2009-03-31

Försvarshögskolan ska interndiskutera svaret till JO


Idag fick bloggen Muslimska Friskolan ett samtal med Försvarshögskolans vicerektor brigadgeneral Bengt Axelsson:



Bakgrunden är avslöjandet om fiffel med förstörandet av källmaterialet till Rosengårdsrapporten som Försvarshögskolan författade på uppdrag åt regeringen:



Vicerektor Bengt Axelsson fick 29 januari 2009 en kopia på islamologen Leif Stenbergs begäran om att få ut källmaterialet till Rosengårdsrapporten från Försvarshögskolan:


"Från: Leif Stenberg <leif.stenberg@cme.lu.se>

Datum: to 29 jan 2009 10.49.24 GMT+01:00





Vicerektor Axelsson fick sent samma eftermiddag 29/1 2009 en kopia av Lars Nicanders svar till Leif Stenberg:


"Från: Nicander Lars <Lars.Nicander@fhs.se>

Datum: to 29 jan 2009 16.52.28 GMT+01:00

Till: Leif Stenberg <Leif.Stenberg@cme.lu.se>

Kopia: - Expeditionen FHS - <exp@fhs.se>, mats.ericsson@fhs.se, Larsson Gerry <Gerry.Larsson@fhs.se>, Axelsson Bengt <bengt.axelsson@fhs.se>, Dos Santos Josefine <josefine.dossantos@fhs.se>, Ranstorp Magnus <Magnus.Ranstorp@fhs.se>, Broms Susanna <susanna.broms@fhs.se"



Vicerektor Axelsson bekräftar att han fått kopior på mejlkonversationen om begärt och förstört källmaterial. Han berättar för bloggen Muslimska Friskolan att beslutsordningen på Försvarshögskolan är sådan att det inte var hans uppgift att svara på Stenbergs mejl eller efterforska om källmaterialet. Det betyder att han aldrig fick reda på vem som förstörde källmaterialet eller när det skedde, eftersom han aldrig satte sig in i frågan.



Dock säger sig Axelsson förstå allvaret i att Försvarshögskolan ger olika svar som omöjligt kan stämma ihop när de nu får frågor om källmaterialet i samband med JOs utredning. Axelsson som är en hyvens man tar till sig tipset från bloggen Muslimska Friskolan att Försvarshögskolan löser de obesvarade och motstridiga uppgifterna innan svaret sänds till JO 5 maj 2009. Speciellt vill han gärna hjälpa Försvarshögskolans rektor Mats Ericson som officiellt ska svara på JOs förfrågan.



Det gäller att medarbetarna på Försvarshögskolan lämnar korrekta uppgifter till rektorn om han ska sätta sin signatur under svaret utan att råka illa ut om det kryper fram att uppgifterna är felaktiga eller åtalbara. Vicerktor Bengt Axelsson ska därför ta upp frågan med rektor Mats Ericson så att denne inte råkar illa ut. Det torde betyda att Försvarshögskolans ledning tar en runda och förhör sig med medarbetarna så att de talar sanning, vilket inte är fallet i dagsläget.



Alternativet är att Försvarshögskolan delegerar uppgiften att svara JO till någon ansvarig chef. Nicander lämnar motstridiga uppgifter, så han torda vara utesluten.



Då återstår juristen Susanna Broms. Hon är ganska ny som jurist på Försvarshögskolan och kommer från det mer förtroendeingivande Kungliga biblioteket, som inte sysslar med fiffel:



Susanna Broms har dock redan hunnit med ett annat knivigt ärende som jurist på Försvarshögskolan. Det gällde den före detta riksdagsmannen Juan Fonseca som fick ta emot hotmejl från Försvarshögskolans datorer 2008:



Redan 30 januari 2009 stod det klart för rektor Mats Ericson vid Försvarshögskolan att förstörandet av källmaterialet omgärdades av obesvarade frågor och oklarheter om det var lagligt. Rektorn undvek att svara på på radioreporterns frågor genom att hävda att han inte hade någon uppfattning i frågan, eftersom forskarna som förstört källmaterialet satt i ett flygplan över Australien och inte gick att nå:



"Det är omöjligt att granska den kritiserade rapporten från Försvarshögskolan om religös extremism i Rosengård i Malmö eftersom underlaget har förstörts.

Det svaret fick forskare i Lund när de ville titta på den. Leif Stenberg jobbar på Centrum för Mellanösternstudier i Lund.

- Vi fick svaret att bakgrundsmaterialet förstörts eftersom det var ett sätt man arbetade på, på den enhet på Försvarshögskolan som gjort rapporten.


Rektorn på Försvarshögskolan Mats Ericsson är osäker på om det gjort fel.

- Jag har inte pratat med forskarna, de sitter på ett flygplan över Australien."


Källa, Sveriges Radio P3 30 januari 2009:


Lyssna till rektor Mats Ericson förklaring i radioinslaget:



Av mejlkonversationen längre upp i denna bloggpost framgår emellertid att rektor Mats Ericson dagen innan, 29 januari 2009, både fått begäran om källmaterialet och läst svaret från Nicander. Så rektorns berörda medarbetare gick visst att nå för rektorn när frågan var aktuell dagen innan han intervjuades i radion 30/1 2009.



Första utomstående blogg har idag börjat intressera sig för att Försvarshögskolan ljuger om det förstörda källmaterialet. Det är bloggen Missional Experiences som 31 mars 2009 länkar några läsbara bloggposter:



Källa:



Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni var den som beställde Rosengårdsrapporten. Ärendet handlades hos demokratienheten på departementet. Ställföreträdande enhetschef där är Katarina Sundberg som nås på telefon 08-405 21 08.



Bloggen når idag 31 mars 2009 Katarina Sundberg. Hon minns att Försvarshögskolan först hade en version av Rosengårdsrapporten som departementet fick ta del av som inte var helt färdig. Försvarshögskolan föredrog rapportens slutsatser för departementet. När rapporten var helt färdig för publicering hölls också presskonferensen samma dag 28 januari 2009.



Ingen diskuterade källorna med departementet vad hon minns och inte heller hur de skulle förstöras eller hade förstörts. Sundberg säger korrekt att departementet inte lägger sig i Försvarshögskolans källhantering. På frågan om rapportens trovärdighet som departementet och regeringen ska använda påverkas av fiffel med källdestrueringen, svarar hon att hon inte har någon uppfattning. Bloggen Muslimska Friskolan uppmanar henne att diskutera med minister Sabuni hur de ska ställa sig om fifflet med rapportens källmaterial bekräftas.



På Integrations- och jämställdhetsdepartementet berättar idag 31 mars 2009 en anställd för bloggen Muslimska Friskolan om departementets besök på bloggen. Han säger att bloggposten:


31 mars 2009 hamnat i departementets intranät benämnt:


Där kan medarbetare internt se vad en digital agent läser av för träffar om departementet eller minister Nyamko Sabuni. Just idag 31/3 2009 hamnade bloggposten om hur Försvarshögskolan ljuger om källmaterialet i kategorin senaste nyheter. Intranätet kan inte nås från datorer utanför regeringskansliet och departementet. Men en hel del medarbetare internt fann bloggposten intressant och läste den.



Utifrån kan emellertid besökare till bloggen Muslimska Friskolan via Sitemeter se intresset från departementet. Träffarna i Sitemeter visas nedan. Besöken från departementet på bloggen gjordes innan bloggen fick tala med någon där. En besökare från departementet läste bloggen Muslimska Friskolan i 40 minuter idag:



Visit Detail
Visit 192,694
Domain Name: tdcsong.se ? (Sweden)
IP Address: 62.95.69.# (Regeringskansliet)
City: Stockholm
Time of Visit: Mar 31 2009 11:37:13 am


Visit 192,708
Domain Name: tdcsong.se ? (Sweden)
IP Address: 62.95.69.# (Regeringskansliet)
Time of Visit: Mar 31 2009 11:59:26 am
Last Page View: Mar 31 2009 12:39:44 pm
Visit Length: 40 minutes 18 seconds
Page Views: 4
Visit Entry Page:



Visit 192,787
Domain Name: tdcsong.se ? (Sweden)
IP Address: 62.95.69.# (Regeringskansliet)
Time of Visit: Mar 31 2009 2:38:50 pm
Last Page View: Mar 31 2009 2:49:21 pm
Visit Length: 10 minutes 31 seconds
Page Views: 3
Referring URL: -

Visit Entry Page:
http://www.muslimskafriskolan.blogspot.com/

Out Click:
live.feedjit.com


Visit 192,794
Domain Name: tdcsong.se ? (Sweden)
IP Address: 62.95.69.# (Regeringskansliet)
Time of Visit: Mar 31 2009 2:55:49 pm
Last Page View: Mar 31 2009 3:02:23 pm
Visit Length: 6 minutes 34 seconds
Page Views: 2
Referring URL: -

Visit Entry Page:
http://www.muslimskafriskolan.blogspot.com/


Out Click:
Watch in Real-Time


Sveriges Islamiska Skolor befarar rasism



En strid om rasism har utbrutit mellan ordföranden för Sveriges Islamiska skolor och folkpartiets skolpolitiske talesman:



"Men om man noggrant läser det som Christer framför är det den vanliga hetsen mot just islamiska friskolor som tittar fram. Det kommer med jämna mellanrum attackerar mot islamiska friskolor från Folkpartiet och det är något vi håller på att vänja oss vid.


Detta är rasistiska angrepp mot muslimer som leder till stora splittringar i samhället. Vi är rädda att det är just det som FP vill åstadkomma.


Eleverna på de friskolor som ingår i Sveriges Islamiska skolor (SIS) följer den svenska läroplanen, de flesta lärare i dessa skolor är icke-muslimer och undervisningen sker i enlighet med de lagar och förordningar som finns.


Syftet med dessa skolor är att stärka identiteten hos barnen och utbilda dem så att de blir likvärdiga medborgare i samhället. Medborgare som kan bidra med sina kunskaper och erfarenheter till samhället.


De ska lära sig att vara stolta över att vara både muslimer och svenskar, de ska kunna kombinera bärande av slöjan med ett arbete som advokat, läkare, polis, arbete inom det militära eller på verkstäderna i Volvo.


Varken deras hudfärg, klädsel eller etniska ursprung ska vara ett hinder för dem att vara likvärdiga medborgare. Det är detta vi lär ut till våra barn på muslimska friskolor; att de är svenskar och att Sverige är deras land, att de har lika mycket att säga och tycka om detta land som Christer.


Om det är detta som Christer motsätter sig, vilket vi befarar, kommer vi att fortsätta på samma linje oavsett om han tycker om det eller inte. Men vi varnar för att sådana här åsikter kan leda till att urholka demokratin och de värderingar Sverige står för.


Vi inom SIS indoktrinerar inte barn, vi ger dem möjligheten att ha självförtroende att kunna möta framtiden med stolthet. Vi välkomnar att man på professionella grunder, och inte på politiska, granskar och utvärdera kvaliteten och undervisningen i landets samtliga skolor.


Det är tvärt om Christer som försöker indoktrinera muslimer genom att insinuera att så länge muslimer bär slöja, ber 5 gånger om dagen, firar Ramadan, eller vill sätta sina barn i islamska friskolor, inte är och kan vara likvärdiga medborgare.


Beträffande bidrag, så är vår förhoppning att skattebetalarnas pengar skulle kunna finansiera skolornas kostnader så att skolorna inte behöver vända sig till andra, inhemska eller utländska, intressenter för bidrag. Friskolor ska få bidrag på lika villkor som kommunala skolor.


Den muslimska friskolan i Örebro som nämns i artikeln ligger inte under SIS. Vi anser att skolor ska vara självständiga och staten, inte kommunerna, ska stå för kostnaderna för skolorna.


En fråga till Christer: Var finns dessa skolor som indoktrinerar? Och har Ni verkligen besökt islamiska skolor och talat med både lärare och elever om hur undervisningen sker? Jag skickar härmed en inbjudan för att besöka våra skolor så att du ska får en första hand upplevelse och erfarenhet.


Abdirisak Waberi
Ordförande, Sveriges Islamiska Skolor"


Källa, Sveriges Television Opinion måndag 30 mars 2009:



Idag svarar Christer Nylander (fp) på kritiken:


"Abdirisak Waberi, ordförande för Sveriges Islamiska Skolor, är starkt kritisk mot att folkpartiets skolgrupp tycker att man ska ställa krav på att huvudmän och större bidragsgivare till fristående skolor ska dela den svenska läroplanens värdegrund.


Waberi menar att om man noggrant läser den artikel på SVT Debatt (24/3) där jag presenterar förslaget "så är det den vanliga hetsen mot just islamiska friskolor som tittar fram". Waberi anser att "detta är rasistiska angrepp mot muslimer".


Men om man uppfattar min artikel på det sättet, så har man faktiskt inte alls läst särskilt noggrant."


Källa, Sveriges Television Opinion tisdag 31 mars 2009:


Försvarshögskolan ljuger om Rosengårdsrapporten

Uppdatering:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/03/forsvarshogskolan-ska-interndiskutera.html


Idag kan bloggen Muslimska Friskolan avslöja att Försvarshögskolan ljuger om det förstörda källmaterialet i Rosengårdsrapporten. Bloggen har tidigare pekat på en del omständigheter som inte såg trovärdiga ut. Nu finns bevis på att Försvarshögskolan ljuger inte bara en gång, utan flera gånger, på flera punkter och flera av forskarna. Bloggen har försökt förmå Försvarshögskolan att räta ut frågetecknen, men bemötts med fler motstridigheter, locket på och rena lögner. Det är inget roligt som blogg att försvara Rosengårdsrapporten när forskarna bevisligen ljuger.



Först ut är Lars Nicander. Citerar nedan hans uttalanden från 20 mars 2009:


"Fredag 20 mars 2009 intervjuar bloggen Muslimska Friskolan Lars Nicander på Försvarshögskolan. Han är chef Centrum för Asymmetriska Hot- och TerrorismStudier (CATS) och ansvarig för Rosengårdsrapporten tillsammans med Magnus Ranstorp, båda på Försvarshögskolan:

http://www.fhs.se/sv/Forskning/Centrumbildningar/CATS/Magnus-Ranstorp/


Följande datum klargör Nicander för bloggen:


26 januari 2009 beslutade Lars Nicander i egenskap av chef helt ensam att källmaterialet skulle förstöras. Han stoppade samma dag själv in källmaterialet i papperstuggaren.

28 januari 2009 publiceras, redovisas Rosengårdsrapporten offentligt i media följt av en presskonferens tillsammans med integrationsminister Nyamko Sabuni samma dag.

29 januari 2009 begär några lundaforskare ut källmaterialet:


http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33782&a=1423924



Nicander understryker för bloggen att det inte är olagligt att förstöra källmaterialet. Han hänvisar till att inget domstolsbeslut fanns att någon fått rätt till källmaterialet när det förstördes. Därför går ärendet inte att jämföra med Gillbergfallet där böter utdömdes. Polisanmälan som lades ner 6 februari 2009 är han bekant med och säger att den inte var tillämplig och därför inte ledde någonstans.


Bloggen är nöjd med Nicanders svar och vill gärna få bevis på att han talar sanning så att frågetecknen försvinner.


Nicander börjar bli nervös. Bloggen säger att den gärna hjälper till att sprida hans utsagor och därför bör han ej vara nervös.


Bloggen frågar om det finns något beslut eller papper som talar om att källmaterialet förstördes 26 januari 2009, två dagar före publicering. Nicander svarar att han helt själv fattade beslutet, inte skrev ner det, diarieförde det eller meddelade någon annan den dagen. Som chef behövdes det inte, svarade Nicander.


Bloggen frågade vidare angående det Försvarshögskolan sagt till media. Där hävdade Försvarshögskolan att de redan tidigt beslutat att källmaterialet skulle förstöras i samband med publicering. Alltså måste det finnas ett tidigare datum än 26 januari 2009 då ett beslut togs om vad som skulle göras när avrapporteringen närmade sig. Nicander sa att det bestämtss tidigare än 26 januari då förstörandet blev ett faktum. Nicander svarade bloggen att även då skrevs inte det beslutet ner på papper, diariefördes inte och diskuterades inte. Han förklarade att så går det till, det är rutin och inget man behöver skriva ner."


Källa, bloggen Muslimska Friskolan 21 mars 2009:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/03/jo-utredningen-om-forsvarshogskolans.html


Några dagar senare får bloggen ett förklarande mejl från Lars Nicander:


"Klarläggande ang tidpunkt‏

Från:Nicander Lars (

Lars.Nicander@fhs.se)

Skickat:den 24 mars 2009 22:40:32

Till:tipsaroger@hotmail.com (tipsaroger@hotmail.com)


Ang tidpunkten för destruering så har det förekommit en feltolkning av mitt meddelande 29/1. Innebörden avser att destruering skedde planenligt (under måndagen 26/1) då projektavslutningsfasen inleddes inför offentliggörandet 28/1 på e m. Syftningen i meddelandet avsåg att själva offentliggörandet skedde dagen innan.- inte att destrueringen då ägde rum.


Lars Nicander"


Källa, mejl samt bloggen Muslimska Friskolan 24 mars 2009:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/03/intervju-med-magnus-ranstorp-pa.html



30 mars 2009 får bloggen ta del av Lars Nicanders svar om det förstörda källmaterialet som islamologen Leif Stenberg begärt ut. Av mejlen framgår två saker som Nicander ljugit för bloggen om. Nicander har inte själv förstört källmaterialet. Nicander har samtalat med sina kolleger om vad som hänt med källmaterialet runt 29 januari 2009:


"Fwd: Undersökning‏

Från:
Leif Stenberg (leif.stenberg@cme.lu.se
)

Skickat:
den 30 mars 2009 16:30:42

Till:
tipsaroger@hotmail.com


Vidarebefordrat brev:

Från: Leif Stenberg <

leif.stenberg@cme.lu.se>

Datum: to 29 jan 2009 10.49.24 GMT+01:00

Till: lars.nicander@fhs.se, magnus.ranstorp@fhs.se, josefine.dossantos@fhs.se

Kopia: exp@fhs.se, mats.ericsson@fhs.se, gerry.larsson@fhs.se, bengt.axelsson@fhs.se

Ämne: Undersökning


Bästa kollegor,


Med anledning av den uppmärksamhet som rapporten med titeln "Hot mot demokrati och värdegrund - en lägesbild från Malmö" genererat begär jag härmed enligt offentlighetsprincipen ut underlaget för undersökningen. Jag avser följaktligen inte i min begäran själva rapporten, utan dess underlag i form av bakgrundsmaterial, intervjuer (anonymiserade) och övrigt underlag.


Jag ber er konfirmera min begäran.


I tjänsten,

Leif Stenberg

---
Leif Stenberg
Director, Associate ProfessorCentre for Middle Eastern Studies
P.O Box 201, SE-221 00 Lund, Sweden
+ 46 46 222 74 64 (Office)
+ 46 705 36 44 35 (Mobile)
www.cme.lu.se"



"Fwd: SV: Undersökning‏

Från:
Leif Stenberg (Leif.Stenberg@cme.lu.se
)

Skickat:
den 30 mars 2009 16:30:01


Till:
tipsaroger@hotmail.com

Vidarebefordrat brev:

Från: Nicander Lars <

Lars.Nicander@fhs.se>

Datum: to 29 jan 2009 16.52.28 GMT+01:00

Till: Leif Stenberg <

Leif.Stenberg@cme.lu.se>

Kopia: - Expeditionen FHS - <
exp@fhs.se>, mats.ericsson@fhs.se, Larsson Gerry <Gerry.Larsson@fhs.se>, Axelsson Bengt <bengt.axelsson@fhs.se>, Dos Santos Josefine <josefine.dossantos@fhs.se>, Ranstorp Magnus <Magnus.Ranstorp@fhs.se>, Broms Susanna <susanna.broms@fhs.se>

Ämne: SV: Undersökning

Bäste kollega,


Efter att nu ha undersökt saken med det forskningsteam på vårt Centrum som genomfört denna studie får jag beskedet att de minnesanteckningar från våra intervjuer enligt våra interna bestämmelser och utfästelser till intervjuobjekten har destruerats i samband att projektet igår avrapporerats och stängts. Detta för att skydda den utlovade anonymiteten hos dessa då de trots borttagande av namn annars ändå varit lätt att kontextuellt identifiera. En ytterligare djupare bakgrund här är att flera av dessa har fått uttalade hot emot sig tidigare. Detta fråntar ändå inte på något sätt seriositeten i den beprövade Delphimetodik vi använt.


I övrigt är det främst lättåtkomligt material vi använt som fakta om Rosengård, programmet Välfärd för alla m m vilket vi hämtat från Malmö stads hemsida, Sydsvenskans artikelserie från 2006 samt materialet från Amsterdam www.eenveiligamsterdam.nl/files/file.php5?id=590, Rotterdam

http://www.rotterdamveilig.nl/Media/pdf/Radicalisering%20in%20Rotterdam%20I%20Januari%202006%20Engelse%20versie.pdf
, samt material från Köpenhamns stad m m.


Mvh
Lars Nicander



Lars Nicander
Utredningschef C FHS/CATS
Box 27805 11593 Stockholm
08-5534 2781
070-376 27 12 (GSM)
www.fhs.se/cats"



Efter Lars Nicander har vi Josefine Dos Santos:


"Bloggen Muslimska Friskolan får därefter idag 24/1 2009 en intervju med Josefine Dos Santos på Försvarshögskolan. Hon är forskarassistenten som genomförde alla intervjuerna i Rosengårdsrapporten. Den trevliga Dos Santos säger att källmaterialet förstördes 26 januari 2009 klockan 13 på eftermiddagen. Därmed bekräftar hon datumet 26 januari 2009 som Nicander vid Försvarshögskolan som förstört källmaterialet, också uppgett för bloggen Muslimska Friskolan. Om hennes chef Lars Nicander sänt ett mejl till lundaforskarna som skulle antyda att materialet förstördes 28 januari 2009 så måste det vara ett felcitat, enligt henne."


Källa, bloggen Muslimska Friskolan 24 mars 2009:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/03/intervju-med-magnus-ranstorp-pa.html



Eftersom Dos Santos uppmanade bloggen att återkomma med fler frågor, så följde bloggen rådet. Hon verkade nämigen så insatt i förstörandet av källmaterialet. Redan dagen efter, 25 mars 2009 återkom bloggen till Dos Santos. Hon fick frågan hur hon kan veta att källmaterialet förstördes 26 januari 2009. Dos Santos är dagen efter inte lika öppen längre. Hennes svar blir att hon inte kan svara eftersom hon sitter i möte. Hon ägnar lång tid åt att vilja ha kontaktuppgifter till bloggen, men säger sig inte ha tid att svara på den korta frågan. Hon säger att det sitter andra människor runt henne som kan höra hennes svar.



Därefter tar Dos Santos bort hänvisningen till sitt mobilnummer från sin telefonsvarare på arbetet. Ingen gång på tre dagar svarar hon. Måndag 30 mars 2009 får bloggen tag i Dos Santos igen. Frågan hon lovat svara på om hur hon vet att källmaterialet förstördes 26/1 2009, vägrar hon svara på. Dos Santos säger att forskarna blivit tillsagda att de inte får svara på frågor om det förstörda källmaterialet för att JO undersöker saken. Bloggen frågar Dos Santos om det är juristen på Försvarshögskolan som sagt det. Dos Santos svarar ja.



Efter Lars Nicander och Josefine Dos Santos kommer Försvarshögskolans jurist Susanna Broms.


Susanna Broms berättar 30 mars 2009 för bloggen Muslimska Friskolan att hon inte förbjudit vare sig Josefine Dos Santos, eller några av de andra forskarna att uttala sig om det förstörda källmaterialet. Broms säger att en JO-utredning inte hindrar att någon svarar på frågor. Broms tilläger att hon som jurist varken kan eller får hindra forskarna på Försvarshögskolan att uttala sig eftersom de har meddelarfrihet. Hon säger att hon inte ens diskuterat saken med forskarna.


Det avslöjar att Dos Santos ljög för bloggen Muslimska Friskolan om att juristen hindrat henne från att uttala sig.


Juristen Broms fortsätter att säga att hon inte ens är involverad i fallet. Bloggen frågar då Broms om hon vet vilket datum källmaterialet förstördes. Broms svarar att det ju måste vara något av de tre datumen 26, 28 eller 29 januari 2009 som bloggen föreslagit. Bloggen tipsar juristen att något skumt försiggår med uppgifterna om det förstörda källmaterialet.


Nu börjar även juristen att svänga. Helt plötsligt säger hon tvärtemot tidigare att hon har fått det juridiska ansvaret på Försvarshögskolan att utreda ärendet. Bloggen passar på att fråga juristen Broms rakt ut om hon vet vilket datum källmaterialet förstörts. I stället för att som tidigare hänvisa till bloggens förslag på datum, svarar Broms att hon vet vilket datum det förstördes. Bloggen frågar när. Juristen vägrar svara. Bloggen påminner om vad hon själv nyss sagt, att JO-utredningen inte hindrar henne eller någon annan från att berätta datumet. Juristen fortsätter vägra och hänvisar till att hon inte är skyldig att berätta.



Till sist Magnus Ranstorp. Han ljuger inte alls, men uppvisar tydliga tecken på att han vill hjälpa till att dölja sanningen:


"Idag säger Ranstorp till bloggen Muslimska Friskolan att det var självklart för Försvarshögskolan att förstöra källmaterialet. De ville skydda de intervjuade personerna. Ranstorp säger att redan för flera månader sedan år 2008 beslöt de inblandade att källmaterialert skulle förstöras i samband med avrapporteringen i januari 2009. De diskuterade det med varandra.


Enligt Ranstorp var det så självklart att inget dokument behövde skrivas eller beslut skrivas ner 2008. Men de var överens. Ranstorp berättar för bloggen att han vet vilket datum som källmaterialet förstördes. Men han vill inte berätta det. Bloggen säger att ett datum inte kan vara kontroversiellt, förutom om personer lämnar olika uppgifter om det.


Bloggen ber därefter Ranstorp om datumet igen med hänvisning till att om Försvarshögskolan inte har något att dölja, så är det bara att berätta datumet. Ranstorp vägrar. Bloggen säger att den gärna hjälper Försvarshögskolan att sprida datumet så att allt framstår som klart och försvarligt, om de bara svarar på frågorna. Ranstorp vill inte. Bloggen frågar om det var 26, 28 eller 29 januari. Ranstorp säger att han inte tänker berätta det och inte har någon skyldighet att berätta."


Källa, bloggen Muslimska Friskolan 24 mars 2009:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/03/intervju-med-magnus-ranstorp-pa.html



Eftersom Försvarshögskolan den senaste veckan intensivt besökt bloggen många gånger och läst alla bloggposter som skrivits om dem, så är Försvarshögskolan välkommen att höra av sig igen. Försvarshögskolan får gärna mejla bloggen igen på e-postadress:

tipsaroger@hotmail.com




Försvarshögskolan får gärna försöka vända uppgifterna till ett sant eller i alla fall sanningsenligt svar. Bloggen har sparat bevismaterial från samtalen. Försvarshögskolans svar kan publiceras här om de så vill, så att alla kan se hur de reder ut frågetecknen. Hur trovärdigt är det att sex olika personer på Försvarshögskolan klockan 10 på förmiddagen 29/1 2009 får en begäran om att lämna ut källmaterialet, och först sex timmar senare svarar en av dem att det är förstört?

Tills de berörda hör av sig får tyvärr slutsatsen bli att bevisen talar för att några personer på Försvarshögskolan ljuger bloggen rakt upp i ansiktet. Hur trovärdig blir då Rosengårdsrapporten?



Försvarshögskolans besök på bloggen Muslimska Friskolan visas genom Creeper myndighetsbesök:
http://gnuheter.com/creeper/site/muslimskafriskolan.blogspot.com




2009-03-29

Muslimsk lärarhögskola kan snart öppna



En ny epok i friskolornas värld håller på att bli verklighet. Vi vet alla vad som hände förra gången. På 1990-talet fick friskolor starta i Sverige. Strax därrefter utnyttjade muslimska fundamentalister lagen till att starta muslimska friskolor som är bland de sämsta kunskapsmässigt i landet och farligast i sin indoktrinering utan möjlighet till insyn..



Nu avslöjas att en friskolekedja i Stockholm ansökt att starta en egen lärarutbildning. Inom kort ska svaret lämnas om de får starta och ge examen. Vad händer om förslaget går igenom? Då måste det rimligtvis bli lagligt även för muslimska friskolor att starta sin egen lärarutbildning och ge examen.



Vill Sverige verkligen ha muslimer som går på en muslimsk lärarutbildning och gör sin lärarpraktik i muslimska friskolor och examineras av muslimer och därefter arbetar på muslimska friskolor med enbart muslimska elever? Då blir insynen ännu sämre med risk för ökad indoktrinering. Kanske examineras inte den lärarkandidat i den muslimska lärarutbildningen som inte underkastar sig islam eller talar arabiska. Eftersom en del muslimska friskolor idag drivs av moskéer kan vi snart se fram emot en lärarutbildning vid någon islamistisk moské.



Jämför med den svenska friskolekedjan som i stiftelseform utan insyn ansökt om att starta en egen lärarutbildning och får besked hösten 2009:



"Friskola vill starta lärarutbildning


Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor vill starta lärarutbildning efter finländsk modell - med 60 platser, antagnings­intervjuer och hög vetenskaplig nivå.


Viktor Rydberg har fyra skolor i Stockholmsområdet - tre på gymnasie- och en på högstadienivå. Den första startades 1994.Nu har man ansökt hos regeringen om att få starta lärarutbildning för blivande ämneslärare på högstadiet och gymnasiet. Man vill dra igång 2010 och enligt planerna ska 60 studenter tas in. 20 procent av platserna ska gå till blivande lärare i matte och naturvetenskap. Alla ska ha ämneskunskaperna avklarade när de antas och läsa det allmänna utbildningsområdet på 90 högskolepoäng på Viktor Rydberg."


"Viktor Rydberg får dock inget besked förrän tidigast i höst.


-Vi inväntar lärarutbildningspropositionen och tar inte ställning förr­än vi vet vilka eventuella förändringar det blir i examensordningen, säger Maria Wilenius, kansliråd på ­Utbildningsdepartementet."



Källa, Skolvärlden sidan 4 i nummer 6 onsdag 25 mars 2009:


"Om det blir fler behöriga sökande än antalet platser vill den blivande högskolan att högst 120 personer kallas till personlig intervju."
I
"Verksamheten föreslås komma igång år 2010.Troligen kommer Stiftelsens ansökan att skickas vidare till Högskoleverket för prövning."
I
Källa, Lärarnas Tidning 16 mars 2009:
I
I
I
Vad händer om muslimska lärarutbildningar som drivs av islamistiska stiftelser vid moskéer får anta genom personliga intervjuer i stället för betyg? De kommer då att anta personer med fundamentalistisk grundsyn framför moderata muslimer.
I
I
I
"Verksamheten föreslås komma igång år 2010.
Lärarutbildning i Sverige bedrivs idag enbart på landets lärosäten."
I
Källa, högskolan.net 3 mars 2009:

Islamic Center inte trovärdigt




"Utmaningen är att lyfta sig själv

ANDRALEDARE. ”Så fort jag ser ett barn med en sten i handen ska jag gå fram och ta hans hand och hålla den hårt.”


Ayoub ChibliIslamic Center i Malmö citerades igår i en huvudledare i Sydsvenskan, samma dag som en manifestation arrangerades på Rosengård med budskapet "Stoppa våldsspiralen!!" Det var de boende själva och stadsdelspolitiker som visade att de har fått nog efter den senaste tidens stenkastning mot brandmän och poliser."


"Jan-Olof Asp
042-489 90 25"



Källa, Helsingborgs Dagblad söndag 29 mars 2009:



Bloggen Muslimska Friskolan tog kontakt med Jan-Olof Asp på HD som i sin andraledare liksom Sydsvenskan och City Malmö/Lund hyllat Ayoub Chiblis uttalande. Asp berättade att han inte hade någon aning om att Islamic Center är ställt inför rätta i Malmö tingsrätt för 22 obetalda månadshyror för sin muslimska friskola Ögårdsskolan. Asp höll med om att det inte längre är lika vackra och trovärdiga ord från Islamic Center i hans ledarartikel, med betraktelse av den bakgrunden.


Åtal runt Bäckahagens skola



På Internetsidor är nu Bäckahagens skola i Bandhagen i stor utsträckning utpekad. Bloggen publicerar ett brev som kan visa vad som sker på en skola som drabbas av en tragedi när ett åtal sker. Medias drev drabbar skolan, minderåriga och deras föräldrar. Klasslistor och fotokatalog på mellanstadieelever begärs ut. Brevet som nedan publiceras är allmän handling:




2009-03-28

Debatt om Rosengårdsrapporten


Igår möttes Magnus Ranstorp från Förvarshögskolan och islamologen Leif Stenhagen i en debatt om Rosengårdsrapporten. Ranstorp vill inte kommentera det förstörda källmaterialet eftersom JO utreser ärendet. Stenberg berättar att en doktorand undersöker unga muslimers politiska åskådningar i Sverige. Så här står på hemsidan för Vetandets värld:



"Rapport om muslimsk radikalisering


Den islamiska radikaliseringen har ökat i Malmöstadsdelen Rosengård de senaste fem åren. Den bilden tecknas i en rapport från forskare vid Försvarshögskolan i Stockholm. Men islamologer vid Lunds Universitet har kritiserat rapporten för att dra slutsatser på för dåligt underlag. Vi hör Leif Stenberg, föreståndare vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds Universitet, samt Magnus Ranstorp, forskningschef vid centrum för studier om assymetriska hot och terrorism vid Försvarshögskolan i Stockholm, diskutera rapporten Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö.


På länken nedan finns hela den oredigerade debatten mellan de två. Boken som Leif Stenberg nämner där heter Muslim i Sverige och kom ut på Bilda förlag 1999.




Länkar:





Källa, Vetenskapsradions Vetandets värld i Sveriges Radio P1 fredag 27 mars 2009:


Lyssna till hela radiodebatten:


Islamic Center ska stoppa stenkastning



Idag lördag 28 mars 2009 skedde ytterligare en helt meningslös manifestation på Rosengård. Ingen tidigare sådan har stoppat stenkastningen. Så länge de röstar på riksdagspartier fortsätter massinvandringen som spär på arbetslösheten och trångboddheten. Barnen på Rosengård fortsätter i ökande takt att förstöra samhället.



Den naive Ayoub Chibli låtsas att han gör en insats när han mitt på ljusa dagen när ingen stenkastning sker, deltar i en manifestation. Tidningen City Malmö/Lund har satt en bild av honom framför moskén på sidan 3 igår. I artikeln kommer han med följande floskler som inte hjälper ett dugg:




"- Jag skäms som Malmöbo och Rosengårdsbo, säger Ayoub ChibliIslamic Center.

I predikan i dag uppmanar Islamic Center alla i församlingen att gå ut och visa sin avsky mot våldet och bränderna.
- Det är allas ansvar. Vi får inte låta barnen styra, säger Ayoub Chibli.


Vuxna måste ta ansvar

Vuxna måste vara ute och se vad som händer - och våga ingripa.
- Så fort jag ser ett barn med en sten i handen ska jag gå fram och ta hans hand och hålla den hårt.

Varför unga startar bränder och sen attackerar räddningspersonalen vill inte Ayoub Chibli prata om i dag.

-Det finns något som är viktigare, och det är att stoppa våldsspiralen. Sen kan vi prata om varför. Jag vill inte ge dem en anledning - en ursäkt."


Källa, City Malmö/Lund sidan 2 fredag 27 mars 2009



Sydsvenskans huvudledare idag skriver så här:

"”Boende på Rosengård har fått nog”, skrev gratistidningen City igår.
”Så fort jag ser ett barn med en sten i handen skall jag gå fram och ta hans hand och hålla den hårt”, säger Ayoub ChibliIslamic Center."

Källa, Sydsvenskans huvudledare lördag 28 mars 2009:



Skånska Dagbladet bevakade dagens demonstration 28/3 2009. På länkarna nedan ses Ayoub Chibli från Islamic Center i blå skjorta och svart skinnjacka delta i denna manifestation som inte leder till någonting:





Inom kort ska Islamic Center ställas inför rätta i Malmö tingsrätt för att man struntat i att betala de 22 sista månadshyrorna för sin muslimska friskola Ögårdsskolan. Där går barn i åldrarna 6-13 år. Att följa lagen och betala för barnen är tydligen helt oviktigt.


2009-03-27

Skånepolisen ska utbildas av apajävlar



I veckan beslöts att Skånepolisen nu ska utbildas av blattar från olika invandrarföreningar för att sluta använda rasistuttryck. Budgeten ökas inte utan allmänheten får betala i form av färre patruller på gatorna när poliserna är på blatteutbilning:



"Den nya åtgärdsplanen består av tolv punkter.


Det handlar till exempel om att diskutera mångfaldsfrågor vid reguljära arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal, att arrangera seminarier för chefer, att låta chefer, utredningspersonal och poliser i yttre tjänst genomgå en särskild mångfaldsutbildning med inriktning på bland annat diskrimineringslagstiftning och mänskliga rättigheter, samt att plocka in vad Eva Årestad Radner kallar "resurspersoner".


– Vi har ju ett brett spektrum av föreningar här i Malmö, vars medlemmar tillhör olika diskriminerade grupper. Dem vill vi bjuda in, för att de ska berätta om sig själva.


Det kommer förstås att kosta pengar att skicka folk på kurs på arbetstid, och att ta in föreläsare och andra gäster, men någon specifik budget för satsningen är inte gjord, enligt Eva Årestad Radner.


– Det här är en så viktig investering att det måste få kosta en del."



Källa, Skånska Dagbladet fredag 27 mars 2009:




Timbuktu gör succe med sin nya t-shirt Apajävel Malmö Sverige med Turning Torso i bakgrunden. Fast att ingen av apajävlarna bor i Turning Torso utan på Rosengård och andra koranläsande stadsdelar.
I
Källa, Sydsvenskan 26 mars 2009:
http://sydsvenskan.se/malmo/article422069/Troja-driver-med-fordomar.html

Imamson dömdes för mord



Sonen till en imam i Angered dömdes 17 december 2008 för mord. Hovrätten skärpte 27 februari 2009 imamsonens straff till tio års fängelse. I första domen från Göteborgs tingsrätt vittnar närpolisbefälet så här:



"Walter Holm: Han har arbetat som polisman i Göteborgs östra stadsdelar och i
Angered sedan 1979. Sedan 2001 är han närpolisbefäl i Angered. Han arbetar med
ungdomsbrott och är koordinator för bekämpande av kriminella gäng. Under de
senaste åren har han arbetat med informations- och underrättelsebearbetning. Han
känner till familjen ... .... sedan flera år och har träffat dem i många olika
sammanhang. Familjen är välkänd i Angered. I vissa kretsar är familjen fruktad. Då
pappan i familjen är imam är de mycket inflytelserika i området."


Källa, sidan 27 i domen med målnummer B 56-08

I hovrätten för Västra Götaland har domen målnummer B 1068-09



Lästips:


Muslimska pojkar får ingen mat



Surahammars kommun satsar på att inte ge mat åt muslimska flyktingpojkar. Därför JO-anmäls de:



"Som vi berättat har ett kommunalt boende för ensamkommande flyktingar i Surahammar blivit JO-anmält. De boende trivs inte och ledningen brister, tycker Annica Hallgren, som har gjort anmälan och är god man till flera pojkar som har bott på hemmet.




I sin anmälan till justitieombudsmannen, JO, skriver Annica Hallgren att ledningen för hemmet nekar pojkarna att utöva sin religion på ett seriöst sätt och att man inte tar tillräcklig hänsyn till deras kulturella bakgrund, till exempel ska det ha blivit problem under Ramadan då personalen till en början inte tillät någon mat efter solnedgången.


- Pojkarna tycker att det är som ett fängelse. De känner att de är övervakade, att de inte får ta mat när de vill. De brukar säga att de ses som svenskar när det gäller skyldigheter men inte när det gäller rättigheter, säger Annica Hallgren.


En annan incident var när personalen inte hämtade tre pojkar vid Moskén i Västerås tidigare i år. När moskéhögtiden var över hade sista bussen till Surahammar redan gått och pojkarna gick då två och en halv mil tillbaka hem, längs landsvägen i femton minusgrader och mörker."


Källa, Sveriges Radio Västmanland torsdag 26 mars 2009:


Lyssna till radioinslaget:

Islamistiska rosengårdselever åtalades för mord



Idag 27/3 2009 åtalades de två muslimska skoleleverna från Rosengård för mord på en homosexuell man. Rättegången sker om en vecka. Så här kan man följa tidigare skrivet om mordet på Kapellgatan i Malmö:



"Med kniv överföll de båda tonåringarna 26-åringen i hans hem på Kapellgatan. I dag, drygt tre månader senare, åtalas de för mord.


MALMÖ. – Vi har nu en väldigt klar bild av vad som hände i lägenheten, säger kammaråklagare Bo Albrektsson.
På förmiddagen i dag stämplas stämningsansökan in på Malmö tingsrätt. Rättegången är inplanerad i slutet av nästa vecka."


Källa, Sydsvenskan fredag 27 mars 2009:



"I åtalet beskrivs händelseförloppet så här:


”[17-åringen] har under förevändning att han, [15-åringen] och [26-åringen] skulle ha sex placerat sig bakom [26-åringen] i lägenhetens säng. Han har därefter med båda armarna tagit ett kraftigt strypgrepp (inom kampsporter benämnt ”Hadaka-Jime”), varvid [26-åringen] ganska omgående förlorat medvetandet.”


Medan 17-åringen fortfarande höll ett kraftigt strypgrepp på 26-åringen ska 15-åringen ha tagit fram något som troligen var en fickkniv som han stack två gånger i den medvetslöse 26-åringens bröst.


När de upptäckte att 26-åringen fortfarande andades, hämtade 17-åringen en kökskniv i köket, lämnade den till 15-åringen och sa till honom att sticka den i 26-åringens bröst, vilket han gjorde. Det var knivsticken som dödade honom.
De två tonårspojkarna stal sedan dator, mobiltelefoner, kamera och kontanter och lämnade lägenheten."


Källa, Sydsvenskan fredag 27 mars 2009:




"Trots att han högg sitt avsvimmade offer i bröstet med både fickkniv och kökskniv, hävdar den 15-årige pojken att han inte hade tänkt döda.

MALMÖ. Mordoffret, en 26-årig Malmöbo, hittades inlindad i ett blått lakan hemma i sin egen säng strax före jul. Några veckor senare greps de båda tonårspojkarna, som ger två helt olika versioner av vad som hänt.


Kammaråklagare Bo Albrektsson bygger huvudsakligen åtalet på vad 15-åringen sagt om händelseförloppet. Hans berättelse stämmer enligt åklagaren mycket väl med de tekniska fynden i lägenheten och resultatet av den rättsmedicinska undersökningen."


Källa, Sydsvenskan fredag 27 mars 2009:



TT 27/3 2009 om mordåtalet mot de muslimska skoleleverna från Rosengård:


2009-03-26

Muslimska kommuner leder rånarligan



De muslimtäta kommunerna Landskrona och Malmö har flest antalet anmälda rån per invånare i hela Sverige? Hur kan det vara så när Koranen förbjuder stöld? Det går inte heller att i Malmö skydda sig mot rånen genom att bo i ett fint område. Enligt polisen kör de unga rånarna till alla stadsdelar på moped.



"Antalet rån minskade kraftigt i Malmö förra året. Trots det ligger Malmö ändå på andra plats i "rånligan" sett i relation till antalet anmälningar, före både Göteborg och Stockholm. Det framgår av statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.
I topp ligger en annan Skånekommun, nämligen Landskrona.


Antalet rån i Malmö har stadigt minskat sedan rekordnoteringen 2005. Då anmäldes nästan 1000 rån i Malmö, 974 stycken. För att få ner rånen tillsatte polisen en särskild rånkommission som skulle ta hand om spaning och utredningar för personrån som begicks av personer under 25 år."


"Han hoppas dock att Malmöpolisens satsning på det han kallar en utpräglad ungdomsrotel under våren och minst ett år framåt ska innebära att Malmö flyttar neråt på listan. Runt 40 poliser dras samman för att arbeta för att stävja alla ungdomsbrott, däribland rån som begås av unga rånare.För rånarna blir yngre och yngre, bedömer Glenn Sjögren. Varför?– Jag vet inte riktigt, men jag tror överlag att grövre brott går längre ner i åldrarna. Det är inte bara rån utan brott överhuvudtaget."


"Och även om antalet rån minskar så finns det en tendens att det blir allt mer vanligt att de unga rånarna använder vapen vid sina rån – en kniv eller något som i varje fall liknar en pistol.Bytet för unga rånare är många gånger en mobiltelefon eller kontanter."


"Många rånare kör moped och flyttar sig snabbt långa sträckor. Det finns ingen stadsdel som är mer utsatt än någon annan, personrånen är ganska jämnt spridda över hela Malmö."



Källa, Skånska Dagbladet torsdag 26 mars 2009:


Tingsrätten begär ut Islamic Centers stadgar



Malmö tingsrätt har nu begärt ut stadgarna från Islamic Center i Malmö. Tingsrätten vill kontrollera om den fullmakt som juridiska ombudet advokat Cai Inge Holm skrivit under är giltig. Fullmakten för Cai Inge Holm att sköta tvistemålet är undertecknad av VDn för den stora moskén, Bejzat Becirov.



Tingsrätten har efter påminnelse nu fått in ett påskrivet delgivningkvitto, som innebär att Islamic Center accepterar tvistemålet i tingsrätten med diarienummer:

T-1387/2009



Nordic Modular Leasing AB i Stockholm som stämt Islamic Center på 22 obetalda månadshyror för den muslimska friskolan Ögårdsskolan hade angett fel adress. De stämde Islamic Center och angav för tingsrätten adressen Västra Skrävlingevägen 1 i Malmö. Islamic Center med moskén och Ögårdsskolan ligger som de flesta malmöbor vet i stället på Jägersrovägen 90.



27 mars 2009 ska stadgarna för Islamic Center vara tingsrätten till handa. Moskéns juridiska ombud Cai Inge Holm hade nämligen meddelat tingsrätten att det inte var helt enkelt att förstå hur stadgarna och styrelsen var sammansatta. Det såg inte ut att finnas någon ordentlig organisation runt Islamic Center utan blott en gammal registrering.


Muslimsk friskola för barn med ADHD




"VISION

Kastanjeskolan ska bli Malmös bästa grundskola!

PROFILEN SPRÅK & KOMMUNIKATION
Definition:

Kastanjeskolan har profilen språk och kommunikation och arbetar med att ge eleverna en god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. God kännedom i svenska språket är en viktig förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kunskap."


"Genom vår skola vill vi ta tillvara det unika med Sofielund och Möllevången. Området är ett av de få områden som kan visa upp en blandad sammansättning av invånare avseende ålder, etnicitet och socialgruppstillhörighet. Genom skolan vill vi skapa en mötesplats där barn och föräldrar från alla samhällsgrupper kan verka tillsammans."


Källa, program för Kastanjeskolan i Malmö:
http://www.kastanjeskolan.nu/program.html



Bloggen Muslimska Friskolan fick ett samtal med skolsköterskan tillika kuratorn för friskolan Kastanjeskolan i Malmö. Hon berättar att inriktning på språk i praktiken innebär arabiska och somaliska. Hon säger att skolan har som affärsidé att ta emot barn med ADHD och Aspergers syndrom för att få mer betalt per elev. Vinsten tror hon hamnar i ägarnas fickor.



Lärarna och personalen får nämligen lika låg lön som på andra skolor trots ett mycket svårare och mer krävande elevunderlag. Hon berättar att den största andelen barn på skolan som har ADHD och Aspergers syndrom består av arabiska och somaliska barn. Det är en mycket tung arbetsuppgift och hon undrar hur länge personalen orkar och skolan kan vara kvar.



I stället för att vara en språkskola som det är tänkt har skolan blivit en plats där arabiska, somaliska och en del andra barn med ADHD och Aspergers placeras. Skolan erbjuder också utbildning för döva muslimer som får lära sig teckenspråk på arabiska. Hon säger att Kastanjeskolan är en vanlig friskola som ska ta emot alla, men att skolan utvecklats till att i praktiken bli en friskola för araber och somalier med ADHD och Aspergers.



Som betyg åt sin egen arbetsplats avslutar hon med att säga att hon själv aldrig skulle sätta sina barn i en friskola.



Hemsida för årskurs 1-9-skolan Kastanjeskolan i muslimtäta stadsdelen Sofielund i Malmö:
http://www.kastanjeskolan.nu/startsida.html



Kastanjeskolan
Palmgatan 19 B
214 34 Malmö
Telefon 040-840 98

2009-03-25

Islamic Center en del av hyckleriet i Malmö



Islamic Center beskrivs i en kristen tidning som en del av ett genomislamiserat Malmö som understöds av ett hycklande vänsterstyre:



"Hyckleriet i Malmö i samband med Davis Cup-matchen mellan Israel och Sverige har åter visat på den våg av antisemitism som växer sig allt starkare och starkare i det politiska­ etablissemanget i vårt land. Kommunfullmäktige i Malmö skulle helst velat stoppa matchen av politiska skäl. Detta beror naturligtvis på känslighet för den folkliga opinionen i Malmö. Malmö är nämligen en av Sveriges mest islamiserade städer.


Med cirka 50 000 muslimer i en befolkning på cirka 290 000 innebär det cirka 20 procent muslimer att ta ställning till inför nästa val. Muhammed är i dag det tredje vanligaste namnet bland nyfödda gossebarn i Malmö. Det betyder att andelen muslimer kommer att växa ännu mera i staden under de kommande åren.


Det är förmodligen därför man ser socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister göra gemensam sak med muslimska och odemokratiska så kallade autonoma grupperingar med antisemitism på programmet.


Att de socialdemokratiska arrangörerna för demonstrationerna under Davis Cup-helgen vägrade att ta ansvar för de autonoma maskerade grupperna, som deltog i demonstrationen, visar på djupt hyckleri. De menade sig, i Arafats anda, inte kunna kontrollera dessa grupper, men tillät dem likväl delta i tåget.


I intervjuer i tv motiverade man demonstrationen bland annat med att palestinier kände sig kränkta av matchen och att den därför skulle stoppas. Detta tyder på att aktionen egentligen inte motiverades av vare sig Israels krig i Gaza, apartheid eller palestinska idrottsmäns lidande, utan av partipolitisk oppor­tunism.


Moskén i Malmö var en av de första i Sverige. På http://www.islamiska.org/ publicerade man redan i slutet av 1990-talet radikala dokument om ”Jihad”, vilka uppmanade muslimer i alla länder till aktiv kamp mot icke muslimskt statsstyre."


"Muslimska ungdomar söker, som alla andra, radikalism och något att hänge sig åt. Den revolutionära propaganda som spridits, inte bara från Malmös islamska center, utan från långt radikalare­ källarmoskéer, skapar en ideologisk grund för muslimskt tonårsuppror."



Källa, Världen Idag debatt onsdag 25 mars 2009:


2009-03-24

Intervju med Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan


Bloggen Muslimska Friskolan fick idag tisdag 24 mars 2009 en intervju med Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan:



I Kvällsposten anklagar Ranstorp två vänsterpartister för lomhördhet i kritiken av Rosengårdsrapporten:


"Hur politiskt lomhörd får man vara? När jag gjorde min presentation för regionberedningen för integration och mångfald förde Sara Mohammadi fram samma kritik som hon och Vilmer Andersen gör i debattartikel i Kvällsposten - vilken för övrigt är samma som de notoriska islamologerna i Lund - nämligen att vår Rosengårdsrapport inte är tillräckligt "vetenskaplig" varför man inte behöver bry sig om resultatet.


Jag svarade henne då, liksom vi gjort i andra sammanhang, att detta inte var beställt som en vetenskaplig rapport utan som en utredning av karaktären bilaga till en statlig utredning (SOU)."


Källa, Kvällsposten måndag 23 mars 2009:



Idag säger Ranstorp till bloggen Muslimska Friskolan att det var självklart för Försvarshögskolan att förstöra källmaterialet. De ville skydda de intervjuade personerna. Ranstorp säger att redan för flera månader sedan år 2008 beslöt de inblandade att källmaterialert skulle förstöras i samband med avrapporteringen i januari 2009. De diskuterade det med varandra.


Enligt Ranstorp var det så självklart att inget dokument behövde skrivas eller beslut skrivas ner 2008. Men de var överens. Ranstorp berättar för bloggen att han vet vilket datum som källmaterialet förstördes. Men han vill inte berätta det. Bloggen säger att ett datum inte kan vara kontroversiellt, förutom om personer lämnar olika uppgifter om det.



Bloggen ber därefter Ranstorp om datumet igen med hänvisning till att om Försvarshögskolan inte har något att dölja, så är det bara att berätta datumet. Ranstorp vägrar. Bloggen säger att den gärna hjälper Försvarshögskolan att sprida datumet så att allt framstår som klart och försvarligt, om de bara svarar på frågorna. Ranstorp vill inte. Bloggen frågar om det var 26, 28 eller 29 januari. Ranstorp säger att han inte tänker berätta det och inte har någon skyldighet att berätta.



Bloggen Muslimska Friskolan får därefter idag 24/1 2009 en intervju med Josefine Dos Santos på Försvarshögskolan. Hon är forskarassistenten som genomförde alla intervjuerna i Rosengårdsrapporten. Den trevliga Dos Santos säger att källmaterialet förstördes 26 januari 2009 klockan 13 på eftermiddagen. Därmed bekräftar hon datumet 26 januari 2009 som Nicander vid Försvarshögskolan som förstört källmaterialet, också uppgett för bloggen Muslimska Friskolan. Om hennes chef Lars Nicander sänt ett mejl till lundaforskarna som skulle antyda att materialet förstördes 28 januari 2009 så måste det vara ett felcitat, enligt henne.



Det är följande passage från 30 januari 2009 i Sydsvenskan som vållar tolkningsproblem:


Sent igår fick vi svaret. Lars Nicander, utredningschef vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan, meddelade att källmaterialet i form av dokumentation av intervjuer och annat ”har destruerats i samband att projektet igår avrapporterats”.


Källa:



Detta mejl sände Lars Nicander till lundaislamologen Leif Stenberg 29 januari 2009:



Ordalydelsen i mejlet som Stenberg citerar anger att källmaterialet förstördes dagen innan mejlet sändes , alltså 28/1 och inte 26/1. Å andra sidan kan Nicander ha menat att 26/1 på något vis är att betrakta som i samband med avrapporteringen 28/1. Men något datum för förstörelsen av källmaterialet som lundaforskarna begärde ut 29/1, uppgav Nicander inte i sitt mejl till lundaislamologen Stenberg.



Varför angav Nicander inget datum? Hade han skrivit ut datumet 26/1 hade saken varit ur världen, för det är två dagar innan rapporten offentliggjordes och tre dagar innan lundaforskarna begärde ut källmaterialet. Något som talar för att Nicander skrivit otydligt i sitt mejl till Stenberg, är det orimliga i att förstöra källmaterialet 28/1. Varför? Jo, redan klockan 0.31 den 28:e januari 2009 berättade Svenska Dagbladet om innehållet i rapporten som första nyhetskälla i Sverige:



Några timmar senare 28/1 och hela morgonen var nyheten ute i samtliga svenska media och en del utländska. På eftermiddagen 28/1 höll integrationsminister Nyamko Sabuni en presskonferens tillsammans med Magnus Ranstorp om Rosengårdsrapporten.



Det vore osäkert att förstöra källmaterialet för Nicander 28/1 då han kom till arbetet på morgonen kanske runt klockan 7-9 på förmiddagen. För i hans inbox hade då kanske kunnat ligga en begäran från någon eller några forskare och journalister, vänstermänniskor eller kritiker som ville ha ut källmaterialet. Då hade Nicander behövt göra en sekretessprövning med motivering. Sekretessbedömningen att inte lämna ut källmaterialet hade kunnat överklagas.



Det smidigaste för Nicander var alltså om han förstörde det redan 26/1 precis som han själv och Dos Santos uppger. Därför är det oroväckande att Ranstorp inte vill bekräfta eller dementera detta datum och att Nicander själv inte angett något datum alls i sitt svar till lundaforskarna.


Efter att denna bloggpost skrevs, motttog bloggen Muslimska Friskolan nyss ett mejl från Lars Nicander som fullt förklarar den feltolkning som lätt kan göras i hans mejl till Stenberg angående destrueringen i samband med offentliggörandet av rapporten. Bloggen citerar mejlet som det är så att det bringar klarhet i saken:
I
I
I
"Klarläggande ang tidpunkt‏

Från:
Nicander Lars (Lars.Nicander@fhs.se)
Skickat:
den 24 mars 2009 22:40:32

Till:
tipsaroger@hotmail.com (tipsaroger@hotmail.com)

Ang tidpunkten för destruering så har det förekommit en feltolkning av mitt meddelande 29/1. Innebörden avser att destruering skedde planenligt (under måndagen 26/1) då projektavslutningsfasen inleddes inför offentliggörandet 28/1 på e m. Syftningen i meddelandet avsåg att själva offentliggörandet skedde dagen innan.- inte att destrueringen då ägde rum.

Lars Nicander"

Fundamentalistiska muslimer driver friskolor



Det menar idag folkpartiets skolpolitiske talesman Christer Nylander:



"I debatten de senaste åren har skolor drivs av scientologer, fundamentalistiska muslimer och konservativa kristna organisationer ifrågasatts. Detta är en principiellt viktig fråga. Är det rimligt att en fristående skola drivs av en huvudman som inte delar eller som rent av motarbetar demokrati och alla människors lika värde? Jag tycker inte det.


Det är inte heller rimligt att fristående skolor kan ta emot bidrag från organisationer eller stater som motarbetar demokrati och mänskliga rättigheter. Ett i media uppmärksammat fall gäller en muslimsk friskola i Örebro som enligt uppgifter tagit emot bidrag från en saudisk missionsstiftelse.


Hur vanlig den här formen av bidrag är vet ingen, men det är svårt att frigöra sig från misstanken att ett bidrag från en rörelse som motarbetar demokrati och alla människors lika värde på något sätt påverkar verksamheten."


Källa, SVT opinion tisdag 24 mars 2009:



Länk till den muslimska friskolan Al-salamskolan i Örebro som folkpartisten anser drivs av fundamentalistiska muslimer och som tagit emot bidrag från Saudiarabien:


Biskop om moskébranden och islamofobi



Den nye experten på Islamic Centers moskébrand år 2003 i Malmö är biskopen i Linköpings stift. Han angriper även islamofobin och bildar nu ett råd tilsammans med muslimer:



"Fördomar göder islamofobin

Nu är det angeläget att vi ökar vår kunskap om islam. Påfallande många vet nästan ingenting, skriver biskop Martin Lind.


2003 brändes moskén i Malmö ner. Den var nästan 20 år gammal och en av de äldsta moskéerna i vårt land, men byggdes snabbt upp igen.


I dag finns cirka 400 000 muslimer i Sverige. Men de har inte alltid känt sig välkomna. Den anlagda branden i Malmö är bara ett exempel.


Attentat och förstörelse mot muslimska byggnader och föreningslokaler kan inte räknas på ena handens fingrar.


Nu invänder genast någon: Se på hur de kristna behandlas i muslimska länder. Varför ska vi vara bättre än de själva?


Det är en naiv fråga. I vårt land mår alla bättre av en pågående integration där nyanlända människor kan känna trygghet. Ett samhälle med inbyggda spänningar blir otryggt för alla."


"Ett interreligiöst råd med kristna och muslimer har nyligen bildats i Linköpings stift. Syftet är att bidra till ökade insikter, ökad förståelse och på så sätt ökad integration. Vi kommer inte att lösa några stora religiösa tvister. Men kanske kan rådet bidra till att sociala frågor lyfts fram och diskuteras och att fler mötesplatser mellan kristna och muslimer skapas också på lokal nivå."



Källa, Norrköpings tidningar måndag 23 mars 2009: