2008-02-29

Läkare vill ha omskärelse på Islamic Center


I en krönika på Smålandspostens ledarsida försvarar idag läkaren och forskaren Hans Thulesius omskärelse på Islamic Center. Han tror inte på ett förbud. Vidare anser han att ett förbud bara skulle drabba muslimska låginkomsttagare. Han vill att spädbarnen ska fortsätta omskäras mot sin vilja i moskéer av den typ som Islamic Center har. Detta trots att Socialstyrelsen förbjudet omskärelse på Islamic center sedan en tioveckors pojke skadats och fått svårt att kissa, sedan han omskurits av en varnad läkare som var verksam där.


Källa, Smålandsposten fredag 29 februari 2008:


Släktfejd på muslimska friskolan


Det har varit ett jätteslagsmål på den muslimska friskolans låg- och mellanstadium. Något bråk på skolan utlöser en släktfejd bland eleverna. Bråkstakarna eller andra elever på skolan hämtar inte lärare eller annan vuxen. I stället rusade syskon runt i korridorer, på skolgården och in i matsalen för att hämta alla sina syskon från båda sidor av de bråkande. På gräsmattan stormar så de båda syskonlägren ihop och slåss.


Lärare på skolan ser att något är på gång eftersom syskon kallat på varandra och rusar iväg. När lärarna kommer till gräsmattan är slagsmålet i full gång. Trots att lärare kommer dit fortsätter de att slåss och hota varandra. Flera lärare får dra loss dem från varandra. Då försöker eleverna slita sig loss för att fortsätta slåss. Under tiden ropar de hot mot varandra.


På den muslimska friskolan har vissa upp till 7 eller 8 syskon. Det hela liknar mest den släktfejd som drabbat Malmö i flera år med mordförsök och ett otal rättegångar. Den muslimska friskolans släktfejd har samma mönster fast i miniatyr. En total orespekt för andra elever med hot och våld som naturlig del, där vuxnas ingripande inte avskräcker. Enbart den egna familjens heder står i centrum.


Regeringskansliet spionerar på Spiritus MundiRegeringskansliet är numera en ständig gäst på bloggen Muslimska friskolans besökarlista. Idag registrerades sex besök. Regeringskansliet sökte information om Spiritus Mundis ordförande Henrik Melius som är projektledare för de kontroversiella saudiresorna för malmöskolbarn. Det går också att utläsa av uppgifterna nedan att Regeringskansliet har klickat på webbsändningen från kommunfullmäktigemötet i Malmö där saudiresorna diskuterades i åtta minuter:


Domain Name: tdcsong.se ? (Sweden)
IP Address: 62.95.69.# (Regeringskansliet)
ISP: TDC Song AB
Location: Stockholm
Lat/Long
Time of Visit: Feb 29 2008 12:55:52 pm
Last Page View: Feb 29 2008 12:57:26 pm
Visit Length: 1 minute 34 seconds
Page Views: 4

Search Engine: google.se
Search Words: henrik melius
Out Click:

Pedagogikdoktor angriper saudiresorna


I dagens Sydsvenskan avslöjar filosofie doktor i pedagogik vid Malmö högskola Laid Bouakaz spelet bakom Spiritus Mundi.

Bouakaz säger att Spiritus Mundi varken representerar den saudiska kulturen eller den arabiska kulturen i Malmö. Motivet anger pedagogikdoktorn vara följande:


"Medan arabiska föreningar och andra eldsjälar som arbetar för integration i Malmö trängs i små källarlokaler och ofta har bedrövlig ekonomi, söker Spiritus Mundi medel och utför resor för miljoner i namn av utveckling av arabisk kultur. Spiritus Mundi är mer eller mindre en vinstdriven verksamhet för handel med kultur."

"Hur många elever från Saudiarabien finns på Malmös skolor? Hur många medlemmar med arabisk härkomst har Spiritus Mundi? Varför samarbetar inte Spiritus Mundi med arabiska föreningar i Malmö?"

"Spiritus Mundi lever enögt i sin egen kultur och håller på att förvandla potentiella resurser i Malmö till aktuella samhällskonflikter. Den här typen av kulturhandel kan förstärka främlingsfientligheten."
I
Källa, Sydsvenskan sidan B5 fredag 29 februari 2008:

I
Bouakaz inlägg i debatten måste ses som en stark kritik till hans kollega, områdeschef Lena Bååth som för lärarhögskolans räkning samarbetar med Spiritus Mundi om utbytesprojektet.


Hemsida på Malmö högskolas lärarutbildning för Laid Bouakaz som forskar kring föräldrasamverkan, skolintegration och tvåspråkighet/flerspråkighet i skolan:


2008-02-28

Debatt om saudiresorna i kommunfullmäktige


I eftermiddags 28/2 diskuterades saudiresorna i Malmö kommunfullmäktige. Tre enkla frågor ställdes om saudiresorna:

1. Av kommunalrådet Sten Andersson (sd) till skolkommunalrådet Agneta Ericsson (s)

2. Av oppositionskommunalrådet Anja Sonesson (m) till Limhamn-Bunkeflos stadsdelsordförande Birthe Sörestedt (s)

3. Av utbildningsnämndens Hans Berg (fp) till skolkommunalrådet Agneta Ericsson (s)


Hans Bergs enkla fråga om saudiresorna hanns inte med utan skjuts till nästa kommunfullmäktigemöte. De två första enkla frågorna kan avlyssnas på Malmö webb-TVs länk:

Klicka för att se sändningen. Tiden för frågorna om saudiresorna är mellan minuterna 20-34 in i mötet. Eller tryck på punkt 4, inkomna enkla frågor, för att komma direkt.


Skånska Dagbladet sammanfattade frågorna så här:


"Det är uteslutande berörda föräldrar och de verksamhetsansvariga tjänstemännen på Bergaskolan som bär ansvaret för att utbytesresan till Riyadh i Saudiarabien nu under våren slutar lyckligt för de deltagande eleverna.

Det sade skolkommunalrådet Agneta Eriksson (s) när den beramade resan diskuterades vid kommunfullmäktiges februarimöte på torsdagen. Den styrande politiska majoriteten tänker inte blanda sig i.
Två ledamöter hade ställt så kallade enkla frågor i ämnet.
Bägge förhöll sig ytterst skeptiska till resan, men på skilda grunder. Sverigedemokraternas Sten Andersson efterlyste ett politisk ansvar och därmed stopp för resan på grund av den risk för våld och terror mot européer som enligt utrikesdepartementet föreligger i Saudiarabien.

Ofria kvinnor Moderaten Anja Sonesson hade en annan grund. Hon menade att resan är högst olämplig på grund av kvinnornas ofria ställning i landet och även på grund av det rådande allmänna politiska förtrycket.
– Men stopp. Det handlar om barn som ska mötas. Efter Malmöbarnens besök i Riyadh ska en grupp Riyadhbarn komma till Malmö på motsvarande besök, försvarade Birthe Sörestedt (s och stadsdelsordförande i Limhamn/Bunkeflo) resan. En politisk inblandning i är inte aktuell."


Källa, Skånska Dagbladet fredag 28 februari 2008:


Bloggen Muslimska friskolan har sett sändningen i webb-TV och där framkom fler uppgifter:


Till Sten Andersson sa Agneta Ericsson att hon även lägger ansvaret för säkerheten för resan på Utrikesdepartementet och på den svenska ambassaden i Riyadh. Hon tillägger, om det blir en resa.

Sten Andersson svarar Agneta Ericsson med att Saudiarabien är med i FN, men inte följer konventionerna ett dugg. Han säger att i Saudiarabien är kvinnor en tredje klassens medborgare och att svenska elever inte har någonting att lära av ett sådant land.

Agneta Ericsson svarar då att åtskillnad måste göras mellan vad man tycker om landet Saudiarabien samt om resan är nödvändig.

Sten Andersson replikerar att det är verksamheten med tjänstemännen och skolan som har ansvar för skolklassen och undrar vad som händer om ett terrordåd drabbar skoleleverna. Vidare undrar han varför inte Malmös skolbarn lika bra studiebesöker Nordkorea också.


Till Anja Sonesson sa Birthe Sörestedt att hon anser det vara regeringen och riksdagens roll att föra fram åsikter om Saudiarabien. Hon säger att Sverige inte bojkottar Saudiarabien och hänvisar till att vår svenske kung i veckan varit där på scoutläger. Hon talar väl om Spiritus Mundi och säger att det är den föreningens och utbildningschef Mats Bååth som sköter ärendet. Det är inte stadsdelens uppgift att lägga sig i. Hon anser det vara positivt att barnen möts.

Anja Sonesson angriper stadsdelen och utbildningschef Mats Bååth samt förvaltningschefen för att de inte gör något ställningstagande till landet Saudiarabien. Sonesson föreslår att kritik mot Saudiarabien ska ingå i projektet, eftersom de förtryckta människorna i Saudiarabien inte tillåts rikta kritik mot landet själva.

Sörestedt säger att kritik mot Saudiarabien i så fall ska riktas från Malmö stads kommunfullmäktige. Syftet är ej att barnen ska påverka regimen i Saudiarabien. Hon ser bara positiva sidor med att barnen möts och umgås.

Sonesson frågar då hur vi kan veta att det är de förtrycktas version som eleverna får se. Regimföreträdarna i Saudiarabien har ju gjort upp planerna för besöket. Vad lär man sig av ett sådant tillrättalagt studiebesök?

På det svarar Sörestedt att de saudiska barnen ju kommer till Malmö också.


Terrorgripen från muslimsk förskolehärva


Den somalier som är inblandad i den muslimska förskolehärvan runt Bismilahi, greps idag av SÄPO misstänkt för förberedelse till terrorbrott och terrorfinansiering. Det gäller finansiering av terrorism i Somalia. Det muslimska förskoleföretaget Bismilahi i Rinkeby-Tensta hade affärer ihop med mannen. Han misstänks ha tagit pengar från förskoleverksamheten och sänt som terrorismfinansiering till Somalia:


Politiserade saudiresor diskuteras i mars


Skånska Dagbladet skriver idag att miljöpartisten Nils karlsson (mp) och andre vice ordförande i stadsdelsfullmäktige Limhamn Bunkeflo, anser att man inte kan hålla opolitiska möten med diktaturen Saudiarabien. Han spekulerar i att Malmö kommunfullmäktige kanske stoppar resan. En policydebatt behövs om vad som är ett lämpligt resmål för skolbarn och politikerna tvingar nu tjänstemännen att ta fram underlag om saudiresorna till nästa stadsdelsfullmäktigemöte i mars. Politikerna fick inte reda på vem som finansierar resan trots att de vill ha besked om detta:

Källa, Skånska Dagbladet torsdag 28 februari 2008:


Idag går också den moderate kommunfullmäktigeledamoten Rickard Wendel till angrepp på de oklarheter som inte Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige lyckas lösa. Han kommer därför att idag diskutera frågorna i kommunfullmäktige. För han undrar varför frågan i januari kom upp på stadsdelsfullmäktiges bord i Limhamn om nu Limhamns politiker försöker avvärja sig ansvaret:
Limhamn begär utredning om saudiresorna


På onsdagskvällens stadsdelsfullmäktigemöte i Limhamn-Bunkeflo diskuterades de kontroversiella saudiresorna för sjätteklassare. Politikerna ändrade i dagordningen så att en utredning sker av förutsättningar, syfte och bakgrund till saudiresorna.


Ordföranden Birthe Sörestedt (s) menade att Spiritus Mundi och ambassaden har motstridiga uppgifter om projektet på sina hemsidor. Åke Johansson (sd) vill att saudiresorna ska tas upp i stadsdelens fullmäktige och inte bara i arbetsutskottet. Sedan resignerade Birthe Sörestedt (s) och ville få politikerna att avstå från att fatta beslut om frågan till förmån för barnen och föräldrarna själva.


Källa, Sydsvenskan sidan C9 torsdag 28 februari 2008:


Det verkar som om majoriteten av politikerna i Limhamn-Bunkeflo nu vägrar ta sitt ansvar. De menar att det inte är deras fråga. Varför beslöt de då i stadsdelsfullmäktige att sända utbildningschef Mats Bååth på planeringsresan till Saudiarabien? Då var det helt plötsligt stadsdelsfullmäktiges beslut. De är ansvariga för startskottet i denna härva.


2008-02-27

Israelhat i klassrummet


Mellanstadieklassen i den muslimska friskolan hade kartövning i flaggkunskap. Eleverna fick i kartboken studera alla världens flaggor i färg. Uppgiften löd att se vilka typer av mönster som flaggorna kan ha. Då är det en somalisk elev som får syn på Israels flagga och säger:

" - Så här gör jag med Israels flagga"

Varpå eleven spottar rakt mot Israels flagga i kartboken.


Aktuella artiklar om Israel:

Ex-muslimer vill stoppa bidrag till muslimska friskolor


Centralrådet för ex-muslimer i Skandinavien har genom Afsaneh Vahdat skapat en elektronisk namninsamling. Den vill stoppa bidrag till muslimska och andra religiösa friskolor och högskoleminister Lars Leijonborgs (fp) förslag om statlig imamutbildning:Dessa personer har skrivit på:

Hemsidan för ex-muslimer i Skandinavien:


De tre kraven som anges i protestlistan är följande:

1. Alla statliga bidrag till religiösa samfund och religiösa skolor ska stoppas omedelbart.

2. Förslaget om imamhögskola med statlig finansiering omedelbart dras tillbaka och satsas mer på SFI utbildning istället.

3. Regeringen ska respektera att Sverige är ett sekulärt samhälle


Muslimsk skolskjuts vill ha dispens


Dagens Sydsvenskan berättar om den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Center i Malmö. Deras skolbuss kör i strid mot Malmö stads miljözon. Nu söker Svedala Buss som utför Ögårdsskolans skolskjuts dispens för att fortsätta bryta mot lagen.

Källa, Sydsvenskan sidan C2 onsdag 27 februari 2008


Artikeln publicerades på Internet av Sydsvenskan.se 22/2, men Sydsvenskan verkar anse det vara viktigt att 5 dagar senare även låta sina tidningsprenumeranter ta del av artikeln. Länk till internetartikeln:


Malmö stad meddelar att någon sådan dispens ges inte för någon skolskjuts. Så det kommer antingen att bli dyrt för Svedala Buss eller för Ögårdsskolan som drivs av församlingen Islamic Center.


Spiritus Mundi talar ut om saudiresorna


I onsdagens Sydsvenskan talar äntligen Spiritus Mundis ordförande Henrik Melius ut om saudiresorna, efter ett 25-tal artiklar och insändare. Inte en enda artikel har varit positivt inställd till saudiskolresorna. Ändå förstår fortfarande Henrik Melius inte kritiken. Han fortsätter försöka förklara för alla kritiker att de har fel. Ett grepp han tar till är att hans utbytesprojekt behövs för barnens skull. Nej, barnen har inte önskat detta , inte kommit på det och behöver inte underkasta sig saudisk islamism och klä sig i halvburka.


Det är bara Henrik Melius själv som behöver projekten han tigger pengar till för sin egen försörjning. Han stack från Sverige för åtta år sedan och tillhör numera skatteparadiset Bahrain. Han betalar ingen skatt i Sverige. Hans ideella förening och aktiebolag går i förlust eller nolltaxerar. Han uppger ingen bostadsadress vare sig i Bahrain eller Sverige. Ingen vet vart arabpengarna och svenska skatteprojektpengar som han får tar vägen. Bollas de mellan den ideella föreningen Spiritus Mundi och aktiebolaget som finns hemma hos hans mamma, reseutgifter mellan Sverige, arabländer och skatteparadiset Bahrain så att ingen kan kontrollera inkomsterna? Något måste Henrik Melius väl leva på. Skatteverket borde syna verksamheten i sömmarna! Spiritus Mundi är ingen ideell förening som Melius påstår. Han äger den själv och gör inget gratis utan tigger pengar från islamiststater och Malmö stad för tramsprojekt som inte lett till att rasism eller barriärer brutits. Segregationen påverkas inte det minsta av hans projekt. Rosengårdsbarnen får gå tillbaka till sina ghetton när musiken tystnat.


I sin artikel skriver Henrik Melius ingenting om det klädtvång i svart halvburka som de svenska skolflickorna tvingas underkasta sig islam i. Varför? Jo, Melius tjänar sitt levebröd på detta och andra projekt. Därför har han incitament att inte visa fram baksidorna. I stället angriper han kritikerna. Hur i all sin dar kan finansieringen inte vara färdig om eleverna ska resa om drygt en månad? Även här fortsätter han dölja, genom att inte berätta vilka företag han varit i kontakt med, som han lovat berätta i februari. Alla diktaturer liksom Saudiarabien har nytta av att inte bojkottas utan framstå som normala stater. Melius vill inte bojkotta. Han kanske tyckte det var fel att bojkotta apartheidens Sydafrika? Eller att FN:s bojkott av Iran är fel? Melius motiverar alla sina islamistprojekt med att de är kulturutbyte. Även islamistiska källarmoskéer i Malmö som är under uppsikt av polisen sysslar med kultur. De kallar sig för kulturföreningar. Varför går inte Melius ner i de källarmoskéerna och gör en DVD och dansar och spelar instrument med dessa skäggiga män?


Först säger Melius att det inte är barnens eller Spiritus Mundis uppgift att föra dialog om mänskliga rättigheter. I nästa mening säger han att de minderåriga ska användas till att förändra synen på de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien. Hur ska Melius ha det egentligen? Han skriver att de saudiska barnen ska känna sig trygga när de kommer till Malmö för återbesök i höst. Vem skulle hota dem tror han? Eller är det så att han redan mottagit propåer om att demonstrationer mot hans propagandaprojekt för islamismen kommer att äga rum? Utmärkt i så fall. Låt malmöborna i höst i en demonstration visa den saudiska delegationen vad demokrati är! Och hoppas att många politiker och allmänhet står vid Sturup eller Kastrup och demonstrerar mot malmöskolflickor som tvingas stiga på planet i svarta halvburkor, om inte politiker stoppat propagandaambassadören innan dess.


Källa, Sydsvenskans förstasida samt sidorna B4 och B5 onsdag 27 februari 2008:


Trots att Koranen inte hindrar bilkörning för kvinnor enligt de skriftlärda och de flesta saudier vill tillåta det, så fortsätter den saudiska diktaturen sitt förbud och grundar det på Saudiarabiens sharialagar.
Källa, tidningen Dagen onsdag 27 februari 2008:


2008-02-26

Malmöskolflickor ska tvingas bära halv burka


I dagens City Malmö/Lund avslöjas att Bergaskolans skolledning igår sagt ja till de kontroversiella saudiskolresorna. Men föräldraföreningen tycker att Saudiarabien är ett olämpligt land för skolutbyte och säger att föräldraföreningen inte fått någon information om hur utbytet ska gå till. Tidningen avslöjar också att utbildningschef Mats Bååth ska tvinga de medföljande malmöskolflickorna att ta på sig en svart form av halv burka:


"Och för de svenska flickor som väljer att följa med väntar en stor omställning.

- De måste använda en lång svart heltäckande kappa när de vistas i det offentliga. Men däremot slipper de bära slöja, säger Mats Bååth, utbildningschef i Limham-Bunkeflo."

Källa, City Malmö/Lund förstasidan och sidan 7 tisdag 27 februari 2008:


Kan man gissa att skolledningen/rektorn för Bergaskolan inte vågade säga nej till sin chef Mats Bååths reseförslag för skoleleverna till den islamistiska diktaturen Saudiarabien? Vad händer om skolflickorna följer Mats Bååths önskan om att förnya Saudiarabien och tar av sig halvburkorna och byter om till t-shirts? Blir de piskade då eller satta i fängelse i flera år eller rent av avrättade?

AUC Rosengård ville inte samarbeta med Islamic Center


Den mycket kunnige och erfarne verksamhetschefen för Arbete och Utveckling Rosengård heter Jahangir Hosseinkhah. I dagens Sydsvenskan 26/2 står på sidan C4 att han inte ville skicka sina arbetssökande till Islamic Centers projekt Holistiskt arbete:


" - Vi ville inte skicka deltagare till projektet eftersom vi inte kunde få fram konkreta uppgifter om vad deltagandet gick ut på."

"- Våra arbetssökande är trötta på att delta i projekt som inte leder någonvart."


Islamic Center driver även den muslimska friskolan Ögårdsskolan. Är det lika oklart där vad deltagandet går ut på för skoleleverna?


Allahs döttrar i insändare


I dagens Sydsvenskan Debatt Malmö på sidan C2 26/2 gör Mikael Hell en insändare om saudiskolresorna. Han har precis läst boken Allahs döttrar som ger honom en fadd smak i munnen när han ser på uttalandena av utbildningschef Mats Bååth och hans fru:


Boken Mikael Hell precis läst:


Han undrar vilka dörrar som utbildningschef Mats Bååth och hans fru Lena Bååth öppnat när de uttalar sig så positivt i media om att saudiska kvinnor inte är förtryckta. Mikael Hell undrar hur ett framtida Malmö kommer att se ut med en sådan utbildningschefs naiva syn på förtryck. Hell avslutar med en förhoppning att nästa skolresa inte går till Nordkorea.


Hur pass bra är egentligen Sveriges bevakning av Saudiarabien. Vår svenske kung har precis varit på statsbesök där. Den enda tidning i hela Sverige som skrivit en rad om kungens flera dagar långa statsbesök i Saudiarabien är Svensk Damtidning, som idag hade en artikel. Den handlade om att han hade en skrynklig skjorta:


Bombteckningar


De senaste dagarna har media rapporterat om hur terrorkaninen Assud i Hamas barnprogram uppmanar till mord på den danske Muhammedtecknaren Kurt Westergaard:


TV-klippet:

Översättning till svenska:


Det är ett sätt att indoktrinera palestinska skolbarn och få dem att hata västs värderingar. I danska TV-Avisen idag uttalade sig tecknaren själv Kurt Westergaard. Han menar att barnen riskerar att uppfostras till terrorister.


Hur ser det ut på hemmaplan? Mellanstadieeleverna i den muslimska friskolan skulle tillbringa en timme i datasalen. En del elever avbröt sina datorövningar genom att sätta skrivaren i spinn. De hade letat upp teckningar och bilder från Internet på hur araber och judar bombar och mördar varandra. Så fort de hittade tillräckligt hatiska bilder så skrev de ut dem. De sa att de skulle ta hem bilderna. Vem har gett eleverna på den muslimska friskolan denna hatiska inställning? Kommer hatet från den muslimska friskolan, hemmen, kamrater, koranskolor, arabiska parabolkanaler eller svensk media?

2008-02-25

Saudiresorna anmäls som tjänstefel


Skånska Dagbladet avslöjar ikväll 25/2 2008 att ett par från Bunkeflostrand anmält politikerna i Limhamn-Bunkeflos stadsdelsfullmäktige och tjänstemän för tjänstefel. Anmälan gäller naturligtvis de kontroversiella saudiresorna för 12-åriga skolbarn:


"Vill upplysa kommunfullmäktige i Malmö om att Saudiarabien är en diktatur med absolut monarki och kvinnoförtryck. Utrikesdepartementet, UD, avråder från 'icke' nödvändiga resor till detta land. Resan planeras till april 2008 så tag detta med förtur".Det är bra att paret ställt sin anmälan om tjänstefel till kommunfullmäktige, så att deras anmälan får uppmärksamhet. Synd däremot att den inte är ställd till polisen, där anmälan skulle kunna utredas. Men paret eller övriga läsare kan förslagsvis göra gemensam sak och polisanmäla det misstänkta tjänstefelet.


Mystiken runt Spiritus Mundi


I dagens Sydsvenskan 25/2 finns på sidan C2 en insändare av malmömoderaten Rickard Wendel. Han presenterar sig som ledamot av kommunfullmätige. Rubriken på insändaren är:
Medeltida värderingar bör bekämpas

Wendel vänder sig mot Spiritus Mundis och Malmö stads saudiresor för 12-åriga skolbarn. Insändaren är förmodligen skriven 19 februari, för det är samma text som i hans eget första blogginlägg om saudiresorna från det datumet:
http://rickardwendel.blogspot.com/2008/02/saudiarabiens-kultur-ska-inte-frsts-den.html

Då var rubriken emellertid:
Saudiarabiens kultur ska inte förstås, den ska bekämpas

Förmodligen har Sydsvenskans insändarredaktion ändrat rubriken till den mer harmlösa varianten och tagit 6 dagar på sig att föra in den.

På torsdag 28/2 kommer Rickard Wendel att ta upp frågan om saudiresorna i kommunfullmäktige.


Spiritus Mundis ordförande och projektledare för saudiresorna heter Henrik Paul Melius. I Sverige har han samma adress som Spriritus Mundis lokaler i Malmö:
I


Henrik Melius är inte skriven i Sverige längre. Kulturföreningen Spiritus Mundi finns det inga skatteuppgifter på.


Henrik Melius mobilnummer går till ett annat företag med ytterligare samma adress i Malmö:
HELIUS MEDIA SWEDEN AB:
Infosida:

HELIUS MEDIA SWEDEN AB har en adress till i Veberöd som går till Henrik Melius förälder:


HELIUS MEDIA SWEDEN AB betalar skatt i Sverige. Men Henrik Melius som äger aktiebolaget har utvandrat till Bahrain år 2000. Där är han skriven på följande adress:

Box 412
Mina Sulman Industrial Area
Bahrain


Det är samma postbox som konsuläragenten i Bahrain har:

Consular Agency of Sweden
Manama in Bahrain
Building 344, Block 343
Mina Sulman Industrial Area
Road 4306
P.O. Box 412
Phone: 00 973 (17) 825 004

Källa, utländska ambassader i Bahrain:


Sveriges konsuläragent i Bahrain heter Peter Grönberg. Han kallar sig även honorärkonsul. Han är managing director i Bahrain för multinationella Gulf Agency Company (GAC):


Det företaget har samma postbox som konsuläragenten/honorärkonsuln Peter Grönberg och Henrik Melius:

GULF AGENCY CO. (BAHRAIN) W.L.L.

P.O.B. 412
MANAMA
Kingdom of Bahrain

Gulf Agency Company har inga uppgifter på att någon privatperson skulle vara skriven på samma postbox 412 som deras företag eller konsulns. Och svenska Utrikesdepartementet har inga uppgifter om att Henrik Melius har konsulära uppdrag i Bahrain.


GAC stödjer Henrik Melius, Spiritus Mundi och Bahrains utbyte med övriga Mellanöstern:


Här hälsar konsul Peter GrönbergHenrik Melius och Spiritus Mundi i Malmö i samband med projektet "Meet the arab world":


Kapten Peter Grönberg, Managing Director GAC Bahrain, Kapten Mahmood Al Mahmood och Henrik Melius på bild tilsammans:


Informationsministern i Bahrain bjöd in Spiritus Mundi:


Någon har från Riyadh i Saudiarabien idag googlat på en sammansättning som ser ut så här:
henrik melius spiritus mundi


Utbildningsministeriet i Saudiarabien har en nyhetssida för malmöbarnens saudiutbyte trots att skolutbytet ännu inte är beslutat i Sverige:

Nyheten är hämtad från Arab News 5 februari 2008:


2008-02-24

Nedbrunna Ögårdsskolan i dansk bok


I fjor skrev flera bloggare om boken Sveriges Tragedie av G. Castohier på bokförlaget Rafael, utgiven år 2007 i Danmark:

ISBN 978-87-91107-21-4
ISBN 978-87-91107-23-8

Försäljning av boken:

Boken finns inte på svenska, men via Spydpigen finns ett avsnitt utskrivet om den nedbrunna muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Center i Malmö.


Nedan citeras ett litet utdrag ur kapitlet ”På gale veje” ur boken Sveriges Tragedie hos bloggen Spydpigen:


”Moskeen i Malmö, som ejes af Islamic Center, brændte under mystiske omstændigheder i april 2003. Branden var påsat, og politisk-korrekte politikere og andre antydede, at det nok var „højreekstremister“…, mens rygtet løb blandt muhammedanere, at det var jøder, for „nogen“ havde malet en Davidsstjerne… Skånepartiet, som er imod moské og indvandring, havde ofte følt sig chikaneret ved en slags blokering af deres radios spørgeprogram… Det viste sig nu, at partiet kort før moskébranden havde købt en mobiltelefon og havde ringet flere gange til Islamisk Center. Men… via teleselskabet COM verificeredes køberen imidlertid som værende leder af – Islamisk Center! Han hed Bejzat Becirov. Sagen anmeldtes af Skånepartiet til politiet efter branden og omtaltes forsigtigt i pressen. Men hverken journalister eller politi fortsatte efterforskningen. Det havde ellers været rart at vide til hvem mere, Becirov havde ringet (med „Skånepartiets mobiltelefon“), og hvad han havde sagt til Islamisk Center og andre i den aktuelle periode 29.3.- 4.4.2003. Havde han fremsat trusler? F.eks. om brandstiftelse?


Ovenstående aktionsmetode er ikke ukendt. Recepten har været brugt i umindelige tider både i skrifter og i happenings. Aktionen udføres som om, den var lavet af ens modstandere. Den skal vække forargelse og vrede i befolkningen, så den vender sig mod den grimme modstander. I vore dage kaldes det, så vidt jeg ved, „sort propaganda“. Moskéen blev genopbygget, og to år efter branden blev den genindviet på Svenska Flaggans dag 2005 med opbud af politikere, politichefer, præster, biskoppen i Lund og mange andre islamvenner. Ombygningen havde kostet nogle titals millioner, hed det. ”Sverige är vårt land, och därför ska vi inleda med nationalsången”, lød det. (Nationalsangen er ellers bandlyst af rektorer i mange skoler „af hensyn til - muslimske børn!!!“) At man stadig ikke havde pågrebet brandstifteren, kastede en mørk skygge over festen, skrev »Sydsvenskan«. - „Det sidder og trykker som en klump inden i mig,“ sagde Bejzat Becirov. (Herregud dog, kom han til at sluge Skånepartiets mobiltelefon?) På hjemmesiderne tumlede Svenssonnerne sig med spydigheder om moskébrandens „insiderjob“, om forsøg på forsikringsbedrageri, manglende byggetilladelser, sovende eller korrupte politikere, og - hvem havde haft nøglen til det lokale, hvor ilden opstod? - og hvad med de 5 mio. kroner, som efter sigende brændte på kontoret (til støtte for terrorvirksomhed?) etc. (Sande rygter?)”


Lögnaktig forskning om muslimsk friskola oanvändbar


I september 2007 berättade bloggen om Åsa Aretuns avhandling om en anonym muslimsk friskola. Skolporten Forskning i samarbete med Myndigheten för skolutvckling intervjuar alla forskare som disputerar om skolan. Så fick Åsa Aretun sin minut i rampljuset med följande slutsatser från sin avhandling:


"Vem har nytta av dina resultat?

- De som debatterar frågan om muslimska eller religiösa skolors vara eller inte kan läsa avhandlingen och låta mina resultat utmana deras egna utgångspunkter. Det finns inget stöd i min studie för de argument som förs fram i debatten, varken av förespråkare eller av motståndare till muslimska friskolor, och då kan man ställa sig frågan hur debatten skulle se ut om man utgick från mina resultat."

Källa, Skolporten 23 oktober 2007:
I
Avhandlingen utlagd på Skolporten Forskning:


En liten hänvisning finns till Åsa Aretuns forskning om muslimska friskolor i en antologi som Hallandsposten läste i oktober 2007 för att förstå Plymouthbrödernas ultrakristna friskola Laboraskolan:


Efter denna minimala uppmärksamhet i forskarens egen hemmatidning Östgötakorrespondenten, den lilla hänvisningen i Hallandsposten och den obligatoriska intervjun i Skolporten och en glad markering från Friskolornas Riksförbund som citerade Aretun att muslimska friskolor inte skiljer sig från andra, har det varit knäpptyst om hennes forskning i ett halvt år, vilket visar sig genom Eniro Nyhetssök:


Ingen använder Åsa Aretuns rön om att muslimska friskolor är som alla andra. Varför?

För det första har Åsa Aretun enbart studerat en enda muslimsk friskola, så det går inte att generalisera och dra vetenskapliga slutsatser om hur muslimska friskolor fungerar. Redan här visar sig hennes forskning vara oanvändbar.

För det andra stämmer den inte överens med alla anmälningar som väller in till Skolverket om muslimska friskolor. Så gott som samtliga muslimska friskolor i Sverige har anmälts till Skolverket av lärare som upptäckt mer eller mindre allvarliga missförhållanden. Aretuns avhandling är alltså inte trovärdig och därför inte användbar.

För det tredje så vägrade Aretun berätta vilken muslimsk friskola som hennes anonymiserade avhandling gällde. Bloggen Muslimska friskolan avlöjade att det rörde sig om den muslimska friskolan Dar Al Uloum i Linköping, hennes egen hemstad där hon forskat. Trots detta avslöjande vägrar Aretun medge att det är den skolan utan vill fortsätta hålla den anonym. Alltså är avhandlingen oanvändbar även för Linköpings kommun, som trots att de känner igen Dar Al Uloum skolan i avhandlingen inte vill använda sig av den, då forskaren vägrar medge officiellt att det är just den skolan.


Bloggen Muslimska friskolan var i kontakt med Skolporten Forskning för att berätta att det var Dar Al Uloum som avhandlingen handlade om. Därför var anonymiseringen misslyckad. Skolporten svarade att de i sin intervju inte tänkte ställa några frågor till Aretun om den misslyckade anonymiseringen eller avslöja den entydiga bevisningen att skolan som avhandlades var Dar Al Uloum. Skälet var att det skulle vara taskigt mot forskaren Åsa Aretun och rektorn för Dar Al Uloum som ville hålla skolan anonym.


Bloggen Muslimska friskolan vill med anledning av att ingen nämnt din forskning på ett halvt år och ingen kan använda din forskning önska dig ett stort grattis till totalt oanvändbar och lögnaktig forskning som du gjort för skattebetalarnas pengar. De som du i intervjun sa skulle ha användning av din forskning, förespråkare och motståndare till muslimska friskolor, har inte använt din forskning och inga hänvisningar görs numera till dina slutsatser. Varför är det så tyst om din forskning, förlåt fallstudie som inte går att vetenskapligt kontrollera?


2008-02-23

Debatt om saudiresorna i Malmös webb-TV


Moderaten Rickard Wendel avslöjar ikväll att saudiresorna kommer att debatteras i Malmö kommunfullmäktige. Om inte skolkommunalråder Agneta Ericsson (s) backar innan dess, kommer hon att på torsdag i direktsänd TV-debatt få svara på frågor om saudiresorna. Wendel konstaterar att tjänstemännen i Limhamn-Bunkeflo inte förstår problematiken utan fortsätter försvara diktaturen Saudiarabien. Länk till Wendels inlägg lördag 23 februari 2008:Länk till Malmös webb-TV där kommunfullmäktigedebatten kan följas live klockan 13 torsdag 28 februari eller i efterhand:


Det är många politiker i kommunfullmäktige som reagerat och på torsdag lär de ställa skolkommunalrådet mot väggen.

Digital fritidsgård avslöjar hur Rosengårds ungdomar tänker


Den första digitala fritidsgården i Sverige för ungdomar 12-15 år öppnar på Internet 3 mars 2008. Den är främst avsedd för Rosengårds ungdomar:


"Var hittar de er på nätet?
– Det kommer att finnas en länk till forumet på fritidsgårdarna i Rosengårds hemsidor.

Hur funkar det?
– Ungdomarna bestämmer helt vad vi ska prata om. De skickar inläggen, men vi läser dem först innan de publiceras. Det ska inte vara något kränkande. Fast vill vi väcka intresse för något kan vi ta upp en särskild fråga för diskussion också."

Källa, Malmö/Lund City fredag 22 februari 2008:

Länk till de två fritidsgårdarna Rosengård, med reklam för den nya Fritidsgården On-line:


Denna nya digitala fritidsgård där meddelandena kommer att publiceras kommer att ge en unik inblick i livet på Rosengård. Varje gång det sker bränder eller stenkastning som rapporteras i vanlig press, kommer man här att kunna se hur ungdomarna på Rosengård, flest muslimer, själva reagerar och vad de känner till. Hoppas att censuren inte blir för stark från fritidsledarna.
I
Diskussion om Rosengårds digitala fritidsgårdFlashback:

Eleverna tror på djinner


Eleverna i den muslimska friskolans mellanstadium är väl medvetna om vad djinner är. De säger att de tror på djinner och berättar oroat vad de vet. Djinner är islams motsvarighet till kristendomens demoner. Även i islam drivs djinner ut med exorcism, liknande katolska kyrkans. Någon läser ur Koranen och den besatta personen börjar kräkas och åmar sig.


"Enligt en islamisk myt använde sig kung Salomo av djinner för att bygga det stora templet i Jerusalem. Emellertid dog han innan bygget var klart och man visste ingen råd om hur man skulle tygla djinnerna tills templet var färdigt. Då kom någon på den briljanta idén att palla upp kung Salomos lik ovanför ett glasgolv så att djinnerna skulle tro att han fortfarande övervakade dem."


Artikel om islamisk exorcism av djinner. Se på mannens vansinniga ansiktsuttryck:

Här kan du se hur islamisk exorcism går till. Det tar några sekunder innan bilden på mannen med det galna ansiktsuttrycket kommer upp. Tryck nedanför bilden på "PLAY VIDEO"!


På Youtube finns fler videos i kategorin islam exorcism video:


På bilden överst i bloggposten undervisning om effekten av djinner:Kul i fem


Sportlovet är snart slut. Innan eleverna på den muslimska friskolan skulle gå på februarilov tillfrågades de om vad de skulle göra. Eleverna förstod inte frågan. Det finns väl inget att göra i höghusområdena som de bor i, menade de. Broschyrer delades ut om kul i fem, för att de skulle se vad som fanns att göra i storstaden. Ingen fyllde i något eller anmälde sig till någon aktivitet. En del broschyrer låg kvar på bänkarna eller stack upp ur kvarglömda skolväskor.
Nästa vecka är det övriga Sveriges tur att gå på sportlov:

Sydsvenskan skapar debattserie om saudiresorna


Sydsvenskans kultursida har nu namngett en samling artiklar DEBATT: SPIRITUS MUNDI.

Den 21:a artikeln om saudiresorna ser nu dagens ljus när Sydsvenskan gör ännu en artikel i ämnet. Det är den kontnärliga ledaren Natik Awayez för Inkonst som flytt Mellanöstern. Han/hon skriver att kulturarbetare reagerade på hur Spiritus Mundi bugar inför islamistiska diktaturer. Vidare gör han/hon ett angrepp på islamologen Jan Hjärpes dubbelmoral och vill inte att malmöbarn och malmöbor ska delta i utbyte med torterande diktaturer i Mellanöstern som de en gång flytt:

Källa, Sydsvenskan sidan B5 lördag 23 februari 2008:


De 21 tidningsartiklarna är publicerade i 7 olika media i kronologisk ordning:

1. PunktSE Öresund
2. Skånska Dagbladet
3. Sydsvenskan
4. Kvällsposten
5. TT Malmö
6. Helsingborgs Dagblad
7. Lokaltidningen Malmömagasinet


Tidningarnas initiativ att göra en konstruktiv debatt i ämnet har alla möjligheter att lyckas. Speciellt eftersom fler överaskningar i ämnet väntar:

A. Ett avslöjande av vilket multinationellt företag som hemlighåller sin finansiering
B. Ett beslut för eller mot saudiresorna på tjänstemannanivå eller politikerbeslut
C. Fler upprörda personer som nu träder fram med avslöjande fakta om de inblandade
D. Eventuellt resa till Saudiarabien och mediabevakningen av spektaklet
E. I så fall ett besök av kuvade wahabitiska skolbarn som i Malmö får censureras på intryck


Boråspolitiker debatterar somalisk koranskola


En artikel i Borås Tidning om en somalisk koranskola i det segregerade Norrby har skapat debatt:

Kommunfullmäktige sände debatten mellan 42:a och 50:e minuten in i mötet 21 februari 2008:

http://youtube.com/watch?v=iHv7SGf5t4Y


Politikerna som debatterar koranskolan driver var sin blogg:


I
I
Kommunalrådet säger i den sända debatten att det är bra för Borås mångfald att eleverna får studera Koranen för skattepengar.

2008-02-22

Islamologen och skolkommunalrådet försvarar saudiresorna


Islamologen Jan Hjärpe försvarar i dagens Sydsvenskan saudiresorna. Men han är part i målet såsom styrelseledamot i Spiritus Mundi. Han vill istället att Saudiarabien ska bojkottas genom att inte använda plast eller att sluta köra bil så att landet får sålt mindre olja. Men om det nu är så viktigt att bojkotta Saudiarabien, bör inte Spiritus Mundi och Malmö stad också göra det Jan Hjärpe?

Källa, Sydsvenskan sidan B5 fredag 22 februari 2008:


Jan Hjärpe är pensionerad islamolog. Ändå tillåts han övertrumfa alla andra islamologer i Sverige genom att synas och höras mest. Media hakar på och använder honom i alla sammanhanf. De som studerat islamologi för Jan Hjärpe i Lund då han var yrkesverksam vet att Hjärpe aldrig lärde ut någon kunskap om islamism eller hur man kan komma tillrätta med de mörka sidor som islamismen ställer till med. Ingen student blev heller väckt i sin själ över hur fantastisk islam som religion är. Samtliga studenter upplevde genom Hjärpes islamologiundervisning att islam är en inskränkt religion, med totalt värdelösa regler. Hjärpe imponerar inte heller på moderaten Rickard Wendel som anser att saudiresorna är att gulla med diktaturen Saudiarabien:Skånska Dagbladet har intervjuat skolkommunalrådet Agneta Ericsson (s) som fegt säger att politiker inte ska lägga sig i saudiresorna. Oppositionskommunalrådet Anja Sonesson (m) menar tvärtemot att saudiresorna är samma sak som att besöka apartheidens Sydafrika och avråder från saudiresorna:

Källa, Skånska Dagbladet torsdag 21 februari 2008:


Nu har TT gjort en artikel som två tidningar tagit in idag. I den beskrivs kommunfullmäktiges argaste kritiker vara Anja Sonesson (m) och Sten Andersson (sd):
Hoppas verkligen att politikerna står på sig och stoppar resan som kalifatet Malmö vill lura på oanande 12-åringar. Varför konstatera att 20 elever anmält sig frivilligt till att slippa skolan i en vecka för att på utlandsresa sola, bada och måla en tavla i Saudiarabien? Varför inte intervjua dessa 12-åringar om vad de känner till och anser om spöstraff, könssegregering, diktatur och islamism?

Ögårdsskolans skolbussar söker dispens från miljözon


Sydsvenskan avslöjar en uppföljning till sitt avslöjande att den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Center bussar eleverna i strid mot miljözonen. När de nu inte längre kan det på grund av böteshot, så söker Svedala Buss därför dispens för att fortsätta med miljöföroreningen i miljözonen. Ägaren motiverar ansökan med att han är 72 år och inte får lån till en ny buss. Men en 72-åring är inte i behov av extrainkomster och driva bussbolag för sin försörjning. Så argumentet faller. Malmö stad ger aldrig några dispenser för miljözon, så det kan Ögårdsskolan glömma.

Källa, Sydsvenskan fredag 22 februari 2008:


I stället bör Ögårdsskolan naturligtvis teckna avtal med ett bussbolag som vill följa lagen. Ligger några andra skäl bakom till varför Ögårdsskolan inte vill bryta avtalet med Svedala Buss? Sydsvenskan skrev 16/2 om att en polisutredning pågår om Ögårdsskolans skolbussar och att Svedala Buss som utför transporterna bryter mot miljözonsreglerna:


Skatteverket i Södertälje har två gånger i förmiddags googlat på "Islamic Center församling". Undrar i vilket syfte?


2008-02-21

Politisk strid om saudiresorna


Sydsvenskan har idag haft tre artiklar om de kontroversiella saudiresorna. Sydsvenskan berättar att politiker från miljöpartiet, socialdemokraterna, sverigedemokraterna, folkpartiet och moderaterna är emot projektet och vissa politiker tänker stoppa resan. Flera politiker får inte svar av utbildningschef Mats Bååth om vilket storföretag som ska betala. De vill ha upp frågan i stadsdelsfullmäktige eller kommunfullmäktige:

Källa, Sydsvenskan förstasidan, C-delens förstasida samt sidan C8 torsdag 21 februari 2008:


Men saudiresorna finns inte med som fråga eller ärende i stadsdelsfullmäktige onsdag 27/2:


Skånska Dagbladet låter kommunalrådet Ewa Bertz (fp) utveckla att könssegregering i undervisningen genom saudiresor strider mot demokratiska värden. Hon vill stoppa resan för att den riskerar bli ett propagandaspektakel då utbildningschef Mats Bååth inte ser verkligheten för saudiska kvinnor:

Källa, Skånska Dagbladet torsdag 21 februari 2008:


Utbildningschef Mats Bååth har nu börjat bli rädd och därför har ett pressmeddelande skickats ut på eftermiddagen torsdag 21/2. Där gömmer han sig bakom skolkommunalrådet Agneta Eriksson (s) som vill ha saudiresorna:För säkerhets skull görs en liten pudel på stadsdel Limhamn-Bunkeflos förstasida, där det meddelas att beslut inte är taget än. Sedan länkas till hela argumenteringen om hur bra det är med saudiskt skolutbyte än en gång, men att man inte vill ta ställning politiskt till om Saudiarabien är en diktatur:


Fröken Sverige och hennes harem av bloggarkolleger gör ett enormt arbete för att uppmärksamma frågan och sprida informationen samt agera i frågan, Tackar ödmjukast för allt stöd från läsare som kommenterar:

Även moderaten Rickard Wendel bloggar på och pressar socialdemokraterna:

Germund beskriver hur lång tid det tagit för vissa politiker att reagera. Det är faktiskt 16 artiklar om saken hittills:

Galenzo har letat fram fakta om IP-adressen som från Riyadh i Saudiarabien surfar runt på svenska bloggar för att spionera på vad som skrivs om saudiresorna:
Sveriges Radio Malmö meddelar att de har en intern policy som säger att de ska göra sina egna nyheter. Därför kommer de inte att rapportera om det som tidningarna skriver.


Sydnytt börjar bli riktigt förbannade över propåerna att sända om saudiresorna. De meddelar att de försökt vara på ämnet flera gånger, men inte lyckats. Hur kan man misslyckas, när tidningarna lyckats skriva 16 artiklar? Sydnytt vill inte avslöja om de inblandade vägrar vara med i sändning. Men det förhindrar ju inte att de intervjuar politikerna som nu agerar. Sydnytt svarar med att ämnet enbart berör Malmö och att det därför är ointressant för skånes TV-tittare. Enligt Sydnytt är det ointressant att lärarhögskolans studenter som tänkts praktisera i Saudiarabien kommer från hela Skåne. Sydnytt avslutar med att de inte kommer att sända något om saudiresorna varken nu eller i framtiden, vad som än händer. Det spelar enligt dem ingen roll om det blir aldrig så mycket politiskt bråk eller om eleverna reser iväg. Bloggen Muslimska friskolan kontrade och fick därefter ett löfte från nyhetschefen att TV-tittarna ska slippa se resereportage om hur eleverna åker iväg och berättar om sina upplevelser när de kommer hem.

En sak är dock märklig. Mats Bååth får ta hela smällen. Henrik MeliusSpiritus Mundi har inte ställt upp på en enda intervju sedan de kom hem från planeringsresan. Inte heller Lena Bååth har behövt svara på en enda fråga om lärarutbildningens inblandning. På dem journalister!

Imamer ska kvacksalva på RosengårdDagens Metro Skåne avslöjar att Islamic Centers datalärare och självutnämnde imam Ayoub Chibli tar emot personer som egentligen behöver psykiatrisk vård. Eftersom muslimerna inte vill få en diagnos som psykiskt sjuka vänder de sig till imamen som även är familjerådgivare. Islamic Centers VD Bejzat Becirov anser att Islamic Center förhindrar många tragedier.


Nu vill en utredning starta en egen psykiatriavdelning i Rosengård där imamer ska bli knutna. Detta blir ju rent kvacksalveri. Psykiatriskt sjuka personer ska inte tala med en imam. Islamic Center har fått kritik tidigare av Socialstyrelsen för sina omskärelser. Är de då lämpliga att ingå i denna psykiatriavdelning? Sjukvården sänder aldrig psykiatriskt sjuka personer till medier eller präster. Varför ska då imamer tillåtas i psykiatrin? Kanske för att Malmö är en muslimsk kommun med lokala sharialagar?


Källa, Metro Skåne förstasidan och sidan 4 torsdag 21 februari 2008:


Islamic Center har också en egen muslimsk friskola, Ögårdsskolan. Ska eleverna uppfostras där ännu värre i vidskepelsen att en imam inte bara är en religiös ledare, utan en som botar patienter i offentligt betald psykiatrivård på Rosengård? Detta ärende måste Socialstyrelsen ingripa i!

Fullt mediakrig om saudiresorna


Idag torsdag 21/2 2008 ser den tolfte och trettonde artikeln om malmöelevernas saudiresor dagens ljus, i tidningen Sydsvenskan.

På ledarsidan går Mats Skogkär till attack mot Spiritus Mundis baktankar och företaget som inte vill träda fram. Likaså pulvriserar han utbildningschef Mats Bååths syn på saudiska kvinnors rättigheter och ger sitt stöd till miljöpartisten som varnar för Saudiarabiens diktatur:

Sidan A5 i Sydsvenskan torsdag 21 februari 2008


På kultursidan dyker en ny förmåga upp och ger sig på Sydsvenskans Lars Åberg. Det är Cia Almén Bengtsson från Tyringe, mittemellan ingenting och ingenstans:

http://kartor.eniro.se/query?what=map_wp&mop=wp&ps_id=708478296&hits_on_map=1&search_word=Cia%20Alm%E9n%20Bengtsson

Hon bor och arbetar även i Riyadh, som vadå? Och hon hoppas kunna träffa eleverna från Malmö, i egenskap av vadå och varför? Hon anser att kvinnorna i Saudiarabien är på stark frammarsch och att elevutbytet skapar fred. Är Saudiarabien och Sverige i krig? Eller menar hon att Saudiarabiens stöd med pengar och vapen till terroristaktioner i andra islamistländer upphör för att malmöeleverna kommer dit? Sydsvenskan googlade torsdag 21/2 på hennes namn. Undrar de vem hon är eller vad som skrivs om henne?


Lars Åberg tar snabbt ner henne på jorden genom att hänvisa till hur slavarna hade det och apartheidens Sydafrika fungerade. Åberg fortsätter med att kräva svar av skolkommunalrådet Agneta Ericsson (s) om hur hon rättfärdigar samarbetet med shariastaten som tillämpar könsapartheid. Åberg vill också veta av lärarutbildningens Lena Bååth vad lärarkandidater ska lära i ett land som har spöstraff för lärare, samt av hennes man utbildningschef Mats Bååth vad 12-åringar ska lära sig i könssegregerade skolor. Slutligen undrar Åberg varför Henrik Melius och Spiritus Mundi vill skapa förståelse för den saudiska ideologin:

Källa, Sydsvenskan sidorna B4 och B5 torsdag 21 februari 2008:
http://sydsvenskan.se/kultur/article302600.ece
I
I
I Danmark förstår till och med vänsterns partiledare Sövndal att islamister lämpligtvis hör hemma i Saudiarabien och han ber alla danska islamister att åka dit eller till Iran. Just i Saudiarabien anser istället Limhamns utbildningschef Mats Bååth att Malmös skolelever ska trivas. Från artikeln i Dagen och TT:

"När BBC:s program Newsnight undersökte Hizb-ut-Tahrirs webbsida för några år sedan hittade de uppmaningar till muslimer att mörda judar, samt hyllningar till självmordsbombare, som kallades "martyrer".

- Om de är så plattskallade att de verkligen vill införa kalifat och sharia, så har de ju kommit till fel land. De har inget att göra i Danmark och de kommer inte att uppnå det de strävar efter. Det finns andra länder som ligger mycket närmare dessa tokskallars våta dröm, till exempel Saudiarabien och Iran, tillägger Sövndal i sin blogg, som fått hundratals uppmuntrande kommentarer sedan det första utfallet."

Källa, Dagen torsdag 21 februari 2008:
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150214

2008-02-20

Limhamnspolitiker lyfter saudiresorna till stadsdelsfullmäktige


Idag onsdag avslöjar Skånska Dagbladet att de kontroversiella saudiresorna kommer att behandlas av Limhamns politiker:

"Nils Karlsson (mp), vice ordförande i Limhamn-Bunkeflos stadsdelsfullmäktige, kommer att begära att frågan om den omtalade saudiska skolresan hamnar på politikernas bord."

"På måndag träffas majoritetsgruppen (s, mp och v) i stadsdelsfullmäktige. Då kommer han att begära att skolresan tas upp i stadsdelsfullmäktige."

" - Jag tycker inte att det här är en jätteenkel fråga, men man måste vara helt säker på att den här resan inte utnyttjas som ett stöd för en diktatur och ett land som har problem med mänskliga rättigheter. Det är min inställning, och jag tycker det är viktigt att frågan tas upp på politisk nivå, och inte bara hanteras av tjänstemän. Vi har knappt fått någon information alls, bara att det inte kostar kommunen något."

"Nils Karlsson berättar också att han fått indikationer om att "ett stort förpackningsföretag i Lund" betalar resan, och att det kan finnas en koppling till marknadsföring av företagets produkter i Saudiarabien.
- Jag kan inte kommentera vilket företag vi har kontakt med, säger Limhamn-Bunkeflos utbildningschef Mats Bååth."


Källa, Skånska Dagbladet onsdag 20 februari 2008:


Bloggen Muslimska friskolan har tagit kontakt med de två största förpackningsföretagen i Lund. Varken Tetra Pak eller Amcor (före detta Åkerlund & Rausing) har fått någon förfrågan om sponsring.
I
I
Idag skriver Sydsvenskan på sidan C2 att oppositionskommunalrådet Anja Sonesson (m) ställer en enkel fråga till Birthe Sörestedt (s) ordförande i Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige:
I
"Ser du inga problem med att Limhamn-Bunkeflo deltar i ett projekt med Saudiarabien utan att nödvändig kritik mot landets allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna framförs?"


Nu har sammanlagt elva artiklar skrivits av fyra olika dagstidningar. Bloggandet och nyheterna om hur kontroversiella saudiresorna anses vara i Malmö har idag spridit sig till Saudiarabien. Flera gånger idag har denna blogg och andra besökts från Riyadh i Saudiarabien. Så här ser ett av besöken ut:


Domain Name: (Unknown)
IP Address: 87.101.244.# (Integrated Telecom Co. Ltd)
ISP: Integrated Telecom Co. Ltd
Country: Saudi Arabia
State/Region: Ar Riyad
City: Riyadh
Language: English (U.S.)en-us
Time of Visit: Feb 20 2008 10:52:47 am
Last Page View: Feb 20 2008 11:06:41 am
Visit Length: 13 minutes 54 seconds
Page Views: 4

En privatperson har i dagarna mejlat polisen om saudiresorna. Åklagarmyndigheten har nu i eftermiddags googlat på sökordet "mats bååth".

Malmöpolitiker vill bekämpa saudisk kultur


Den mycket seriöse malmömoderaten Rickard Wendel och malmöcenterpartisten Laszlo Varga samt förre malmömufordföranden Ardavan Khoshnood har i sina bloggar börjat debattera malmöelevernas saudiresor. I samtliga fall rör det sig om kvinnosynen i Saudiarabien i relation till vad utbildningschef Mats Bååth och hans fru från lärarutbildningen i Malmö uttryckt. Rickard Wendel anser att den saudiska kulturen ska bekämpas och önskar därför att frågan lyfts till ansvariga politiker. Är det inte dags för fler politiker att vakna i denna fråga?


I
I

2008-02-19

Islamic Centers imam vittnar om bidragsfusk


En imam som verkar vid Islamic Center träder fram och berättar om bidragsfusk och dubbla lagar för muslimer. Imamens anknytning till Islamic Center:

"Ibland håller Adly Abu Hajar fredagsbön i Islamic Centers stora moské vid Jägersro":


"-Schejken var beredd att betala Beyzat 100000 dollar för att han skulle lämna posten som vd. Sedan skulle al-Haramain betala alla moskéns skulder och betala hela verksamheten, säger Adly Abu Hajar, imam på Islamic Center.
Schejkens krav var att moskén, skolan och alla aktiviteter skulle övergå i deras regi.":


Idag var imamen och malmömoderaten Adly Abu Hajar gäst hos Sydnytt apropå att diskrimineringsombudsmannen hävdar att kräva dubbla intyg för muslimer som vill söka socialbidrag kan strida mot grundlagen:

"Imam Adly Abu Hajar i Malmö har tidigare skrivit skilsmässointyg till muslimer som sökt hjälp hos socialtjänst. Han tycker att kravet på intyg i och för sig är bra för att förhindra bidragsfusk.
Å andra sidan kan han också se att regeln är diskriminerande eftersom den enbart riktar sig till muslimer
.":

Källa, Sydnytt tisdag 19 februari 2008:

Se inslaget i SVT Play som filmar hemma hos imamen på Kastanjegården i Malmö, men även förtjust zoomar in Islamic Center och dess muslimska friskola Ögårdsskolan:


Imamen Adly Abu Hajar var ordförande för Rosengårds egen shariadomstol, Högsta Rådet för Muslimer i Skandinavien:


Shariadomaren Adly Abu Hajar fördes fram som moderat politiker och blev ledamot i Rosengårds stadsdelsfullmäktige:


Det som Adly Abu Hajar berättar i Sydnytt är att flera enligt hans mening fuskar med socialbidragen, om inte imamer håller efter dem. Men Islamic Centers VD och Ögårdsskolans rektor Bejzat Becirov menar att shariadomstolar är utpressning vid skilsmässor:


Islamforskaren vid Malmö högskola Ann Sofie Roald hjälpte till i denna shariadomstol. Hon var gift med Adly Abu Hajar:


Inblandningen i äktenskapstvister kritiserades av Internationella arabiska kvinnoföreningen i Malmö:


Som muslimsk lärare berättade Adly Abu Hajar att det inte är ovanligt att muslimska familjer i Sverige skickar iväg sina barn till muslimska länderför att uppfostras i flera år. Vissa av dem råkar där illa ut och en del har kedjats:


Malmöelever ska könssegregeras i Saudiarabien


Sydsvenskan avslöjar idag att de 12-åriga skoleleverna som Malmö stad ska skicka till Saudiarabien kommer att könssegregeras. De kommer inte att få måla en tavla ihop pojkar och flickor utan säras åt, precis som det saudiska kvinnoförtrycket påbjuder. Allt påhejat av utbildningschef Mats Bååth. Utbildningschefen bedriver även politisk propaganda, när han via sin fru andrahandsinformerar att saudiska kvinnor inte är förtryckta, trots flera lagar som kränker kvinnors mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Denna könssegregering vill Bååth nu lära ut till oanande 12-åringar. Och hans fru Lena Bååth är på väg att föreslå Malmös lärarhögskola att könssegregera sina lärarkandidater i Saudiarabien:


Källa, Sydsvenskan sidan C4 tisdag 19 februari 2008:


Hittils har åtta tidningsartiklar publicerats av 4 olika tidningar. Bloggen Muslimska friskolan har nu sett till att det kommer att bli artiklar i två nya tidningar om ett tag, så att inte endast sydvästskånska tidningar tröttnar på att ensamma dra fram alla kontroversiella idiotier som ansvariga försöker lura på barnen.


Intressantast av allt är att folk på bloggar och forum nu blivit så förbannade att några funderar i kommentarerna på att polisanmäla utbildningschef Mats Bååth och hela projektet till ekobrottsmyndigheten.


Läs mer om arga kommentarer bland annat till följande bloggposter och forum:


Detta Saudiarabien avslöjas med att bedriva könsapartheid mot skolflickor. Några skolflickor fick brännas inne och lämnades kvar i en skolbrand, eftersom en undsättning hade kunnat visa skolflickorna i sönderbrända kläder som visade för mycket:Flera som kommenterat Bååths positiva utbyte med saudisk islamism med hänvisning till mångkultur, undrar varför Bååth i så fall bor i Vellinge där man inte alls vill ha mångkultur.


Därför har den här bloggen letat fram lite kul kontrast. Mats och Lena Bååth bor inte bara i Vellinge. De bor i en av Vellinges mest svårtillgängliga delar, Gässie med cirka 500 invånare bosatta i en villastad 3 kilometer från närmsta bussförbindelse. Det går inga tåg och inga bussar dit bara bilägare kan ta sig. Byn är helt isolerad. Här bor paret Bååth där de håller hov för sin släkt av andra övre medelklassmänniskor från Vellinge långt borta från allt vad islam innebär. Klicka på länken och undra varför inte Bååth kan sätta upp en muslimsk friskola i i det isolerade Gässie: