2007-09-30

Valflä(s)k till moskén från lurad minister
Våren 2006 gav Lena Hallengren pengar till moskén och dess center med muslimsk friskola och församling. I den dåvarande socialdemokratiska regeringen var hon statsråd med frågor som rör trossamfund. Det var valflä(s)k inför det kommande valet september 2006.


Eftersom centret inte hade rätt till pengar på det ena sättet användes en omväg. Så här ungefär stod det att läsa 27 mars 2006 i en stor dagstidning:

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST) ser centret som en församling, inte som ett trossamfund. Och centrets VD/rektor vill inte att centret ingår i en övergripande muslimsk organisation. Pengarna centret får kommer földriktigt inte från SST, utan från vårbudgetens tilläggsanslag. Bidraget är ett engångsbelopp.


Så här meddelade Utbildningsdepartementet i sitt pressmeddelande:

Utbildningsdepartementet
Regeringen avser att stötta moskéns center med 3 miljoner kronor
2006-03-27 16:01
Moskéns center har utsatts för sabotage och skadegörelse vid flera tillfällen. Detta har medfört stora ekonomiska påfrestningar. Regeringen har intresse av att moskéns center kan fortsätta sin verksamhet. Regeringen avser därför att ge 3 miljoner kronor till återuppbyggnad av centret, som en engångsinsats.
Inför valrörelsen 2006 hade moskéns center en festival på sin skola och runt moskén i parken. Nuvarande handelsministern Ewa Björling (m) satt då som riksdagsledamot i utrikesutskottet. Hon hade två månader innan fått en inbjudan att tala på festivalen. Det skulle vara för att få bredd på den politiska debatten, så att inte bara socialdemokraterna fiskade röster från muslimska väljare. Muslimer skulle bland annat få höra vad moderaterna med sin nya jobbpolitik hade att erbjuda jämfört med socialkalifaternas som inneburit stort utanförskap. Moskéns VD och rektor sa själv att detta var bra så att inte bara ett parti dominerade, när han bokade in mötet.Ewa Björling (m) flög från Arlanda och anlände i beskydd av SÄPO och länets polis. På avtalad och bekräftad tid mötte VDn/rektorn henne vid skolans och moskéns entré. I sitt stora rum vid det långa ovala mörkbetsade sammanträdesbordet förklarade han att hon skulle få åka hem igen utan att få tala till det tusental festivalbesökare som fanns på baksidan av skolan. Anledningen var att socialdemokraterna köpt dagen tillsammans med ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) och LO. VDn/rektorn ville inte stöta sig med socialdemokraterna som betalat och som delade ut nygrillad gratismat till festivalbesökarna, som till största delen bestod av elever vid den muslimska friskolan och deras mammor.Som huvudtalare anlände socialdemokraternas nuvarande partiledare Mona Sahlin och skakade hand med kommunens ledande socialdemokrater som stod uppradade utmed LOs, socialdemokraternas och arbetarrörelsens övriga tiotal gratisstånd med dekaler, klistermärken, nålar, valbroschyrer och gottekolor samt sugrörsdrycker. I mitten av festivalområdet hade ABF ställt sin nyinköpta bil som de kampanjade med. Bredvid bilen var ett vackert vindskydd och under det hade ABFs ordförande från staden parkerat sig i en bekväm solstol. Han sitter även i stadens kulturnämnd och representerar där socialdemokraterna. Ett hopptorn för skolans barn hade placerats på skolans stora gräsplan som är en del av en park som den socialdemokratiska kommunen avyttrat till moskén.


Om Lena Hallengrens tidigare stöd till moskéns center hade någon betydelse för att bryta avtalet att Ewa Björling skulle få tala lär vi aldrig få reda på. Men vi kan se att socialdemokraterna köper sig inflytande i moskén och således dess skola på två vis. Dels genom engångsbelopp från riksdagen och dels genom festivalarrangemang där andra partier utesluts trots löfte om att få delta.


Lite tendens till utpressning kan också skönjas genom ett uttalande om hur de rådande förhållandena var. Så här stod det 2006 i en dagstidning:

Riksdagsman Luciano Astudillo (s) har lagt ner mycket arbete på att få till stånd stödet. I höstas (2005) underströk han att det vore olyckligt om centret tvingades söka stöd utomlands. -Då skulle det förmodligen bli beroende beroende av muslimska stater eller organisationer.Moskéns center och socialdemokraterna utnyttjar alltså varandra. Centret hotar med att söka stöd utomlands om de ej får pengar. Socialdemokraterna ger pengar med skattemedel och uppmanar i en festival folk att rösta på dem. Centret får sina pengar och ett trevligt arrangemang. Alla blir vinnare, utom kanske skattebetalarna och de människor som egentligen skulle behövt höra andra partier tala om hur utanförskapet skulle brytas inför valet. Nu förlorade ju socialdemokraterna riksdagsvalet. Man kan undra hur välvillig den nya borgerliga regeringen med moderaterna i spetsen är om VDn/rektorn kommer med nya krav på pengar?


Hur bearbetades då den förra socialdemokratiska regeringen av moskén för att lyckas få detta engångsbelopp på 3 miljoner kronor lagom till valrörelsen? Så här meddelade TT den 15 november 2005:

Ekonomisk ruin hotar moskéns center efter den anlagda storbranden 2003 och de mindre brandattentaten i år. I ett brev till statsminister Göran Persson vädjar centrets VD om stöd.
På grund av risken för nya bränder har försäkringsbolaget sagt upp avtalet och utan försäkring blir det svårt att få nya lån, konstaterar VDn. "Nästa gång vi utsätts för sabotage och terrorism blir det omöjligt att bygga upp centrer för då kan vi inte heller få lån", skriver han i brevet.


Men nu kommer det intressanta. I ett telefonsamtal hösten 2006 berättar VDn/rektorn förtroligt att moskén och skolan inte alls behövde de 3 miljoner kronorna de fick. De hade klarat sig ändå. På frågan om inte extrema grupper hotar eller vill ta över moskén, säger VDn att extremisterna vet att moskén alltid kan få nya pengar att bygga upp moskén för. Då får VDn frågan varför han sökte och krävde pengar av regeringen när han inte behövde dem. VDn svarar då att moskén betalat skatt i många år och av den anledningen har rätt till de 3 miljonerna.


Så enkelt lurades alltså förra ministern Lena Hallengren (s) att betala 3 miljoner kronor till en moské som inte behöver pengar. Efter att ha fått dessa motiv förklarade för sig, svarar ansvarig handläggare på Utbildningsdepartementet att de inte haft en aning om att VDn för moskén resonerade så. VDn hade enligt Utbildningsdepartementet i stället sagt till dem att verksamheten inte gick att driva vidare om de inte fick de tre miljonerna.
2007-09-28

Muslimska friskolor kopplade till stängd skola1997-12-02 stängde Yrkesinspektionen den muslimska friskolan Al-Elowm al-Islamiyya. Anmälningar till Skolverket hade bland annat faxats till Skolverkets regionale chef Bohlin från sex lärare på skolan. Se bloggens tidigare inlägg om detta:
Polisen besökte klassrummen och Säkerhetspolisen gjorde förhör med lärare på skolan. Den skolan hade då varje fredag haft sina elever i undervisning i den närliggande moskén. Ett samarbete var alltså redan inlett. Förhandlingar inleddes med moskén om att ta över dessa elever när Al-Elowm al-Islamiyya tvingades stänga. Från moskén var man mycket intresserad av erbjudandet. En representant från moskén besökte Skolverket tilsammans med några kvarvarande från Al-Elowm al-Islamiyya. Den 17/12 1997 fanns en tid inbokad på Skolverket för moskéns representant.Moskén hann aldrig ta över eleverna från Al-Elowm al-Islamiyya. Men strax därefter startade moskén sin egen skola med samma elevunderlag och samma uppbyggnad av studierna. I de nybyggda klassrummen såg det likadant ut med en hel del obehöriga lärare och assistenter utan pedagogisk utbildning från elevernas hemländer och inga förberedelseklasser. Någon i personalen följde dessutom med till den nya skolan. Lockbetet var det samma med många timmar i arabiska, samt islamologi och koranundervisning. Moskén hade på drygt ett år skapat sin egen skola som en kopia av gamla Al-Elowm al-Islamiyya.Hur var då arvet från Al-Elowm al-Islamiyya och varför tvangs den stänga och starta om i ny regi och som helt ny skola? För att få svar på det måste vi söka oss bakåt i tiden.

Så här står det i Skolverkets diarium med sökfunktion på webbadressen:


1997:02737 (2)
1701
1997-12-05
Al Elowm Al Islamia återlämnar tillståndet fr.o.m. 971204


1997:02851 (4)
1701
1997-12-17
Polisanmälan av 5 lärare för misshandel av elever vid Al Elowm Al Islamia


Från Al-Elowm al-Islamiyya bröt sig Hussein Aldaoudi ur och bildade Al-Salamskolan i Örebro med hemsida:


Saxat från Skolverkets diarium:

2007.00657 (3)
52
2007-02-23
Anmälan om kränkande behandling och mobbning av elev vid Alsalamskolan, Örebro kommun


2006:01474 (1)
58
2006-04-27
Anmälan av Al-salamskolan i Örebro kommun för att dess värdegrund och undervisning strider mot den svenska läroplanen


2006:00583 (7)
52
2006-02-24
Anmälan av Alsalamskolan i Örebro för att ha skrivit in elev utan båda vårdnadshavares medgivandeOm man söker på http://www.eniro.se/ NyhetssökAl-salamskolan får man fram följande nyhetsartiklar:


Så här står det om Al-salamskolan i Sveriges Televisions Uppdrag Granskning på länken:"DEN SAUDISKA strikta tolkningen av islam brukar kallas wahhabism och uppstod på 1700-talet. Ett projekt som helt byggts med saudiska pengar är Al-Salamskolan i Örebro, en friskola för lågstadiet startad av svenske muslimen Hussein al Daoudi.

Officiellt var det inte en religiös friskola och jobbet som rektor gick till Elisabeth Söderling.

- Det kändes spännande och jag har många tankar om hur en bra skola skulle kunna fungera, säger Elisabeth Söderling.

Trots förväntningarna hoppade hon av jobbet redan efter en termin.

NÄR SKOLAN invigdes fick Elisabeth inte vara med. Däremot bjöds manliga representanter från kommunen in. Så här i efterhand kan hon berätta varför:

- Det var för att jag var kvinna, säger hon.

När skolan startade krockade wahhabismen snart med svenska värderingar. Alla musik förbjöds, inte ens signaturmelodier på P1 var tillåtna.

- Alla skulle ha fem timmars koranundervisning i veckan. Utöver de andra timmarna, säger Elisabeth Söderling.

Hon berättar hur hon inte fick läsa sin egen post och inte tala med någon utanför skolan. Men hon hade goda kontakter med barnen och deras familjer. Ändå stod hon bara ut i en termin."Vad har då Al-Elowm al-Islamiyya, Al-salamskolan och moskéns skola med varandra att göra? Hussein al Daoudi som är skolchef för Al-salamskolan i Örebro har tidigare arbetat som nyckelperson på Al-Elowm al-Islamiyya och även på eftermiddagstid med koranundervisning i den kommunala Rosengårdsskolan. Moskéns skola tog så småningom över idén och elevunderlaget från Al-Elowm al-Islamiyya. Samma oordning och otrygghet råder för eleverna. Det är deras föräldrar som valt skolan åt dem.Saudiarabiska värderingar i friskolorIdag går skolminister Jan Björklund till angrepp mot saudiska intressen i muslimska friskolor. Citat från tidningen Dagen 28/9 där han intervjuas av Hasse Boström:


"Vad säger du om kritiken att ”hackandet på religiösa friskolor” spär på ett slags allmänt religionsförakt?
- Ja, jag vet inte vad det är som bidrar till religionsförakt. När Al-Salam-skolan i Örebro tar emot pengar från wahhabismen i Saudiarabien, en lära som är extremt islamistisk och främmande för alla de värderingar som finns i vår läroplan, då tror jag att människor blir rädda för konfessionella friskolor.


Extremism spär på oron
Jan Björklund medger att oron för islamisk extremism spär på oron även för extrema friskolor.


Finansieringen av skolorna har du varit inne på - det kan väl ske med bulvansystem?
- Jo, så jag tror inte på några förbud, utan krav på transparens. I dag finns inte några lagar eller regler som säger att en skola ska redovisa var de får sina resurser från. Det skulle kunna vara en lösning. - När det gäller Al Salam-skolan i Örebro var det ju inte skolverket som upptäckte finansieringen utan Nerikes Allehanda."


Källa:Al Salamskolan i Örebro styrs av skolchefen Hussein Aldaoudi. Han kommer från Islamiska Kulturföreningen i Malmö som är wahabistisk. På 1990-talet arbetade han på den muslimska friskolan Al-Elowm al-Islamiyya i Malmö. Där censurerades skolböckerna och lärare beordrades riva ut sidor som stred mot islam.I en annan muslimsk friskola i dagens Sverige så förekommer ofta att elever ser på icke-muslimer som sämre. När konflikter uppstår kommer skällsorden om kristna och judar fram. Det är så vanligt för att de elever som säger så får dessa värderingar med sig hemifrån. Men på den muslimska friskolan finns inga andra religioner som bemöter deras skällsord. Lärarna har kapitulerat. De vet att det inte går att ändra dessa åsikter och försöker därför inte. De arbetar ju på en muslimsk friskola och håller sig helst utanför diskussionerna rörande barnens muslimska värderingar. Det ingår så att säga i arbetet att se mellan fingrarna, eftersom huvudmannen för skolan är islamisk. Det behöver alltså inte till saudiarabiska pengar till en muslimsk friskola för att extrema åsikter sprids bland eleverna.I London slog en avskedad lärare larm tidigare i år om hur saudiska värderingar från wahabism sprids i skolan. (AFP/Cyberpresse, 05 feb 07) :


"En skola i London, grundad och styrd av den saudiska regeringen, lär ut till sina elever att kristna är ”grisar” och att judar är ”apor”, enligt en tidigare lärare på skolan citerad av the Times.
Enligt Colin Cook, som har undervisat i engelska på King Fahad Academy i 18 år, påvisar skolböckerna som han har överlämnat till rättsväsendet en ”institutionell rasism” på skolan .
”Böckerna beskriver judar som apor och kristna som grisar”, tillägger Cook, 57 år, avskedad från skolan i december, allt enligt den engelska dagstidningen.
Cook angriper skolan för att ha avskeda honom på orättfärdiga grunder samt för diskriminering för att han inte är saudier.King Fahad Academy, grundad 1895 i västra London, är främst avsedd för saudiska och muslimska diplomatbarn som bor i London, preciserar the Times."Ur Dagens Nyheter 10 februari 2007:

"London . Londonregeringen tolererar inte att en muslimsk skola använder en bok som beskriver judar som apor och kristna som grisar. En utredning om skolan ska därför göras."BBC Newsnight hade tre reportage om wahabismen på King Fahad Academy i februari 2007:2007-09-27

Ella Bohlin använder Al-AzharskolanKristdemokraternas söta ungdomsförbundsordförande Ella Bohlin skriver idag på deras hemsida denna rubrik:

Hetsjakten på de konfessionella friskolorna måste få ett slut!


I artikelnförklarar hon:

"- Det pågår en hetsjakt på konfessionella friskolor där känslor tyvärr fått ersätta fakta, säger Kristdemokratiska Ungdomsförbundets ordförande Ella Bohlin i samband med ett studiebesök på den muslimska friskolan Al-Azharskolan i Johannesfred."


"- Al-Azharskolan har engagerade, behöriga och duktiga lärare. Barnen gillar sin skola och föräldrarna är nöjda. Jag vill sända en uppmaning till skolminister Jan Björklund att besöka skolan och skapa sig en egen uppfattning istället för lyssna till de som hetsar emot mångfald och valfrihet, säger Ella Bohlin."


Länk till sidan:I går kunde man se att Ella Bohlin via Newsdesk ville få ut samma nyhet:


Ingen tidning har skrivit om hennes försvar av Al-Azharskolan i Johannesfred/Bromma. Varför går de inte på det? En förklaring har getts av skolminister Jan Björklund som Bohlin riktar sig till. I TV2 Skolfront som sändes idag kl. 19.30 förklarar han att när Skolverkets inspektörer kommer ut till skolorna, så begås det inga fel. Samma sak är det självfallet när Ella Bohlin besöker Al-Azharskolan. När polisen besöker brottslingar så visar inte dessa stulet gods eller narkotika.Hur ska då Ella Bohlin i stället gå tillväga?


Hon ska naturligtvis besöka Al-Azharskolan. Men innan dess ska hon se varför Skolverket fått in två anmälningar mot skolan som både 2002 och 2006 gällt kränkande behandling. Ella Bohlin bör beställa ut dessa handlingar 2002:1100 och 2006:1595. Därefter kontakta de som gjort anmälningarna och höra vad som gått snett. Återkom sedan gärna Ella Bohlin med ett nytt pressmeddelande, så kanske någon tidning tror på din version av Al-Azharskolan. Precis som polisen arbetar genom att få in en anmälning av den bestulne och sedan söker spåra stöldgodset och förhöra gärningsmannen. Det går inte att föravisera ett besök hos gärningsmannen som kan gömma stöldgodset. Det går inte heller att strunta i att förhöra målsägande om vad som hänt.


Källa till Skolverkets utredningar om Al-Azharskolan som Ella Bohlin kan ta del av gratis:En annan kristdemokrat som förstår att det går att kombinera fakta med undersökning innan man drar slutsatser om islamism är Hans C Petterssonhttp://www.jihadimalmo.blogspot.com/


Den här bloggen vill tacka Hans C och Jihad i Malmö för att han idag hjälpt att få hit nya besökare när han tipsade i dessa bloggposter:Tack för att du är en förebild!

Ramadan och Western UnionNu är det Ramadan, den muslimska fastetiden. På den muslimska friskolan finns en ramadankalender. Ingen mat får ätas innan mörkret faller vid 19-tiden hos de som fastar. Meningen är att tänka på de muslimer som har det fattigt och även skänka en slant till dessa.Western Union som är en bank och överför pengar mellan länder skriver så här i en annons på sidan 4 i Lokaltidningen Malmö 26/9:

"Western Union önskar dig en trevlig Ramadan.
I mer än 150 år har människor runtom i världen snabbt och säkert skickat pengar
till familj och vänner med Western Union. Nu hjälper vi dig att skicka en
Ramadan-hälsning till dina nära och kära.
För mer information ring gärna vårt Call Centre på 020-90 10 90, vi talar mer än
25 olika språk, eller besök vår hemsida www.fexco.se
"


Källa till där annonsen finns längst ner på sidan:Western Union drar på med sin kampanj även på hemsidan med tre sidor och en tävling där man ska välja att vara spelfiguren flicka eller pojke. Alltså riktar tävlingen sig till muslimska barn:

Tanken med tävlingen är att vinna presentkort på mat. Och hungriga är verkligen de muslimska eleverna. Inne på City Gross yrar de runt efter skoldags, dämpade av näringsbrist och storögt rör de sig vid gången där Karamellkungens lösgodis härskar.Men hur används Western Union?


En muslim som arbetat som informatör till polisen har på en stadskarta pekat ut vilka kontor som används för pengaöverföring till den terroriststämplade palestinska organisationen Hamas. Från de utpekade kontoren ska även summor gå till Hizbollah som terroriserat Libanon. Libanesiska folket däremot anser att Hizbollah räddat Libanon från Israel. Sanningen är att Hizbollah styrs från Syrien och Iran som förser Hizbollah med pengar för att angripa Israel. Värst av allt är att informatören berättar att det även går att gå in på de utpekade kontoren och säga att man vill skicka 1000 eller 2000 kronor till Al-Quaida. Då vet de vilket konto det ska sändas till. Utländsk underrättelsetjänst bekräftar att Western Union i åratals använts på detta sätt i flera länder.Den här bloggen menar inte att Western Union gör något olagligt eller har personal som inte följer lagen. Däremot finns det uppenbara risker att Western Union utsatts för infiltratörer som aktivt sökt arbete på deras kontor i syftet att underlätta terrorismfinansiering. Därför hoppas bloggen att kampanjen som riktar sig till barn åtföljs av en noga kontroll över vart ramadanpengarna skickas.Western Union är ett företag som smarbetar med eller tvingats samarbeta med amerikanska myndigheter. Samarbetet sträcker sig även till Sverige och berör pengaöverföringen här. Några artiklar om hur det kan gå om inte haspen är på:

2007-09-26

Underkastade skolflickor i slöjaIslam betyder underkastelse: http://sv.wikipedia.org/wiki/Islam

Idag skriver Svenska Dagbladet att hälften av svenskarna vill förbjuda tjejerna att bära slöja i skolor och på arbetsplatser:


Enligt Dagens Nyheter är det Uppsala Universitet som funnit att halva rikets befolkning vill förbjuda möjligheten att bära slöja i skola och på arbetet och att denna vilja att slippa slöjor ökat sedan sista undersökningen:


Integrationsminister Nyamko Sabuni och två folkpartikolleger till henne kom med ett konkret förslag redan 2004. Så här stod det i Corren i en artikel som grundade sig på TT:

"En av dem är kommunalrådet i Malmö Iva Parizkova Ryggeståhl, som också sitter i fp:s partistyrelse.
Jag vill skydda barnens intressen, säger hon till TT och föreslår ett förbud mot slöjor på flickor upp till 15 års ålder.
Hon anser att frågan om att tillåta slöja inte främst handlar om religions- eller yttrandefrihet. Troende muslimer föreskriver slöja för att kvinnan inte ska hetsa mannen och väcka hans lustar.
Hon tar också praktiska exempel från skolvardagen i Malmö, där flickor som bär slöja har svårigheter att delta i skolgymnastiken och att gå och bada
."

Källa:


Iva Parizkova Ryggeståhl är en kunnig jurist med dubbel jur. kand från Tjeckoslovakien och Sverige. Hon har arbetat i Rosengårds Centrum med juridisk rådgivning till många muslimer. Tyvärr trängdes hon bort i senaste valet under maktstriden om kommunalrådsposten och som riksdagskandidat. Sabuni har som integrationsminister inte gjort något för att främja sitt lagförslag från 2004.


Hur ser det ut konkret i den muslimska friskolan med slöjor på skolflickorna?

Jo, flickorna väljer själva om de vill ha slöja eller inte. Med stigande ålder från årskurs 1 till årskurs 6 ökar antalet flickor som bär slöja. De skolflickor som bär slöja år efter år är betydligt mindre utåtriktade än de muslimska skolflickor som inte bär slöja. Flickorna i slöja är tillbakadragna i högre grad under lektionerna och på rasterna är de inte lika aktiva i lekar eller sport. De är inte själva alltid medvetna om detta utan formas succesivt till att bli mer knutna till islam än skolflickorna utan slöja. Islam betyder ju underkastelse. Och det är precis därför som skolflickorna i slöja underkastar sig muslimska regler mer än de utan slöja.


Det tenderar att vara vanligare bland skolflickor med rötter i exempelvis Libanon att välja bort slöja i den muslimska friskolan. Dessa flickor är gladare och friare i sitt agerande. Alltså verkar det påverka tankesätt och agerande om skolflickor bär slöja eller inte. I en muslimsk friskola finns ingen som uppmuntrar skolflickorna att ta av slöjan och sluta underkasta sig. Skälet att välja att gå i en muslimsk friskola kommer från föräldrarna. Ett skäl som ofta nämns i forskning är att ingen då retar skolflickorna som bär slöja. Det stämmer. Men det finns inte heller någon som uppmuntrar skolflickorna i slöja att sluta underkasta sig och i stället bli demokratiskt självständiga individer. Frågan är vilket som är viktigast?
Skolpolitiker läser bloggen Muslimska friskolan


Socialdemokraten och folkbildaren Richard Bremer sitter i kommunfullmäktige och Barn- och ungdomsnämnen i Linköping. Han är alltså skolpolitiker med egen förtoendemannasida på Linköpings kommuns hemsida:Richard Bremer är den enda politiker i Linköping som intresserat sig för och kommenterat att den här bloggen avslöjat turerna och mörkningen runt den muslimska Dar Al Uloumskolan i hans hemstad. Andra tjänstemän och politiker i Linköping har trots information om hur det gått till som de läst på den här bloggen eller fått berättat för sig, valt att tiga ihjäl saken. Alla utom Richard Bremer i Linköpings Barn- och ungdomsnämnd är alltså totalt ointresserade av en linköpingsskola!!!


Så här skriver Richard Bremer 12 september 2007:

"Noterar bloggen nedan. Vet ej varför jag specifikt fått länken, däremot vill jag framhålla att socialdemokraterna är motståndare till konfessionella friskolor, alltså ett betydligt vidare begrepp än att vara emot specifikt muslimska friskolor. Som lokal skolpolitiker kan jag påverka kommunens yttrande till Skolverket inför beslut om tillstånd eller ej. Skolverket agerar idag på uppdrag av den sittande Alliansregeringen, men givetvis som en professionell myndighet."


19 september 2007 skriver Richard Bremer så här:

"Jag har skummat igenom innehållet på de bloggsidor du länkat till. Problemet är bara att jag inte vet vad du förväntar dig av mig somm förtroendevald. Ska jag följa fråga för att orientera mig? Förväntas jag agera på något sätt? Har du själv någon vilja och inriktning i frågan om konfessionella skolor? Det vore bra att få någon hint som ger åtminstone ett löst svar på någon av frågorna. Intill dess får jag vackert svara, tack för informationen.
Mvh
Richard Bremer (s)
Ledamot KF och BoU"


Nu kanske någon tror att Östgötakorrespndenten (Corren) struntar i att deras mörkning av både muslimsk och kommunala skolor avslöjas på den här bloggen. Men alls icke.

Sitemeter fångade idag upp denna besökare till bloggen:
IP Address 193.234.168.# (AB Ostgota Correspondenten)

Den bloggpost som lästes av personen på Östgötakorrespondenten handlade om hur tidningen vägrat avslöja vilken skola deras artikel gällde:Informationsdirektör Lars Holberg på Linköpings Universitet säger att både han och forskaren Åsa Aretun som skrev avhandlingen om Dar Al Uloumskolan läst den här bloggen. Likaså säger flera journalister i Linköping på Corren och Linköpings Tidning. Fortfarande läses bloggen av Linköpings Universitet. På eftermiddagen 27/9 fångade Sitemeter fyra olika IP-adresser därifrån:
1. IP Address 130.236.87.# (Linkoping University) Sökordet var Åsa Aretun via Google:
2. IP Address 130.236.20.# (Linkoping University)
Ingångslänken som lästes var:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2007/09/linkpings-universitet-bekrftar.html


3. IP Address 130.236.89.# (Linkoping University) Sökordet var Åsa Aretun via Google:
http://www.google.se/search?hl=sv&q=%C3%85sa%20Aretun&btnG=Google-s%C3%B6kning&meta=
Ingångslänken som lästes var:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2007/09/miljpartisten-sa-aretun-frsker-i-sin.html


4. IP Address 130.236.19.# (Linkoping University) Sökordet var Åsa aretun via Google:
Ingångslänken som lästes var:
Även den nyaste bloggposten om skolpolitiker i Linköping och Åsa Aretun som skrevs i går kväll lästes:
Ovanstående fyra olika ip-adresser vid fyra olika tidpunkter visar att någon eller några sitter vid Linköpings Universitet och söker regelbundet via Google vad som står om Åsa Aretun. Sedan går de in och läser den här bloggens olika poster som handlar om linköpingsforskaren Åsa Aretun. Den här bloggens favoritforskare är Åsa Aretun. Det kommer sig av att den senaste forskningen om muslimsk friskola gjorts av henne. Om det är Åsa Aretun själv eller andra på Linköpings Universitet som smygläser den här bloggen för att veta hur hennes forskning omskrivs kan man inte veta. Men ni är hjärtligt välkomna vem ni än är!
Det hela bevisar att många i Linköping känner till och av sig själva söker sig till den här bloggen för att få information och avslöjanden om muslimsk och andra friskolor i Linköping. Så svaret till Richard Bremer blir att alla dina kolleger och tjänstemän är informerade och vetenskapsmän och journalister är intresserade av vad som händer. Ni är många. Men Richard Bremer är ensam om att vilja göra något. De andra vågar inte ens diskutera frågorna, utan nöjer sig med att smygläsa här. Om de alla läser denna blogg så måste det bero på att de har någon nytta av det. Om de har nytta av det, men sedan inte åtgärdar något, så sköter de inte sitt arbete. Därför utnämner nu den här bloggen Linköping till Sveriges fegaste stad.
En partiledare som blivit skolpolitiker är socialdemokraternas Mona Sahlin. Idag fyllde hon Malmö latinskolas aula. Hon ställde sig i stort sett positiv till religiösa friskolor att verka även i framtiden. Socialdemokraterna är kanske inte så beroende av kristna friskolor, för deras röster går till kristdemokraterna och andra borgerliga partier. Men föräldrarna till barn i muslimska friskolor röstar oftast på socialdemokraterna. Därför vinner Mona Sahlin på att vilja ha kvar muslimska friskolor. I Malmö finns tre muslimska friskolor. Alla tre hämtar många elever från Rosengård som är Sveriges starkaste fäste för socialdemokraterna. Över 82 % i en stadsdels valkrets i Rosengård röstade på (s) i valet 2006.
Och vad tycker lärarna på Malmö latinskola egentligen? Det råder kepsförbud på skolan för ordningens skull. Det är meningen att eleverna inte ska dra ner skärmen på kepsen för att slippa höra eller se sin lärare. Därför anser en del lärare att samma borde gälla den muslimska slöjan hijab. Vissa lärare uttrycker att slöjan hindrar elever för att höra vad läraren säger på lektionstid. Men detta når inte ut till nyhetsrapporteringen....

2007-09-25

Varning för moské ?
Vägverket har sedan i somras infört en rad nya vägskyltar. Den nya på bilden betyder varning för farthinder. Islamic Center i Malmö består av en moské och den muslimska friskolan Ögårdsskolan. De ligger vid Jägersrovägen 90 i Malmö. De flesta barnen åker skolbuss dit, men en del skjutsas dit av sina föräldrar i bil. För att komma till skolan kör man in via Västra Skrävlinge kyrkoväg.Vad händer om gatukontoret eller skolan bestämmer sig för att sätta upp farthinder på Västra Skrävlinge kyrkoväg för att göra det säkrare för skolbarnen? Kommer muslimska föräldrar och andra besökare då att möta skylten Varning för farthinder? I varningstriangeln finns en figur som precis liknar siluetten till moskén. Eller kommer några föräldrar att vända om med sina barn för att de tolkar skylten som varning för moské?Hos Vägverket medger man att skylten liknar en moské i en varningstriangel. Men Vägverket säger att skyltens utformning varit ute på remiss och godkänts i alla instanser. Så de hoppas inte på några feltolkningar. Bara att hoppas då att Vägverket eller gatukontor i svenska städer inte kommer att sätta upp några farthinder utanför moskéer. För då måste ju varningsskylten upp bredvid farthindret. Och byggda moskéer har alltid en kupolform som på bilden. Vägverket kanske med tiden blir farligare med sin nya skylt än Vilks rondellhund.......Muslimsk rektor i samarbete med socialdemokraternaI lördags 22/9 höll socialdemokraterna en integrationsdebatt i Simrishamn. Panelen bestod bland annat av S-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul, Skurups tidigare s-kommunalråd Torbjörn Thorsson samt Simrishamns flyktingsamordnare Anna Hellborg. Med sig i panelen hade de bjudit in Ögårdsskolans rektor Bejzat Becirov. Becirov är även VD för Islamic Center i Malmö, som består av moské, stiftelse och en muslimsk friskola. Länk till artikeln i Ystads Allehanda:
Det är inte första gången som socialdemokratena samarbetar med Becirov. Det har skett i flera år. Rektor Becirov passade under integrationsdebatten på att berätta om Ögårdsskolan som tillhör Islamic Center. Sedan skriver Ystads Alehanda så här om Becirov:

"Han beskrev vidare hur hans samfund i dag tar aktiv del i flyktingmottagandet och i integrationen av de nya svenskarna."


Det finns många nyanlända flyktingar i Malmö som besöker moskén vid Islamic Center och lär känna andra. Men hur är det med integrationen i Ögårdsskolan vid Islamic Center? Eftersom enbart muslimska elever går på skolan, så missar barnen möjligheten att integreras med andra trosinriktningar. Det blir per definition en segregation. Är det sådan segregation i en muslimsk friskola som socialdemokraterna vill ska stå som modell för integration?


För drygt ett år sedan bjöd Becirov in Mona Sahlin som huvudtalare till ett evenemang vid Islamic Center. Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin intervjuas i Ekots lördagsintervju 15/9. Sahlin avslöjar där att socialdemokraterna kan tänka sig att ta ett utskottsinitiativ för att få med borgerliga partier på ett snabbstopp för friskolor som inte håller måttet, genom ny lag. Sahlin går till hårt angrepp på de kristna Plymouthbrödernas skola, men vill gärna se att andra religiösa friskolor finns kvar. Hör intevjun här:2007-09-24

Vem anmäler en muslimsk friskola?En majoritet av de muslimska friskolorna i Sverige har blivit anmälda till Skolverket en eller flera gånger för brister. Oftast är det lärare eller organisationer som anmäler missförhållanden, lagbrott eller hur skollagen inte efterföljs.


Är sådana personer som anmäler en muslimsk friskola obildade islamofober utan erfarenheter från muslimska kulturer?


Den här bloggen spårar upp en av anmälarna av den islamiska friskolan Al-Elowm al-Islamiyya. Skolan anmäldes av flera lärare och stängdes både av Yrkesinspektionen och utreddes av polisen och Skolverket, innan lärarna till slut fick skolan på fall så att den stängdes. Det var ingen entydig kamp, utan flera andra lärare och rektorn polisanmäldes och en del lärare på skolan ville rädda kvar skolan.

Läraren Hanna Cinthio faxade en sju sidor lång lista över olagligheter som förekom på skolan. Mottagare var Staffan Bolin, chefen för Skolverket i Lund. Med sig i rapporten hade Cinthio fem andra kvinnliga lärare. De flesta av de sex lärarna som sammanställt rapporten hade utländskt klingande namn.


Vad har Cinthio för bakgrund?

På sidan 10 i en pdf-fil som Malmö stad har på sin hemsida 2007, presenterar hon sig själv så här:

"Sedan
tretton år tillbaka har jag bott i Mellanöstern
i långa perioder, främst i Palestina där en hel generation
på grund av ockupation och våld har
berövats möjligheten till utbildning."

Läs hela artikeln på sidan 10 i länken nedan från Utbildningsförvaltningens personaltidning edico nr 5/2007:

Debattören i detta nummer är Hanna Cinthio, föreläsare på Etniska Relationer. Hanna
är mellanösternvetare med universitetsutbildning i socialantropologi, islamologi, religionshistoria,
arabiska, business intelligence och omvärldsanalys. Hanna har arbetat
med integrationsfrågor i Sverige sedan slutet av 90-talet.


Var arbetar Hanna Cinthio idag?

Malmö stads enhet för Integration och mångfald har för frågor om Etniska relationer anställt Cinthio som ansvarig för föreläsningar och handledning. Dessa föreläsningar vänder sig till skola, socialtjänst, vård, polis och kriminalvård och handlar bl.a om islam. På Malmö stads hemsida finner du denna mycket kompetenta Hanna Cinthio som en gång var drivande kraft i anmälningen av en muslimsk friskola:
Inga ordningsregler efter 8 årStudiedag idag på den muslimska friskolan. Skolan startades runt 1999-2000. Fortfarande efter 8 år finns inga skrivna ordningsregler. Skolledningen låter lärarna göra hela den skolledande uppgiften. På grund av att ordningsregler inte finns tvingas lärarna på eget initiativ ha möten där de går igenom andra skolors ordningsregler. Därefter ska lärarna göra om dessa efter den muslimska friskolans förutsättningar. Och då ska dessa regler presenteras försiktigt för skolledningen, så att skolledningen förhoppningsvis kommer att acceptera ordningsreglerna.


Enligt skollagen ska en rektor leda det pedagogiska arbetet. Varför har rektorn inte konstruerat och skrivit ned ordningsregler efter 8 års skolverksamhet? Rektorn saknar all pedagogisk utbildning och lägger merparten av sin tid på stiftelsen och en moské. Kanske 5 % av sin tid lägger han på skolan. Där har vi svaret.2007-09-23

Försvunna muslimska eleverDagens Nyheter rapporterar 20/9 så här om försvunna barn i norska skolor:

"Oslo. Över hundra norska skolbarn i Oslo har, en månad efter terminsstarten inte, dykt upp i klassrummen. En norsk invandrarorganisation tror att de sänts till koran- och militärskolor i utlandet.
Så gott som alla 101 elever som inte mött upp har invandrarbakgrund, enligt en undersökning som tidningen Dagsavisen genomfört i Oslos 144 grundskolor."

Källa:Sker detta i Sverige också? I förrgår 21/9 skrev Östgötakorrespondenten eller Corren från Linköping så här:


"När terminen startade kom eleven inte till skolan. I dag är hon fortfarande försvunnen. Skolan har vänt sig till socialen, men inte fått hjälp att hitta eleven.
Nu har skolan anmält fallet till länsstyrelsen (som är tillsynsmyndighet för sociala­ förvaltningen).
Skolan har också gjort en polisanmälan."

Källa:Reportern Jenny EriksenCorren skriver inte vad rektorn eller skolan heter i sin artikel. Eriksen säger att hon inte vill avslöja skolan det gäller. Men till den här bloggen avslöjar hon att rektorn heter Kerstin Johnsson. Och länsstyrelsen i Östergötland bekräftar sedan att det är rektor Kerstin Johnsson som skrivit anmälan. Länsstyrelsen läser sedan upp från anmälan att den försvunna eleven har svåra språksvårigheter i svenska. Länsstyrelsen hänvisar till diarienumret 701-21714-2007 för den som vill ta del av handlingen.

Kerstin Johnsson är rektor för den kommunala friskolan Skäggetorpsskolan i Linköpings problemstadsdel Skäggetorp, som den här bloggen tidigare rapporterat om. Länk till skolan:För få anmälningar till socialenEn lärare på den muslimska friskolan meddelade att en elevs förälder vänt sig till polisen för att läraren tagit tag i eleven efter att han betett sig illa. Något skrapmärke efter en dragkedja hade visst uppkommit. Läraren tyckte att det var irriterande att just denna förälder vänt sig till polisen, eftersom föräldern själv brukade slå sin pojke. Men var pojken bråkig på skolan för att han blir slagen hemma? Varför anmäls inte sådana missförhållanden i så fall? Kan det bero på att detta är en friskola? Eller att skolan vill undvika uppmärksamhet från socialen, polisen eller media? Är skolan rädd för att få uppmärksamhet på sig för att det skulle leda till att färre föräldrar väljer denna skola?


Om man ser tillbaka verkar problemet inte vara nytt på skolan. I en anmälan till Skolverket instämplad som offentlig handling redan 2003 citeras nedan den lärare på skolan som skrev:

"Ni borde också uppmärksamma antalet anmälningar till socialen. För det är inte många. Frågan, varför det inte är så många borde ni ställa till Rektorn."I en annan muslimsk friskola bekräftas till och med i Sveriges Televisions avsnitt I skolans Våld hur illa ställt det kan vara. Så här rapporterade Sveriges Radio Uppland om Imanskolan i Uppsala:

"I Dokument inifråns granskning av muslimska friskolor, som sändes i SVT igår, sa rekorn för Imanskolan i Uppsala att han inte anmäler barnmisshandel till socialtjänsten."

"I dokumentären berättar Imanskolans rektor inför dold kamera hur en 8-årig pojke berättar för sin lärare att hans pappa slår honom. I den kommunala skolan skulle pappan anmälas, för så är lagen, säger rektorn. Men vi anmäler inte. Vi tar hit pappan istället och berättar vad hans son har sagt. Och pojken får höra att han inte får säga sånt där."


Länk till SRs artikel:


Sydsvenskan skrev också om TV-programmet Dokument Inifrån så här:

"Men tyngdpunkten i granskningen låg på skolornas intresse att tillmötesgå föräldrarnas krav på kontroll, även om det går ut över barnen. Bestämmelser bryts och elever kränks.Enligt programmet är det särskilt flickorna som pressas att följa föräldrarnas regler. En flicka ska ha motarbetats av skolpersonal när hon försökte komma undan det giftermål hennes far arrangerat för henne. Lojaliteten med föräldrarna har, enligt programmet, lett till att sociala myndigheter hållits utanför trots att skolpersonal måste anmäla misstänkta fall av missförhållanden. Så ska till exempel en rektor ha varit emot att anmäla när en pojke berättade att hans far misshandlat honom. Skolledare sade sig vara beredda att blunda för könsstympning. Skolpersonal ska också själva ha misshandlat. En rektor visade inför dold kamera hur barnen kan daskas till utan att det syns efteråt."


Frågan är inte varför en del muslimska friskolor inte anmäler misshandel av barn som de är skyldiga att anmäla. Det kan finnas både ekonomiska och ideologiska motiv. Frågan är varför inte myndigheter lyckas stoppa de muslimska friskolor som bryter mot lagen om anmälningsplikt år efter år.2007-09-22

Rektorn i moskénNågon enstaka gång per termin möter den muslimska friskolan sin rektor. Han är då förargad över att de ordningsregler som inte finns, inte heller efterföljs. Alla skolans elever kallas in till ett stormöte i moskén, där de får sitta på mattorna framför honom. Moskén är byggd med pengar från Saudiarabien. Själv står rektorn, som inte har någon rektorsutbildning eller ens lärarutbildning, längst fram där imamen brukar stå. Enligt en lärare är detta en klassiker där rektorn försöker skälla ut eleverna. Resultatet är enligt läraren alltid detsamma: att 70 % av eleverna inte fattar vad rektorn säger och de andra 30 % av eleverna skiter i vad han säger.


Första mötet för terminen i moskén denna termin handlade om hur någon eller några elever förstört utrustning vid moskén. Rektorn sa till alla skolans elever att han inte behövde den här skolan vid sin moské. Han sa också att de som förstört utrustningen skulle träda fram och erkänna. Annars skulle han gå in på sitt rum och ur datorn plocka fram övervakningsbilder på de skyldiga. Ingen elev erkände. Någon i personalen sa efter mötet att de tvivlade på att rektorn verkligen hade övervakningsutrustning. Vid kontroll hos tillståndsmyndigheten för kameraövervakning finns inget sådant tillstånd för övervakning av parken runt moskén där den förstörda utrustningen finns.


Ibland försöker sig rektorn på stormöte med elevernas föräldrar i stället. Enligt lärarna är det en lika sorglig som sevärd tillställning. Då samlas i stället alla föräldrar i moskén och rektorn står längst fram. En tolk översätter till ett språk, medan många föräldrar talar ett annat språk. Rektorn tar återigen upp om de ordningsregler som inte följs. Enligt personalen på skolan är det inte så konstigt, eftersom rektorn knappt har skrivit några sådana ordningsregler. De bråkigaste elevernas föräldrar kommer aldrig till stormötena.


I moskén pratar och hälsar alla de närvarande föräldrarna hej vilt på varandra. Inte en tyst stund råder. Ingen verka lyssna på rektorn, utan föräldrarna ser det som ett tillfälle att träffa andra föräldrar från sitt bostadsområde. Mobiltelefonerna ringer i ett och föräldrarna svarar direkt och talar högt med uppringaren. I stället för att diskussionen ska handla om ordningsregler som inte följs, slutar varje stormöte med krav från föräldrarna om staket mot den farliga trafiken och krav på gungor.2007-09-21

DN censurerade blogginlägg om muslimsk rektor


Uppdaterad

Måndagen 24/9 fortsätter Dagens Media att knyta an till censuren som DN.se gör genom att berätta om hur även SVT censurerar:

http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=124165Dagens Media avslöjar idag fredag 21/9 hur Dagens nyheter censurerat bort den här bloggen och andra som skriver om Lars Vilks:
http://dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=124084Dagens Medias artikel har idag också hamnat på förstasidan hos Knuffs Aktuella nyheter på svenska bloggar:
http://knuff.se/u/27506d/456/n


Så här står det till vänster på Knuff med en länk till Dagens Medias artikel och de som bloggar om artikeln:
Dn.se plockar bort blogglänkar om Lars Vilks; 4 kommentarer


Lars Vilks skriver stoiskt nu ikväll om DN:s agerande så här på sin blogg:
"Lite underliga saker händer nuförtiden. DN tar bort bloggar som handlar om Vilks men även sådana som berör Palestina. Studera denna intressanta detalj här."

Länk till Vilks blogg om detta:
http://www.vilks.net/?p=1004


I onsdags 19/9 skrev den här bloggen om följande artikel i DN med rubriken Dagsböter för hot mot Vilks. Artikeln i DN återfinns här:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=694477


På framsidan av DN:s artikel dök då upp en länk till den här bloggens inlägg:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2007/09/muslimsk-rektor-frdmer-extremister.htmloch vidare så stod bloggposten med på listan över bloggar som länkat till artikeln via DN:s sida:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=694477&showBlogList=true


I onsdags kväll såg det ut så här i den feta texten på DN.s sida över länkar till artikeln:

"Uppdaterad 19 september 16:14
BLOGGAT OM ARTIKELN
Dagsböter för hot mot Vilks
En kvinna från Västsverige har fått ett strafföreläggande på 100 dagsböter för att ha hotat konstnären Lars Vilks.
Läs artikeln

Sökresultat på bloggar som länkar till artikeln.
Sortera efter: Mest länkade blogg
Senast publicerad
Muslimsk rektor fördömer extremister 2007-09-19 23:12
Rektor Bejzat Becirov för den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö fördömer de som framför hot mot konstnären Lars Vilks. Rektorn menar att sådana personer är extremister. Så här säger han til...


Olämpligt inlägg?Skicka ett meddelande till oss om du tycker att detta inlägg är olämpligt.

Blogginlägg:
Muslimsk rektor fördömer extremister
Mitt namn:
Epost:
Anledning:

DN svarar inte för uppgifterna på bloggarna. Om du vill du tipsa oss om en blogg, har synpunkter på sökresultatet eller om du uppfattar någon blogg eller en uppgift på en blogg som olämplig kan du kontakta redaktionen genom att mejla till webbredaktionen@dn.se .
Om du själv bloggar och vill att ditt inlägg ska synas i sökresultatet måste du ”pinga” vår tekniklevarantör Twingly via länken http://www.twingly.se/Ping.aspx"
Bloggen tog igår kontakt med DN.se för att fråga varför länken på deras sida om den muslimska rektorn som fördömer extremister tagits bort. Det var alltså nedanstående länk som beskriver att extremister inte bara finns utomlands, utan också i form av en familjekvinna i Västsverige:

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2007/09/muslimsk-rektor-frdmer-extremister.htmlDN svarade att de morgonen därpå, från och med torsdag 20/9 beslutat sig för att ta bort länkfunktionen till alla bloggar som kommenterar DN:s artiklar om Lars Vilks. Tidigare hade de ej gjort så.


Till Dagens Media säger DN.ses redaktionschef Charlotta Friborg så här:

"- Vi har en viss monitorering och har valt att inte länka till eller från bloggar om Lars Vilks, säger Charlotta Friborg, redaktionschef på Dn.se. Varför inte?- Vi bedömer det som en utgivarmässigt komplicerad fråga och har valt att inte göra det av det skälet. Vi gör en bedömning från fall till fall."Men till den här bloggen avslöjade DN.se igår att beslutet att ta bort alla möjligheter att länka till artiklar om Vilks togs igår förmiddags. Orsaken var enligt DN.se att de tycker att de flesta som i bloggar skriver om Lars Vilks är rasister.

Så nu vet alla försvarare av yttrandefriheten och som stöder Lars Vilks, att DN.se anser att de flesta av er är rasister. DN.se meddelade vidare igår till den här bloggen att även Palestina fanns med på ord som inte gick att ha blogglänkar till. Så här undviker Friborg att svara på Dagens Medias fråga om det. Citat i kursiv stil från reporterns intervju med Friborg:


Reportern:"Stämmer det att Dn.se också tar bort länkar till bloggar som skriver om Palestina?"
DN:s redaktionschef: "- Jag kommenterar inte vår utgivarmässiga policy."Vidare så frågar reportern DN:s redaktionschef Friborg, som svarar så här:

Reportern: "Har Dn.se en informell lista över ord som inte får finnas i blogglänkarna?"
Redaktionschefen: "- Det är inte korrekt."Men till den här bloggen svarade DN.se igår att det finns en informell lista som DN.se uppdaterar regelbundet, över vilka ämnen eller ord som det inte ska gå att länka till om artiklarna i DN handlar om dessa. DN.se vägrade avslöja vilka fler ord än Vilks och Palestina det gällde, men sa själv att det finns en informell lista med fler ord och ämnen.Den här bloggen vill tacka reportern Madeleine Östlund på Dagens Media för en bra artikel:

http://www.dagensmedia.se/blogg/index.php?entry=entry071030-171509Några bloggar om DN:s censur mot Vilks:

http://www.vilks.net/?p=1004

http://germundandersson.blogspot.com/2007/09/dagens-nyheter-och-sjlvcensuren.html

http://imittsverige.blogspot.com/2007/09/dnse-plockar-bort-blogglnkar-om-lars.html

http://betaalfa.polymono.net/2007/09/21/vilks-filter-pa-dnse

http://stationsvakt.blogspot.com/2007/09/dn-avtwinglar.html

http://deepedition.com/2007/09/21/dn-censurerar-bloggar-som-skriver-om-vilks/

http://snaphanen.dk/2007/09/21/mediastaten/

http://civilis.motpol.nu/?p=34

http://allotetraploid.se/?p=213

http://funderlig.blogspot.com/2007/09/ang-lars-vilks-bloggosfren-och-media.html

http://imittsverige.blogspot.com/2007/09/svt-plockade-bort-debatt-med-lars-vilks.html

http://herrbla.blogspot.com/2007/09/dagens-nyheter-har-kapitulerat-fr-hotet.html

Muslimsk förskola stängsUtbildningsnämnden i Stockholm drog i går in tillståndet för Interkulturella förskolan med 120 barn. Det är i stort sett en helt muslimsk förskola. Ansvarig för beslutet uttalade sig igår till Svenska Dagbladet så här:

"- Det finns alldeles för stora oklarheter i deras verksamhet. Företaget har gång på gång fått kritik från Bolagsverket för att man inte lämnat in revisionsberättelser, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (fp)."I förrgår skrev SvD också så här om ärendet:

"- Vi tycker inte att ekonomin är säkerställd. Det är oerhört allvarligt om vi inte kan kontrollera att skattebetalarnas pengar används på rätt sätt, säger Kristofer Wallin, handläggare på utbildningsförvaltningen."


Läs första artikeln påföljande länk:


Inte bara ansvariga myndigheter och nämnder har slagit larm. Kritik har sänts in till Skolverket av föräldrar och står att läsa i förrgår i SvD:

"En grupp föräldrar som skrivit en anmälan till Skolverket hävdar dessutom att våld och kränkningar "har blivit en del av skolans kultur".


Kontroversiell forskartext stängde bloggSocionomen Martin Ackerfors från Linköping skriver igår på sin blogg


om hur det gick till när hans kompis Marcus meddelades och sedan tog bort hela sin blogg. Orsaken var att den här bloggen berättat om hur linköpingsstudenten Marcus lagt ut forskaren Åsa Aretuns uppskakande text om Palestinakonflikten. Aretun är den senaste forskaren som gjort en avhandling om den muslimska friskolan Dar Al Uloumskolan i Linköping. Den bortplockade forskartexten återfinns i fet stil nederst i följande bloggpost:Enligt Martin Ackerfors blev det för mycket för hans kompis Marcus, som nu inte vill att någon alls ska kunna läsa den text av Aretun som han la ut på sin sida. För att ingen ska kunna hitta dit tog han bort hela bloggen. Hur Marcus själv tänkte eller vad han vill skydda genom att göra så vet bara Marcus själv. Men det beror kanske på hur Martin Ackerfors meddelar Marcus om att den här bloggen hittat Aretuns text på hans blogg? Så här ser det nu ut för den som försöker leta upp Aretuns text om Palestinakonflikten på Marcus blogg:
Dispens från SkolverketLärarträffen på den muslimska friskolan tog upp att det varit förvånande att Skolverket i flera år gav dispens för träslöjdsundervisningen. Skolan fick ett föreläggande om brister i undervisningen i de praktisk-estetiska ämnena av Skolverket. Ändå kunde skolan dra ut på det så att träslöjdsundervisning inte bedrevs på flera år.


Idag finns i musik ett litet minipiano på cirka en halv meter i plast som en elev åt gången kan spela på. Några andra musikinstrument syns inte till i klassrummen eller i materialrummet. Inga toner hörs heller från klassrummen. På sin höjd förekommer någon enstaka sång, eller att en melodi får en ny text av eleverna. Varför ska det vara så känsligt att ge musikundervisning enligt läroplanen på den muslimska friskolan?


Flera av lärarna undrade gång på gång varför friskolor som denna de arbetar på överhuvudtaget tillåts finnas. Vissa av lärarna har också sagt att om myndigheter får vetskap om hur det fungerar på skolan, så skulle den tvingas stänga.

2007-09-19

Muslimsk rektor fördömer extremister


Rektor Bejzat Becirov för den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö fördömer de som framför hot mot konstnären Lars Vilks. Rektorn menar att sådana personer är extremister. Så här säger han till Kvällsposten:

"– Att döda och hota och självmordsbomba har ingenting med islam att göra. Allra helst inte under våra heliga högtid Ramadan.– Människor som sysslar med sådant här är avskyvärda extremister bara, säger han."

Länk till hela intervjun i Kvällsposten:


Just en sådan extremist som rektorn fördömer gömmer sig tydligen i en vanlig familjekvinna som idag onsdag 19/9 fick sitt straff. TT-artikeln citeras i Dagens Nyheter:

"En kvinna från Västsverige har fått ett strafföreläggande på 100 dagsböter för att ha hotat konstnären Lars Vilks.

Hotet framfördes i ett mejl med anledning av konstnärens omstridda teckningar av Muhammed som rondellhund. Kvinnan är troende muslim och har erkänt att det var hon som skickade mejlen. Hoten ska ha gått ut på att kvinnan uppmanat andra att begå någon slags gärning mot Vilks."

Källa:
Vad är det då för hot som den västsvenska extremisten och familjekvinnan uttalat mot Vilks? Läs här hur de uttalades i september 2007 på ett forum. De återfinns som bevismaterial hos Skånepolisen. Länkarna är framtagna av en annan bloggare och utlagda på tre länkar.

Linköping censurerar forskartextBara några timmar efter att linköpingssocionomen Martin Ackerfors med sin blogg:


erfar att Åsa Aretuns texter om Palestina fått uppmärksamhet, drar han och linköpingsstudenten Marcus i censurbromsen. Det var i det här inlägget som denna blogg avslöjade och länkade till en starkt israelfientlig text:Berättelsen var från en palestinsk flicka i Sverige. Intervju och sammanställning var utförd av linköpingsforskaren Åsa Aretun, som även i sin avhandling beskrivit israelfientliga åsikter vid den muslimska friskolan i Linköping. Efter att Ackerfors läst inslaget i den här bloggen hjälpte han linköpingsstudenten Marcus som lagt ut Aretuns text från början, att censurera så att länkningen till den avslöjande israelfientliga texten inte längre fungerar till Marcus blogg med namnet:Linköpingsstudenten Marcus vill inte längre att någon ska upptäcka Aretuns intervjusammanställning om palestinakonflikten i följande bloggpost:Nu krävs inloggning som inte låter sig genomföras.
Varför denna ständiga censur av forskning som lyfter fram åsikter i muslimska friskolor?

Forskare av muslimsk friskola om PalestinakonfliktenMiljöpartisten Åsa Aretun försöker i sin avhandling

Barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma: Formell och informell socialisation i en muslimsk skola från år 2007 göra vetenskap av fallteknik. Från att bara ha studerat en enda muslimsk friskola, Dar Al Uloumskolan i Linköping, så blir slutsatsen att barn i muslimska friskolor inte påverkas nämnvärt. Östgötakorrespondenten, eller Corren som den också kallas, publicerar i anslutning till Aretuns disputation fyra stycken artiklar som utifrån Aretuns forskning ställer sig rakt positiv till muslimska friskolor. Men hur objektiv är Åsa Aretun? Hennes avhandling går att läsa på Linköpings Universitets webb via länken nedan:
På sidan 45 i internetpublikationen ovan och på sidan 43 i pappersupplagan så vill en muslimsk flicka veta vad Aretun anser om Israel och Palestina. Citat nedan från det avsnittet i Aretuns avhandling där personen Jag är forskaren Aretun:

"Jag och Laila sitter bredvid varandra på svenskan. Hon frågar mig ”Vad
tycker du om det här med Israel?” Det är april 2002 och den andra Palestinska
intifadan (folkliga upproret) har pågått länge. Barnen frågade mig
redan första veckan i fält om mina åsikter i Palestinafrågan. Jag svarade att
jag var emot Israels ockupation av olika områden som jag gjort flera gånger
tidigare."


På sidan 104 i internetpublikationen fortsätter Aretun så här:

"Den israeliska regimen trappade
upp sina insatser mot palestinska oppositionella där den drog nytta av
det nya politiska klimatet som uppstått i väst"


och på samma sida 104 drar Aretun följande slutsats:

"Konflikten har skapat flyktingar i över femtio år. Den har kommit
att bli en central symbol för en orättvis västerländsk politik som genererar
människor på flykt"


Det framgår alltså tydligt vilken sida Aretun tar i den konflikten. Och Aretun berättar gärna om det i sin avhandling. Men det är inte bara där som Aretuns forskningsmetod med fallteknik lyser fram. En 21-åring i palestinasjal från Linköping som studerat andra texter från Aretun beskriver det i sin blogg Fallteknik - Reflektioner från en panda. 23/11 2006 skriver studenten ut en intervju och sammanställning av Aretun med en palestinsk flicka i Sverige. Den finns att läsa i följande bloggpost:
Under bloggposten kommenterar studenten Marcus så här:

"det framgår inte riktigt men berättelserna är sådant som flickan upplevt från tv.artiklen handlar om hur invandrare ser en sak på internationell arabisk tv och sedan aldrig ser samma nyhet på svenska nyheter. Här ser de vackra och harmlösa bilder på stridsvagnar filmade långt uppeifrån. medans de på sina egna kanaler ser lidandet på nära håll.och därför drar de slutsatsen att svensken skiter i deras lidande och deras krig och ställer sig på Israels och USAs sida."


Och vad är det för en bild av Israel och Palestina som Åsa Aretun lyckats intervjua fram och sammanställa? Läs själv utdraget på linköpingstudentens bloggpost som handlar om

life in the territories:


"Där var en palistinsk kvinna som var gravid och precis skulle föda. Israelitiska soldater stormade henne hus. Soldaterna sa till kvinnan, som var lite äldre och inte så snygg längre, att de skulle våldta henne i alla fall. Efter att de hade våldtagit henne slog de henne över magen med sina gevär så det ofödda barnet dog. Efter det högg de huvudet av henne. Det var blod överallt, och soldaterna tvingade kvinnans make att titta på medans de gjorde allt detta mot henne. "Hennes make grät som ett barn medans han berättade om detta på tv".Israeliska soldater hade dödat en liten flickas familj. Bara flickan överlevde. Soldaterna sa till flickan att de skulle ta henne till en uppsamlingspunkt för flyktingar, men först skulle de tvinga henne att se på medan hundar åt upp hennes far. De tog med henne till platsen de hade sina hundar och tvingade henne att titta på medans de slet hennes fars kropp i bitar och sedan lämnade henne där. Det var en bäbis som bara var två timmar gammal och Israeliska soldater högg huvudet av det "De visade det för kamerorna, det var blod överallt! Var bäbisen en terrorist? De har sagt att de bara dödar terrorister!" En annan bäbis var 6 månader gamla, de visade hur hon låg i en vagga och lakanen och allting var täckt i blod. Soldaterna hade skjutit bäbisen i ryggen och magen. Huvudet var nästan hellt borta och hon var helt svullen och blå. Pappan till bäbisen hade varit borta och arbetat länge. han hade inte ens sett sitt barn. Han kom hem för att träffa sin fru och sitt barn. När han hittade dem var de redan döda. Han plockade upp barnet och kramade det och grät. Han grät som en kvinna som förlorat sitt barn. Han kunde inte acceptera att barnet var dött."De visar inte sådant på svensk tv. De visar inte sanningen. Bara fina bilder, inget blod!"


Berättelsen är från en Palestinsk flicka i sverige. Intervju och sammanställning utförd av Åsa Aretun.
2006-nov-23 @ 18:34:07 Allmänt PermalinkFrågan den här bloggen ställer sig är:
Vad är det för budskap som Åsa Aretun vill föra ut med sin fallteknik?Skolk från hemspråkEn hel klass på den muslimska friskolan skolkade från hemspråksundervisningen i arabiska. Klassläraren var förtvivlad och frågade arabiskläraren vilka åtgärder som bör vidtas. Svaret var förvånande. Enligt hemspråksläraren skolkar alla klasser från arabiska när det är fint väder. Kommunen betalar hemspråksundervisningen.
2007-09-18

Eleverna stjäl skolmaterialFast att den muslimska friskolan är en låg- och mellanstadiumskola stjäls det ofantligt. Från varandra stjäl eleverna pennor och suddgummin, så att det fattas när lektionerna ska börja. De knäcker varandras linjaler. Ingen elev har fått någon skolbänk med lock. I stället har de fått bord från ett nerlagt Komvux. Sina böcker kan eleverna alltså inte ha i bänkarna, utan de finns överallt: i väskan, stulna av någon annan, sönderrivna, på golvet, i en hylla, hemma eller utkastade på gräsmattan. Ja, böckerna finns överallt utom på bänken när lektionen ska starta.


Skolan har istället för riktiga skolbänkar sparat in så att eleverna får var sin billig plasthållare, som naturligtvis bara rymmer en bråkdel. Plasthållarna åker varje lektion i golvet högljutt och allt i den sprids ut på klassrumsgolvet. När läraren ber eleven plocka upp plasthållaren med allt som ramlat ut på golvet, blir svaret alltid detsamma från eleven: "-Det var inte jag som välte plasthållaren. Därför ska inte jag plocka upp det."


Inte ens en pärm får eleverna, vilket innebär att gjorda stenciler sprids vind för våg eller kastas direkt. Skolledningen har alltså införskaffat samma typer av bänkar som på högstadier och samma system med löst skolmaterial, utan att ge eleverna skåp. Samma, eller ännu värre oordning som på högstadier inträffar därför varje lektion som påbörjas och avslutas.


Vad skulle du själv tycka om du var en 11-åring på den här muslimska friskolan och kom in till matematiklektionen? Din penna är borta och suddgummit stulet. Lärarens extrapennor är stulna av elever som tagit sig in genom fönstret. Din linjal är knäckt av en annan elev som vägrar köpa en ny. Din matematikbok kan du inte ens hitta för någon har sparkat iväg den. Hur skulle du då som 11-åring börja räkna? Kanske hoppas du att din lärare ska börja skriva tal på tavlan istället. Då upptäcker din lärare att alla whiteboardpennor är borta och någon har suddat ut matematikläxan från tavlan. Om du har riktig tur så är i alla fall inte dina inneskor kastade i papperskorgen, så att du slipper be dina föräldrar köpa nya när du kommer hem.2007-09-17

Linköpings Universitet bekräftarIdag bekräftade Linköpings Universitets informationsdirektör Lars Holberg, att det var uppgifterna i den här bloggen som orsakade polispådraget i fredags. Holberg säger att han läst den här bloggen inför Åsa Aretuns disputation om Dar Al Uloumskolan i Linköping. Läs Correns artikel om saken här:
Holberg menar att bloggens avslöjanden av den anonymiserade avhandlingen inte på något sätt utgjorde ett hot mot disputationen, utan Holberg såg bloggen som ett inlägg i debatten där frågan om anonymisering behandlats. Correns journalist Johan Sievers som skrivit två artiklar om avhandlingen vägrar låta bloggen göra ett bemötande i Corren av uppgifterna som stod i den sista artikeln om Disputation med polisskydd. Sievers säger sig också ha läst den här bloggen och det råder inga tvivel om att det var bloggen som avsågs när han skrev om att Aretuns forskning väckt uppmärksamhet på Internet.


Barn- och ungdomsnämndens ordförande i Linköping, Catharina Rosencrantz (m) säger idag att hon känner till Aretuns avhandling och läst om den i Corren. Men hon beklagar att den inte går att använda, eftersom den är anonymiserad. Det går då nämligen inte att fastslå att den handlar om skolor i Linköping, säger hon. Correns journalister menar att de flera stycken läst hela avhandlingen, men inte kunnat lista ut att den avser Linköping.


Men uppgiften i avhandlingen om ett demokratikontor mitt i stadsdelen är i sig uteslutande av alla andra städer. Det finns nämligen bara ett demokratikontor i en enda stad i hela Sverige, och det är Linköping. Det går att googla fram. Och det finns bara en enda muslimsk friskola i Linköping och det är Dar Al Uloumskolan. Detta vet naturligtvis journalisterna på Corren, men ljuger så att de ska lura sina läsare från att få reda på att demokratikontoret som ligger i problemstadsdelen Skäggetorp beskrivs, liksom den kommunala friskolan Skäggetorpsskolan och den avhandlade Dar Al Uloumskolan. Både politiker och tjänstemän i Linköping har reagerat på att Corren inte vill avslöja det som är lokalt intressant för staden att veta.