolan vet inte om att de utsätts för detta urvalssystem. De är inte medvetna om spelet bakom kulisserna, för de får inte reda på det och deras föräldrar får inte heller reda på det. Men deras framtid kan spolieras genom att de hamnar i ghettoskolor i stället för bra kommunala högstadieskolor som egentligen har plats. Det här visar på en segregering och diskriminering i tidiga år som förmodligen inte är laglig. Det har till och med gått så långt att skolledaren på den muslimska friskolan uppmanar klasslärare att försöka förhindra medelmåttiga elever att söka sig en bättre framtid på fina högstadieskolor.


2007-10-28

Al-Huda får inte starta Nerike skola


Igår berättade Sveriges Radio P4 Örebro och Sveriges Radio P1 Dagens Eko nedan citerade nyhet:

P4 Örebro: 08:43 lördag 27 oktober 2007
Dagens Eko: 09:57 lördag 27 oktober 2007

"Muslimsk skola stoppas i Örebro

En muslimsk friskola som ville öppna i Örebro nästa år har stoppats av Skolverket. Det är Utbildningsorganisationen Al-Huda som får nej på sin ansökan.
Skolverket har hittat en lång rad brister i ansökan och därför får organisationen inte öppna i Örebro nästa höst. Det handlar om brister både när det gäller undervisningsplanerna, ekonomin och lokalfrågan och mycket annat."

Källor:


Den lokala nyheten från Örebro om att Skolverket stoppar en muslimsk friskola var tydligen så viktig att även radions tyngsta rikstäckande nyhetsprogram Dagens Eko rapporterade om beslutet. Men Örebros och Närkes största tidning, Nerikes Allehanda, valde att inte göra ens en notis om saken, meddelar Nerikes Allehandas webbredaktion till den här bloggen idag. Valet är märkligt eftersom tidningen för två månader sedan skrev två artiklar om Nerikes skola Al-Huda, som ansökt om att få starta med muslimsk och arabisk inriktning. Har Nerikes Allehanda blivit försiktigare i nyhetsrapporteringen om islam, efter att de mottagit våldsamma protester från Örebros och världens muslimer när de publicerade Lars Vilks rondellhund?


Torsdagen 6:e september 2007 finner vi förklaringen till att Skolverket gått på Örebro kommuns linje. Då sammanträdde nämligen programnämnd Barn och Utbildning i ärendet med diarienummer 75-07 med kommunens handläggare PA Medin. Så här står det i beslutet:


"Av ansökan framgår också att skolan avser att särskilt inriktning mot islam och arabiska. Skolan kommer att följa läro- och kursplaner samt timplan för den svenska skolan.

Som underlag för ansökan har sökande haft kontakt med islamska Kulturcentrum i Örebro där man fått stöd för att det finns ett behov av skolverksamhet med inriktning enligt ansökan. I Örebro kommun finns redan Al-Azharskolan och Al-Salamskolan med i huvudsak samma inriktning som sökande presenterar.

Sökanden avser att kontakta Örebro kommun för att om möjligt hyra "lämnade" skollokaler för sin verksamhet. Även för att täcka behovet av speciallokaler avser sökanden att söka samverkan med kommunen.

Programkansliet gör den bedömningen att en etablering av Nerikes skola Alhuda ej tillför kommunen någon ytterligare pedagogisk inriktning. Dessutom finns det en risk att verksamheten vid redan etablerade två skolenheter, med samma inriktning och målgrupp, kan komma att påverkas negativt."

Två saker är tydliga i hur utbildningsorganisationen Al-Huda AB agerar:

Dels knyter de kontakt med det farliga Islamiska Kulturcentrum från Örebro, som demonstrerade mot Nerikes Allehanda och fick hela den muslimska världen att på olika sätt vända sig mot Nerikes Allehanda:

Dels försöker utbildningsorganisationen Al-Huda AB vara en muslimsk motsvarighet till svenska utbildningsföretag som vill etablera sig i nya städer av rent affärsmässiga skäl. Skillnaden är bara den att Al-Huda AB anför islam och arabiska som orsak och marknad i sin expansion. Länk till Utbildnings Organisation Al-Huda AB:


År 2002 ansökte utbildningsorganisationen Al-Huda AB om att få starta i Stockholm. Skolverket avslog ansökan. År 2003 överklagade Al-Huda beslutet. Samma år vann de i länsrätten och fick starta Central skola Al-Huda. Den återfinns sedan 4 år tillbaka i Norsborg och har idag förskola samt årskurserna 1-9. Länk till skolan:


Utbildningsföretaget har ansökt om att ta över fler kommunala skolor som saknar elevunderlag. Sverige kommer framöver att få se fler islamiska utbildningsföretag som kommer att vilja etablera sig när barnafödandet och invandringen gör att antalet muslimska barn ökar. Svenska kommunala skolor kommer att omvandlas till muslimska friskolor. I Malmö beräknas om cirka 20 år vartannat skolbarn vara muslim. Därefter leder demografin till att muslimska skolbarn blir en majoritet i Malmös skolor. Självklart resulterar detta framtida Sverige i en gigantisk marknad för muslimska friskolor.

2007-10-27

Tandhygienist slår larmTandhygienisten har besökt den muslimska friskolan. Hon beskriver elevernas tandhälsa som katastrofal jämfört med kommunala skolor. Barnen äter godis ständigt, både hemma och i skolan. De får godis som tröst av sina föräldrar. Eftersom föräldrarna har ärvt dålig tandhälsa från sina hemländer, märker de inte något konstigt när deras barn får samma problem. Föräldrarna tror att det ska vara så. Att i Sverige som är rikt, ska man låta barnen få mycket godis. Tandhygienisten säger att på den muslimska friskolan är tandhälsan hos barnen lika dålig som hos svenska barn för femtio år sedan.


Skolledningen uppmärksammas på problemet i år liksom tidigare år. Alla lärarna känner också till problemet och ser godiset. De skärmar med upplysningstexter och varnande bilder som tandhygienisten sätter upp i ett utrymme blir kontraproduktiv. Eleverna på skolan ser bara tandhygienistens årliga utställning som ett sätt att under en halvtimme per klass slippa undervisning och i stället springa runt och leka med skärmarna i det för dagen utsmyckade rummet.


Skolledningen har inte kunnat få stopp på att barnen tar med sig stora mängder godis till skolan, trots att det är förbjudet. När eleverna kommer tillbaka från tandläkarbesök är det hål, hål och åter hål i deras tänder. En skolledare säger att barnen har fickorna fulla med godis när de kommer till skolan. Då frågar en lärare varför inte föräldrarna kan se genom barnens fickor innan de går till skolan, så att de inte har något godis med sig. Skolledaren svarar då så här på det förslaget:

"Föräldrarna kan inte gå igenom sina barns fickor så att de inte har med sig godis till skolan. För föräldrarna är arbetslösa och sover när deras barn åker till skolan."

En stilla undran:
Innebär inte skolledarens uttalande att hon vet att de arbetslösa föräldrarna sover, så att barnen inte får någon frukost och därför tvingas ta med godis till skolan för att överhuvudtaget få i sig någon energi?


2007-10-26

Fusk på matematikenNågon undrade varför facit var utrivna ur samtliga matematikböcker på mellanstadiet. Då förklarade andra lärare på den muslimska friskolan att det berodde på att eleverna annars fuskade sig igenom matematiklektionerna. Det hade visat sig att eleverna inte räknade först och sedan rättade med facit. Eleverna tittade direkt i facit och skrev av. De kunde inte låta bli att fuska.
Inte heller fanns det några lösa facit som eleverna kunde använda sig av för att rätta sina tal. Den obehörige läraren berättade att de aldrig rättade det som eleverna räknade. Efter varje lektions slut visste inga elever om de räknat rätt eller fel på dagens matematiklektikion. Inte heller fanns någon lärare som rättade deras räkning. Eleverna visste alltså inte på mellanstadiet om de räknat rätt eller fel. Enbart matematikproven rättades två gånger per termin. Den obehörige läraren ojade sig då över hur dåligt resultat klassen hade. Undrar vad Lärarhögskolan skulle säga om sådan pedagogik?


matematikproven gick det alldeles för dåligt. Enligt läraren som är obehörig att undervisa i matematik på mellanstadiet, så var eleverna alldeles för dåliga i matematik. Men är det konstigt då, om eleverna inte får en matematiklärare som är behörig och kunnig att förklara och undervisa på mellanstadienivå? Det syns på eleverna att de inte förstår när han förklarar. De kan inte heller svara när han frågar dem. De är omotiverade och vill inte räkna. Vad gör denne obehörige lärare på skolan år efter år?


Den obehörige matematikläraren hade strikta regler för hur eleverna skulle göra på proven för att inte fuska. Det struntade mellanstadieeleverna i. De fuskade ändå med lappar och skrivna saker i miniräknaren och genom att viska och hjälpa varandra. Det fanns inte heller miniräknare åt alla, vilket ledde till att eleverna inte suddade ut svaren i miniräknarens fönster. Sedan lämnade de över miniräknaren åt nästa kamrat som behövde den. Då skrevs svaret av utan att räkna ut själv. Det värsta är nog ändå att 15 minuter gick åt av provtiden för att ersätta pennor, linjaler och suddgummin som elever stulit av varandra och av den anledningen inte kunde börja räkna i tid.

Hela tiden klagade den obehörige läraren på elevernas matematikkunskaper och tog sedan tid av andra ämnen för att försöka räta upp resultatet av sin bristfälliga undervisning. Det hjälpte inte ens det. Till högstadiet sänder skolan elever från den muslimska friskolan med väldigt dåliga matematikkunskaper. Dels beroende på obehöriga lärare och dels beroende på att eleverna är mycket benägna att fuska. De skäms inte heller när de fuskar, utan ser det som att de är smarta. Därför försöker de fuska så mycket de kan tills de upptäcks då och då. De har själva ingen inneboende spärr som säger dem att det är fel att fuska. Högst två eller tre i klassen fuskar inte. Det är en skrämmande låg siffra.


2007-10-25

Anorexi hos lärareEn lärarinna på den muslimska friskolan har anorexia. På lärarmötena sitter hon och huttrar och säger att hon fryser och är trött. Hennes ansikte är blekt och urgröpt. Även under varma dagar när de andra lärarna har t-shirt använder lärarinnan tröja med långa heltäckande ärmar som hon drar ner över sina händer. Hon ser trött ut redan när hon kommer till skolan under morgonmötena där hon sitter ihopkrupen.


Orsaken till hennes anorexia är inte känd hoss kollegerna. Ingen på skolan nämner det. Lärarinnan är ung och ser annars bra ut och är omtyckt av alla. Hon åker på romantiska semestrar med sin pojkvän tvärsöver jordklotet. Efter varje lov ser hon lite friskare ut. Nu efter sommarlovet hade hon ätit upp sig en aning, men efter en tid på skolan är hon tillbaka i sitt utmärglade tillstånd.


Lärarinnan med anorexia samarbetar ofta med parallellklassens lärarinna. Hon är i samma ålder men är annars raka motsatsen. Springer tjejmilen och tränar spinning samt styrketräning och solar. Hon ser så frisk ut att hon skulle platsa som modell för vilken hälsotidning som helst.


Det konstiga är att ingen frågar lärarinnan med anorexia hur hon mår. Finns det något i hennes arbetssituation som gör att hon är sjuk? Borde det inte vara skolledningens ansvar att finna ut vad som kan göras? I stället för att låtsas som ingenting bör man börja i andra ändan. Man ser ju på lärarinnan att något är fel. Sedan bör man gå vidare med att ta reda på vad det är. För i det tillståndet hon är nu kan hon ju omöjligt orka hålla sin fulla kapacitet som lärare.


Kulturkrocken är total. Vad tänker de muslimska mammorna som besöker skolan och träffar sina barns lärarinna med anorexi? Dessa muslimska kvinnor överträffar varandra i att vara frodiga barnaföderskor. Iklädda slöjor och tältliknande burkor finns det inte en tillstymmelse till undervikt. Om de vaggar fram lite långsamt eller inte kan cykla har för dem ingen betydelse, så länge de till sina mäns förtjusning väger in runt ett deciton.


2007-10-24

Muslimska friskolor sitter säkertSverige har blivit lurat. Av utbildningsminister Jan Björklund. Nu har han fått alla riksdagspartier med sig i utbildningsutskottet. Massmedia har i förra veckan rapporterat om hårdare tag mot bland annat muslimska friskolor. Till exempel ska stöd från extremistiska organisationer som wahabister från Saudiarabien redovisas till Skolverket. Men det är ju redan allmänt känt att Al-Salamskolan i Örebro tar emot sådant stöd. Det är inget olagligt i det. Och bara för att de tvingas redovisa det öppet, så händer ingenting i framtiden heller. All islamologiundervisning ligger dessutom utöver ordinarie undervisning, så det är bara att fortsätta som innan. Eller har någon kanske hört en muslimsk friskola säga att de måste stänga, efter Jan Björklunds nya regler? Ingen. Samtliga muslimska friskolor som intervjuats i svensk press har sagt att det bara är att fortsätta som förut. I tre år framöver till nästa riksdagsval kommer inget att hända.


Är det då några problem med muslimska friskolor? Ja! De har funnits i Sverige sedan 1993. År 2003 gjorde Sveriges Television programmet I skolans våld. Det visade grava brott mot skollagen och svensk lag hos 7 muslimska friskolor. Konstigt nog hade alla inspekterats av Skolverket och ärendena var avslutade. En skolsida på Internet kunde år 2003 gå in i Skolverkets diarium och se vad som stod om de 7 muslimska friskolorna som förekom i TV-programmet. Citerar från år 2003 för att visa att ingenting händer när muslimska friskolor granskas. Varken då, eller i framtiden med Jan Björklunds förslag. Läs själv nedan och se:1. Al-Neelain skolan, Stockholm

Byte av huvudman från Sudanesiska föreningen till Al-Neelain skolan AB Stockholms kommun
Handläggare: ?, Enheten för utveckling av prov och godkännande av
Avslutat: 2002-01-25

Skolan har varit föremål för 6 åtgärder.


2. El Dagve Skolan ( f.d. El Zahra Skolan) Jönköping

a) Byte av huvudman från Zahra till El-Dagve Skolan HB,
Enheten för utveckling av prov och godkännande av
Handläggare: Koci Anna-Maria
Avslutat 2002-01-18

b) Synpunkter på ledningen av El-Dagve skolan
Handläggare: Erlandsson Tomas, Västra enheten för tillsyn
Avslutat 2002-06-11

c) Uppföljning av beslut efter tillsyn av utbildningen vid El Dagve muslimska skola i Jönköpings kommun.
Handläggare: Erlandsson Tomas, Västra enheten för tillsyn
Registrerat: 2002-09-18


3. An Noorskolan, Norrköping

Information ang fristående skolan
Handläggare: Carin Holtz Enheten i Linköping
Avslutat: 2000-01-07


4. Imamskolan, Uppsala

Regelbunden tillsyn
Handläggare: Birgitta Högberg, Skolverket i Stockholm.
Avslutat: 1997-11-20
Har skolan har inte haft tillsyn sedan dess?


5. Alfadjerskolan, Västerås kommun

Regelbunden tillsyn
Handläggare:Ulf Lindberg, avd för kvalitetsgranskning och tillsyn

18 Åtgärder

a) Missförhållanden vid Alfadjerskolan, fristående grundskola, belägen i Västerås kommun
Handläggare: Pål Ämting, avd för kvalitetsgranskning och tillsyn
Avslutat beslutsdat 2002-01-10

5 Åtgärder

b) Missförhållanden vid Alfadjerskolan i Västerås
Handläggare: Pål Ämting, avd för kvalitetsgranskning och tillsyn
Avslutat 2002-01-10

1 Åtgärd


6.The Modern School, Stockholm (Skarpnäck)

a) Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag
Handläggare:Birgitta Haegermarck, enheten för utveckling av prov och godkännande
Avslutat, beslutsdat 2000-11-16

9 Åtgärder

b) Fristående förskoleklass -ansökan om godkännande av och rätt till bidrag, Handläggare:Birgitta Haegermarck, enheten för utveckling av prov och godkännande
Avslutat, beslutsdat 2000-11-16

4 Åtgärder

7. Alzahraá Idealiska Akademi, Stockholms stad ,Älvsjö

Det fanns år 2003 inget om skolan i Skolverkets diarie. Har skolan besökts av Skolverket?

http://www.alzahraa-academy.se/ kunde man år 2003 läsa:
”Vi har ett väl fungerande personallag med i möjligaste mån välutbildad personal”.

Man hade vid SVT:s granskning endast 1 behörig lärare av 15 anställda. 14 var obehöriga. Ett svårslaget rekord. En av tre elever på skolan kommer inte in på gymnasiet utan får gå på individuella programmet.


Eleverna tål inte musikMellanstadieläraren på den muslimska friskolan ville göra det lite trevligt för sin klass. Eleverna skulle på eftermiddagen få ha bild. Läraren tog med sin gitarr hemifrån och skulle spela lugn musik medan klassen målade. Det gick åt skogen.


Eleverna kunde inte sitta stilla och måla, utan svor åt varandra och hade färg utanför bänkarna. De tålde inte att höra den lugna gitarrmusiken utan förstörde hela lektionen. Till slut gav läraren upp. Han kom in i lärarrummet och sa uppgivet:


" - Nu skiter jag i det här. Nu åker jag hem. Det går inte att ha lektion med dem. Så fort jag lämnar dem en minut så vill de bara mörda varandra. Jag tänker inte ens gå tillbaka och avsluta lektionen. De går inte att undervisa."

2007-10-23

Saboterade låsKaos utbröt när någon eller några runt lunchtid saboterat låsen på den muslimska friskolan. Elever på mellanstadiet hade i 5:ornas och 6:ornas klassrum stuckit in pennstift i låsen och brutit av. Cirka 4 klassrum och några fler salar samt ytterdörrar till paviljonger hade saboterats på samma vis. Många elever kom inte in där de skulle och en hel klass fick ställa in sin undervisning.


Skolans och moskéns vaktmästare tillkallades och fick stå i timmar med specialverktyg för att få ut de avbrutna pennstiften från de saboterade låsen. Det var bråttom, för en klass kunde inte komma in i sin sal. Andra klasser kunde inte låsa sin klassrumsdörr eller ytterdörren till paviljong och andra utrymmen. Eleverna tyckte att det var spännande. Några elever var på vaktmästaren och störde honom i hans arbete, så att han blev irriterad.


Som vanligt var det ingen som hade sett något. Ingen ville gola. Den ene skolledaren kom in i paviljongen där eleverna stod och störde vaktmästarens arbete. Hon sa att skolan var som ett fängelse med elever som inte gick att kontrollera när de ständigt saboterade. Hon frågade eleverna om det skulle vara som i ett fängelse.


Någon lärare berättade att förra året var det ännu värre när sexorna då ständigt slog sönder sina toaletter, så att de inte gick att använda. Numera slås inget sönder längre. Det enda som händer är att några gånger per vecka proppar mellanstadieeleverna igen toaletterna med toalettrullar så att det inte går att spola, klottrar på väggarna i kapprummen, kastar ner och trampar på handdukarna, häller ut all tvålen, orsakar översvämning med duschslangar, kastar skit på toalettväggarna, kastar klasskamraters kläder i toaletten, river ner alla skyltar i kapprummen, tar i sönder skoställen och låter kranarna i vaskarna rinna på full volym när de lämnar toaletten. Detta är en muslimsk låg- och mellanstadieskola.


2007-10-22

DNA-diskussion bland lärarna


Förklaring till bilden ovan:
Geografisk fördelning av genetiska störningar i Arabvärlden enligt katalogen för överförd genetik hos araber. Källa:Idag gick den ena skolledaren på den muslimska friskolan från jobbet tidigare. Hon skulle handla något på stormarknaden. Där gick hon runt bland husgeråd. Hon kan gå lite som hon vill. Ingen säger till. Hennes chef vet inte var hon är. Ytterst få papper ligger på hennes skrivbord. Knappt några pärmar i bokhyllan i hennes tjänsterum. Det tyder på att det skulle vara ett lätt arbete att vara skolledare på den muslimska friskolan med få problem att ta tag i. Eller att hon dumpar över det tunga arbetet på lärarna.


Enligt lärarna finns det stora sociala problem bland eleverna. Ytterst få elever får de resurser och stöd de har rätt till. Många elever klarar inte målen och sköter skolarbetet dåligt. Detta åtgärdas knappt alls av skolledaren, eftersom inget förbättras på skolan. Då spatserar hon hellre i köpcentrat och handlar fina saker till sitt hem på arbetstid.


Lärarna diskuterar inbördes vad aggressiviteten och de dåliga studieresultaten beror på. En lärare menar att en förklaring han sett är inavel, vilket han tycker resulterar i dumhet och aggressivitet. Det finns nämligen många barn på skolan som är resultat av kusinäktenskap eller andra blodsband. Själva står dessa elever också i tur att ingå sådana kusinäktenskap om några år. Vissa av deras äldre syskon är redan bortgifta med någon inom släkten. Antingen sker kusinäktenskapen i Sverige, eller så gifts man bort i hemlandet eller annat land dit det finns migrerade kusiner.


Förenade Arabemiraten har i sin huvudstad Dubai grundat Centre for Arabic Genomic Studies: Det betyder ungefär att man studerar DNA-sekvenser och vilka sjukdomar som kan uppkomma hos arabiska folk. H.H. Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum har startat centret för att han funnit att genetiska sjukdomar utgör ett stort allmänt hälsoproblem i Arabvärlden. En bidragande orsak sägs äktenskap med blodsband vara:
På hemsidan finns en avdelning för vanliga frågor där den första är:
Vad är genetiska störningar?

Svaren på den frågan finns på följande länk:
http://www.cags.org.ae/faqs.html


En mängd frågor ställs och besvaras medicinskt och statisktiskt. Bland annat om blodsäktenskap har någon verkan på hälsan när fortplantning sker. Lite fritt översatt finner man följande konsekvenser:

Studier har visat att där blodsäktenskap är utbredda förekommer ökade frekvenser av inlärningsproblem i skolan, psykiatriska sjukdomstillstånd, abnormiteter i centrala nervsystemet, fortplantningsförluster, utvecklingsstörning, nyföddsvård och cancer.

Fler resultat redovisades under vanliga frågor. Redovisar kortfattat och försöker att översätta:


En katalog har gjorts upp som omfattar 900 genetiska abnormiteter beskrivna hos arabfolk.

40-50 % av alla äktenskap i Arabvärlden är blodsäktenskap. Typen av blodsäktenskap varierar, men förstkusinäktenskap är vanligast. Genetiska sjukdomar ökar ju fler kusinäktenskap som sker i ett land. Procenttal med förstkusinäktenskap i olika länder:


Egypten: 11,4 %

Bahrain: 21 %

Irak: 29 %

Kuwait: 30 %

Saudi Arabien: 31 %

Jordanien: 32 %


Orsakerna till blodsäktenskap i Arabvärlden är religiösa, kulturella och historiska. Ursprunget i Arabvärlden daterar sig till tidigare än islams inträde. Islam förespråkar inte blodsäktenskap. Tvärtom så tolkar haditherna vad Profeten Muhammed sagt, att nära äktenskap ofta producerar svaga barn. Därför förespråkas istället äktenskap utanför den sociala gruppen, för att sprida inflytandet i en större befolkning.


Ju högre utbildningsnivån är hos kvinnan desto mindre är utbredningen av blodsäktenskap. Men konstigt nog är utbredningen av blodsäktenskap ofta högre hos välutbildade män. Det förklaras med att dessa män är en god investering som man vill behålla inom släkten. Kvinnor som är välutbildade får däremot ofta bli hemmafruar som gifta och då spelar det mindre roll om de stannar inom släkten. Alltså en diskriminering i könstänkandet.


2007-10-21

Sa upp sjukskriven lärareLärarinnan hade arbetat på den muslimska friskolan ett tag. Det var otroligt pressande. Hon blev utbränd och sjukskrevs av läkare. Då sades hon upp från sin anställning mitt under sjukskrivningen, av en skolledare.


De andra lärarna på den muslimska friskolan uppfattade uppsägningen som både omoralisk och olaglig. Tillsammans gick lärarinnans kolleger till rektorn med ett ultimatum:
Antingen dras lärarinnans uppsägning tillbaka, eller så slutar alla lärarna på skolan. Lärarna förklarade för rektorn, att skolan lika gärna kunde läggas ner om man säger upp utbrända lärare. Rektorn hade inget val utan att gå med på lärarnas krav/hot. Så den utbrända lärarinnans uppsägning drogs tillbaka. Den här muslimska friskolan är fortfarande, enligt lärarna precis på gränsen till att överhuvudtaget förtjäna att existera.


Väl tillbaka på skolan igen fick den utbrända lärarinnan skrika sig tillbaka respekten hos eleverna. Det var ändlösa och frekventa utskällningar av olydiga elever, som var mycket otrevliga mot sina skolkamrater och skolpersonal. Lärarinnan förklarade för nyanställda på skolan, att det tar en hel termin innan det går att få någorlunda ordning på en klass. Andra lärare på skolan vittnade också om terminslånga intervall innan en klass åtlöd sin klasslärare.


Varför ska det behövas en hel termin på en muslimsk friskola med låg- och mellanstadieelever, innan barnen börjar någorlunda åtlyda sina lärare? På vanliga skolor räcker det ju med några timmar eller ett fåtal dagar. En förklaring är att en muslimsk friskola inte är lika noggrann med att stå på sin personals sida, utan sparkar de som inte passar in. En annan förklaring är att barnen på muslimska friskolor kan vara mycket aggressiva.


Den intressanta frågan som ingen lärarhögskola undersökt, är vad denna aggressivitet på muslimska friskolor beror på? Vad har utbrända lärare på muslimska friskolor för nytta av alla dessa avhandlingar från vänsterfolk på pedagogiska institutioner, om hur trevligt och bra det fungerar på muslimska friskolor. Alla som arbetat på en muslimsk friskola vet att resultaten och slutsatserna inte är sanna. Dessa flummiga vänsterforskare är lika dåliga på att hitta felen i de muslimska friskolorna, som utbildningsminister Jan Björklund sagt att Skolverket är. Det enda dessa forskare producerat för skattepengar är politisk propaganda för muslimska friskolor, som en majoritet av riksdagspartierna skulle vilja förbjuda, men inte kan på grund av Europakonventionen om konfessionella friskolor.


Den här bloggen påstår att det finns inte en enda forskare eller uppsatsskrivare vid en högskola i Sverige, som valt muslimska friskolor att skriva om, som inte samtidigt har en överdrivet positiv syn på islam innan de gått in i projektet. De tycker att det är exotiskt och berikande och slutsatserna i deras forskningsrapporter blir därför alltid positiva. Det finns inga neutrala forskare om muslimska friskolor i Sverige. De häpnadsväckande avslöjandena som gjorts om muslimska friskolor de senaste 14 åren har alltid fått komma från granskande journalister eller lärare som slutat på muslimska friskolor. Hur kan dessa lärare som bäst känner de muslimska friskolorna och journalister som på TV-bandningar och i intervjuer och anmälningar hittat grava missförhållanden, skilja sig så markant från vänsterforskarnas entydigt positiva avhandlingar om muslimska friskolor?


2007-10-20

Ska boxa gravid lärare i magenMånga lärare på den muslimska friskolan arbetar där tillfälligt för att få ihop ett år till föräldrapenning och bli gravida. Efter mammaledigheten söker de sig vidare till en annan skola de verkligen vill arbeta på. En gravid lärarinna med växande mage blev hotad av en mellanstadieelev på skolan.


Eleven frågade om hon väntade barn. Ja, sa läraren.
" - Då ska jag boxa dig i magen" sa eleven.
Lärarinnan blev så rädd, beskyddande och arg på samma gång, att hon hotade eleven tillbaka. Hon vräkte ur sig att om han boxar henne i magen, så ska hon slå ner honom.


Alldeles röd i ansiktet kom den gravida lärarinnan in på lärarrummet och berättade vad som hänt. Hon var upprörd över att hon blivit hotad, men samtidigt frågade hon sina kolleger om hon gjort fel som hotat eleven tillbaka. Hon sa att det var hennes modersintinkt som tagit överhand. Innan någon av de övriga kollegerna hann stötta lärarinnan, så berättade en kollega att just denne mellanstadieelev slagit sin egen gravida muslimska mamma i magen, så att hon fått missfall.


2007-10-19

USA stänger muslimsk friskolaDen nya bloggen Ansiktsburk(a)
har idag hittat en intressant nyhet:


USA och Saudiarabien har råkat in i politiska förvecklingar sedan USA nu stänger en saudiarabisk muslimsk friskola i avvaktan på utredning om vilka extrema islamistiska läror som skolan undervisat i. Den riktar sig mot judar, kristna och shiamuslimer med uppmaningar om krig. USA menar att det är nödvändigt att stänga skolan för att den kan utgöra ett hot mot USAs säkerhet. Någon från skolan påstås också ha kopplingar till Al-Quaida och ha planerat attentat mot president Bush.


I Sverige får den muslimska friskolan Al-Salamskolan i Örebro pengar från Saudiarabien.
Länk till Al-Salamskolan:

Eniro Nyhetssök om Al-Salamskolan:Länk till Islamic Saudi Academy i USA som anses utgöra ett hot mot USAs säkerhet:Länk till artikeln i Arab News 19 oktober 2007:


Hela originalartikeln citeras nedan:


"Saudi School in US Faces Closure
Barbara Ferguson,
Arab News

WASHINGTON, 19 October 2007 — A federal advisory panel has recommended that an Islamic school supported by the Saudi government should be shut down until the US government can ensure the school is not fostering radical Islam.


The US Commission on International Religious Freedom has released a report that criticizes what it calls a lack of religious freedom in Saudi society. The report also says Saudi schools promote religious extremism.


Particular criticism is leveled at the Islamic Saudi Academy (ISA), a 23-year-old private school serving nearly 1,000 students in grades K-12 on two campuses in northern Virginia’s Fairfax County.


“Significant concerns remain about whether what is being taught at the ISA promotes religious intolerance and may adversely affect the interests of the United States,” the report says.
The report specifically urges Secretary of State Condoleezza Rice to engage Saudi Arabia about the Islamic school outside Washington, which may violate US law because of evidence it is run by the Saudi Embassy in the United States.


It said that Saudi Arabia has failed to take substantial steps to promote religious tolerance, despite assurances from the Bush administration that the Kingdom has made progress on reforms, the US watchdog said yesterday.


The commission’s report doesn’t cite any specific criticism of the academy’s teachings, but decries Saudi school curriculum which it criticizes for promoting hatred of and intolerance against Jews, Christians and Shiites.


Several advocacy groups in recent years have cited examples of inflammatory statements in religious textbooks in Saudi Arabia, including claims that a ninth-grade textbook reads that the hour of judgment will not come “until the Muslims fight the Jews and kill them.”
Saudi officials said they have worked in recent years to reform the textbooks and the curriculum, but critics say progress has been insufficient.


The school’s director-general, Abdallah I. Al-Shabnan, told reporters earlier this week that he had not seen the report. But he said the academy had adjusted its curriculum in recent years and removed some of the inflammatory language that had been included in the Saudi text.
The school’s curriculum may now serve as a model for the Saudi government to use in continuing its reform of Saudi schools, he told reporters. “There is nothing in our curriculum against any religion,” Al-Shabnan said.


He also said he was willing to show the school’s curriculum and textbooks to anybody who wanted to see them, and he expressed disappointment that the commission did not request materials directly from the school. “We have an open policy,” he said.
“I can’t believe it. The Commission didn’t check the texts in the books,” a former teacher of ISA, who taught in the girls’ school, told Arab News.


“I know they have revamped the texts. And I know that Christians outnumber the Muslims at the school. Also, there were American Jews working there when I was there and after I left. The principal of the girls’ school didn’t even wear a hijab (head scarf) nor did many of the Arab teachers. I just can’t believe this.”


An ISA academy official also said that the school does not teach against any religion and its teachers include Christians and Jews.


The commission, established by Congress in 1998 to monitor religious freedom, also asked the administration to pressure Saudi Arabia — an important US ally in the Middle East and the world’s biggest oil producer — to prove it is not involved in circulating texts blamed for encouraging Sunni Muslim militancy in religious schools and mosques worldwide.


“It appears that the Saudi government has made little or no progress on efforts to halt the exportation of extremist ideology,” said the report, which follows a visit by members of the commission to Saudi Arabia in May and June.


Preliminary steps toward the creation of civil society have not been realized and government pledges of reform have not brought tangible protections for human rights, the commission noted.


The commission criticized the United States for failing to move US-Saudi relations beyond what it said were pragmatic concerns about Middle East politics and oil during successive US administrations.


“Many observers contend that, even now, the United States does not want to jeopardize important bilateral security and economic ties by pushing for political and human rights reforms,” the report said.


The US State Department designated Saudi Arabia as a “country of particular concern” under the US International Religious Freedom Act in September 2004 for its systematic and egregious violations of religious rights.


But the Bush administration later granted the Kingdom a waiver and announced in July 2006 that Saudi Arabia was pursuing a number of policies to promote greater religious freedom and tolerance.


“Other than the waiver, no action... has been taken by the US government,” the report said.
After the Sept. 11, 2001 attacks, critics questioned the nature of the religious education at the Saudi academy in Fairfax County.


The school again found itself in the spotlight in 2005, when a former class valedictorian, Ahmed Omar Abu Ali, was charged with joining Al-Qaeda while attending college in Saudi Arabia and plotting to assassinate President Bush.
Abu Ali was convicted in federal court and sentenced to 30 years in prison. He is appealing his conviction."


Stenkastning mot klassrumsfönsterDen sympatiske hemspråksläraren i arabiska fick det svårt på den muslimska friskolan. Han var ditsänd av kommunen och trodde att muslimska elever med samma tro som han själv skulle vara trevliga att undervisa. Men dagligen terroriserade klasserna på låg- och mellanstadiet honom.


Han brukade lägga sin stora nyckelknippa på katedern och starta undervisningen. Så fort han vände bort blicken eller skrev på tavlan så var någon elev framme och kastade hans nyckelknippa i papperskorgen. Dag efter dag. Ingen elev erkände och det gick inte att få tag på förövaren/förövarna. Klasskamraterna höll tyst om vem i klassen som gjorde så. De ville inte gola.


I parallellklassen på mellanstadiet blev hemspråksläraren kallad för åsna av en flicka i slöja. Äntligen skulle det gå att komma åt någon elev som lätt gick att peka ut. Hemspråksläraren sa till flickans klasslärare. Klassläraren ringde flickans föräldrar som fick komma till skolan. Klassläraren satte sig i klassrummet tillsammans med flickan och hennes föräldrar för att reda ut förolämpningen. De 12 andra eleverna i klassen ombads vänta på skolgården så länge.


Klassläraren hann inte fullfölja sitt möte med föräldrarna och den förolämpande flickan i slöja. Mötet avbröts av en annan händelse. De andra eleverna i klassen som ombetts vänta på skolgården hade roat sig med att stå och kasta sten rakt på årskurs 3 klassrumsfönster medan de hade undervisning. De stackars lågstadiebarnen som satt där inne hade blivit rädda och deras klasslärare förstod inte varför en mellanstadieklass som egentligen skulle ha undervisning, nu i stället stod och kastade sten på hennes klassrumsfönster.


Totalt kaos utbröt på skolan för nu fick den utarbetade klassläraren i mellanstadiet ägna resten av dagen till att försöka reda ut varför hans elever inte kunde vänta, utan att stå och kasta sten. Ofta är situationen så på skolan att det inte går att åtgärda ett problem direkt, för då utbryter kaos bland de andra eleverna som direkt utnyttjar situationen. En tredje klasslärare på mellanstadiet beskriver situationen så här:

" -Om jag lämnar klassrummet en minut så vill eleverna bara döda varandra."


2007-10-18

Rosengårds barnbrudar
Sydnytt har precis visat klockan 19.10 den 18 oktober hur bland annat muslimska flickor och pojkar gifts bort som barn. De behandlas som handelsvanor och utnyttjas för att få uppehållstillstånd. Sydnytt fick inte fråga eleverna på Rosengårdsskolan om barnäktenskap eller intervjua lärare om det. Kuratorn Ingrid Hansson säger att det rör sig om ett tiotal barn per år."Journalisten Tina Thunander har träffat flickor som stått brud långt före sin 18-års dag. Syftet med hennes bok "Barnbrudar - i nöd och olust" är att öppna samhällets ögon. Många har idag skygglappar; ser men vill inte se och låtsas hellre som ingenting.

-Det är inte acceptabelt att bete sig så, säger Tina Thunander. Särskilt inte bland de som jobbar med barn som till exempel lärare, skolkuratorer och socialarbetare."

Källa:


Se Sydnytts inslag på den här länken:Ikväll sänds ett längre inslag om barnbrudar i SVTs Argument på TV1 klockan 22.00:Om det år efter år försvinner barnbrudar från Rosengårdsskolan utan att de kan eller vill stoppa det, så är risken ännu större i muslimska friskolor som ser detta som en del av sin kultur. Därifrån kommer inga rapporter alls om barnbrudar. Har ni sett någon dagstidning intervjua muslimska friskolor om detta och fått till svar att barnbrudar förekommer? Dels finns det inga journalister som vågar gå in på de muslimska friskolorna och ställa dessa frågor. Dels finns det ingen på de muslimska friskolorna som skulle avslöja barnbrudar.Om inte ens lärare och skolledning på den kommunala Rosengårdsskolan låter journalister granska, så lär inte muslimska friskolor öppna sig heller. Det kan till och med bli ett argument att sätta sina barn i muslimska friskolor, för att utan granskning eller protester kunna gifta bort dem som handelsvaror. Det är inte betryggande att en skolkurator på en muslimsk friskola inte har någon kuratorsutbildning, utan är en imam från moskén.Bloggen har precis tipsat Sydsvenskan, Skånska Dagbladet och Dagens Nyheter om Sydnytts sändning och Argument som sänds ikväll. Få se om det står något om Tina Thunanders bok och Rosengårdsskolan i någon av dessa tre dagstidningar imorgon. Köp boken för 156 kronor på Bokus:
http://www.bokus.com/b/9789173431699.html

Trotsar förbudet att filma
Det råder förbud att ta med mobiltelefoner till den muslimska friskolan. Orsaken är att eleverna på skolan filmat flera lärare med mobilkameror när de ingripit mot bråkiga elever. Eleverna har på så vis hotat sina lärare i rätten att ingripa. Ibland tar lärarna i lite för hårt. Detta vet eleverna och vill filma lärarnas lagöverträdelser. Lärarna är nu rädda att dessa filmsekvenser från elevernas mobilkameror ska läggas ut på Internet, eller kunna användas som bevismaterial. Förbudet att ha med mobiltelefoner fungerar inte. Eleverna fortsätter att ta med dem till skolan. Så lärarna menar att deras integritet kränks av mobilkamerorna.

I Sydsvenskan återges idag TTs meddelande att Barnombudsmannen funnit att 70 % unga känner någon under 18 år som utsatts för brott:
"Enligt den känner sig mer än var femte elev otrygg i skolan."
"Vidare har sex av tio upplevt brott som våld, hot, mobbning, stöld eller skadegörelse i sin närhet. Men enbart var femte elev säger att vuxna brukar reagera när de ser ett brott begås. 62 procent säger att en del, men inte alla, vuxna skulle reagera."


Källa:
http://sydsvenskan.se/sverige/article273805.ece


Otryggast av alla skolelever i Sveriges alla kommuner känner sig malmöbarnen.Men så dyker skolans föräldraråd upp med ett förslag som snabbt förankras i lärarlaget och på hela den muslimska friskolan. Eftersom en hel del elever beter sig illa i bussen, så ska eleverna filmas med mobilkameror när de inte vet om det. Hela skolbussen med alla barn ska vara ovetandes om att de hamnar på film. Då hoppas lärarna kunna samla bevismaterial mot elever i skolbussarna som slår andra elever, springer runt i bussen under färden och hotar skolbusschaufförerna.

2007-10-17

Koranundervisning mot elevernas viljaEfter samtal med elever på den muslimska friskolan står en sak helt klar. Barnen känner att de tvingas till koranundervisning på arabiska. I islamologin skulle eleverna ha fått lära sig om sin religion. I stället ägnas den mesta tiden till ren koranläsning på arabiska. Barnen tycker att det är för svårt att läsa koranen på arabiska. De förstår ofta inte vad de läser. Men eftersom deras föräldrar valt den här skolan åt dem, så är det bara för barnen att lyda.Hela tiden körs elever ut från islamologin, eftersom de inte klarar en halvtimme i sträck med koranundervisning på arabiska som de inte förstår tillräckligt väl. Skolan vill indoktrinera eleverna i något de inte vill delta i. Frågan är varför? I vems intresse är det så och vem tjänar pengar på det eller får sin ideologi framförd? Islamologiläraren berättar för personalen att låg- och mellanstadiebarnen inte är mogna nog att lära sig islamologi. Varför då ha ämnet?Likadant är det på arabiskan. De flesta elever tvingas läsa flera timmar extra varje vecka i både arabiska och islamologi, så att de blir trötta och inte orkar skolans vanliga ämnen. Eleverna ser inget lockande i att läsa arabiska. Det är helt och hållet deras föräldrars önskemål. På arabisklektionerna är det därför stökigt, eftersom eleverna inte ser meningen med undervisningen. De vill tala svenska och lära sig svenska, inte arabiska.

2007-10-16

Ögårdsskolan bluffar

Tryck på kartan ovan så ses läget med havsutsikt för den muslimska friskolan Ögårdsskolans biträdande rektor Ann-Louise Wallners bostad!


Efter att utbildningsutskottet i Riksdagen haft sitt möte idag 16/10 beslöts att inte förrän våren 2008 kommer ett nytt lagförslag genom skollagsberedningen om skärpta regler för religiösa friskolor.
Källor:
Hittills är det bara ett förslag att efter våren 2008 ska det bli förbjudet att ha med religiösa inslag i undervisningen under ordinarie lektionstid. Hur ställer sig Ögårdsskolan vid Islamic Centers moské i Malmö till lagförslaget? Skånska Dagbladet har intervjuat skolans biträdande rektor Ann-Louise Wallner. Det står så här:


"Allt lugnt på Ögårdsskolan

Hon tycker inte heller att skolan ska lägga sig i det:
– Det ska vara upp till individerna och familjerna, men blir det en sådan lag får vi anpassa oss till det, säger hon.
På Ögårdsskolan i Malmö, som drivs i Islamic centers regi, ser vice rektor Ann-Louise Wallner inga problem med förändringarna:
– Jag tror inte att det kommer innebära något för vår del. Vi följer läroplanen som vilken skola som helst och har samma läromedel som de kommunala skolorna, säger hon.
Den enda skillnaden från andra skolor är att eleverna har möjligheten att läsa ämnet islamologi, säger Ann-Louise Wallner.


Ove Gustafsson
040-660 55 00
Tisdag 16 Oktober , 2007"

Källa:Härnösands Allehandas ledarsida skriver däremot Susanne Sjöstedt idag hur lätt det blir att kringgå det nya lagförslaget. Saxar nedan två resonemang:


"Och om de religiösa samlingarna leds av samma lärare som håller i undervisningen; hur lätt är det då för barnen att hålla isär tro och vetenskap?"

"Det är en helig röra att hålla isär läroplanens krav och föräldrars önskemål om en religiös uppfostran för sina barn. Hur kan religiösa skolor lära elever att ifrågasätta auktoriteter när en grundförutsättning för religiös tro är att tro utan bevis och därför förutsätter ett icke-ifrågasättande av auktoriteter?"

Källa:Journalisten Ove Gustafsson som överst intervjuade Ögårdsskolans biträdande rektor om de kommande förändringarna, klarade inte av att peka på i en granskande artikel hur lätt det är att kringgå det nya lagförslaget. Varför? Jo, Ove Gustafsson är en ung reporter som bara är vikarie på Skånska Dagbladet. För att lätt få ihop en artikel ringde han Ögårdsskolan som han lyckats bli polare med, sedan han och en vikarie till på två helsidor skrev en rakt igenom positiv hyllningsartikel till Ögårdsskolan och moskén i Mamö vid Islamic Center den 3 oktober på sidan 10-11 i del 3.


Jämför vi med vad han skrivit där så ser vi att all kringliggande undervisning utöver vanlig undervisning gör att Ögårdsskolan får sådan slagsida för islam på andra religioners bekostnad att det nya lagförslaget blir verkningslöst. Tänk bara först vad det innebär att Ögårdsskolan är helt sammanbyggd med en moské och ingår under en stiftelse som heter Islamic Center! Ger inte det en liten hint om vilken religion som skolan vill propagera för? Eller det faktum med segregeringen att 100 % av skolans elever redan är muslimer. Vilka andra religionsintryck ska de få när det inte finns skolkamrater som tror på något annat? Ove Gustafsson har helt glömt bort att jämföra i dagens artikel med det han skrev för 2 veckor sedan. Gör därför några citat därifrån:


"Utöver matematik, svenska, religion och andra ämnen som ingår i den svenska läroplanen har eleverna på Ögårdsskolan även arabiska och islamologi, det vill säga läran om islamisk kultur, religion och historia, på schemat."


" -Vi måste älska Gud. Och jag älskar profeten Muhammed.
14 förskolebarn läser i kör på arabiska.
På tisdagar och fredagar är det islamologi som gäller."


Dataläraren på Ögårdsskolan heter Ayoub Chibli och är även imam i moskén. Han leder koranskola för Ögårdsskolans elever och är rådgivare åt deras föräldrar.


"Men barnen kan behålla sina rötter här utan att bli ifrågasatta, säger Ann-Louise Wallner, biträdande rektor på Ögårdsskolan sedan fem år tillbaka."


"Taklampan är släckt och framme vid tavlan visar Ali Abdelli overheadbilder som illustrerar exempel på ett gott islamiskt liv. En pojke i skräddarställning läser koranen."


" -Du har skapat hela världen, sjunger de på arabiska och sveper med armarna över huvudet."


"Sedan år 2001 undervisar Ali Abdelli eleverna på Ögårdsskolan i islamologi minst en gång i veckan. För de yngre barnen är det mer lekbetonat med sånger och bilder, de äldre besöker moskén och lär sig reglerna kring wudu, en tvättritual som muslimer genomför innan de besöker moskén."


Alla dessa saker som Ove Gustafsson på Skånska Dagbladet beskrivit kommer att finnas kvar med det nya lagförslaget, eftersom det ligger utanför ordinarie undervisningstid. Men det blir precis som Härnösands Allehandas ledarskribent Susanne Sjöstedt varnar för, helt omöjligt att särskilja rollerna på de auktoriteter som undervisar eleverna när de samtidigt är strikt troende muslimer verksamma vid moskén.Enda verkningsfulla lagförslaget hade varit att dra in skolpengen till religiösa friskolor, så hade de gått i konkurs. Men det vågar inte utbildningsutskottet och regeringen. Orsaken är att kristna, judiska och muslimska friskolor klumpas ihop i undersökningar som citeras i dagstidningar, att konfessionella friskolor inte har fler anmärkningar än kommunala hos Skolverket. Det är inte sant. De kristna och judiska friskolorna har färre anmärkningar än kommunala och de muslimska/arabiska/islamiska har många fler anmärkningar och mycket sämre skolresultat i Skolverkets undersökningar.Men det vågar inte tidningar skriva, för då skulle de bli beskyllda för islamofobi. En vikarie som Ove Gustafsson ser vi ju hur han konsekvent undviker granskande journalistik och inte gör några avslöjanden alls i sina artiklar. Han skriver om det som är uppenbart och redan känt. Tidningar skulle lika bra kunna bunta ihop Sveriges och Somalias BNP och skriva att länderna är medelfattiga. Skulle det vara en korrekt beskrivning som läsare skulle ha någon nytta av? Nej. Varför då bunta ihop kristna, judiska och muslimska friskolor, när de muslimska inte är något att ha enligt skolresultaten och anmälningarna? Jo, för att det inte går att lagstifta mot muslimska friskolor utan att samtidigt lagstifta mot de kristna och judiska som fungerar bra.Sverige blir aldrig av med de muslimska friskolorna. Därigenom förblir Ögårdsskolan en bluff, som lugnt kan fortsätta i samma hjulspår. För ni tror väl inte att någon i den svenska personalen som är beroende av sin inkomst för sin försörjning skulle sladdra på sin arbetsgivare om de iakttog att religiös påverkan sker på skolan. Då riskerar de avsked på grund av illojalitet. Hur sannolikt skulle det vara att någon av de 100 % muslimska eleverna på Ögårdsskolans låg - och mellanstadium skulle vända sig till Skolverket och klaga på att de fått muslimska råd under lektionstid? Eller att skolans biträdande rektor som har en skolledarroll skulle ange sin egen skola till Skolverket om de bröt mot reglerna? Kommer hon att ha kvar imamen Ayoub Chibli som datalärare? Har hon något att klaga på överhuvudtaget? Slår man på hennes namn på Eniro får man fram följande offentliga uppgifter:

Ann-Louise Wallner
Tel. 040-984750
Scaniaplatsen 7
21117 MALMÖ


En karta avslöjar att Scaniaplatsen 7 ligger i Malmös nyaste och dyraste bostadsområde Västra Hamnen, med havsutsikt över Öresund mot Danmark, strax bredvid Turning Torso. Se malmökartan överst! Detta lyxliv riskeras inte det minsta med Jan Björklunds, regeringens eller socialdemokraternas nya lagförslag. Ann-Louise Wallner kan sköta sitt arbete till punkt och prickar enligt den kommande skollagen utan att avigsidorna med muslimska friskolor nås.


2007-10-15

Koranskolor grogrund för terrorism
Klockan 21.25 idag måndag 15/10 sändes det danska samhällsprogrammet Horisont i DR1. Repris är imorgon tisdag den 16/10 klockan12.10. Det handlade om Somalia - världens värsta land. Så här presenterades avsnittet:


"Horisont 15.10.07

Verdens værste land
Somalia er udråbt til det værste land i verden. Ikke noget andet sted er det så skidt at vokse op, intet andet sted er udsigten til et rimeligt liv dårligere. Somalia har været ramt af den ene katastrofe efter den anden de senere år. Krig, tørke, oversvømmelse og misforstået udenlandsk indblanding. Se og hør de somaliske børns drømme og håb for fremtiden - og vurdèr om vi i vesten bare kan være ligeglade.

Vært: Kim Bildsøe Lassen"
Somalia är som bekant ett muslimskt land med militanta klanmotsättningar iklädda islamistiska uniformer. En somalier som flytt till Danmark och som nu arbetar som biomedicinare intervjuas. Han påstår att det inte finns några riktiga skolor i landet utan bara koranskolor. Det visas också inslag därifrån. Vidare påstår den danske somaliern att dessa koranskolor är enda källan till kunskap och lär ut till barnen ett hat mot väst och USA som dessa barn bär med sig tills de blir vuxna. Då omsätter en del sitt hat i form av terroristaktioner. De vill därigenom hämnas på västvärlden för den fattigdom i Somalia de menar är orsakad av väst. I koranskolorna får de hela tiden höra propaganda mot president Bush och andra västledare. Till slut blir det en sanning eftersom barnen i koranskolorna inte har TV eller andra kunskapskällor.Både i Danmark och i Sverige försvinner varje termin barn från muslimska friskolor spårlöst iväg till koranskolor i Somalia. Efter några år hämtar föräldrarna tillbaka sina barn som de hoppas ska ha blivit bättre muslimer. Vilken bild av väst och vilka säkerhetsrisker blir dessa barn som fått samma indoktrinering i de somaliska koranskolorna som i TV-reportaget? Och vad försiggår i de koranskolor som finns i Sverige i stora moskéer och i källarmoskéer dit muslimska skolbarn går efter skoltid? Får de där också höra propaganda i flera år så att de riskerar att bli terrorister? En sak är tydlig i Sverige. Koranskolorna som barn går i är strängare och drivs oftare av islamistiska grupper med extremare värderingar än vad som finns i islamologiundervisningen i de muslimska friskolorna. Därför finns det flera koranskolor som polisen håller ögonen på. Men som en muslim i personalen på den muslimska friskolan säger:

"-De flesta barnen går till koranskolan efter att skoldagen är slut i den muslimska friskolan."På Youtube finner man flera filmklipp från koranskolor. Från en somalisk koranskola väljs detta filmklipp där pojkar och flickor särskilda från varandra reciterar koranen. Ser dessa barn ut att utbildas till demokratiskt självständigt tänkande individer?
Omvänd rasism
På den muslimska friskolan förekommer det omvänd rasism. Under lärarmötet togs detta upp som ett vanligt och stort problem. Svensk personal på skolan blir utsatta för diverse tillmälen av eleverna. Till exempel får personalen höra att de är svennedjävlar. Det tillåts för eleverna att ha MP3-spelare på rasterna. Populära låtar som eleverna gärna delar med sig av är de som handlar om svennar med nedvärderande texter. En del av eleverna har svenska föräldrar som konverterat till islam. Dessa elever får skriket efter sig att de är svennedjävlar.Kvinnosynen bland eleverna ser personalen som ett stort problem. Kvinnlig personal på skolan har svårare att säga till eleverna, för att de inte visas samma respekt. Enligt lärarna och muslimsk personal på skolan beror det på att eleverna hemma ser sina mammor i en kvinnoroll där dessa inte har något inflytande, utan enligt islams traditioner hänvisas till hemmet och att passa barn. När en kvinnlig lärare med en stökig klass säger till, får hon till svar:


"Knulla din mamma!"


Den kvinnliga läraren tog upp på lärarmötet med sina kolleger hur hon ska tackla detta problem. För hon får nämligen ständigt detta till svar från pojkar i sin klass. Gör en polisanmälan, rekommenderade en manlig kollega. Men inga polisanmälningar bör göras enligt skolledningen, för att inte media ska få reda på hur det är på skolan.Pojkarna på skolan tål inte heller att tjejerna får sin plats. Tjejerna på skolan blir ständigt slagna (misshandlade) av pojkarna och får i alla övningar finna sig i en andraroll. Horor får de höra att de är av pojkarna. Enligt en lärare slår det ännu mer snett när pojkarna i några klasser betett sig illa och fick som belöning att gå och handla hamburgare på lektionstid och sedan grilla på lektionstid, allt medan tjejerna i klassen fick vara kvar i klassrummen och studera. Tjejerna uttryckte till personalen att det var orättvist. Men ingen i personalen gjorde något för tjejerna. De förblev lottlösa.Regeringen angriper Al SalamskolanRegeringen går i sitt purfärska lagförslag inför utbildningsutskottets möte på tisdag 16/10 till hårt angrepp mot religiösa friskolor. Den muslimska friskola som skolminister Jan Björklund (fp) tycker sämst om heter Al Salamskolan och ligger i Örebro. Så här står det om den i Dagens Nyheter nu:


"För två år sedan uppdagades att Al Salam-skolan i Örebro får stora ekonomiska bidrag från en fundamentalistisk islamisk organisation. Regeringen vill nu stoppa dolda ekonomiska bidrag. Alla pengar måste redovisas. - Det är rimligt att myndigheterna får reda på var pengarna kommer ifrån. Då kan Skolverket kontrollera om de tillåts påverka undervisningen på något sätt, säger Jan Björklund."

Källa:Och i Dagens Eko samt Dagen 14/10 berättar socialdemokraternas Marie Granlund, vice ordförande i utbildningsutskottet, att de kommer att begära snabbstopp för religiösa friskolor. Socialdemokraterna kör däremot med en inkonsekvent och lättgenomskådad taktik. De nämner aldrig de muslimska religiösa friskolorna utan går alltid på de kristna friskolorna. Orsaken är att socialdemokraterna har många väljare hos muslimer, men få bland de kristna. Men socialdemokraternas lagförslag kommer att drabba de muslimska friskolorna lika hårt som de kristna.

Källor:
På andra sidan rustar Al Salamskolan som varit med i flera avslöjande TV-program och anmälts till Skolverket för missförhållanden. Skolchefen Hussein Aldaoudi meddelar att de tänker ansöka om att starta Nordens första muslimska gymnasium. Citat från Aldaoudis meddelande:


"Till alla föräldrar till barn på Alsalam skolan
Assalamu Aleikum!

Med stor glädje meddelar vi alla föräldrar och muslimer om att Alrisalah Skandinaviska Stiftelse äntligen fick ett efterlängtat besked från Skolverket. Vi får starta åk 7-9 fr.o.m. ht 07. Och det betyder att era barn kan fortsätta på Alsalam skolan från förskoleklass till åk 9, och senare kommer stiftelsen att söka tillstånd för att starta gymnasie nivån också. Idag Alrisalah Skandinaviska Stiftelse har också tillstånd att starta Alsalam förskola som kommer att öppnas snart. Vi tackar alla föräldrar, personal och myndigheter som har bidragit till detta.

Alsalam skolan utbildar sina elever för att sprida Kunskap, Kärlek och Fred.

Örebro 2007-05-15
Hussein Aldaoudi
skolchef"

Källa:2007-10-14

Nedbrända Ögårdsskolan
En lördag i april 2003 brändes den nybyggda muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö ned till marken. Skolan fick flytta sina elever från Jägersrovägen 90 vid moskén till Thomsons väg 34 på Rosengård. Polisens teori var att mordbranden inte utfördes av främlingsfientliga, för då skulle moskén ha varit huvudmålet och inte Ögårdsskolan. Delar av moskén som den är sammanbyggd med eldhärjades också. Både Ögårdsskolan och moskén är en del av Islamic Center. Dagens Nyheter rapporterade så här om händelsen i april 2003:
På moskéns hemsida har man idag 2007 en länk under anslagstavlan till moskébranden. Men på den länken har all information av någon anledning tagits bort:
Via The Internet Archive http://www.archive.org/index.php kan man skriva in webbadressen till hemsidan och få fram gamla hemsidor från 2003 och framåt efter branden. Då visade moskén en bild på den nedbrända Ögårdsskolan på sin hemsida 24 oktober 2003. Den arkiverade hemsidan ses i nedanstående länk:


Hela moskéns ändring av hemsidan genom åren där länkar till Ögårdsskolan ingår, finns att klicka sig fram på kronologiskt här:

Under historik skriver moskén 2007 så här på sin hemsida:

"Ingenstans i Sverige är multietniska relationer bättre än i Malmö. Mycket av detta beror på den effektiva politiska organisationen och det faktum att Islamic Center varit välorganiserat samt handlat med ansvar och respekt."Terrorschejken i skolan
Aftonbladet skrev en löpsedel om hur terrorschejken Al Aqeel på bilden ville ta över den muslimska friskolan, moskén och församlingen. Han erbjöd rektorn för den muslimska friskolan 5 miljoner dollar för att lämna ifrån sig makten. Terrorschejken kom från den av FN terroriststämplade organisationen Al-Haramein. Denna organisation finansierade Al-Quaida och Usama Bin Laden med oljepengar från Saudiarabien. Al Aqeel ville få inflytande över den muslimska friskolan och införa strängare koranundervisning. Hela centrat skulle ingå i den fundamentalistiska wahabitiska läran.


På skolgården sprang ett barn och berättade på arabiska att hans pappa hade köpt moskén och skolan. Lärarna sa att de förstod ingenting av vad som hände.


Enligt internettidskriften Resumé snodde Aftonbladet det här terrorscoopet från en dagstidning som la ut nyheten. När krisen med muhammedkarikatyrerna slog till samtidigt, så drog dagstidningen in sitt scoop. Dagstidningen vågade inte ha en stor avslöjande artikelserie om islam i sin tidning samtidigt som muhammedkrisen. Kvar på webbsidan eniro.se fanns under nyhetssök ingressen kvar. Den ingressen snodde Aftonbladet och intervjuade en hemlig källa. Den hemliga källan hade under ett halvt års tid försett dagstidningen med uppgifter till deras tolvartikelserie om islam. Källan var missnöjd med att dagstidningen ville skjuta upp artikelserien tills muhammedkrisen skulle ebba ut. Ingen visste ju hur lång tid det skulle ta.


Källan lämnade så istället över till Aftonbladet en förklaring om vad dagstidningens ingress på Eniros nyhetssök innehöll i artikeln. Så när dagstidningens reportrar på måndagsmorgonen åkte till arbetet kunde de se sitt halvårsverk som löp på Aftonbladet istället. Det ledde till att dagstidningen ändå fick lägga ut sin nyhet, efter Aftonbladet. Helvetet brakade loss och artikelserien i dagstidningen hotades av radikala muslimer med polisanmälning som trodde att dagstidningen ville spä på muhammedkrisen med fördomar mot islam. Det regionala nyhetsprogrammet vägrade sända något av artikelseriens avslöjanden som nyhet. Men de intervjuade gladeligen muslimen som intervjuats av dagstidningen och som i TV-rutan tilläts orera om islamofobin i dagstidningen och hur han och hans islamistiska förening skulle polisanmäla dagstidningens ansvarige utgivare.


De tre journalisterna på dagstidningen hade förväntat sig en guldspade eller något annat pris för deras grävande journalistik. Men från huvudstaden var det dödstyst och ingen i riksdagen brydde sig om vad de funnit. Ingen utom nuvarande handelsminister Ewa Björling (m), som tog kontakt med en chef på dagstidningen som hon kände och tilläts skriva en initierad artikel efter artikelserien. Nu hade ju Aftonbladet snott scoopet och dagstidningens avslöjande artikelserie gav inget eko i Sverige. Inte förrän Sveriges Televisions Uppdrag Granskning några månader senare sände i stort sett samma typ av avslöjanden i två program om islam, fast nu om flera svenska städer.


Dagstidningen hade egentligen inte heller grävt fram så mycket själv, utan haft flera källor som under lång tid gjort grovarbetet och publicerat sina resultat på antiislamistiska bloggar som allmänheten aldrig läste eller ens visste fanns. Dagstidningen gav aldrig dessa källor någon cred. Dessutom hade dagstidningen skjutit upp artikelserien i all evinnerlighet och i slutfasen fegat ur. Journalisterna på dagstidningen har i efterhand hämnats på den källa som läckte till Aftonbladet, genom att aldrig mer skriva om någonting som källan lämnat över till tidningen, trots att de ju vet att det är sprängstoff från en initierad källa. Läsarna har gått miste om mycket i sin morgontidning.


Rektorn för den muslimska friskolan hade fått marken runt skolan och moskén av intressenter från Libyen. Byggnaden finansierades av förmögna saudier genom Saudiarabiens ambassad i Stockholm. Fortfarande besöker fundamentalistiska saudier skolan och moskén för att se om det går att ta över verksamheten. Rektorn menar att de bara inväntar sin tid. En av polisens teorier är att de många bränder som drabbar skolan och moskén kan vara att ekonomiskt knäcka ekonomin, så att saudierna kan ta över och införa fundamentalism.


Det finns muslimska friskolor i Sverige, bland annat en i Örebro, som redan får pengar varje månad från wahabiter i Saudiarabien mot att skolan har fundamentalistisk koranundervisning och följer wahabismen. Skolminister Jan Björklund undrar varför saudierna är så intresserade av att finansiera muslimska friskolor i Sverige.