2008-03-31

Islamismen i iranska skolböcker


Tidningen Världen idag tar i dagens ledare upp islamismen i Irans skolböcker. Genom total isolering och propaganda samt hat mot icke-muslimer ges ingen motbild:


"Nyligen publicerades en större undersökning av 95 obligatoriska läroböcker i Iran. De berör naturvetenskap, samhällsorienterade ämnen och religion. Böckerna används under de första elva årskurserna. 11 000 sidor senare kan man konstatera att kvinnor ses som sekundära i relation till män. Icke-muslimer behandlas som en andra klassens människor som föraktas. Israel är fiende nummer ett för alla världens muslimer. Heligt krig – jihad – är en hyllad muslimsk plikt.

Kvinnor: Irans skolbarn får systematiskt lära sig att kvinnor är underordnade icke-självständiga varelser, som har sin identitet och roll som maka och mor. Denna könsdiskriminering rättfärdiggörs genom otaliga citat från Koranen och allehanda imamer."


"Läroböckerna uttrycker misstänksamhet mot etniska minoriteter och talar nedlåtande om icke-muslimsk tro."

"En skolbok talar om den lyckliga dag när alla muslimer ska förenas och kasta ut alla islams fiender från Palestina. Det ses alltså inte som en folkrättslig fråga utan handlar om islams utbredning."


"Yttrandefrihet: Miljoner och åter miljoner iranska barn får lära sig att den islamska regimen är helig, är grundad på Koranen och är enligt Allahs vilja. Därför har den per definition rätt och kan inte ifrågasättas eller kritiseras."


Läs hela ledaren i Världen idag måndag 31 mars 2008:Rotfyllnad hos muslimska skolbarn


SVTs Rapport och Sydnytt visade idag ett inslag om rotfyllnad som resultat när dokumentationen inte följs i Rosengård. I inslaget som går att se via de länkade sidorna visas hur en muslimsk kvinna i slöja tar med sitt skolbarn till tandläkaren:

"Karies som inte lagas i tid leder ofta till rotfyllningar. I Rosengård och Fosie har var fjärde respektive var femte 19-åring åtminstone en rotfylld tand - i Bunkeflo till exempel har bara 4% av 19-åringarna någon rotfyllning."


Källor, SVT Rapport och Sydnytt måndag 31 mars 2008:
Muslimska skolflickor badar med slöja


Enligt vittnen har muslimska skolflickor fått tillåtelse att bada med slöja på i Burlövsbadet i Skåne. I vissa badhus i Skåne finns en del öppna kvällar eller bokade tider för klädsim eller muslismkt bad. Men skolflickorna vid Burlövsbadet hade badat med slöja på under vanliga öppettider när inga undantag gällde. Reglerna säger att inget utom badkläder eller badmössa ska gälla då. Reglerna är av hygieniska skäl och för säkerheten.


Länk till Burlövsbadet:


Saudidebatt om utbildningschef


Onsdagen 26 mars 2008 debatterades malmöskolbarnens saudiresa för andra gången i Limhamns stadsdelsnämnd. Folkpartisten Håkan Linné undrade varför skolresorna måste gå just till Saudiarabien? Han tog upp att landet hade dödsstraff och tillämpar förföljelse:Limhamns utbildningschef Mats Bååth hade i februari 2008 varit på planeringsresa där för att kolla läget inför när barn, föräldrar och lärare anländer i april. Som utbildningschef hade han därefter fått samtal, hot och utskällningar från massmedia. Med på planeringsresan var Mats Bååths fru Lena Bååth från lärarhögskolan i Malmö.


De svenska barnen ska få mat och allt betalt av Saudiarabien mot att de målar tavlor som visas upp. Det framkom att allt ska betalas från Saudiarabien, även resorna. Inga skattemedel sades behövas. Detta stämmer inte. Spiritus Mundi som säger sig betala Mats Bååths första planeringsresa erhåller ersättning från staten. Lena Bååths resa betalades av Malmö lärarhögskola av statliga medel.


Miljöpartisten Nils Karlsson som tidigare velat stoppa saudiresorna vände kappan efter den politiska vinden. Nu sa han i stället att eftersom skolbarnens resa ska ske på deras fritid, så har ingen med det att göra, inte heller finansieringen. Men det är fel. Skolbarnen och deras föräldrar måste söka ledighet från skolan. Då gäller det att de tar igen skolarbetet. En rektor kan avslå begäran om syftet är suspekt, vilket detta fall är minst sagt. Helt plötsligt mitt under terminstid ska skolbarnen be sig lediga för att i tio dagar frånvara från normal undervisning.


Efter stadsdelsnämndsmötet diskuterade Sveriges Pensionärers Intresseparti att en man i Saudiarabien kan ha fyra fruar. Debatten om skolbarnens saudiresor var intensiv.


Skolket har ökat med 300 %


Aftonbladet har idag en artikel där det framgår att skolket har ökat med 300 %:


"Allt fler skånska gymnasieelever förlorar studiebidraget – i Skåne är ökningen drygt 300 procent på tre år.
Värst är eleverna på Frans Suell och Jörgen Kocksgymnasiet."

"I täten ligger Malmö där 860 elever förlorat sitt ekonomiska stöd."

"Allra värst är det på Frans Suell och Jörgen Kocksgymnasiet i Malmö. Hela 213 studenter förlorade bidraget förra läsåret.
n Varför är ni värst drabbade?
– Det kan bero på dåliga förkunskaper bland eleverna eller på att de inte hänger med."


Källa, Aftonbladet måndag 31 mars 2008:


På bilden har Aftonbladets fotograf lyckats hitta två elever med svenskt namn och en med danskt: Mikael Skov ­Pedersen, Isak ­Davidsson och Hampus Åström. Bloggen Muslimska friskolan är bekant med en anställd lärarinna vid just dessa två gymnasieskolor som inryms i gamla Värnhemsskolans lokaler i Malmö. Hon berättar om när en termin började och en elev kom in sist i klassrummet till lektionen med sina nya kurskamrater. Han stannade till i dörröppningen och i förvåning utbrast:

" - Finns det nån kille här inne som inte heter Muhammed?"

Skolornas hemsida i Malmö:

Somalier på Swedbank


Idag måndag 31 mars 2008 stod två muslimska somalierSwedbanks kontor Södervärn i korsningen av Carl Gustafs väg och Södra Förstadsgatan i Malmö. Det var den siste i månaden och lokalen var fullsatt av bankkunder som väntade både inne och utanför i solen för att det var för varmt och trångt. Några gick in och ut för att se om det blivit deras tur. Fram trycktes könummer 464. Kassörskan fick vänta något ögonblick innan någon med den kölappen kom fram. De två somalierna steg fram och la sin lapp till kassörskan. Då frågade hon vilket nummer de hade. Den ene somaliern tittade upp mot displayn, pekade och sa: det numret.


Vad somalierna inte sett var att bakom dem hade en svensk man kommit fram. Kassörskan upprepade frågan till somalierna nu med frågan var deras kölapp var? De hade ingen. Då höll svensken upp sin lapp. Kassörskan sa till somalierna att kunden bakom dem hade nummer 464. Och vad svarade de koranläsande sanningstalande somalierna då? Jo, att de måste ha haft nästa nummer, 465. De fick gå från kassan. Men genast gick de till kassan bredvid som nu hade tryckt fram nummer 465.


Om somalier placerar sina barn i muslimska friskolor för att där ges undervisning i Koranen och på fritiden låter dem gå i koranskolor, så är väl tanken att Koranen ska lära människor att tala sanning?


Lärare från Ögårdsskolan på lärarhögskolan.


Idag måndag 31 mars 2008 fanns det lärare från den muslimska friskolan Ögårdsskolan på Malmö lärarhögskola. Den ene läraren går kurs efter kurs på Malmö lärarhögskola för att den egentligen är obehörig att undervisa som 1-7-lärare på Ögårdsskolan. Personen är säkert trevlig som lärare, men en behörig 1-7-lärare hade varit bättre för de svagt presterande muslimska eleverna den undervisar.


I stället för att lärarhögskolan i Malmö med öppna armar tar emot denne och andra obehöriga lärare från Ögårdsskolan, borde alla i stället stoppa personen och fråga vad den gör här. Läraren upptar skattepengar genom att lärarhögskolan måste fortbilda personen eftersom den har fel jobb. Någon annan behörig 1-7-lärare får gå arbetslös. För den kommunala skolpengen får de muslimska eleverna sämre undervisning av sin obehörige lärare. Anmäl istället Ögårdsskolan till Skolverket för att de fortfarande använder obehöriga lärare. Skolverket har två pågående utredningar igång just nu mot Ögårdsskolan. Skolverket läser denna blogg. Vidta åtgärder mot Ögårdsskolan vid Islamic Center i Malmö! Ansvariga för anställningen av obehöriga lärare på Ögårdsskolan är biträdande rektor Ann-Louise Wallner och rektor Bejzat Becirov som skrivit sin signatur på anställningsbeviset.


2008-03-30

Saudiresorna betalas av danmarkfientligt företag


Följande gräv står tipsaren Galenzo för:


Malmöelevernas flygresor ska betalas av det saudiska mejeriföretaget SADAFCO. Denna uppgörelse står Spiritus Mundi för:
I
I
Under den första muhammedkrisen 2006 försökte SADAFCO vända sjunkande försäljningssiffror genom att gå ut med information att de inte använde danska råvaror eller leverantörer till sina produkter. På så vis utnyttjade SADAFCO muhammedkrisen och bidrog till att sprida bojkotten av danska varor. Det betyder ju också att SADAFCO inte står bakom västerländsk yttrandefrihet. Alltså betalas flygresorna för malmöskolbarnen av vinster från islamism som motarbetar demokrati. När malmöskolbarnen hänger ut sina tavlor i Saudiarabien ska det danskfientliga SADAFCO utnyttja barnen för att sälja mer mjölk.

Källa:


Ägare av SADAFCO-aktier:


"Nedan utdrag om SADAFCO under muhammedkrisen:

"Sadafco is 100 per cent Saudi-owned, but is still widely associated in the Middle East with Denmark because it began in 1976 as the Danish Saudi Dairy Company.

The company has been trying to persuade consumers that its imported milkpowders and other ingredients for manufacture or sale come from New Zealand rather than Denmark, the Arab News reported from Jeddah yesterday.

"The company's nationality is Saudi 100 per cent" Sadafco said in a statement. "It does not import or sell any products from Denmark or Norway as all its products are produced in its factories in Jeddah and Dammam and the raw material used in its production lines are from local markets or Gulf or New Zealand.

Sources at Sadafco said that its share price had slumped."

Källa, The New Zealand Herald 30 januari 2006:


Mer om SADAFCOs ägarförhållanden:


Islamic Centers bokföring kunde ha räddats


När den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Centers moské i Malmö brann 2003, förstördes all bokföring sägs det. Stämmer detta?


Medlemsförteckningen och bokföringen för Islamic Center fanns i imamen och datalärarens dator. Han ondgjorde sig över att alla dokument förstörts vid branden. Datorn stod i hans rum bredvid moskén och utsattes inte för samma ödeläggelse som Ögårdsskolan. Moskéns innervägg skyddade rummet och brandkåren satte in resurser för att rädda moskén dit imamens rum gränsade. Imamen och dataläraren satt i rummet till vänster om moskén. Där fanns en ingång till ett förrum till moskén och längre ner en ingång till ett större rum som temporärt användes som klassrum. Bredvid låg några mindre rum där imamen där imamens rum låg närmast moskébyggnaden. Dagtid brukar imamen numera hälsa på inne hos vaktmästaren i rummet till höger om moskén med grön dörr.


Eftersom imamen är datalärare vid Ögårdsskolan borde han ha kunnat återställa hårddisken som är hermetiskt tillsluten. Bland Ögårdsskolans och Islamic Centers personal fanns flera vuxnare barn med datorkunskap på hög nivå. Det finns även bolag som specialiserar sig på att återvinna hårddiskar för företag som brunnit. Inget av dessa alternativ prövades. Flera från Islamic Center förordade istället att överge all förödelse och fokusera på återuppbyggnaden.


Men, det är viktigt att ha en komplett bokföring. Om bokföringen försvinner kan ingen se vilka utländska muslimska organisationer som ger pengar eller brister samt sammanblandningar i ekonomin som finns. Sedan kan man skylla på branden och ingen kan upptäcka varifrån pengar rullat in och ut. Spåren är ju borta.


Islamkritisk film i undervisning


Dansk Folkeparti vill att Geert Wilders film Fitna ska visas som en del i skolans undervisning om att extrem islam finns mitt ibland oss. Eftersom Islamisk Trossamfund och andra muslimska samfund föreläser på skolor kan det vara bra att be dessa berätta sin syn på filmen Fitna och extrem islam för eleverna menar DF. Vilket svenskt riksdagsparti är berett att lägga fram ett sådant förslag?

Pressmeddelande fredag 28 mars 2008:


Filmen Fitna vållar våldsamma protester i den muslimska världen och i väst:

Ögårdsskolans elever om stenkastarbron


Idag söndag 30 mars 2008 fick en personbil sin vindruta krossad när den körde under en gångbro på Amiralsgatan vid Rosengård. Föraren observerade en grupp på sex till sju barn i samband med stenkastningen.


Källor:
Elever från den muslimska friskolan Ögårdsskolan som är bosatta på Rosengård har visat och berättat hur just denna gångbro används av personer som vill sabotera bilar med stenkastning. Eleverna från Ögårdsskolan säger att det mest är barn som utför dåden.


Ögårdsskolans skolsekreterare om spelmissbruk


Idag intervjuades Islamic Centers muslimska friskola Ögårdsskolans sekreterare Kim Grahn i Sydnytt:


"Enligt Kim Grahn som är ordförande i Spelberoendes riksförbund, beror det på så kallad dubbel skuldbeläggning:
- Dels är det inte accepterat att kvinnor spelar. Har man då dessutom problem med spelandet, blir det dubbelt så skamligt, menar hon.

Kim Grahn spelar inte själv, utan är anhörig till en numera spelfri spelberoende. Lögner och asocialt beteende är viktiga varningstecken som anhöriga kan vara uppmärksamma på:

- Man kanske undrar varför hyran inte blivit betald, och så får man märkliga bortförklaringar om bankproblem. Eller så följer sambon inte med på födelsedagskalas och liknande, förklarar hon."

Källa, SVT Sydnytt söndag 30 mars:


Se intervjun med Kim Grahn i Sydnytt. Inslaget börjar 25 sekunder in i sändningen och Kim Grahn dyker upp 1 minut och 48 sekunder in i inslaget. Välj "Sydnytt 2008-03-30 18.10" till höger på följande länk:Länk till Spelberoendes riksförbund där Kim Grahn från Ystad är ordförande för hela Sverige:
I
I
Spelberoendes förening i Malmö delar ut broschyrer på stadsbiblioteket. I dem står att adressen till malmöavdelningen är Folkets hus 4:e våningen vid Nobeltorget, alltså i socialdemokraternas eget hus. Det är där man tar hissen upp till arbetarkommunen för dem som har röstkort.


Länk till skolexpeditionen på den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Centers moské i Malmö, där Kim Grahn är skolsekreterare:


Kim Grahn intervjuas i Cardwolves:


Muslimska skolbarn misstänkta för personrån


En muslimsk kvinna i slöja från Möllevången i Malmö beklagar sig i dagens Sydsvenskan över att hennes 13-årige son misstänks för personrån:


"Han är son till Adel och Dania Dallal. Klockan 21 ringde på dörren hos familjen. Utanför stod två poliser med deras son: – Jag var övertygad om att min son blivit rånad. När jag frågade polisen varför de kört min son hem sa de bara att han vistats i fel miljö. Och så höll de ett långt tal om hur man ska uppfostra barn precis som om vi var dåliga föräldrar. De sa att vi inte skulle lita alltför mycket på vår son eftersom ”barn ljuger”.

Tre veckor efter händelsen fick familjen Dallal ett brev från socialtjänsten. I brevet kallades de till möte eftersom deras son var misstänkt för delaktighet i ett rån."

Källa, Sydsvenskan söndag 30 mars 2008:


"Pär Cederholm var polisens yttre befäl kvällen den 20 februari då fem pojkar i 12-13-års åldern radades upp längs en vägg på Ängelholmsgatan.

Tidigare samma kväll hade två tolvåriga pojkar anmälts för två personrån. En kvinna blev bestulen på sin kamera på Spångatan och därefter rånades en kille vid Johannesskolan. Polisen fick tips om att pojkarna befann sig på Möllan och tog sig dit. Tillsammans med tre trettonåringar stoppades killarna och ställdes upp längs en vägg för att hållas isär."

"Det här handlade om rån mot person. Det är ett grovt brott oavsett om man är elva eller trettio år."

Källa, Sydsvenskan söndag 30 mars 2008:


Maria Dahl som är lärare på latinskolan i Malmö och hennes lärarkollega Moussa Barazi samt Shai Mulinari klarar inte av att polisen gör ingripande mot misstänkta personrånare med invandrarbakgrund:

"Nu startar vittnen till händelserna den 20 februari en grupp som ska hjälpa barn och ungdomar som anser att de blivit trakasserade och kränkta av polisen.

Maria Dahl, lärare på Latinskolan, var ett av vittnena:
– Detta är inte en engångshändelse. Jag träffar hela tiden elever som berättar att de blivit behandlade på samma sätt. Och nästan i samtliga fall handlar det om invandrarkillar, säger hon.

Källa, Sydsvenskan söndag 30 mars 2008:


Se videon där polisen gör ett korrekt ingripande mot de misstänkta skolbarnen som kommer från fritidsgården på Johannesskolan vid Möllevången:


Bloggen Vaktpost skrev om gripandet, men Sydsvenskan censurerade bort twinglylänken. Däremot finns en intressant kommentar:

"Tack gode gud för människans vett, som de flesta av oss har. Är också mycket sorgsen över att ha gått på Malmö Latinskola och haft dessa idioter till lärare. Moussa var t.ex. min mattelärare i Matte C. Är dessa lärare verkligen högskoleutbildade?!"

http://vaktpost.wordpress.com/2008/03/30/muslimska-skolbarn-misstankta-for-personran-svenska-larare-pa-de-muslimska-barnens-sida/#comment-11

2008-03-29

Victoria avslöjad i Abu Dhabi


Det är rubriken från TT Spektra:

"Kronprinsessan Victoria är för närvarande på officiellt besök i Förenade Arabemiraten. Under fredagens besök i schejk Zayed-moskén i Abu Dhabi visade prinsessan respekt för sina värdar genom att bära en tunn, grå slöja över håret.

Det visade sig dock vara svårare än väntat. Slöjan ville inte ligga still i blåsten och flög över Victorias ansikte. Skrattande krånglade sig kronprinsessan ur det trilskande tyget, medan hovmarsalk Elisabeth Tarras-Wahlberg såg till att hålla hårt i sin svarta sjal. (TT Spektra)"

Källor från fredag 28 mars 2008 där kronprinsessan Victoria på olika bilder underkastar sig islam i slöja:


"Nästan direkt charmade Victoria alla och visade upp sig i något som någon aldrig tidigare har sett på vår tronarvinge:Slöja och abaya, den svarta, fotsida dräkt som så gott som alla lokala kvinnor bär i Dubai."

Källa, Göteborgstidningen lördag 29 mars 2008:


Kronprinsessan Victorias ställningstagande är en milstolpe. Hon visar genom sitt ämbete härmed alla skolflickor i Sveriges muslimska friskolor att det är naturligt att underkasta sig islam i slöja. Från och med nu är denna blogg mot Sveriges islamiska kungahus som tillämpar kvinnounderkastelse.
I
I
Denna bloggpost har lästs 31 mars 2008 från Dubai i Förenade Arabemiraten. Kan det vara av hovbesöket själv?
Domain Name:(Unknown)
IP Address: 195.229.236.# (Emirates Telecommunications Corporation)
ISP: Emirates Telecommunications Corporation
Location: United Arab Emirates (Facts)
State/Region: Dubayy
City: Dubai
Language: Swedish (Sweden) sv-se
Operating System
Time of Visit: Mar 31 2008 1:47:11 pm

Search Engine: google.se
Search Words: victoria i dubai
Time Zone: UTC+4:00
Visitor's Time: Mar 31 2008 4:47:11 pm

Moskébranden recenseras av Ögårdsskolans lärare


2003 brann den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Centers moské i Malmö ned.
"Henrik Person var med vid den stora moskébranden i Malmö för fem år sedan och där möttes brandmännen för första gången av både stenkastning och hot."

"När moskén i Malmö brann så utsattes brandmännen för stenkastning och sabotage, när deras egna moské var föremålet som skulle räddas undan lågorna."

"Jag har sett räddningstjänstens egen film och rapport från moskebranden, mycket oroväckande att se. Och man kan förstå brandmännens oro när de finner sig omringade av hundratals uppretade och skrikande araber som ömsom sliter i slangarna, ömsom hotar och gör utfall mot brandmännen."Lärare från Ögårdsskolan berättar själva om branden att de blev uppringda i telefon mitt i natten med budskapet att Ögårdsskolan brunnit ner och moskén var eldhärjad. Flera av lärarna som var bosatta i Malmö begav sig dit. Lärarna vittnar om att en anställd vid Islamic Center hade sprungit runt på Ögårdsskolan när branden startade och öppnat alla dörrar så att branden tog sig. Lärarna bekräftar uppgifterna att många av klassrummen var för små och byggdes upp större efter branden. Det var sagt att varje klass skulle ha högst 20 elever. Men innan branden var vissa elever inhysta i rum med klasser så små som 7 elever. Efter branden när försäkringen fallit ut, återuppbyggdes klassrummen så att de kunde ta emot över 20 elever.


Religiöst barntiggeri i koranskolor


Klockan 17 idag lördag 29 mars 2008 sänder Sveriges Radio P1s Människor och tro ett program som innehåller koranskolor:


"I Senegal har de senaste decennierna ett nytt socialt problem dykt upp. Det är en form av religiöst förankrat barntiggeri. Guds utsända små änglar kallas de ibland, de små barfotapojkarna i åldrarna 4 till 12 år i smutsiga kläder som tigger pengar på gator och torg. Enligt organisationen Tostan som bekämpar barntiggeriet finns runt 300 ooo barntiggare, s.k. talibébarn i Senegal. Talibéerna är lärjungar i koranskolorna där de får undervisning men själva måste tigga ihop mat och pengar."


Källa, SR P1 Människor och tro lördag 29 mars 2008 klockan 17:


Kallade somaliska barn för apor


En kommunal förskola i Järfälla stäms i Arbetsdomstolen av Diskrimineringsombudsmannen:


"Enligt stämningen har en kvinna med afrikanskt ursprung trakasserats när hon var provanställd som barnskötare på en skola i kommunen.

På avdelningen fanns också fyra autistiska barn varav två kom från Somalia.

En annan barnskötare ska ha kallat både barnen och kvinnan för apor och fällt kommentarer om att människor i Afrika äter sin egen avföring, enligt DO."


Källa, Sveriges Radio P4 Stockholm lördag 29 mars 2008:


Vad riskerar de muslimska friskolorna i Nederländerna?


Nu när Geert Wilders film Fitna the movie visas bör påvisas att konflikterna med muslimer i Nederländerna varat i flera år och riktat sig mot islamiska skolan:


"Sent på tisdagskvällen den 9 november 2004 sattes den islamska skolan Bedir i Uden i Nederländerna i brand. På en av väggarna stod det skrivet: ”Theo, vila i frid”. Branden anlades samma dag som den mördade filmaren Theo van Gogh begravdes."

"Mordet utfördes av en till synes välintegrerad muslimsk man som först sköt, sedan skar halsen av och slutligen knivhögg Theo van Gogh. Det utlöste kraftiga reaktioner och under den fyraveckorsperiod som följde rapporterades 106 våldsamma attacker med rasistiska och islamofoba förtecken, varav 47 var riktade mot moskéer."

Källa, Arbetaren torsdag 27 mars 2008:


Fallet med den islamiska skolan Bedir i Nederländerna framstår som logisk i artikeln. Frågan är vilket motiv som utlöste att någon brände ner den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö till grunden 2003?


Filmen Fitna the movie är nu bortplockad från LiveLeak.com på grund av islamistiska hot mot sajtens medarbetare och yttrandefriheten:
I
TT säger nu efter midnatt 29 mars att det stått hela dagen på BBC att filmen är bortplockad. Därför anser inte TT att de behöver rapportera om det. Enbart Dagens Nyheter och Skånska Dagbladet via danska nyhetsbyrån Ritzau har skrivit om detta i Sverige.

Socialistpartiet drev igenom slöjförbud


I Antwerpen är det sedan förra året förbjudet för kommunalanställda som har kontakt med allmänheten att använda slöja. Dessutom är det förbjudet att bära ansiktsslöja på gatorna. I skolorna gäller inget generellt förbud, i stället har myndigheterna överlåtit åt de enskilda skolorna att besluta om slöjan ska tillåtas eller inte. I dag är det bara ett par skolor som tillåter slöjan.

När den marockanske muslimske religionsläraren Mohamed Achrak dödades av en äldre belgisk man utbröt två dagars våldsamma kravaller.

Under kravallerna stod Arab European League, AEL, i rampljuset. Organisationen bildades år 2000 och kombinerar arabisk nationalism med muslimsk identitet. Med kontroversiell och spektakulär retorik och en konfrontativ framtoning lyckades de snabbt mobilisera många muslimska ungdomar med invandrarbakgrund, något andra organisationer misslyckats med. Deras framgång brukar framför allt kopplas till rollen som en radikal invandrarorganisation som motsätter sig alla former av vad man menar är assimilering. AEL har lånat delar av sitt språkbruk från Malcolm X och Svarta pantrarna i USA och AEL:s tidigare ledare Dyab Abou Jahjah har kallats ”Belgiens Malcolm X


Källa, Arbetaren torsdag 27 mars 2008:


Halalmat rensar skolor


I Storbritannien och Frankrike används olika tekniker för att komma åt muslimska skolbarn i försök att rensa ut islam:


"BNP mobiliserar mot islam framför allt genom att protestera mot moskébyggen, en strategi som högerextrema partier i hela Europa samlas kring, eller genom attacker på muslimska skolbarns rätt till halalmat. Genom att försöka få skolor att inte ta hänsyn till sådana önskemål försöker man driva bort muslimska barn från ”vita skolor”, en strategi som franska Front Nationale drivit med framgång."

"Det mest kända exemplet är Frankrike där slöjan bland annat är förbjuden i kommunala skolor. Förbudet inbegriper även andra religiösa symboler, men udden är riktad mot slöjan och de muslimska flickor som väljer att bära den."


Källa, Arbetaren torsdag 27 mars 2008:

2008-03-28

Korantolkare för att få eleverna till slöjden


Till Lärarnas tidning berättar Rinkebyskolan att det krävs korantolkare för att få muslimska elever att delta i slöjden:


"Det är inte många stadsdelar som kan skryta med att ha fått en dialekt uppkallad efter sig. Även om Rinkebysvenskan snarare bör betraktas som en sociolekt, är det ändå ett begrepp som gjort Stockolmsförorten berömd."

"Om en elev hemifrån förbjuds att delta i slöjdundervisningen bjuder vi in en korantolkare som förklarar att Koranen inte förbjuder flickor att knyta upp slöjan eller bära blåställ.

Så alla elever kan delta i samtliga ämnen nu?

- Ja, även idrott. När några flickor inte kunde delta i simundervisningen för att de inte får visa sig för pojkar, tog vi reda på att Tenstabadet har öppet vissa dagar enbart för kvinnor."


Källa, Lärarnas tidning fredag 28 mars 2008:


Saudiska SADAFCO betalar flygbiljetterna


Spiritus Mundi går nu ut offentligt på sin hemsida och berättar stolt att den saudiska mejerijätten SADAFCO betalar alla flygresorna för malmöeleverna och deras föräldrar och lärare:


"Finansiering av flygbiljetter Riyadh

Företaget som sponsrar samtliga flygbiljetter till Saudiarabien heter Sadafco. Företaget är en mejeriproducent från Kuwait med huvudkontor i Jeddah, Saudiarabien. Deras marknad sträcker sig över följande länder: Saudiarabien, Dubai, Jordanien, Bahrain och Qatar.

Sadafco går in i projektet för att de ser positivt på en utökad dialog mellan olika kulturer. Sadafco har valt att gå in som sponsor i projektet med ambitionen att fler skolbarn i Saudiarabien ska dricka mjölk till skolmaten istället för kolsyrade läskedrycker. Sadafco kommer att ha marknadsföring för sina produkter i samband med utställningen av barnens konst på National Museum i Riyadh."


Källa, Spiritus Mundis hemsida för nyheter torsdag 27 mars 2008:


Här är kontaktsidan till SADAFCO dit du kan ringa eller mejla dina protester mot att de köper malmöskolbarnens underkastelse av islam för att öka sina marknadsandelar. Passa på att fråga hur mycket Henrik Melius och Spiritus Mundi får betalt:


Moderate fullmäktigeledamoten Rickard Wendel från Malmö skriver idag 28/3 på sin blogg att socialdemokraterna ger fortsatt stöd för saudiresan:


Hur ska de svenska skolflickorna tvingas vara klädda? Branschtidningen Restauratören berättar 28/3 att kläderna som kvinnor bär i Saudiarabien är reglerade i lag:

"I Saudiarabien är det lag på att kvinnor och män ska skiljas åt i det offentliga och när kvinnor går ut måste de vara helt täckta."

Terrorismen i Somalia styrs från Sverige


Vänsterrörelsen stöder Rinkebyupproret mot att somalier häktas, för att ha skickat miljontals kronor från de muslimska friskolorna Bismilahi till terroristorganisationen al-Shabaab i Somalia:


"– Själva motståndsrörelsen, som stöds av 80 procent av somalierna, bildades i den somaliska diasporan, vi som bor utomlands. Den första organisationen bildades just här i Sverige. Idag är den en stor paraplyorganisation som finns i flera andra europeiska länder, säger hon.

Vad gäller häktningen av de två männen misstänker Amina Said och hennes meningsfränder att det är somalier som stöder övergångsregeringen som ligger bakom, genom att ge felaktig information till Säpo."

"Till svt:s Agenda säger Säpochefen Anders Danielsson: ”Vår bedömning är ju att al-Shabaab har tagit på sig en hel del attentat riktade mot civila och mot personer i den övergångsregering som för närvarande styr Somalia. Vår bedömning är att de enligt svensk rätt har begått terrorbrott”."

"Författaren Mikael Nyberg skriver i Aftonbladet att terroristexperten Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan uttalat sig om att han inte är förvånad över att de anklagade männen är från Somalia, eftersom det har ”pågått terrorverksamhet där under lång tid”."


Källa, Internationalen fredag 28 mars 2008:


Propagandabild om islamisk skola


Idag 28/3 visades ett program från en holländsk muslimsk friskola på SVT1 på bästa sändningstid. Programmet sägs rikta sig till barn mellan 10-15 år. Antagligen vill SVT sprida en positiv bild av muslimska friskolor genom sin propagandakanal. Varför inte istället filma med dold kamera i en svensk muslimsk friskola och visa upp det nästa fredagskväll för tittarna på bästa sändningstid?


19:00 - 19:15
Bobster: Skolbyte på prov SVT1
I en serie på fyra program besöker några vanliga holländska ungdomar för dem främmande skolor. Del 1 av 4. Asha hälsar på i en islamisk skola. Från 2007 Bredbild


Vad tycker holländarna själva om islamisk skola? Enligt BBC satte de fyr på en islamisk skola:

Reaktionerna på SVTs barnprogram där Asha hälsar på i en islamisk skola lät inte vänta på sig. En hel tråd i Flashback vänder sig mot propagandan och inleds så här:
"Äger muslimer Svt eller vad fan är det frågan om?

Återigen nåt äckligt program om Muslimer på Svt1. Unga muslimer snackar om det bästa med Islam och lär en vit tjej Läsa koranen i en muslimsk skola eller fan det är, kollade inte från början. Deusstom snackar dom om Paradiset ja allt det där. Ägs Svt av muslimer eller vad är det frågan om?? Varför alla dessa program om Islam? Jag blir illamående"

Muslimska förskoleterrorister omhäktade


TT rapporterar idag att de omhäktat de terrormisstänkta som är inblandade i finansiering av terrordåd i Somalia med hjälp av pengar från bland annat de muslimska friskolorna Bismilahi i Rinkeby. Somalier i Rinkeby accepterade inte detta utan demonstrerade utanför polishuset:


"De båda män som misstänks för att ha finansierat terrorverksamhet i Somalia omhäktades på fredagen av Stockholms tingsrätt."

"Ett 100-tal personer med anknytning till olika somaliska föreningar demonstrerade utanför polishuset där häktningsförhandlingen hölls. Demonstranterna protesterade mot att de båda männen sitter häktade."

"Männen greps i slutet av februari vid en samordnad polisaktion i Sverige och Norge. Vid aktionen greps totalt sex personer, tre i vardera landet"


Källa, TT och dagstidningar fredag 28 mars 2008:10 lärare kan vilja Ögårdsskolan illa


Det senaste halvåret har en mängd avslöjanden om den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Centers moské i Malmö läckt ut. Informationen har kommit ut i dagstidningar, bloggar, anmälningar till Skolverket, länsstyrelsen, mejl och till politiker. Vem ligger bakom dessa avslöjanden som berör både Ögårdsskolan och Islamic Centers moské med församling?


Enligt personal från Ögårdsskolan kan det röra sig om flera personer som oberoende av varandra eller i vissa fall samråder om aktionerna i sitt missnöje med skolledningen. Det kan röra sig om såväl lärare som arbetar på Ögårdsskolan idag, som personal som slutat eller hoppat av. Det kan också handla om projektanställd personal som arbetat på Islamic Center.


Lärare från Ögårdsskolan säger att bland alla kritiker som arbetar eller har arbetat på skolan kan uppemot 10-15 personer sitta inne med kunskapen eller missnöjet som nu läcker ut. Därför är den eller de som vill avslöja Ögårdsskolan väl skyddad, eftersom det inte säkert går att peka ut vem som ligger bakom. Inte ens journalister lyckas reda ut vem som står bakom vad av avslöjandena. Frågan är vad eller vem som skrämmer lärarna från att våga framträda med namn? Vilka repressalier kan de råka ut för?


Kommunal stämmer Bismilahi terrorförskolor


Fackförbundet Kommunal stämmer Bismilahi muslimska förskolor i Rinkeby inför Arbetsdomstolen. De muslimska förskolorna med enbart somaliska barn har också smugglat tiotals miljoner till terrorstämplade al-Shabaab i Somalia. Ändå arbetar personalen kvar som om ingenting hänt:


"Kommunal har stämt Bismilahi inför AD för brott mot medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd, i samband med att 17 anställda förra sommaren plötsligt fick sparken."

"Den 2 april ska åklagaren vid ekobrottsmyndigheten i Stockholm, kammaråklagare Björn Rosenlöf, väcka åtal mot ägaren för företaget. Det uppger den kvinnliga företagarens försvarare, advokat Anders Malmsten. Fram till dess kommer hon att fortsätta vara häktad, misstänkt för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott."

"Barnen finns kvar i verksamheten. Marslönen har betalats ut till de anställda så än så länge finns ingen anledning för facket att gripa in ytterligare."


Källa, Kommunalarbetaren fredag 28 mars 2008:


Dansk TV visar Fitna-klipp


Danska TV2 har idag med stöd av Danmarks radio beslutat godkänna att filmklipp visas ur Geert Wilders Fitna the movie, för att illustrera vad debatten handlar om. Danska TV2 Nyhederne länkar också direkt till filmen och uppmanar tittarna att se den:


"TV2 og andre medier bliver nødt til at citere eller vise filmklip for at dokumentere et emne, som optager den offentlige debat. Derfor er nyhedschefen uenig med Jørgen Poulsen, som efterlyser "den etiske overvejelse, om det er en god idé at bringe stumper fra et reaktionært og måske talentløst produkt"."


"TV2 har vist klip af filmen "Fitna", fordi den er på internettet og drøftes af danske og europæiske politikere, siger TV2's nyhedschef, Michael Dyrby.
I
I
"DRs nyhedschef, Ulrik Haagerup, omgjorde i dag beslutningen om, at DR Nyheder ikke viser klip fra Geert Wilders' omstridte film, Fitna.

Onsdag aften fastslog nyhedschefen, at DR Nyheder ikke ville vise klip fra den hollandske politikers 15 minutter lange video-produktion, der i går blev sluppet ud på internettet."
I
"Nyhedschefen begrunder beslutningen med, at man nu har set filmen grundigt igennem, og har vurderet hvordan materialet kan indgå i den normale nyhedsbehandling."


Sveriges Televisions nyhetsavdelning svarar idag att de tagit beslutet att inte visa något filmklipp för att illustrera debatten. De tillägger att de var mycket restriktiva med att sända muhammedbilderna också. SVT kan inte svara på varför de i motsats till dansk TV inte vågar sända något filmklipp eller varför svenska tittare inte ska få se vad debatten handlar om.


I alla fall kan lärare spela in från dansk tv och visa upp filmklippet i sina muslimska friskolor för att diskutera med eleverna. Det är ju legitimt att visa upp och diskutera sådant som visats i statlig tv, även om det är från dansk tv:

Saudiresorna på nytt i kommunfullmäktige


Torsdag 27 mars 2008 var det kommunfullmäktigemöte i Malmö. Två frågor om Spiritus Mundi och de kontroversiella saudifrågorna stod på dagordningen. Kommunfullmäktigemötet kan ses i efterhand via Malmö stads webb-tv:


Först ut var moderate fullmäktigeledamoten Rickard Wendel under punkt 4 inkomna enkla frågor:

"Jag ställer vid torsdagens sammanträde i kommunfullmäktige följande enkla fråga till Limhamn-Bunkeflos stadsdelsnämndsordförande:

"Det har under en tid planerats för en resa till Saudiarabien där det cirkulerat olika uppgifter om huruvida Malmö stad är en part i projektet eller inte. Klart är att minst en tjänsteman från stadsdelsförvaltningen Limhamn-Bunkeflo varit på en förberedande resa till Saudiarabien. I uttalanden från politiker i stadsdelsnämnden har, enligt media, sagts att resan genomförs trots att alla politiker är kritiska.

Jag frågar därför stadsdelsnämndens ordförande:
Är resan till Saudiarabien ett officiellt utbyte, på politiker- eller tjänstemannanivå, som Malmö stad deltar i?"Den behandlades som en enkel fråga, men bordlades till nästa fullmäktigemöte, eftersom Limhamn-Bunkeflos stadsdelsnämndsordförande Birthe Sörestedt (s) inte behagade dyka upp för att försvara sitt ställningstagande för saudiresorna. Inslaget ses 7 minuter in i webbsändningen.


Mellan 25:e och 34:e minuten in i webbsändningen under punkt 5 svar på enkla frågor träder nästa fråga om saudiresorna in:

"Bordlagd enkel fråga av Hans Berg (fp) till kommunalrådet för barn och ungdom om planerad resa till Saudiarabien"


Nedtecknar följande som uppfattats utifrån webbsändningen:


Skolkommunalrådet Agneta Ericsson (s) säger att hon självklart står fast att inte vidta några åtgärder för att stoppa elevutbytet mellan Riyadh i Saudiarabien och Malmö.


Utbildningsnämndens Hans Berg (fp) undrar varför, då Saudiarabien är en av de värsta diktaturerna som tillämpar kvinnoförtryck och könsstympning. Han ifrågasätter vad sjätteklassare ska där att göra och säger att mötet inte sker under öppna och demokratiska former. Hans Berg avslöjar att han varit på onsdagens stadsdelsfullmäktigemöte i Limhamn-Bunkeflo.

Berg säger att vid mötet i Saudiarabien kommer pojkar och flickor inte att få delta i samma aktiviteter. Han är kritisk till att utbildningschef Mats Bååth, elever, lärare och skolchef deltar på skoltid, eftersom ett kulturutbyte med Saudiarabien inte stämmer överens med skolans värdegrund. Därför undrar han vad skolkommunalrådet Agneta Ericsson ska säga om något händer i Saudiarabien, efter att UD avrått från att resa dit.


Agneta Ericsson säger att folkpartiet i detta fall vill att hon ska sätta sig över verksamheten och ifrågasätter varför Hans Berg ej har respekt för beslutet. Sedan skyller Agneta Ericsson på att handelsminister Ewa Björling (m) gjort en regeringsförbindelse med Saudiarabien.


Hans Berg replikerar att det är skillnad på barn i årskurs 6 och vuxna som tecknar handelsavtal. Han understryker att detta utbyte sker i strid mot skolans värdegrund i Saudiarabien där allas likavärde och mänskliga rättigheter inte respekteras. Så avslöjar han att i Fosies fall sker resan på skoltid för eleverna och arbetstid för lärarna. Men i Limhamn-Bunkeflos fall åker både elever och lärare på sin fritid, trotas att det är samma resa. Berg undrar hur det går ihop och manar Agneta Ericsson att erkänna att den här resan inte är bra.


I slutrepliken anklagar Agneta Ericsson Hans Berg för att lägga ett större moraliskt och politiskt ansvar på barn och lärare än på handelsminister Ewa Björling (m). Hon undrar om det nu finns diplomatiska förbindelser med Saudiarabien på handelsnivå, varför ska då skolverksamheter ta avstånd från utbyte? Hon menar att detta skuldbelägger personerna som är involverade i skolutbytet.


Varför inte låta alla Sveriges skolelever, och speciellt de från Malmö som ska åka till Saudiarabien, se filmen om islam och Koranen som nu släppts på Internet innan de åker:
I
Officiell filmsida för Fitna the movie:
I
I
Reaktionerna är väl värda att diskutera i klassrummen. Om malmöeleverna klarar av saudisk wahabitisk kvinnoförnedring och brott mot mänskliga rättigheter, så klarar de väl att se en översättning av Koranens suror: 6 minuter och 20 sekunder in i filmen visas ett inslag från Iqra TV i Saudiarabien med uppmaning till våldsdåd. En annan film från Iqra TV i Saudiarabien sprider hat mot judar. Är det detta Saudiarabien som skolbarnen ska ha kulturutbyte med?
I
I

2008-03-27

Limhamnspolitiker som svek om saudiresorna


I onsdagens stadsdelsmöte 26 mars 2008 voterades om saudiresorna. Ärendet gällde de saudiska skolresorna:


I tidningsartiklar hade flera politiker sagt sig vara emot saudiresorna:

Nils Karlsson (mp):
"Jag ska göra vad jag kan för att stoppa resan"
"– Situationen är onekligen udda. Vi politiker från alla partier har markerat på ett sätt som inte kan missförstås. Ändå blir resan av, säger Nils Karlsson (mp)."
"I Malmö har politikerna sagt att de inte kan lägga sig i resan, det är upp till rektorerna att bestämma om eleverna kan åka med eller inte. Miljöpartisten Nils Karlsson tycker att det är tråkigt.- Några av oss har försökt att ta debatten, men då har det sagts att vi inte ska diskutera enskilda fall. Jag tycker inte att vi politiker kan avsäga oss ansvaret."


Christer Olsson (s):
"– Om vi politiker hade fått vara med från början så hade det säkert inte blivit någon resa, säger Christer Olsson (s), ledamot i Limhamn-Bunkeflos stadsdelsfullmäktige."


Birthe Sörestedt (s):
"– Naturligtvis kan vi inte acceptera att man kränker mänskliga rättigheter. Det har vi synpunkter på, säger stadsdelsfullmäktiges ordförande Birthe Sörestedt (s)."
"Vi har begärt en rapport om resans syfte och förutsättningar och den skall vi få nu, säger Birthe Sörestedt, ordförande i Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige.Däremot utesluter hon inte att politikerna kan gå samman och rikta kritik mot resan i en skrivelse.
– Vi har vissa synpunkter. Men sedan är det andra som tar besluten, framför allt föräldrarna, säger Birthe Sörestedt."
I
I
"Oppositionen – moderaterna och folkpartiet med stöd av Sverigedemokraterna – tyckte annorlunda och försökte göra frågan till ett beslutsärende men röstades ner av s, v och mp."


Det går alltså att konstatera att de tre limhamnspolitikerna från vänsterblocket, Nils Karlsson, Christer Olsson och Birthe Sörestedt svikit sina markeringar för att stoppa resan de tyckt är olämplig, för att vika sig under sitt vänsterblocks krav att inte låta politikerna avgöra frågan. Voteringen utföll 7 mot och 6 för att göra frågan till ett beslutsärende för politikerna. Dessa tre personer är ju totalt opålitliga och bör röstas bort av alla föräldrar i Limhamn som bryr sig om sina barns säkerhet. Här är listan med kontaktuppgifterna där de tre svikarpolitikerna finns i stadsdelsfullmäktige Limhamn-Bunkeflo:

Birthe Sörestedt (s) ordförande
Skomakarebyn 4 P, 218 41 Bunkeflostrand
Tel: 070-548 88 57

Nils Karlsson (mp) andre vice ordförande
Göingeplan 10 A, 214 43 Malmö
Tel: 0703-37 47 06

Christer Olsson (s)
Ambultsg 31, 218 71 Tygelsjö
040-46 92 72

Källa, Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige:


På stadsdelsmötet 26/3 framkom även att stadsdelschef Inger Björkqvist beslutat att skicka utbildningschefen Mats Bååth på planeringsresan till Saudiarabien i februari. För denna planeringsresa fick Bååth både lön för arbete och traktamente av Malmö stad. Därför följde en intensiv diskussion om kommunala kostnader eftersom Malmö stad redan betalat planeringsresan. Spiritus Mundi ska via det saudisk-kuwaitiska mejeriföretag som ordförande Henrik Melius samarbetar med betala flygresorna för skolbarnen och åtta medföljande föräldrar. Limhamnspolitikern Håkan Linné (fp) menar kritiskt att detta bara är ett sätt för det saudisk-kuwaitiska mejeriföretaget att sälja mer mjölk när arabvärlden bojkottar danska mejeriprodukter.


Uppehälle i Saudiarabien betalas för alla svenska skolbarn, lärare och föräldrar av Saudiarabien. Uppehället i Sverige till hösten för de saudiska eleverna och deras lärare och föräldrar betalas också av Saudiarabien. En tredjedel av hela stadsdelsmötet uppehöll sig vid frågan om saudiskolresorna. Det sades att UD avrått från resor till Saudiarabien. Det var oklart vilka försäkringar som gäller för de svenska skolbarnen.

Det sades nu också att det inte var en skolresa och ej heller en semesterresa. Mötet kunde inte besvara frågan vad det var för sorts resa. Därefter informerade stadsdelschef Inger Björkqvist igen om projekt Spiritus Mundi. Hon sa att hon beslutat om resan, men ej godkänt resan. Hon skyllde ifrån sig på Sveriges ambassadör Jan Thesleff i Saudiarabien som ställt sig positiv till resan:


En fråga dök upp som undrade om de svenska flickorna som i april ska resa till Saudiarabien måste bära slöja? Frågan förblev obesvarad i stadsdelsfullmäktige. Det undrades eftersom de svenska flickorna är 12 år och kanske kan bli gripna av den saudiska sedlighetspolisen. Eller vad händer om något svenskt skolbarn råkar ha en MP3-spelare med sig för att lyssna till musik?


Så här pass opålitligt är det saudiska kungahuset i politiska frågor när de nu totalsvänger i en annan religiös tillståndsfråga om kyrkobygge som strider mot saudisk islam:


Kontraterrorism bekämpar muslimska förskolor


Idag avslöjas att SÄPOs enhet för kontraterrorism ligger bakom gripandena av de män som smugglat pengar från Bismilahi muslimska förskolor i Rinkeby till den terroriststämplade islamistorganisationen al-Shabaab i Somalia:


"– Det som vi påstår att de här tre har gjort och som
utredningen också handlar om är knutet till al-Shabaab och den verksamhet som man bedriver i Somalia, säger Mats Pålsson, chef för Säpo:s avdelning för kontraterrorism.

Säpo hävdar att de misstänkta männen har planerat och finansierat terrordåd i Somalia. Mats Pålsson vill inte säga att al-Shabaab är en terroristorganisation men han menar att det är en organisation som bedriver terrorism och att det räcker för att det ska vara olagligt att stödja den enligt svensk lag.

– Det är kriminellt att finansiera terrorism och den typen av verksamhet. Det finns svensk lagstiftning som reglerar det."

Källa, Sveriges Radio P1 Ekot torsdag 27 mars 2008:


SÄPO terrorstämplar somalisk organisation:


Åtalet mot de två häktade somaliesvenskarna är omfattande, därför dröjer åtalet, berättas torsdag 27/3 av SVT ABC och TT i Dagens Nyheter:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=755344

"Polisens utredning om de misstänkta terroristbrotten visar att en av männen, en 37-åring, i december 2006 köpte kommunikationsutrustning som en eller två månader senare levererades till de islamiska domstolarna i Somalia. Mannens namn finns på handlingar som knyter honom till köpet.

Domstolarna tros ha anknytning till terrornätverket al-Qaida."


Amerikanska Utrikesdepartementet har samarbetat med svenska SÄPO för att förhindra terrorfinansiering till al-Shaaab i Somalia:

"Enligt Gerald Feierstein, spelar Sverige en speciell roll för al-Shabaab.

– Jag förstår att det finns en stor somalisk diaspora i Sverige och därför har Sverige ett intresse och en roll att spela för att se till att al-Shabaab inte lyckas, säger Gerald Feierstein."

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=1975903
Dagens Eko torsdag 27 mars 2008


Idag har Åklagarmyndigheten som sköter åtalet sökt information om den moderata solnapolitikern Suzanne Holtzberg Anderlid som försvarat Bismilahi muslimska förskolor mot terrormisstankar:
http://moderaterna.net.loopiadns.com/solna/politiker_visa.asp?id=91

Domain Name: (Unknown)
IP Address: 156.49.126.# (Aklagarmyndigheten)
ISP: Aklagarmyndigheten
Location: Stockholm
Time of Visit: Mar 27 2008 4:44:57 pm
Last Page View: Mar 27 2008 4:53:04 pm
Visit Length: 8 minutes 7 seconds
Page Views: 4

Referring URL:
http://www.google.se/search?hl=sv&q=Susanne%20Holtzberg%20Anderlid&btnG=Google-s%C3%B6kning&meta=

Search Engine: google.se
Search Words: susanne holtzberg anderlid

Visit Entry Page:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2008/03/rinkebys-terrorfrskolor-i-tv.html

Visit Exit Page:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2008/03/rinkebys-terrorfrskolor-i-tv.html

Out Click:
http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/navigation.jsp?d=35807

Time Zone: UTC+1:00 Visitor's Time: Mar 27 2008 4:44:57 pm

Koranskola i moské utreds som svartbygge


En moské i Västerås använder ett sovloft för unga muslimska killar från stockholmsförorter som koranskola. Nu ska ärendet utredas som svartbygge eftersom verksamheten pågått olagligt med övernattningar i 7 år. De unga pojkarna har utsatts för värvningsförsök att bli imamer. Västeråskommunalrådet Roger Haddad (fp) riktar kritik mot att pojkarna bor permanent där de undervisas i islam:


"I sju år har församlingen haft pojkar boende olagligt i moskén eftersom sovloftet varit svartbygge.

Vilken är din huvudindvändning mot pojkhem i moskén?

- Jag ogillar att de bor permanent i samma hus där de får undervisning i religion och kultur. Särskilt orolig är jag över att unga pojkar, i den miljön, får frågan om de vill bli imamer, säger Haddad och hänvisar till en intervju som VLT gjorde med en av pojkarnas pappor (VLT 30 dec 2006) -Imamen säger ju att det inte är en koranskola. Men de läser ju koranen och om islamisk religion och kultur. Jag tycker att det är bättre att pojkarna bor i familjer ute i stadsdelarna, är med i andra föreningar, träffar andra vuxna och går till moskén för att delta i kvällsundervisningen. Annars motverkar detta integrationen."

"Mahmut Ongum, imam i islamiska församlingen, svarar på Haddads kritik: -Roger Haddad har fördomar mot islam."

"Om den rädsla för koranskola i moskén som Haddad ger uttryck för, säger Ongun: -Det finns en islamofobi i samhället, en rädsla för islam. Haddad är påverkad av den."


Källa, Västmanlands läns tidning tisdag 25 mars 2008:


Och dagen efter skriver ledarsidan ett kritiskt inlägg om det olagliga svartbygget som koranskola:


"Pojkarna, som kommer från Stockholmsområdet, går i vanlig skola i Västerås. De får dessutom religionsundervisning i moskén där de bor.

Det är möjligt att Västeråsförläggningen är bättre för dessa pojkar än de miljöer de kommer från i Stockholm. Men inte motsvarar detta våra drömmar om hur en god integration skall fungera. Kommunalrådet Roger Haddad har rätt i sin kritik mot att pojkarna bor i samma hus där de får undervisning i religion. Det vore förstås mycket bättre om de fick bo i vanliga familjer i stället för i ett logement i moskén.

Detta är kärnfrågan, eller borde i alla fall vara det. Men i Stadshuset har frågan hamnat på byggnadsnämndens bord eftersom förläggningen varit ett svartbygge."


Källa, VLT onsdag 26 mars 2008:


2008-03-26

Politisk blockstrid om saudiresorna


Vänstermajoriteten i Limhamn-Bunkeflo stadsdelsnämnd förhindrade oppositionen att göra ett beslutsärende av saudiresorna. Nu har de kommit på att skolresorna ska kallas något annat för att undvika kritik. Då ifrågasätts utbildningschef Mats Bååths resa. Varför åkte han på tjänstetid om barnens resa inte ska ske på skoltid undrade Anders Lunderquist (m)? Resan beräknas vara 10 dagar. Barnen ska söka och få bli lediga för att delta i Spiritus Mundis korruptionsprojektet:

Källa, Sydsvenskan sidan C10 torsdag 27 mars 2008:


Ärendet tas även upp i kommunfullmäktige idag:
Kommunfullmäktige i Malmö sammanträder torsdagen den 27 mars 2008 kl 13.00

Bordlagd enkel fråga av Hans Berg (fp) till kommunalrådet för barn och ungdom om planerad resa till Saudiarabien:


Även Rickard Wendel (m) ställer idag en enkel fråga i kommunfullmäktige, så striden lär fortsätta:


Sammanträdet direktsänds över Malmö stads hemsida; www.malmo.se/kf
Handlingarna finns tillgängliga på samma adress
Sammanträdet sänds i radion på Malmökanalen 89,2 MHz


Den kritiske limhamnspolitikern Håkan Linné (fp) intervjuades även om saudiresorna i Sveriges Radios P1 Morgon, men redaktionen valde att censurera bort intervjun som de inte tyckte passade in i programmet, enligt P1 Morgons medarbetare:
Så där ströp vänster public service den möjligheten till riksteckning.


Ikväll har även en person från Lidingö sökt information om Spiritus Mundi i Malmö:

Time of Visit: Mar 26 2008 9:37:20 pm
Visit Length: 17 minutes 31 seconds
Page Views:12
Referring URL:
http://www.google.se/search?hl=sv&q=%22Spiritus%20Mundi%22%20malm%C3%B6&meta=
Search Engine: google.se
Search Words: "spiritus mundi" malmö
I
I
Debatten om Saudiarabien är hyperaktuell, eftersom judar från Israel tvivlar på kungen av Saudiarabiens utsträckta hand för att bekämpa terrorism. Saudiarabien erkänner nämligen inte staten Israel:

Skatteverket undersöker Islamic Center


Skatteverket fortsätter undersöka Islamic Center i Malmö. Nedan visas utdrag från Sitemeter där det framgår att Skatteverket googlat på Islamic Center. Islamic Center driver den muslimska friskolan Ögårdsskolan och moskén i Malmö.


Domain Name: (Unknown)
IP Address: 137.61.234.# (Swedish Tax Administration)
ISP: Swedish Tax Administration
Time of Visit: Mar 25 2008 11:48:38 am
Last Page View: Mar 25 2008 11:48:38 am
Page Views: 1

Search Engine: google.se
Search Words: islamic centerVisitor's Time: Mar 25 2008 11:48:38 am


I följande engelska artikel om irakflyktingar intervjuas Islamic Centers VD och Ögårdsskolans rektor Bejzat Becirov. Han berättar att andra generationens invandrare inte drömmer om återvandring, samt att Islamic Center står för svensk politik utan inblandning från utländsk. Ändå sägs moskén vid Islamic Center ha hamnat i centrum för konflikter mellan olika islamiska grupper med brandattentat som följd. Andra personer menar att brandattentaten tagit bort fokus för bland annat Skatteverkets och länsstyrelsens granskning av Islamic Center:


"BEJZAT BECIROV, Director, Islamic Center of Malmo (through translator): In the second generation, it will change. Parents still hold onto these dreams, but the children don't.

FRED DE SAM LAZARO: Bejzat Becirov's goal is to forge a new Swedish Islamic identity here, leaving behind issues that divided members in their countries of origin.

BEJZAT BECIROV (through translator): This mosque is not imported. It's on Swedish soil, a Swedish model so all Muslims should be able to be here. You cannot bring politics from your own countries here. We're very clear: No politics from other countries, just Swedish politics."
FRED DE SAM LAZARO: Still, this mosque has been firebombed three times in recent years. No one is sure if it's the work of right-wing or Islamic extremists who have called the center "Islam-lite."

Källa, the Online NewsHour 4 december 2007:


Irakflyktingar i Sverige och Danmark är nu under diskussion för att få en fungerande modell: