2007-11-30

Avslöjande studiedag


Studiedagen på den muslimska friskolan blev väldigt avslöjande. Följande saker kom fram:


1. När eleverna får underkänt i de nationella målen, så är det inget att bry sig om.

2. Föräldrarådet meddelade att de inte förstår vad eleverna gör på islamologitimmarna.

3. Biträdande rektor och föräldrarna bestämmer tillsammans över huvudena på lärarna om elever ska flyttas upp en årskurs. Lärare som testar elevernas kunskaper och ser på testet att eleven inte har kunskaper nog att bli uppflyttade, blir överkörd av biträdande rektor och föräldrar. Föräldrarna bryr sig inte om att deras barn inte klarar uppflyttningstestet. De går då till biträdande rektor och säger att deras barn är så duktigt ändå och kräver att barnet ska gå i en högre årskurs med ett år äldre barn. För att tillfredsställa kunderna föräldrarnas önskemål går biträdande rektor med på detta. Sedan hänger inte barnet med i den högre årskursen.

4. Det finns ingen skolpsykolog eller kurator på skolan. Detta leder till att det inte går att utreda barnen som är i behov av det.

5. Skolan säger att den ej har råd att hjälpa elever som inte klarar målen.

6. Det finns ingen förberedelseklass på skolan. Till exempel fick en flicka sättas rakt in i en årskurs 5 och börja där trots att hon inte talar ett ord svenska.


Den muslimska friskolan har funnits i 7 år, sedan år 2000. Därför är det en skandal att ovanstående basala problem inte har lösts på 7 år. Det är bara att konstatera att skolan inte fungerar alls.

Muslimer bör tacka kristdemokraterI går 29/11 skrev Smålandsposten som nyhet att muslimerna bör tacka kristdemokraterna för att de får ha muslimska friskolor. Hela artikeln i SMP citeras:

"En ny allians

Torsdag 29 nov 2007, 13:50

Snubblade in på en artikel i tidningen Dagen, där Omar Mustafa, talesperson för Sveriges Unga Muslimer intervjuas:

I det senaste riksdagsvalet gjorde flera av mina muslimska vänner test för att se vilket parti de låg närmast. Alla fick kristdemokraterna till svar. Vilket var det sista parti de kunde tänka sig att rösta på.

Egentligen är det inte så konstigt. Omar Mustafas vänners motvilja mot kristdemokraterna har högst troligt en sociologisk förklaring – de har svårt att identifiera sig med de och det kristna i kristdemokraterna. Samtidigt, vilket testet utvisar, så tilltalas de av partiets värderingar. Eller kanske för att det finns värden att relatera till överhuvudtaget?

Det är till exempel kristdemokraterna Sveriges muslimer kan tacka för att det finns möjligheter att starta friskolor, även för religiösa huvudmän."


Källa:


Jämför Smålandspostens artikel med bloggen Muslimska friskolans bloggpost "Helig allians" skriven 27/11, två dagar innan Smålandspostens artikel och twinglad till tidningen Dagen:


Här är originalartikeln till tidningen Dagen 27/11:


N.P. MöllerDen över allt annat skuggande nyheten idag är naturligtvis att det 30/11 är release på DVDn med N.P. Möller. För första gången på DVD eller video släpps idag denna gigant:


Köpsidor:

Sydsvenskans artikel om N.P. Möller på DVD:


På Labyrint kan man läsa följande om denna TV-klassiker:


"Tv-klassiker: N.P. Möller, fastighetsskötare


På en bakgård vid Möllevångstorget i Malmö går en herre i övre medelåldern och sopar. Han är aningen hjulbent och hans kostym, skor och rutiga keps har sett sina bättre dagar. Det är 1970-tal och mannen är fastighetsskötare. Han heter Nils P Möller. P, det står för Petter, och Möller var en gång sjöman men gick i land och skaffade sig så småningom en hund, Kalle, för att något lindra sin ensamhet efter frun Signe som gått bort alltför tidigt.

Nu går han här i regnet och sopar bakgården vid Möllevångstorget. Det är mycket en fastighetsskötare ska hinna med, men nu är han snart klar - för tillfället – och kan lämna sopborsten och gå till livsmedelsbutiken där "Skogan", fru Ulla Skog, kvarterets skvallertant, huserar. Han brukar gå dit och lämna in tipset. En gång hade han tippat i par med Skogan och vunnit 250 kronor, men deras gemensamma firarfest hade blivit rena fiaskot och något mer tippande tillsammans med Skogan var inte aktuellt. Möller sträcker på sin krumma rygg och ser upp mot "Danskdödarens" fönster. "Danskdödaren", det är en avdankad fotbollsspelare som söker tröst i glaset medan han lever på minnen från den tiden då han var planens hjälte. Möller ställer sopborsten mot väggen och ger sig iväg. I morgon ska gården spolas. Han hoppas att regnet ska ha slutat då.

N. P. Möller, fastighetsskötare sändes första gången 1972. Det kom att genom åren bli 31 avsnitt, vilket var mycket då, i denna omåttligt populära komediserie. Buskiskungen Nils Ahlroth spelade huvudrollen och han flankerades av kända skådespelare som Carl Billquist, Arne Källerud och Jan Malmsjö (som spelade Danskdödaren med en vidunderlig intensitet).
Författarna till serien hette, den första tiden, Åke Wihlney, Frank Andersson och Jaques Werup. Werup lämnade samarbetet först, sedan Andersson och sista omgången skrevs av Åke Wihlney på egen hand. Den skilde sig från de övriga i det att Möller inte längre befann sig på sin kära bakgård - han hade rest ut i världen för att träffa sitt barnbarn Pedro. Inte kom han så långt, det vore inte likt Möller. De sista avsnitten var en sammanhållen historia i stället för som tidigare avslutade halvtimmar. Med förlov sagt så sjönk inte Möller med flaggan i topp. Låt oss hellre minnas alla de avsnitt där allt var som det skulle. En trovärdig och hemtrevlig stämning parat med lysande skådespelarinsatser gjorde denna serie till en riktig klassiker - naturligtvis finns den vare sig på vhs eller dvd, SVT är väldigt snåla med att ge oss tillgång till sina gamla klassiker på det sättet."


Källa:


Hittills två tidigare klipp från Youtube:

2007-11-29

LO avslöjar Islamic CenterI dag 29/11 2007 avslöjar Landsorganisationen LO Islamic Center. I dagens nummer av lo.alla.se EN TIDNING FRÅN LO OM VÄLFÄRD OCH UTVECKLING, intervjuar Kerstin Fredholm den förre vaktmästaren Ben Hamida som utnyttjats i sitt lönebidrag och förstört ryggen på Islamic Center. Han är fotograferad i länken nederst framför moskén i Malmö vid Islamic Center. Den som är vaktmästare på Islamic Center arbetar både i moskén och på den muslimska friskolan Ögårdsskolan som är sammanbyggda.


Utdrag ur artikeln nedan i kursiverad stil:


"När Ben Hamida jobbade på Islamic center var han utan lön i tre månader och fick inte heller ob som han var berättigad till. Men det rättades till eftersom han var medveten om sina rättigheter och tog kontakt med facket."


"Moskén i Malmö var Ben Hamidas arbetsplats i tio år. Här fick han en lönebidragsanställning efter en arbetsskada. Jobbet skulle anpassas till Ben Hamidas arbetsförmåga men han fick fler och fler arbetsuppgifter. Idag är hans kropp utsliten och han kan inte arbeta längre."


"Ben Hamida går framåtlutad och rör sig som en gammal man trots att han bara är 52 år. Ryggen fick sig en sista knäck när han arbetade på Islamic center och skulle lyfta en avliden från kistan till tvättbänken."


"Ryggbesvären kom tillbaka. Då föreslog Ben Hamida själv ett jobb vid Islamic center och fick en lönebidragsanställning som städare där. Tanken var att jobbet skulle anpassas till Ben Hamidas arbetsförmåga men han fick fler och fler arbetsuppgifter. Han städade, dammsög, jobbade i parken, skottade snö, tvättade avlidna, guidade och tog emot mellan tre och fem grupper med besökare varje dag."


Läs hela artikeln i alla.lo.se 29/11 2007:


Ögårdsskolans rektor i ny bokI tisdags 27/11 recenserade Smålandsposten en ny bok om islam i Sverige:

Bok: För Guds skull - Muslimer i Sverige
Författare: Kerstin Gustafsson Figuerao
Förlag: Atlas


Recensionens rubrik löd:
För Guds skull, inte en till!


Smålandspostens recensent Bo Ströberg menar att författaren till boken liksom andra författare till böcker om islam i Sverige förmodar att svenskar är okunniga och fördomsfulla om islam.


Boken tar också med om den muslimska friskolan Ögårdsskolans rektor Bejzat Becirov. Han är VD för Islamic Center där även moskén i Malmö ingår. Man kan undra vilken bild som ges av moskén i Malmö och den muslimska friskolan Ögårdsskolan som startats där, när recensionen av boken är så här av Ströberg:


"Förhållningssättet är den storögt nyfiknes, hon närmar sig något hon står främmande inför och tycks sakna egna referensramar för att fullt förstå. Även om välviljan är äkta kan denna inställning vara försåtlig. Kerstin Gustafsson Figuerao undviker till exempel att problematisera – mellan männi­skan med gudstro och den utan finns det faktiskt avgörande skillnader. Gud är inte en demokratiskt tillsatt statsminister.

De intervjuade är mest vanligt folk men vi möter även en del moskéföreträdare, som till exempel Bejzat Becirov, vd för moskén i Malmö, och Sameer Panjwami, ordföranden för moskén i Trollhättan. Den brändes ned till grunden i augusti 1993, dagen efter att Ian Wachtmeister i en tv-intervju sagt att han inte ville se flera moskéer i Sverige. Samma åsikt torgfördes nyligen i denna tidning av Samuel Älgemalm (sd)."


Källa, Smålandsposten 27/11 2007:


Bloggen Muslimska friskolan gjorde sina egna efterforskningar om den moské med muslimsk friskolan Ögårdsskolan som Bejzat Becirov skapat i Malmö. Bloggen kontaktade muslimer på Rosengård och frågade vad moskén haft för roll. Flera muslimer berättade att moskén i Malmö fungerat som en magnet på muslimer som vill flytta till Malmö från mindre orter.


Fler muslimer ska ha flyttat till Malmö på grund av att det finns en moské här. Många muslimer har sökt lägenhet på Rosengård för att det ligger nära moskén. De sätter sina barn i den muslimska friskolan Ögårdsskolan för att den tillhör moskén. Rosengårdsmuslimerna berättar också om fall där muslimer med arbeten sagt upp sig från sina jobb i andra orter i Sverige, för att flytta till Malmö där moskén finns trots att de blivit arbetslösa på köpet.


Konvertiter i Islamic CenterIdag 29/11 intervjuar Kyrkans Tidning flera imamer om konvertiter till islam vid deras moskéer. Islamic Centers imam Ayoub Chibli är även verksam vid den muslimska friskolan Ögårdsskolan som sitter ihop med moskén i Malmö. Så här står det i artikeln:


"En liknande beskrivning ger exempelvis Ismail Abuhelal, imam och ordförande i Växjö islamiska center. I hans församling konverterar fyra fem personer om året och han har en känsla av att det ökar.

– Det är unga intellektuella som konverterar för att de har blivit övertygade, säger han. Några studerar till och med i Jemen och Saudiarabien för att lära mer om islam.

Andra imamer understryker att även när motivet inledningsvis är giftermål med en muslim, är det långt ifrån hela sanningen: den som börjar som konvertit av äktenskapsskäl blir inte sällan muslim av egen övertygelse.

Mindre grupper av svenska muslimer finns i de flesta moskéer. Ayoub Chibli i Malmö Islamic Center uppskattar att närmare ett halvdussin har konverterat årligen under hans nio år i föreningens styrelse. Han kan inte säga om det har ökat eller ej."


Källa Kyrkans Tidning 29/11 2007:


Det ter sig som oroväckande att konvertiter åker till Saudiarabien för att studera islam. Saudiarabien har den stränga islamistiska inriktningen wahabism. Polisen i Sverige undrar ibland vilka som är konvertiter. Polisen måste ha sina skäl.

Sydsvenskan spärrar Muslimska friskolanI tisdags hämnades tidningen Sydsvenskan på bloggen Muslimska friskolan genom att fullständigt spärra bloggens alla twinglylänkar till artiklar i tidningen. Sydsvenskan hade tre dagar innan tyckt att bloggen använt en bild de inte förstod och spärrade en enda bloggpost. När bloggen i måndags tog kontakt med Sydsvenskan för att fråga varför, så förvärrades situationen. Efter att bloggen i måndags skrivit om Sydsvenskans skäl precis som de angavs, så hämnades tidningen dagen efter genom att tysta bloggens twinglande på tidningen för gott. Här nedan ses blogginlägget som Sydsvenskan inte tålde:Bloggen Muslimska friskolan fick idag torsdag 29/11 tag i de tre som samarbetat om avstängningarna. Klas KarlssonKÖRBERG SCHOTTENIUS PARTNERS AB i Varberg vågar idag inte svara på några frågor alls om avstängningen. Han är medveten om den, men hänvisar alla frågor till nyhetschefen för Sydsvenskans Digitala Medier, Karin Zillén.


Karin Zillén sa i måndags att inga hela bloggar blir spärrade, utan att varje bloggpost bedöms för sig enligt Sydsvenskans publicistiska regler. Hon ljög. Idag säger hon att självklart kan hela bloggar bli spärrade. Hon säger idag att Sydsvenskan gjort en helhetsbedömning av bloggen och spärrat den för att de inte vill förknippas med bloggen publicistiskt. Zillén tillägger att Sydsvenskan inte funnit något i bloggen som strider mot lagen.


I tisdags när totalspärrningen skedde tillfrågades Zillén vad hon hade mot bloggen. Då sa hon att bloggen innehöll rena faktafel och insinuationer. Bloggen frågade då vad det var för faktafel och insinuationer. Zillén svarade att faktafelet var att det aldrig skett någon e-postkorrespondens om bloggen mellan Sydsvenskan och varbergsföretaget som kvällstid och helger spärrar twinglylänkar åt tidningen. Insinuationerna i bloggen skulle ha bestått i att Zillén och varbergsföretaget skulle haft synpunkter på bloggens bildval. Zillén menade att det inte alls var denna bloggs bildval som diskuterats utan rent allmänt. Zillén ljuger nu en andra gång med dessa anklagelser.


Bloggen svarar Zillén att Klas KarlssonKÖRBERG SCHOTTENIUS PARTNERS AB i Varberg berättade för bloggen i måndags att han vid 16-tiden svarat på e-post från Zillén angående bloggen. Vidare berättade Klas Karlsson att Zillén frågat honom om vad de ska göra i liknade fall som när de spärrat bloggposten där bloggen Muslimska friskolan använt en bild som inte var så lyckad i kombination med texten. När Zillén får höra att Klas Karlsson berättat dessa saker blir hon först helt tyst. Hon inser att bloggen avslöjat henne med byxorna nere. Nu tar hon tillbaka att bloggen innehållit faktafel och insinuationer.


Det är nu tredje gången hon ändrar sin version av saker. Bloggen hänger idag kvar vid frågan och ber Zillén ta bort totalspärren mot bloggen eftersom det inte finns några faktafel eller insinuationer. Zillén vägrar och hänvisar nu till att bloggen bryter mot Sydsvenskans publicistiska regler. Bloggen frågar i vilket avseende. Det vill Zillén inte svara på, utan hänvisar till Sydsvenskans ansvarige utgivare Peter Melin. Zillén säger att hon tagit beslutet tillsammans med Peter Melin.


Bloggen får tag på Peter Melin idag, torsdag. Bloggen frågar vilka publicistiska regler som Muslimska friskolan bryter mot. Melin svarar att Sydsvenskan testar lite olika grejer. Okej, säger bloggen, men vilka publicistiska grejer bryter bloggen mot? Melin säger att han inte känner till vilken blogg det rör sig om. Melin ljuger då. Bloggen påpekar att Zillén hänvisat till Melin och att de tillsammans tagit beslutet i veckan. Melin säger då att det beror på att bloggen inte har några möjligheter till kommentarer. Bloggen svarar att många av Sydsvenskans artiklar inte heller går att kommentera.


Melin svarar att bloggen måste återkomma för att Melin inte minns vilken blogg de beslutat om. Hur kan han inte minnas, när han precis berättat att det var för att bloggen saknar kommentarsfunktioner? Bloggen påpekar för Melin att han ju helt klart minns fallet. Melin svarar då att bloggen måste fråga honom per e-post istället. Bloggen svarar att han frågar här och nu på telefon. Då säger Melin att han kräver bloggarens fullständiga för- och efternamn. Bloggen frågar vad namnet har med de publicistiska reglerna att göra, eftersom Sydsvenskan själv ibland vägrar sätta ut namn på artikelförfattaren, utan undertecknar med "sydsvenskan.se".

Melin säger nu att han inte vill svara alls på vilket sätt bloggen inte stämmer överens med de publicistiska kraven som tidningen har. Bloggen svarar att ingen annan tidning spärrat bloggen. Melin avslutar samtalet.


Ifall någon hamnar i samma situation där Sydsvenskan hämnas, så kan de nedan få kontaktuppgifterna till de tre inblandade. Bloggen Muslimska friskolan vill passa på att uppmana till bojkott av tidningen Sydsvenskan för företrädarnas lögnaktiga beteenden och sordin på yttrandefriheten. Bojkotten ska syfta till att tidningen får ännu lägre försäljningssiffror än de redan har. Tidningen är den i Skåne som i år förlorat flest prenumeranter av alla. Det är inte förvånande. Det finns bara ett sätt att vända trenden. Ägarna måste ge Karin Zillén och Peter Melin sparken!


Kontaktuppgifter som tidningen Sydsvenskan och KÖRBERG SCHOTTENIUS PARTNERS AB själva lämnar ut på hemsidor eller via telefon:


Chefredaktör allmänna redaktionen och ansvarig utgivare: Peter Melin
040-281201
0705-185546

Nyhetschef Digitala Medier och biträdande redaktionschef: Karin Zillén
040-281207
0703-781079

Klas Karlsson KÖRBERG SCHOTTENIUS PARTNERS AB i Varberg
0340-695603
0706-011322

Ögårdsskolan pressas av tjänstemänAnsvariga tjänstemän i Husie stadsdelsförvaltning pressar nu den muslimska friskolan Ögårdsskolan. Redan efter Sydsvenskans första avslöjanden om Ögårdsskolan vädjade bloggen Muslimska friskolan så här i en bloggpost från 24/11:

"En vädjan till Husie stadsdelsförvaltning i Malmö och Skolverket som har granskningsansvar:

- Lägg ner denna värdelösa Ögårdsskolan!"

Länk till bloggposten från 24/11:


Under sista veckan har tjänsten Sitemeter visat många besök av Sydsvenskan på bloggen Muslimska friskolan, så Sydsvenskan läser verkligen denna blogg. Därför är det glädjande att Sydsvenskan nu intervjuat just Husie stadsdelsförvaltnings utbildningschef Richard Mortenlind. Han har nu tillsammans med Husie stadsdelschef Alf Merlöv kommit fram till att Husie stadsdel måste agera och begära av Skolverket att en utredning görs. Även Malmös skolkommunalråd Agneta Eriksson (s) anser att agerande behövs av Skolverket. Se Sydsvenskans artikel i dagens tidning:Bloggen Muslimska friskolan har inte kontaktat några myndigheter eller Husie stadsdelsförvaltning eller Skolverket. Det är Sydsvenskans mästerjournalist Anders Ljungberg som gräver fram avslöjanden och sedan driver tjänstemän att agera efter de uppgifter han vaskar fram. Allt hans arbete är till demokratins och rättssamhällets samt skolbarnens fördel. Hoppas däremot att han eller hans medarbetare hittat något frö av inspiration hos denna blogg.


Snart är det terminsslut på Ögårdsskolan i Malmö. Ni lärare som har förordnanden eller vikariat som går ut då, hör av er till Anders Ljungberg om ni känner till några missförhållanden ni sett på Ögårdsskolan som ni kanske inte vågat berätta om medan ni arbetade där. Samma uppmaning gäller naturligtvis avhoppade lärare från muslimska friskolor i hela Sverige. Gör som de avhoppade lärarna vid en muslimsk friskola utanför Stockholm. De låter all information om missförhållanden gå via en journalist på Dagens Nyheter, som lovar skriva om sakerna så länge han har ensamrätt. I statistik är det visat att främst avhoppade lärare anmäler muslimska friskolor till Skolverket. Bloggen tolkar detta som att det finns en rädsla som hämmar avslöjanden på muslimska friskolor. Men det är nödvändigt för att muslimska skolbarn ska få det så bra i skolan som det kan bli.


2007-11-28

Lärarfoto från muslimsk skola i AustralienSå här ser ett foto ut på personalen i en muslimsk skola i Perth, Australien. Skolan hamnade i australiska medier på grund av misstänkt bedrägeri och sades ha fuskat med elevantalet. Myndigheterna slog till mot tre muslimska skolor i Australien som misstänktes ha fuskat på samma vis. Grundaren och VDn var också inblandad i en debatt om radikal islamism och en debatt om australiska kvinnor. Snart blir de muslimska friskolorna i Sverige fler och fler. Då blir det liknande personalfoton här.


Länk till artikeln om bedrägeri på de muslimska skolorna i Perth i Australien:


Barnen Först underkänner islamiska friskolor


Omid Salehi, medlem i Barnen Först Borås går i måndagens Borås Tidning till attack mot islamiska skolor i en debattartikel. Han skriver ärligt och avslöjande om vilka skumma krafter som verkar bakom en del islamiska friskolor i Sverige:


"Religiösa skolor är idag ett hot mot de sekulära och jämlika kommunala skolor som styrs efter jämlikhetstänkandet. Paradoxen är att politiker i många år har svartmålat och gjort nedskärningar i kommunala skolor och samtidigt förväntat sig bra resultat. Men dessa politiker missade aldrig något tillfälle att prata väl om hur bra det är med friskolor och religiösa skolors valmöjligheter. Dessa odemokratiska skolor favoriseras oftast antingen via den gemensamma kassan, det vill säga skatten, eller kapitalstarka marknadskrafter eller via länder som Iran, Saudiarabien som har intresse i islamiska skolor i Sverige. Vi måste agera och reagera mot marknadsliberaler som har en övertro på marknaden och är så blinda i detta tankesätt att de inte ser risker mellan vinstdrivande företag (skolor) och försummelse av barnens möjligheter till en bra utbildning och utveckling."


Källa:
Borås Tidning måndag 26 september 2007
Länk till debattartikeln:


Barnen Försts hemsida finns en kampanj som i olika artiklar riktar sig mot religiösa friskolor:


Många av Barnen Försts skribenter är personer som flytt muslimska länder och verkligen vet vilket förtryck som islam kan vara.

Mellanstadieeleverna porrsurfar


Den muslimska friskolans morgonmöte tog upp att mellanstadieeleverna laddar ner porr på datorerna. Skolan är en F - 6-skola, så eleverna som laddar ner porren är högst 12-13 år. Skolledaren tog upp det som ett stort problem, eftersom alla klasserna från 1:an till 6:an använder datorerna utan lösenord. Dataläraren på skolan som också är imam sa på morgonmötet att han sagt åt eleverna att det är haram (förbjudet) enligt islam med porr.


De yngre eleverna som använder samma datorer hade blivit upprörda när de såg bilderna som fanns i datorerna. Flera lärare hade sett elever som laddat ner porrbilder från Internet på skolans datorer. En manlig lärare på morgonmötet tyckte dock att det inte var så farligt om elever laddar ner porr, utan det fanns värre saker som rasistiska nerladdningar.


Det kan tyckas som dubbelmoral när muslimska flickor på mellanstadiet och uppåt i åldrarna uppmuntras ha slöja på sig för att dölja håret, samtidigt som muslimska pojkar på mellanstadiet laddar ner porrbilder med nakna kvinnor på skolans datorer.


2007-11-27

Helig allians


Omar Mustafa, talesperson för Sveriges Unga Muslimer försöker sig i den kristna tidningen Dagen på en helig allians. Så här står det i Dagens artikel 27/11:

"Friskolor på religiös grund
Han tar även upp en del konkreta frågor där kristna och muslimer kunde enas. Det handlar om skolfrågor, exempelvis rätten att driva friskolor på religiös grund."

Källa, Dagen 27/11 2007:


Många gånger söker muslimer sig på den heliga alliansen med kristna, för att få fortsätta med sina muslimska friskolor. De är inte det minsta intresserade av kristendomens välbefinnande, utan stöttar sig på de kristna friskolorna för att visa på sin lika rätt. Så länge det finns kristna friskolor kommer det att finnas muslimska. Detta trots att de muslimska friskolorna enligt Skolverket och andra myndigheter har grava problem. Det är en feg allians som drabbar muslimska barn som hamnar i ofta undermåliga muslimska friskolor. De som är insatta i hur många muslimska friskolor fungerar lider varje gång denna kohandel dyker upp under täckmantel av ekumenik.


Misshandel på ÖgårdsskolanSydsvenskans malmöreporter Anders Ljungberg avslöjar idag 27/11 ännu en allvarlig incident om den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö:


En busschaufför har dömts för misshandel av en 12-årig flicka. Biträdande rektor Ann-Louise Wallner skrev ett intyg som gjorde att busschauffören slapp böter. Hon signerade det. Idag slingrar hon sig igen och säger att hon inte alls skrev intyget utan skyller på en annan lärare. Rektorn Bejzat Becirov verkar vara lika vilsen. Han är rektor för Ögårdsskolan och VD för moskén vid Islamic Center. Rektor Becirov låter den misshandelsdömde busschauffören fortsätta köra skolbarn på Ögårdsskolan. I lördags avslöjade Sydsvenskan att ännu en misshandelsdömd arbetar på skolan. Alltså arbetar det för tillfället två stycken personer dömda för misshandel av barn på Ögårdsskolan.


Det verkar vara lite väl många misshandelshistorier på sistone som vaskats fram om Ögårdsskolan. I flera myndighetskretsar är Anders Ljungberg sedd som den för tillfället bäst grävande reportern i ämnet Islamic Center och Ögårdsskolan. Bakom hans arbete ligger noggranna undersökningar av dokument. Hoppas att personer som känner till fler missförhållanden på den muslimska friskolan Ögårdsskolan tipsar honom på malmöredaktionens telefonnummer: 040-282400.


Tills dess ges här ett smakprov på höstens nyheter han och andra grävt fram om Ögårdsskolan:


Så här ser nyhetsskörden ut om Islamic Center:


Sydsvenskan följer bloggtipsI onsdags kväll 21/11 tipsade bloggen Muslimska friskolan tidningen Sydsvenskan om en nyhet:
Citat från onsdagens bloggpost:

"Tidningen Chef & Ledarskap (Tidningen för professionella skolledare) hade nyheten redan 24/10. Ingen dagstidning har hittat nyheten. Sydsvenskan och Skånska Dagbladet har fått tipset ikväll. Få se om de vågar skriva om det. Tills dess går det att läsa om i Efter Arbetet:
http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=291460&context=67709"

Länk till onsdagens bloggpost:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2007/11/rosengrdsskolan-lika-dlig-som-muslimsk.html


Tipset handlade om att mångkulturella Rosengårdsskolan i Malmö blir den första kommunala skolan i hela Skåne att bli utsatt för avknoppning. Det innebär att en del av Rosengårdsskolan vill dra sig ur skolan och bilda eget där lärarna är ägare till skolan.


I lördags 24/11 står en artikel om det på sidan L22 i Sydsvenskan skriven av Britt-Marie Bergström. Bloggen Muslimska friskolan vill tacka Sydsvenskan för bra samarbete. Artikeln måste sättas in i sitt sammanhang. Denna typ av avknoppning är egentligen så pass kontroversiell att SVTs Uppdrag Granskning 17 oktober hade ett program om hur olagligt det kan vara:
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=74303&a=940081&lid=puff_940137&lpos=extra_1


Eftersom Rosengårdsskolan är först utsatt är det intressant att se hur detta fenomen nu kommit till Skåne och kommer att sprida sig. För det finns stora pengar att tjäna. I Stockholms ytterområden har också en annan typ av avknoppningsansökningar inkommit. Det är friskolan Alzahraa idealiska akademi som vill ta över Solbergaskolan i Älvsjö, mot rektorns vilja:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=643083

http://stockholm.lny.se/friskola-utmanar-kommunal-skola-14992/


Här sänder SVTs regionala ABC ett TV-inslag om nyheten:
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33538&a=813837&from=rss


Alltså innebär avknoppning en risk att muslimska friskolor kan börja köpa upp kommunala skolor i Skåne och göra om dem till muslimska friskolor. När allvarliga problem uppstår i kommunala skolor kontaktas socialtjänst och polis. Enligt Kriscentrum i Malmö som är en kommunal myndighet är det inte förvånande att missförhållanden på muslimska friskolor hemlighålls i större utsträckning. Enligt Kriscentrums statistik syns skillnader mellan kommunala och muslimska friskolor samt stadsdelar och det utgör ett hot mot barnens säkerhet om missförhållanden hemlighålls.

2007-11-26

Leksaksgevär farligare än barnmisshandel


I förrgår 24/11 kommenterades på bloggen Muslimska friskolan uppgifterna om en barnmisshandelsdömd som arbetar på Ögårdsskolans muslimska friskola i Malmö:


Germunds blogg var först med att skriva om Sydsvenskans artikel och blev twinglad:


Bloggen Muslimska friskolan borde ha varit nummer två att bli twinglad här:
Men inlägget blev blockerat av Twingly. Av vem och varför?


Sydsvenskans söndagsjournalist hänvisade till ett företag i Varberg som heter Interaktiv Säkerhet i Norden AB. Detta företag sköter blockering av bloggposter åt Sydsvenskan och även fler stora dagstidningar som använder tjänsten Twingly. På Eniro.se återfinns företaget:
Muslimska friskolan tog idag 26/11 kontakt med Sydsvenskan för att höra vad som gått fel. Där bad nyhetschef för Digitala Medier och biträdande redaktionschef Karin Zillén att få återkomma med besked. Detta ledde idag till en e-postkorrespondens mellan Varbergsföretaget och Sydsvenskans Karin Zillén. De mejlade varandra om varför Muslimska friskolans bloggpost blockerades i lördags. På tjänsten Sitemeter syntes så idag flera besök på bloggen Muslimska friskolan av Sydsvenskan och Varbergsföretagets ena företagsdel Körberg Schottenius Partners AB:


Domain Name sydsvenskan.se ? (Sweden)
IP Address 193.235.142.# (Sydsvenska Dagbladet AB)


Domain Name dgcsystems.net ? (Network)
IP Address 83.241.187.# (Korberg Schttenius Partners AB - Internet Access)
ISP DGC Access AB
Location: Hallands Lan
City: Varberg
Domain Name sydsvenskan.se ? (Sweden)
IP Address 193.235.142.# (Sydsvenska Dagbladet AB)


Nyhetschefen för Sydsvenskans Digitala Medier Karin Zillén återkom så med beskedet. Hon berättade att de inte förstått hur bilden hängde ihop med texten i bloggposten. Det fanns enligt Zillén inget fel i texten. Detta räckte för att Varbergsföretaget skulle blockera bloggposten.


Eftersom Sydsvenskans artikel handlade om att en anställd på Ögårdsskolan och Islamic Centers moské var dömd för barnmisshandel, och skolan enbart har muslimska elever där den aktuella pappan måste ha varit muslim, och moskén är muslimsk, så hade Muslimska friskolan försökt hitta en lämplig bild.


Detta gjordes genom att söka i Googles bildsök på muslim child abuse:


Som bild nummer 5 i ordningen på den sökkombinationen hittades denna bild:


Bilden är från ett inlägg i en blogg som anser att det inte är snyggt att hänga ett leksaksgevär över axeln på ett barn i en palestinsk demonstration. Bloggen tycker att det är palestinian child abuse:

Ursprungligen är bilden från den engelska nyhetsbyrån Reuters.


Det var inte lätt att hitta en perfekt passande bild till muslim child abuse. Men är det verkligen meningen att Sydsvenskan och ett Varbergsföretag ska ägna tid åt att bedömma om en bloggpost har gjort ett lämpligt bildval? Uppenbart tyckte de att ett barn med ett leksaksgevär hängandes över axeln och hamasbindel runt huvudet var mer stötande än om en bild valts där någon muslim står och slår ett barn. Att Sydsvenskans hela artikel handlade om hur olämpligt det var med en barnmisshandlare på en skola var tydligen ingenting jämfört med hur stötande det kan vara med en bild från Hamas.


Sydsvenskan förklarade för bloggen Muslimska friskolan att de har publicistiska regler att ta hänsyn till. De innefattade enligt Sydsvenskan att de bloggposter som twinglas ska hålla sig inom samma publicistiska regler som Sydsvenskans egna artiklar.


För att få mer information om hur detta praktiskt går till kontaktade bloggen Interaktiv Säkerhet i Norden AB i Varberg, som Sydsvenskan hänvisade till. Ingen svarade på flera timmar i deras telefon. Därför fick bloggen själv söka vidare och hittade då i stället företaget som via Sitemeter syntes att ha besökt bloggen:


Här återfanns ett mobilnummer till ett annat företag i Varberg:


Företaget sysslar med konsulttjänster:


Och här är hemsidan till företaget KÖRBERG SCHOTTENIUS PARTNERS AB i Varberg som frågar om man är en winner or loser:


Medarbetaren Jimmie Andersson berättar att de två Varbergsföretagen hör ihop och hänvisar till medarbetaren Klas Karlsson som är ute och åker tåg. Jimmie Andersson säger att Sydsvenskan själv avgör vilka bloggposter som twinglas under dagtid, medan Varbergsföretaget avgör under kvällar och helger.


Klas Karlsson berättar på sin mobil i ett framrusande tåg att han fått e-post i ärendet och svarat Sydsvenskans nyhetschef för Digitala Medier Karin Zillén. Han berättar vidare att Zillén sagt att bloggen Muslimska friskolan hört av sig om varför bloggposten ej twinglats. Zillén hade också frågat vad de ska göra i fortsättningen i liknande ärenden om text och bild i någons bloggpost inte är en lyckad kombination.


Nu fortsätter Klas Karlsson att komma in på det juridiska och försöker tolka lagen så gott han kan. Karlsson säger sig tro att Sydsvenskan och andra dagstidningar de twinglybevakar har juridisk skyldighet att se så att inga olämpliga inlägg som strider mot lagen twinglas. Vidare att god publicistisk sed ska upprätthållas i de bloggposter som får länkas. Han menar därmed att Sydsvenskan, andra dagstidningar och Varbergsföretagen inte utför sållningen i twinglylänkar för att de tycker att det är kul, utan för att de är tvingade. När någon dagstidning skrivit att de inte tar ansvar för de bloggposter som twinglas, menas bara att dagstidningen inte kan ställas till ansvar för det som står i bloggposten. Men att inte tillåta olämpliga twinglylänkar är fortfarande tidningens juridiska ansvar.


Karin Zillén på Sydsvenskan understryker att det inte är hela bloggar som blockeras utan varje enskild twinglad bloggpost bedöms. Så nu står det alltså klart att bloggare ska inte tro att de kan skriva så fritt de vill. Om de vill bli twinglade måste man tänka i samma publicistiska anda som dagstidningar, annars dyker metropolen Varberg upp och drar en i örat.

2007-11-25

Elever underkänner integrationspolitiken


Eleverna från den muslimska friskolan underkänner integrationspolitiken. De som i årskurs 6 skulle sluta på den muslimska friskolan har nu börjat i årskurs 7, högstadiet, på skolor runt i staden. De muslimska eleverna gjorde allt de kunde för att söka sig till så svenska skolor som möjligt med få invandrarelever. Orsaken är inte att eleverna tycker illa om andra elever med invandrarbakgrund, för de har alla själv invandrarbakgrund. Skälet är i stället att de inte tror att högstadier i de invandrartäta miljonprogrammen kan ge dem lika bra utbildning.


Precis som vuxna röstar med plånboken så har den muslimska friskolans elever valt högstadium efter vad de tror kan ge dem de bästa framtidsutsikterna. Och då skyr de den misslyckade integrationspolitikens miljonprogramsskolor. Dessa barn är runt 13 år och är alltså redan i denna unga ålder fullt medvetna om att integrationspolitiken havererat. De vill egentligen inte heller bo kvar i sina miljonprogramsområden, men där har de ingen rösträtt eller valfrihet.


De enda elever på den muslimska friskolan som inte försökte sig på ett aktivt val att hamna på svenskare högstadier var de allra svagaste studiemässigt. Dessa elever insåg att de skulle kunna bli utstötta eller ses som ännu svagare studiemässigt om de hamnade på svenskare skolor med högre studietakt. Det är elever som antingen struntar i att göra sina läxor eller elever som tyvärr har dyslexiproblem, vilket gör att skolans värld aldrig blir en plats de trivs i vilken skola de än hamnar på.


Däremot fanns det undantag med några få elever med katastrofala studieresultat och beteendestörningar som ändå sökte sig bort till svenskare skolor för att vända på sina odds och få en bättre utbildning. Men dessa elever hade inte en chans att komma in på svenskare högstadier när de mottagande svenskare högstadierna hörde talas om deras beteendeproblem. Det spelade ingen roll om de sökte sig till svenskare kommunala skolor eller svenskare friskolor. De var inte välkomna. Integrationen är inte öppen för dem. De kommer inte att kunna vända sina liv. De får gå i de sämsta högstadieskolorna i miljonprogramsområdena.


Om 13-åringar inte vill studera eller bo i segregerade miljonprogramsområden, varför då fortsätta med en integrationpolitik som varken barnen eller deras föräldrar vill ha? Mest intressant är väl ändå att muslimska friskolans elever söker sig till högstadier som ligger så långt borta från en moské som möjligt och som inte har något samarbete med en moské och inte erbjuder islamologi eller extra arabiska.

2007-11-24

Ögårdsskolan anställer barnmisshandelsdömd


Den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö har gjort bort sig rejält. Skolan tillhör Islamic Center tilsammans med den stora moskén. Bejzat Becirov är rektor och Ann-Louise Wallner är biträdande rektor. Kurator och imam är Ayoub Chibli. Ingen av de tre har skolledarutbildning.


Dessa tre har nu lyckats anställa en man som dömts för barnmisshandel mot sina barn som gått på Ögårdsskolan, där socialtjänst och polis varit involverade i ärendet. Kan det bli olämpligare? Skolan har i flera år använt dömda kriminella som gratis arbetskraft på moskén och skolan, vilket de skrytit med i Sydsvenskan hur snälla de är med att ta emot kriminella som behöver rehabilitering. En vädjan till Husie stadsdelsförvaltning i Malmö och Skolverket som har granskningsansvar:

- Lägg ner denna värdelösa Ögårdsskolan!


Sydsvenskan har idag 24/11 2007 denna nyhet på sin förstasida allra överst, samt del Ls förstasida och på sidorna L4 och L5. Läs där hur rektorn för Ögårdsskolan och moskén Bejzat Becirov och biträdande rektor Ann-Louise Wallner slingrar sig och ändrar sina versioner i tre artiklar:

2007-11-22

Är islam förenlig med demokrati?Sydsvenskan har idag torsdag 22/11 2007 en annons på sidan 7 i del C under malmösidorna. Där står så här med annonsen citerad i sin helhet:


"ÄR ISLAM FÖRENLIG MED DEMOKRATI?

Inbjudan till föreläsning och dialog om islam med den islamiske akademikern
ADLY ABUHAJAR

Mötesordförande
PERCY LIEDHOLM

Publikens frågor besvaras under mötet.

Måndagen den 26 november 2007 kl 14.15-15.45
Tekniska Muséets hörsal, Malmöhusvägen 7, Malmö.

Entrén (till vänster om huvudentrén) öppnas 13.45
Mötet direktsänds på närradio, Malmö 90,2.

Arrangör: Skånepartiet-Malmö, tel 040-12 02 12"


Vem är då Adly Abu Hajar? Sydsvenskan har i sin artikelserie beskrivit hur denne moderatpolitiker aktivt bekämpar islamism. Som imam håller han studiecirklar för unga muslimer i ett möbellager i en källare i stadsdelen Nydala i Malmö:Rosengårdspolitikern Adly Abu Hajar har även en egen hemsida hos Malmö stads förtroendemannaregister med kontaktuppgifter:På Malmö högskola har Adly Abu Hajar tidigare hållit en föreläsning där han som avhoppad från islamistiska Islamiska Kulturföreningen varnat för dess extrema salafistiska inriktning:Den här bloggen vill uppmana klasslärare i årskurs 6 i Malmös tre muslimska friskolor att besöka föreläsningen och låta sina elever ställa frågor till imamen. Eftersom eleverna runt årskurs 6 läser om demokrati i SO och i sina muslimska friskolor ständigt undervisas i islamologi, kan det vara intressant för eleverna att höra om islam är förenligt med demokrati. De tre muslimska friskolorna i Malmö är:

1. Al-Salamahskolan: http://www.alsalamahskolan.com/

2. Ögårdsskolan: http://www.ogardsskolan.se/

3. Malmö friskola: http://www.malmofriskola.se/


Ni klasslärare i årskurs 6 har för den kommunala skolpengen fått avsatta medel som ska räcka även till studiebesök. Så ni har råd att ta er dit med buss. Två av de muslimska friskolorna i Malmö har dessutom egna bussar med egna anställda busschaufförer som skjutsar elever med lärare dit de vill. Om ni trots allt av påtryckningsskäl vägrar bevista den här föreläsningen där era elever får möjlighet att ställa frågor om islam och demokrati, så låt åtminstone era elever lyssna på direktsändningen i närradion!

På besök hos Ahmed Abu LabanDen unge helskånske studenten läste kursen islamologi i Lund. I kursen ingick att de studerande tillsammans med islamologiläraren åkte till Köpenhamn. Där besöktes den välkände imamen Ahmed Abu Laban som framhölls som ett föredöme. Några få år senare var den danska muhammedkrisen igång där ambassader sattes i brand och nordiska intressen hotades av den muslimska världen. Bakom den danska muhammedkrisen stod Ahmed Abu Laban som eldat upp hatet mot Danmark genom att resa runt i arabvärlden och visa upp muhammedkarikatyrer som ingen muslim i Danmark reagerat på när de först publicerats i Jyllansposten. För att få ytterligare fart i provokationerna hade Abu Laban också med sig en del falska muhammedkarikatyrer som Jyllandsposten inte alls publicerat, där profeten Muhammed framställdes som en gris.


Sydsvenskan har beskrivit i sin artikelserie om islamism hur Ahmed Abu Laban bar sig åt:Abu Labans plan var att få till stånd en konflikt mellan den islamiska världen och västvärlden. Orsaken var att Abu Laban ingick i Muslimska Brödraskapets nätverk. Det är en föregångare till Al-Quaida med samma mål att genom våldsdåd underkuva allt som står ivägen för deras militanta islamism. Abu Laban har också haft kopplingar och inflytande på farliga islamistiska fundamentalister i Malmö, Göteborg och Örebro. Polisen kartlade hans kopplingar till islamister i Sverige. Svenska islamister besökte han regelbundet innan han tacksamt nog avled i februari 2007.


Den unge studenten fick också med sina kurskamrater i islamologi besöka en stor moské och träffa dess VD. Efter att VDn pratat med studenten där han berättade om sina studier i islamologi, tyckte moskéns VD att grabben verkade ha rätt inställning till islam. Han erbjöd honom arbete som klasslärare på den muslimska friskola som VDn också var rektor för. Att studenten inte var behörig klasslärare brydde sig rektorn/VDn inte om. Det viktiga var att han läst islamologi. Motivet för studenten att ta jobbet som obehörig klasslärare var att han behövde ett jobb efter sina studier för att inte vara arbetslös.


Studenten flyttade till staden där den muslimska friskolan och moskén ligger och har blivit fast anställd på den muslimska friskolan. Skolverket har invänt mot att den muslimska friskolan använder obehöriga lärare, men han får ändå vara kvar år efter år. Med sitt fasta jobb, familj och lojalitet mot moskén och den muslimska friskolan är han en perfekt underkastad i rektorns imperium.

Muslimsk lärare åtalas för våldtäkt


Bloggen I Mitt Sverige har nyss citerat en allvarlig incident från en norsk tidning:Det går bara att hitta nyheten i den norska tidningen som är citerad. Eftersom ämnet berör den här bloggens intresse för muslimska lärare och koranskolor, så citeras också här denna nyhet rakt av i sin norska text. Hoppas att fler nyhetsuppgifter kommer om saken efter att rättegången hölls i norska Kristiansand onsdag 21/11:


"Muslimsk lærer voldtektstiltalt

HALLGEIR OFTEDAL

En muslimsk lærer er tiltalt for voldtekt av en mindreårig jente. Han benekter forholdet. Læreren er også tiltalt for seksuelle overgrep mot en annen mindreårig jente.

KRISTIANSAND: I Kristiansand tingrett onsdag hevdet læreren at anklagene om seksuelle overgrep er et komplott fra foreldrene til de to jentene. Han nektet hardnakket for overgrepene, som skal ha skjedd i et muslimsk trossamfunn mens jentene og andre mindreårige hadde undervisning i arabisk og i koranen.

Overgrepene skjedde ifølge tiltalen i en periode fra sommeren i fjor frem til nærmere jul, da de to jentene fortalte til sine foreldre om hva som hadde skjedd. Politiet ble deretter koblet inn i saken.

Publisert: 21.11.2007 - 11:32
Oppdatert: 21.11.2007 - 11:37 "


Källa:


2007-11-21

Honolulu på Hawaii inte kul nogIdag 21/11 har det visat sig att semestra i HonoluluHawaii med hula-hulaflickor inte är så spännande. En person har i stället från sin semester tryckt in sökordet "muslimska friskolan" på sökmotorn Google. Klockan 8.55 i förmiddags fångade tjänsten Sitemeter denna semstersabotör med att smygläsa bloggen Muslimska friskolan i stället för att glida ut i semesterparadiset. Kopia nedan av det elektroniska avtrycket från Sitemeter:Muslimska friskolan
Muslimska friskolanBy Referrals > Visit DetailVisit 3,764

[<<] [>>]
Domain Name
hawaiiantel.net ? (Network)
IP Address 72.234.76.# (Hawaiian Telcom)
ISP Hawaiian Telcom Services Company
Location

Continent : North America
State : Hawaii City: Honolulu
Lat/Long : 21.3139, -157.8245 (Map)
Language English (U.S.)en-us
Operating System Microsoft WinXP
Browser Internet Explorer 7.0Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
Javascript version 1.3
Monitor Resolution : 1024 x 768
Color Depth : 32 bits
Time of Visit Nov 21 2007 7:55:39 pm
Last Page View Nov 21 2007 7:57:21 pm
Visit Length 1 minute 42 seconds
Page Views 2
Referring URL
Out Click november
Time Zone UTC-10:00
Visitor's Time Nov 21 2007 8:55:39 am
Visit Number 3,764

Uppdatering:
Strax efter att denna bloggpost skrevs gick samma person in en gång till. Denna gång gick semesterfiraren rakt in på bloggen Muslimska friskolan och läste 5 sidor i 6 minuter. Den här bloggen tackar givetvis för uppmärksamheten, men undrar vad det är för svensk som semestrar på detta vis?
Domain Name hawaiiantel.net ? (Network)
IP Address 72.234.76.# (Hawaiian Telcom)
ISPHawaiian Telcom Services Company
Location
Continent: North America
Country : United States (Facts)
State : Hawaii City: Honolulu
Time of Visit Nov 22 2007 1:00:20 am
Last Page View Nov 22 2007 1:06:50 am
Visit Length 6 minutes 30 seconds
Page Views 5
Referring URL
Visit Entry Page

IndustrispionageRektorn för den muslimska friskolan och tillika VDn för en moské anser sig vara utsatt för industrispionage. Han menar att någon spionerar på hans muslimska friskola och hans moské. Att uppgifter om skolan och moskén kommer ut tror han är för att någon ska ha nytta av uppgifterna. Därför kallar han det för industrispionage.


Vidare menar han att om uppgifter om hans skola eller moské skrivs på Internet utom hans kontroll, så äventyrar de skolans och moskéns säkerhet. Han berättar om en händelse som läckt ut på Internet och säger att det tyder på fel i huvudet på spionen.


Av ovanstående uttalanden från rektorn måste två följdfrågor bli uppenbara:

1. Brukar människor med fel i huvudet anlitas för industrispionage?
2. Vad är det för industri han bedriver med sin skola och moské?


Den andre skolledaren säger angående anklagelserna om industrispionage att rektorn yrar.


Rosengårdsskolan lika dålig som muslimskEn muslimsk friskola i Malmö jämför sig själv med Rosengårdsskolan i Malmö. Skolledaren på den muslimska friskolan säger att eleverna lika väl kunnat gå på Rosengårdsskolan i stället. Skolresultaten är lika dåliga på de två skolorna, säger hon. Skolorna har ungefär samma upptagningsområde med många muslimska elever. Rosengårdsskolan har mellan 99 och 100 % elever med invandrarbakgrund. Den muslimska friskolan har 100 %. Av religiösa skäl väljer en del föräldrar att ändå sätta sina barn i den muslimska friskolan i stället.


Vad är det för uppseendeväckande med detta? Jo, i dagens Metro 21/11, skåneupplagan, avslöjas på sidan 4 att Rosengårdsskolan har sämst resultat i hela Skåne, enligt Skolverket. Förmodligen är resultatet sämst i hela Sverige också:Det betyder att den muslimska friskolan i Malmö också tillhör landets absolut sämsta skolor att sätta sina barn i. Att eleverna har islamologi och arabiska på schemat väger tydligen upp så pass mycket för föräldrarna, att de inte bryr sig om att skolan är rekorddålig i de vanliga skolämnena. Eller så beror det på att skolledaren inte berättar på hemsidan eller för föräldrarna hur det egentligen ligger till, utan håller det internt för att behålla sitt arbete och sina kunder (elever).


Tidningen Efter Arbetet avslöjar 18/11 att Satellitskolan som tillhört Rosengårdsskolan sedan år 2000, nu inte längre vill tillhöra Rosengårdsskolan på grund av bristande integration. Om Satellitskolan får bli en friskola i stället för en filial till Rosengårdsskolan skrivs historia. För då blir den Skånes första avknoppningsskola där en kommunal skola köps upp av privata personer som vill göra ett bättre arbete. Inte speciellt förvånande att någon anser sig kunna göra ett bättre arbete än Rosengårdsskolan.
Det måste vara ett dåligt betyg för Rosengårdsskolans rektor Lars Birgersson, som media brukar gulla med. Tidningen Chef & Ledarskap (Tidningen för professionella skolledare) hade nyheten redan 24/10. Ingen dagstidning har hittat nyheten. Sydsvenskan och Skånska Dagbladet har fått tipset ikväll. Få se om de vågar skriva om det. Tills dess går det att läsa om i Efter Arbetet:Greger Rutgerson har på sin kristna blogg jämfört kristna, muslimska och kommunala skolor:

http://kristnatblog.blogspot.com/2007/11/leve-den-kristna-friskolan.html

2007-11-20

Muslimsk friskola tränger ut kommunalI Luleå har en strid om den muslimska friskolan Alnour International School blossat upp. Idag 20/11 2007 skriver Norrbottenskuriren om hur skolan ska starta runt december 2007 som Luleås första muslimska friskola:Beslutet har orsakat protester hos föräldrar till barn i kommunala skolor i Luleå som trängs bort av den muslimska friskolan. I Norrbottenskuriren förklarar klassföräldrar i ett debattinlägg varför de är så upprörda:14/11 2007 avslöjade Norrländska Socialdemokraten att Luleås skolchef Sture Bryggman lovat ordna lokaler åt Mohamed Gabra, företrädare för Alnour Internationel School. Först sa kommunen nej till den muslimska friskolans etablering i kommunen. Men efter att Skolverket gett klartecken så hjälper nu kommunens skolchef den muslimska friskolan att hitta skollokaler genom att tränga undan en kommunal luleåskola:Redan i januari 2007 berättade Norrländska Socialdemokraten att Alnour fått grönt ljus från Skolverket att öppna höstterminen 2007. Men skolan hittade inga lokaler då. Kanske berodde det på att kommunen trilskades med Skoloverket genom att hindra skolans etablering i kommunala lokaler. En närmast enig barn- och utbildningsnämnd hade tidigare sagt nej till skolan. "Socialdemokraten David Nordström sa att alla skolor med en religös uppfattning eller en viss livsåskådning är helt oacceptabla.":


"öppen för alla
Alnours båda grundare Mohammed Gabra och Magnus Alm, båda aktiva miljöpartister i Piteå, avfärdar bestämt att skolan är religiös och säger att den är öppen för alla. Tanken är bland annat att fånga upp barn till tillfälliga utländska forskare och arbetare på Luleå tekniska universitet. - Luleå är och blir en allt mer internationell miljö. Det blir mer globaliserat, säger Magnus Alm. Men en viktig del är också integrationstanken.

islamofobi

- Många muslimer uppfattar en stor islamofobi i Norrbotten. Men det kommer från båda håll. Många muslimer har fördomar om svenskar, säger han. Enligt Magnus Alm är intresset stort för skolan, framför allt bland länets muslimer. - Problemet är att få svenska familjer intresserade. Annars missar man grundtanken, säger han."

Källa:


S-bloggaren C G Carlsson från Luleå har tre gånger haft synpunkter på Alnour. Sök på "Alnour" i hans blogg:


För att få förstahandsinformation till varför Luleå kommun sagt nej till etableringen av den muslimska friskolan tog den här bloggen idag kontakt direkt med barn- och utbildningsnämndens ordförande Ingrid Norberg (s). För bloggen Muslimska friskolan berättar hon ungefär så här:

" -Socialdemokraterna har ensam majoritet i Luleå kommun. Det är det politiska skälet till att kommunen sa nej. Det ideologiska motivet är att det kommer att leda till en segregerad skola. När muslimska elever segregeras kan de inte samtidigt integreras. Eleverna har ingen chans att komma in i det normala samhället i Sverige.

Det kommer inte att leda till en allmän undervisning med inblick i alla religioner. Vems religionsfrihet är det som tillvaratas, barnens eller föräldrarnas? Islamologiundervisningen som ligger utanför den obligatoriska undervisningstiden ger för mycket tyngd till islam på bekostnad av den religionshistoria som alla som gått i kommunal skola fått."


2007-11-19

Sparkad i ansiktetSkoldagen hade just börjat på den muslimska friskolan. Endast 5 minuter in på lektionen blev en kille och en tjej osams på mellanstadiet. Då reser sig killen från sin bänk och rusar rakt fram mot flickan. Med sina kängor på fötterna riktar han en spark och träffar flickan rakt i ansiktet. Han hade då tagit sats och hävt sig med armarna på två bänkar så att han med full kraft kunde träffa hennes ansikte med skoklacken.


Flickan började storgråta och sprang rakt in till skolledningen. Hon kom tillbaka och läraren och en tjejkompis tog hand om henne. Vid spegeln på toaletten sågs så småningom ett rejält blåmärke framträda runt ögat. Pojken skyllde på att flickan skulle ha retat henne. Därför sparkade han henne i ansiktet under lektionstid.


Flickan lånade en mobiltelefon och ringde sin pappa. Han kom snabbt till skolan och var rasande. Han tog flickan ur klassen. Sedan gick han in i ett annat klassrum och ryckte ut sin son därifrån. Tillsammans med sina barn lämnade han skolan.


Eftermälet bestod av att pojken fick gå hem. Han hade gångavstånd hem och ingen förälder kontaktades om vad han gjort. Första lektionen för dagen var över på den muslimska friskolan.

2007-11-17

USA-hat på skolan


I den muslimska friskolan går en elev på mellanstadiet genom korridoren med pengar från klassens kakbakning. Han ska lägga pengarna till klasskassan som ska finansiera en utflykt. Då dyker en mellanstadieelev från en annan klass upp och sliter pengarna ur handen på honom. Sedan springer han iväg med pengarna han rånat sin skolkamrat på.


Den här muslimska friskolan liknar ingen skola längre. Den liknar ett ghetto. Som utrikesminister Carl Bildt brukar beskriva Rosengård, att där råder social desperation, så är det också på den muslimska friskolan. Fattigdomen bland de invandrade familjerna i de ökända miljonprogrammen leder till att skolbarnen rånar varandra.


Fattigdom och rån kombineras med att många mellanstadieelever på den muslimska friskolan hatar USA, innan de ens förstår politik. De uttrycker det öppet i klassrumsdiskussioner och på raster. Även en del flickor hatar USA. Den av eleverna som inte hatar USA ses som avvikande. Sammantaget leder detta utanförskap till en krutdurk och en grogrund för hat mot allt som står i deras väg. Om någon skulle vilja värva dessa pojkar när de blir tonåringar till islamistiska nätverk, så lär de inte få svårt att få napp.
Var hamnar alla saker som stjäls i Malmö? Saker som stjäls av människor i social desperation måste ju säljas för pengar, så att de kommer ur sin sociala desperation. Läs bara Sydsvenskan idag om knivskärning på prylmarknad. Den här prylmarknaden på Västra Hindbyvägen i Malmö säljer massor av stöldgods. Varje onsdageftermiddag och varje lördag. Men det går inte för polisen att urskilja vilket som är stöldgods och vilket som är, ja var kan sakerna komma ifrån?
Farbror Blå måste regelbundet komma dit civilklädd för att spionera på eländet. Vem tar kniv med sig dit? Någon annan i social desperation? Besök gärna denna prylmarknad och försök lista ut varför alla nya prylar som säljs där kostar hälften så mycket som i affärerna. De flesta av försäljarna kommer från Malmös miljonprogram. Här återfinns flera föräldrar som satt sina barn i muslimska friskolor.
Sydsvenskan 17/11 2007:


Lennart Berntson på Svenska Dagbladet recenserade 9 november 2007 boken Extremister. Boken är skriven av Magnus Sandelin och utgiven på DN Bokförlag. Så här skriver Berntson i sin recension, vilket kan förklara att elever på den muslimska friskolan inte får någon motbild:


"Det är riktigt att de extremistiska våldsverkarna utgör en liten grupp, men när de trots detta utgör ett hotfullt problem beror det på att – främst – vänsterextremismen och islamismen är ”inbäddade” i det etablerade svenska samhället. Deras motiv förädlas i medier och i forskningsvärlden till uttryck för kritiskt samhällsengagemang eller ses som svar på utanförskap och diskriminering. När extremisternas demonstrationer urartar i vandalism och övergrepp lägger vänstern i medierna skulden på polis och myndigheter för provokativt eller aggressivt agerande. Och till den islamistiska antisemitismen – och i dess skugga också den vänsterextrema ”antisionismen” – intar det etablerade politiska och mediala Sverige en förstående för att inte säga uppmuntrande hållning."

Källa:


2007-11-16

Mecca.nuMecca är ett kunskapsföretag från Lund. Så här står det på företagets webbsida om mångfald & integration:

"Inom Mecca finns mångårig erfarenhet av arbete med invandrare i form av utbildning, arbetsmarknadsprojekt, integrationsinsatser samt kurativa åtgärder."


På hemsidan vimlar det av bilder från Rosengård i Malmö. Undet Tjänster visas en bild från den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö och Islamic Center:


Uppdrags- och referenslistan är lång och imponerande. Polis, andra myndigheter samt många skolor har använt sig av företaget. Så även Lärarhögskolan i Malmö:


En av huvudkompetenserna är Hanna Cinthio som på hemsidan fått en egen sida:


Den här bloggen har tidigare uppmärksammat Hanna Cinthios kompetens och bakgrund som lärare på den stängda muslimska friskolan Al-Elowm al-Islamiyya:


I december 1997 faxade Hanna Cinthio 7 sidor till Skolverkets Staffan Bohlin om Al-Elowm al-Islamiyya. Med sig i skrivelsen hade hon 5 medarbetare på skolan, samtliga anställda vid Al-Elowm al-Islamiyya höstterminen 1997. Följande ingress skrev Hanna Cinthio och hennes lärarkolleger om den skolan till Skolverket:

"Med denna skrivelse vill vi uppmärksamma berörda institutioner på de grava problem och missförhållanden som rått på skolan under vår gemensamma tid som anställda där. Vi hoppas att vårt försök att sammanfatta intryck, erfarenheter och påvisbara fakta leder till en permanent indragning av tillståndet för stiftelsen att bedriva sin verksamhet."


Vidare berättar hon i faxet om den polisanmälan som de som lärare gjorde mot Al-Elowm al-Islamiyya och hur de kontaktat lärarförbundets huvudskyddsombud som fick Yrkesinspektionen att stänga skolan.


Den här bloggen vill därför rekommendera Hanna Cinthio och Mecca.nu om någon vill anlita en orädd expert på muslimska friskolor. Under Meccas kontaktinformation står följande:


KONTAKTA OSS

Mecca
Vallkärra 152
225 91 Lund
tel. 046-14 99 96


org.nr: 969686-4173

Hanna Cinthio
tel. 0735-28 99 96


Knytnävsslag på lektionenDe nya tydligare ordningsreglerna har gått ut till alla föräldrar och elever på den muslimska friskolan. Om någon slåss så har skolan skyldighet att anmäla, står det. Det står till och med att anmälan ska ske till sociala myndigheter eller polisen om det rör sig om misshandel. Men vad hände?


Jo, två elever började slåss med knytnävsslag mitt under lektionstid. De slog varandra rakt i ansiktet flera gånger inför sina klasskamrater innan läraren hann sära dem åt. Då hade läraren redan från sin kateder uppmanat de två att avbryta bråket, vilket de inte åtlydde. Läraren visste vad som gällde. Detta skulle leda till anmälan enligt skolans regler. Därför hämtades en skolledare som skulle få utdöma straffet och göra anmälan. Då sa skolledaren bara till eleverna, att eftersom de slagit varandra i ansiktet, så får de båda gå hem.


Inget straff alltså, och inga påföljder. Skolledaren förklarade även denna gång att skolan inte tar kontakt med socialen eller polisen, för att undvika myndigheters och medias uppmärksamhet. För det skulle leda till att skolan får färre elever och kan tvingas stänga. Ursäkten är enligt skolledaren att detta är en muslimsk friskola som behandlas hårdare av media. Att upprätthålla ordning eller de regler som är fattade till skydd för elevers hälsa kommer i andrahand.


2007-11-14

Muslimsk rektor i bråk om omskärelseI dagens Radio Malmöhus intervjuas den muslimska friskolan Ögårdsskolans rektor, Bejzat Becirov. Han är även VD för moskén vid Islamic Center där skolan ligger i Malmö. I lokaler vid Ögårdsskolan finns ett rum för omskärelse som socialstyrelsen nu kritiserat och därför stoppat omskärelse där. Becirov kallar socialstyrelsens utredning för en löjlig diskussion. Citerar nedan Radio Malmöhus inslag:


"12:20 onsdag 14 november 2007

Islamic center tillbakavisar kritik

På Islamic center tillbakavisar man kritiken från socialstyrelsen när det gäller omskärelse av pojkar. Sedan i somras genomförs inga ingrepp eftersom man inte ännu hittat en ersättare till den läkare som då ansågs göra ett bristfälligt jobb.

Lyssna genom att trycka på länken:
Betjat Bekirov, ordförande i Islamic center

Men nu menar socialstyrelsen att det finns flera andra brister vid omskärelserna. Det är något som Bejzat Becirov ordförande vid Islamic center inte förstår.

– Vi har en ny apparat till sterilisering av instrument. Lokalen är ny och modern och hygienen bra. Informationen är både muntlig och skriftlig. Kanske har någon fått en mindre inflammation, men detta är en löjlig diskussion, säger Betjat Bekirov, ordförande i Islamic center."


Källa Sveriges Radio Malmöhus 14/11 2007:


Så här har Sveriges Radios P1 Kaliber skrivit igår på sin sida om Becirov och TT-nyheten:


22 oktober 2006 avslöjade Kaliber i P1 affärerna runt omskärelse:


Sveriges Televisions program Uppdrag Gransknings reportage om omskärelse, Lögner och skalpeller:


Sydsvenskan har i flera artiklar avslöjat hur den anmälde omskärelseläkaren Hazim al-Ansari fått härja på Islamic Center i Malmö:
http://sydsvenskan.se/skane/article271826.ece


Riksdagsmotion om omskärelse där Islamic Center nämns som varnande exempel:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GU02So365


Utförlig redovisning om varför omskärelse utförs inom islam:
http://www.missionislam.com/health/circumcisionislam.html


Uppdatering 15/11:

Sydsvenskan skriver natten mellan 14/15 november på sin webbsida rektor Becirovs kommentarer till omskärelserna. Becirov framstår som allt mer förvirrad i sin ansvarsroll:
http://sydsvenskan.se/malmo/article280034.ece