2009-01-31

Bloggen Muslimska Friskolan i P1Bloggarna Säfflemannen:

och Everykindapeople:

samt Politiskt Inkorrekt:fann idag att Sveriges Radio P1 Medierna klockan 11.03 handlade om mordet som utfördes av två islamistiska rosengårdselever:"Morddiskussion och nätkommentarer

Lördag 31 januari 2009 kl 11:03

Malmömord ger utgivardilemma


Dagarna före jul mördades en 26-årig homosexuell man i Malmö. Snart greps två misstänkta, den ene visade sig ha en blogg om religion och moralfrågor. Det ställde tidningarna inför ett svårt beslut: hur mycket skulle man berätta om deras bakgrund? Olika medier kom till helt olika beslut. Mediernas Mikael Funke reder ut vad det handlade om - och varför frågan blev så känslig.

Aftonbladet var den tidning som valde att ge flest detaljer om de misstänkta ungdomarna. Chefredaktör Jan Helin resonerar med Arash Mokhtari från mediegranskande projektet Quick Response om principerna kring publiceringar om personers anknytning till så kallat utsatta grupper."


Källa, SR P1 Medierna lördag 31 januari 2009:Lyssna till inslaget här:


Ladda ner programmet via poddradio som MP3-fil här:5 minuter och 30 sekunder in i inslaget berättas så här:

"På invandrarkritiska bloggar och forum berättas det att islamistiska rosengårdselever har mördat en homosexuell."


Formuleringen har P1 hämtat direkt från bloggen Muslimska Friskolan som 17 januari 2009 gjorde en post med följande rubrik:


Länk till den bloggposten:Den erkände politiske bloggaren Dick Erixon länkade 20 januari 2009 till Muslimska Friskolans bloggpost:


Likaså gjorde den kristna tidningen Världen Idag 21 januari 2009:


Bloggen Muslimska Friskolan fick 22 januari 2009 en intervju med QX ansvarige utgivare om varför de dragit tillbaka publiceringen om att de mordmisstänkta kommer från Rosengård:Alltså är det relevanta uppgifter som erkända tidningar och bloggar valt att ta upp från bloggen Muslimska Friskolan. Kanhända att rubriken:


var något saftig. Men samtidigt lyckad eftersom den lyckades presentera i en mening vad hela uppståndelsen handlar om.Däremot nämner bloggen Muslimska Friskolan inte någonstans de misstänkta mördarnas namn. Men det finns länkar till andra bloggar härifrån och till forum som gör det. Orsaken är att andra bloggar och forum varit före bloggen Muslimska friskolan med att gräva fram de flesta uppgifterna och framförallt tidigare. Men alltihop går tillbaka till att en kvällstidning publicerade en bild utanför den ene gripnes bostad, som bloggar sedan kunde identifiera. Först därefter rullades spekulationerna fram där den islamistiska bloggen knöts ihop med en ännu större härva som även involverar terroråtalet som inleds 2 februari 2009:

Längre in i P1-inslaget ändras de invandrarkritiska bloggarna till att kallas för islamkritiska bloggar. Det är mer korrekt även om det mest sanna skulle vara islamgranskande bloggar. Reporter för inslaget är Mikael Funke från Malmö. Han bor ett stenkast från det röda Möllevången:I ett hus på Rolfsgatan 35 i stadsdelen Södra Sofielund som förr låg utanför Malmö stadsgräns:

Efter att lyssnat igenom hela inslaget ska nedan några utdrag skildras. Bloggen Muslimska Friskolans egna kommentarer inom parentes:Sveriges Radio P1 Medierna inleder med att berätta att mordet spekuleras ha med hatbrott att göra, eftersom en homosexuell mördats. Därefter konstateras att de misstänkta mördarna är religiösa. Det sägs att två unga män är misstänkta och att den ene driver en blogg om islam och moralfrågor.


Sedan frågas hur mycket man ska publicera. Ska man nämna att religionen är islam samt att bloggen har extrema åsikter? Eller att de båda pojkarna tillhör samma religiösa församling?


Åklagaren i målet är Bo Albrektsson i Malmö som själv säger sig ha funderat över dessa kopplingar. Han avslöjar att de misstänkta hörts ett flertal gånger. De har lämnat olika uppgifter som de ändrat efterhand.

(Alla som läst något om förhörsteknik hos polisen vet att ändrade uppgifter som dessutom går isär mellan de misstänkta som var på plats, i klartext innebär att någon ljuger och har motiv att dölja något.)


Därefter kommer P1 Medierna in på bloggarna och hur mycket de avslöjar. De anses förmedla många uppgifter som tidningar inte vill delge, exempelvis personnummer och adresser till de misstänkta mördarna.


6 minuter och 10 sekunder in i inslaget berättar åklagare Albrektsson om religion. Han säger att det spekulerats i hatbrott. I nuläget finns inget sådant specifikt, men det kan heller inte uteslutas, menar han.


Programmet går vidare till frågan om inte kommentarerna på nätet hotar de etablerade medierna. Mediernas uppgifter blir därför konstlade i förhållande till bloggarnas. Speciellt om de misstänktas trosinriktning. Det frågas om medierna mörkar?

(Inspiration till detta verkar också ha hämtats ur Muslimska Friskolans bloggpost som beskriver hur medier på olika vis mörkar uppgifterna om islam:


P1 Medierna redovisar hur Sydsvenskan varken berättar om den ene mordmisstänktes blogg eller uppgifter om pojkarnas religion, som är islam.


Sedan citeras hur Aftonbladet direkt skrev av de värsta utsagorna om homosexualitet ur islamistbloggen som den ene misstänkte driver. Samt hur islam förbjuder det.


Kvällsposten intervjuas och berättar att deras tidning varit försiktig med att berätta om islamistbloggen. Orsaken säger Kvällsposten vara att då skulle vem som helst kunna hitta namnet på den misstänkte via islamistbloggen på Internet.


QX intervjuas härnäst. Precis som bloggen Muslimska Friskolan valde att intervjua dess ansvarige utgivare 22/1 2009:
så gör nu P1 Medierna samma sak. Han säger att det är intressant med motivet hatbrott och att det ofta glöms bort. Det blir relevant när det finns ett religiöst ideologiskt motiv bakom.


Sydsvenskan sägs vara försiktiga med religionen och väljer att i stället berätta hur duktiga de båda mordmisstänkta pojkarna är i skolan.


När det gäller islamkritiska bloggar frågas om det är så att Sydsvenskan mörkar? Men på det svaras att bloggar endast spekulerar.


QX säger att de som har ansvarig utgivare måste tänka annorlunda än bloggar.


En debatt följer mellan Aftonbladet som gått längst i publiceringen av uppgifter i mordfallet och en invandrare från Quick Response.


Aftonbladet förklarar att om de inte avslöjar uppgifterna så blir artikeln obegriplig samt att det inte finns någon koppling. Aftonbladet tycker inte att man kan ta bort den bakgrunden. Aftonbladet vidareutvecklar genom att peka på hur media oftast förtiger etniska förtecken och religiös bakgrund.


Det sägs vidare att i religiös bakgrund av olika slag finns ett spänt förhållande till homosexualitet.


Från ytterligare en tidning sägs att det blir svårt när medierna inte går ut med namn på de misstänkta , och det endast tar 1,5 minut att ta reda på namnen på Internet.


Aftonbladet tror att bloggar tvingar media att i framtiden publicera fler uppgifter.29 januari 2009 omhäktades de båda islamistiska rosengårdseleverna:
http://www.skanskan.se/article/20090129/NYHETER/497242248/*/MALMO/omhaktning-mot-misstankta-mordareDen kristna Världen Idags tidningsblogg kopplar dessutom ihop Rosengårdsrapporten om ökad islamistisk radikalisering med mordet på Kapellgatan:"Artikelförfattarna till rapporten ska föreslå andra åtgärder till stävja radikaliseringen, vilka jag ännu inte satt mig in i. Men ett nedslående faktum som rapporten presenterar är att antalet källarmoskéer med ett utpräglat våldsbejakande budskap uppskattas till mellan tre och fem i Malmö. En till tre stycken är lokaliserade i Rosengård. Vilsna ungdomar som inte har någonstans att vända sig, möter predikanter som predikar våld, hat och isolation. Denna faktor spelade förmodligen in på de två unga muslimska killar som nu sitter för det så kallade lägenhetsmordet på Kapellgatan i Malmö .


På den blogg som drivs av den ene killen anges den populäre muslimske predikanten Anas Khalifa som favoritlänk. Han har varit ämne för Sydsvenskans granskning av radikaliseringen i Rosengård, Extremister lockar vilsna tonåringar. Han predikar att det är förbjudet för muslimer att ha kristna och icke-muslimer nära vänner. ”Du hatar honom för Allahs skull”, säger Anas Khalifa bland annat. Det var också samma Anas Khalifa som medverkade i Oscar Hedins film om islamistiska martyrer, Det svider i hjärtat, som gick upp på biograferna år 2007. SvD:s Per Gudmundsson skrev om filmen efter en visning, Svenskarna som vill dö för islam ."


Källa, journalisten Jacob Rudolfssons blogg i den kristna tidningen Världen Idag 29 januari 2009:
http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=3704&Itemid=160Det var bloggen Muslimska Friskolan som tipsade Sydsvenskan år 2006 om föreningen TUFF på Rosengård där Anas Khalifa predikade. Tipset ledde fram till artikeln Extremister lockar vilsna tonåringar.

Källmaterialet i Rosengårdsrapporten polisanmältHittade detta när jag sökte på FörsvarshögskolanEniro Nyhetssök:


"Försvarshögskolan polisanmäld
Enligt en anonym kommentator här på bloggen gjordes fredag 17.00 en polisanmälan mot försvarshögskolan för att de förstört källmaterialet som lundaforskarna begärt ut i fallet omRanstorps
Bulten i Bo - 2009.01.31 - 09:39:25""Saturday, January 31, 2009

Försvarshögskolan polisanmäld

Enligt en anonym kommentator här på bloggen gjordes fredag 17.00 en polisanmälan mot försvarshögskolan för att de förstört källmaterialet som lundaforskarna begärt ut i fallet om Ranstorps och Santos rapport om radikaliseringen av Rosengård.

Anmälan ska ha diarienummer 0201-K29877/2009

Det går tydligen bra att ringa Citypolisen för att få bekräftat att det finns en sådan anmälan med det diarienumret som avser förstört källmaterial."

posted by Bulten i Bo at 8:56 AM"


Källa:"Att källmaterialet inte finns tillgängligt, bland annat på grund av hot mot de intervjuade, öppnar förstås för ris från andra forskare. Men delar av kritiken tar inte hänsyn till det svårgenomträngliga ämnet."

Källa, Dagens Nyheters ledarsida lördag 31 januari 2009:Islamologerna går på sin blogg till angrepp mot Försvarshögskolan:


"Men det är värre än så. Stenberg begärde in källmaterialet för att få en tydligare bild. På torsdagskvällen svarade CATS chef Lars Nicander att man efter rapportens slutförande destruerat allt källmaterial ”i enlighet med Försvarshögskolans riktlinjer”. Nicander hävdade också att: “Om det handlar om vanligt källmaterial, ja. Men här handlar det om individens skydd. Rapporten är gjord med forskningsmetodik men vi har inga redovisningskrav mot forskarsamhället. Vi har inga skyldigheter att redovisa källor till andra än vår uppdragsgivare, regeringen.”


Detta är mycket märkligt. Att förstöra källmaterial är nödvändig rutin i underrättelsearbete för att inte ställa uppgiftslämnares liv i fara. Inom underättelsetjänsten är rapporterna därför anonyma så att ingen ska veta vem som är författaren och i synnerhet inte vilka källorna är. Men CATS ligger under Försvarshögskolan som inte tillhör underrättelsetjänsten och för nästan exakt ett år sedan, den i januari 2008, fick status som statlig högskola och lyder därför under högskolelagen. Man hoppas också att i framtiden få tillstånd att bedriva forskarutbildning och utfärda doktorsexamina. Med sådana ambitioner borde rimligen därför normala akademiska regler för forskning gälla även för den forskning som bedrivs där."


Källa, islamologernas blogg fredag 30 januari 2009:

Muslimska föräldrar får gratiskurs för att inte slå sina barnI Linköpings motsvarighet till Malmös Rosengård måste kommunen nu betala gratiskurser för skattebetalarnas pengar. till muslimska föräldrar så att de inte ska slå sina barn:


"Föräldrar i Linköping kan välja mellan allt fler gratiskurser som kommunen ordnar om barnuppforstran. I vår hålls en av dem på arabiska.

Lilia Lahmar, kursledare

– Jag träffar föräldrar och barn dagligen och ser att behovet är stort. Föräldrarna behöver verkligen stöd, säger kursledaren Lilia Lahmar.

Lilia Lahmar jobbar dagtid på Nygårdsskolan i Skäggetorp i Linköping. Kvällstid leder hon kommunens kurs i barnuppfostran för arabisktalande föräldrar."


"Men det är inte ovanligt att deltagarna hos Lilia Lahmar känner en stor osäkerhet inför sin föräldraroll i Sverige.

– De vågar inte alltid säga ifrån till sina barn för att de är rädda att staten ska ta barnen ifrån dem för att de sätter gränser."


"Mats Mikiver på utbildningskontoret i Linköping vill gärna att utbildningen i framtiden ska ges på ännu fler språk. För kursen på arabiska är mer än bara stöd i hemmet, tack vare kursledaren, menar han."


"Lilia Lahmar sprider information om kursen på arabiska både muntligen och via kommunens affischer och informationsblad. Allra helst skulle hon vilja att utbildningen var tvåspråkig.

– Det bästa vore att ha blandade grupper men kan föräldrarna inte svenska så satsar vi på de språket de har för att de ska få samma möjligheter som andra föräldrar."


Källa, Sveriges Radio P4 Östergötland fredag 30 januari 2009:


Lyssna till radioinslaget:

Misslyckas med arabiska eleverTill skillnad från klass 9 A och det stora pusskalaset , så slutar det i katastrof i den frasnka motsvarigheten:"Det är en ny termin och lärarna är spända, det är hårt att undervisa i en invandrartät skola i Paris.

François är en engagerad och vidsynt lärare som vill ge sina elever god inblick i franska språket så att de ska klara av livet efter skolan.

Eleverna talar ett ungdomsspråk utblandat med slang och arabiska ord, lärare en vårdad franska och man inser att hur man talar franska är en större klassmarkör än hur man talar svenska.

Läraren är entusiastisk och välmenande, men framstår snart som en arrogant intellektuell.
Eleverna försöker men förstår inte varför man ska använda uttryck som ”spetsa öronen”. Deras verklighet är helt olik lärarens och det slutar med ett totalt kommunikationssammanbrott.

Läraren lyckas med vissa elever, men misslyckas med andra och han förstår inte riktigt varför, men han känner inte till elevernas kulturella bakgrund och han vet inte hur de lever.
Det får han veta så småningom och då är skadan redan skedd.
"

Källa, Gefle Dagblad lördag 31 januari 2009:
"Men den återspeglar samhället utanför. Här en förort till Paris där afrikanska, asiatiska och arabiska bakgrunder blandas. Det är barn till illegala invandrare, barn som drömmer om att bli fotbollsproffs, barn som blir slagna hemma eller som själva måste ta hand om sina föräldrar.

I den auktoritära franska skolmiljön: fullständigt odrägliga, störiga 14-åringar. Man undrar varför magistern inte exploderar.

Men det gör han alltså inte. Han skriver en bok i stället. Den Oscarsnominerade filmen ”Mellan väggarna” bygger på franskalärare Francois Bégaudeaus upplevelser."


Källa, Arbetarbladet lördag 31 januari 2009:Svenska Dagbladet visar i sin webb-tv en två minuter lång trailer från filmen Mellan väggarna:

Från Svenska Filminstitutet som visar den på bio:

Arabiska för Malmös gymnasieeleverNu blir det MVG i betyg till alla skoltrötta muslimer från Rosengårds högstadieskolor när de går vidare. På fredagen 30/1 2009 fattade Malmö utbildningsnämnd med socialdemokraterna i spetsen beslutet att alla Malmös gymnasieelever kan läsa arabiska som modernt språk. Så som alla gymnasister idag kan läsa tyska, franska och spanska. Finns denna möjlighet i någon annan svensk stad? När araber från Malmö som knappt har godkänt i svenska börjar gymnasiet belönas de med ett stensäkert MVG för att de aldrig lärt sig ordentlig svenska. Den ärevördiga gamla latinskolan som fostrat generationer av stadens elit, förvandlas nu till ett kalifat i meckat Malmö:"Malmös gymnasieelever kan välja arabiska

2009-01-30 13:03


Arabiska införs som modernt språk på gymnasiet i Malmö från och höstterminen i år.
Beslutet fattades av Utbildningsnämnden på fredagen.

Arabiska görs därmed tillgängligt som språkval för alla elever i likhet med exempelvis spanska, franska och kinesiska.

Placeringen blir på Malmö Latinskola.

- Det är oerhört glädjande att vi nu kan bredda elevernas språkval med ännu ett stort och viktigt språk, säger utbildningsnämndens ordförande, kommunalrådet Agneta Eriksson (s).


Kontaktperson
Agneta Eriksson 0705 33 75 69"


Källa, pressmeddelande från utbildningsnämnden med dess socialdemokratiske ordförande Agneta Eriksson (s) fredag 30 januari 2009:


30/1 2009:


2009-01-30

Muslimsk friskola åker israelvänligtMuslimer, socialdemokrater och vänsterpartister uppmanar i januari 2009 till bojkott av bussbolaget Veolia Transport AB. Orsaken är att det franska bolaget Veolia kör spårvagn på Västbanken som motståndarna anser Israel ockuperat:"Sveriges muslimska råd och Sveriges unga muslimer protesterar mot att SL, Storstockholms lokaltrafik, kan vara på väg att teckna mångmiljardavtal med ett företag som har intressen på ockuperad mark i Östra Jerusalem.
- Veolia bryter mot folkrätten genom att dess dotterbolag anlitas av Israel för verksamhet på ockuperat område, säger Omar Mustafa från Sveriges unga muslimer, till Dagen."


Källa:"– Avbryt förhandlingarna på en gång! Veolia bygger en spårvagnslinje på ockuperad mark på Västbanken in till Jerusalem, sa Sara Zaujan på protesten som samlade 50 personer utanför landstingshuset där SL-styrelsen samlats för besluta om vem som ska köra tunnelbannan."

Källa:"Ulf Nymark, (DV), vill att Lunds kommun förbereder protester mot det franska transportföretaget Veolia. Orsaken är att Veolia ska driva spårvagnstrafik på ockuperat område på Västbanken."

Källa:

http://www.skanskan.se/article/20090122/NYHETER/126350997/1162/*/*/LUND/politiker-manar-till-protest-mot-veolia"De har genererat sådana konkreta resultat som brutna förbindelser från länder som Venezuela, Bolivia (sade någon att den socialistiska antiimperialismen var död?) och Qatar, en radikalisering av arabvärlden som hotar reaktionära diktatorer, ett jätteuppsving för bojkottrörelsen från Toronto till Stockholm, där Veolia – till Israels stora ilska – nu blivit av med sitt miljardkontrakt."

Källa:

http://www.arbetaren.se/articles/ledare20090127"Flera politiker ville utesluta Veolia från att delta i tunnelbaneupphandlingen i Stockholm. Nu har debatten nått Skåne.

Ulf Nymark i Demokratisk vänster kräver att Lunds kommun protesterar mot Veolias samarbete med Israel och gör strängare etiska överväganden vid upphandlingar."

Källa:"MTR uppger själva att deras bidrag till tunnelbanetrafiken kommer att märkas genom mer punktlighet rörande tider och att företaget ska satsa på mer synlig personal. 3.000 personer som i dag jobbar för Veolia har rätt att övergå till MTR i november.Veolias framtid har varit en kontroversiell fråga sedan det uppdagats att företaget ingår i projekt i Israel som innebär att man ansvarar för transporter genom ockuperad palestinsk mark."


Källa:
Bloggen Muslimska Friskolan kan idag avslöja att en muslimsk friskola i Malmö vårterminen 2009 valt att helt använda bussbolaget Veolia. Varje morgon hämtar Veolia alla Malmö friskolas muslimska skolbarn runtom i Malmö. Främst från Rosengård. På eftermiddagarna kör Veolia hem de muslimska skolbarnen.Malmö friskola använder 5 busstransporter av Veolia varje morgon och 5 tillbaka på eftermiddagen. Malmö friskola saknar tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, i detta fall skolskjuts. Därför är Malmö friskola hänvisade att anlita ett bussbolag. De har valt Veolia. Nästan alla Malmö friskolas muslimska skolbarn åker skolskjutsen.För att betala Veolia tar Malmö friskola ut en avgift. Den är 200 kronor per elev och termin. Avgiften är tvingande för de som åker skolskjuts. Det betyder att de muslimska föräldrarna betalar Veolia som samtidigt kör spårvagn på den ockuperade Västbanken.Malmö friskola har lagt ut blanketten om transportavtal för eleverna som de muslimska föräldrarna ska skriva under. Men på hemsidan och blanketten berättar de inte att de anlitar Veolia:Hemsida för Malmö friskola i Malmö:


Islamister på Rosengård hotar ABF-kvinnaJila Moradi är socialdemokratisk politiker i Malmö och har arbetat på ABF i många år:Ändå blir Jila Moradi och hennes kvinnoförening samt unga tjejer hotade av islamistiska extremister på Rosengård:"Jila Moradi känner igen problemen som beskrivs i Rosengårdsrapporten. Hon har själv hotats av grupper som inte gillar föreningens verksamhet. För två år sedan skulle hon och föreningen ordna ett midsommarfirande i stadsdelen.

– Firandet avbröts när en grupp kom dit och stängde ner vår musikanläggning för att de själva skulle kunna be. Vi fick inte längre fira och visste inte vad vi skulle göra, säger Jila Moradi."


"– Vi är motarbetade och har haft massor av problem. Vi har varit tvungna att informera grupper om att den här föreningen inte är farlig, säger Jila Moradi. Jila Moradi upplever att grupptrycket bland de som bor i Rosengård är starkt vilket kan vara en anledning till att folk inte vågar säga emot extremistiska grupper."


"Kvinnor stoppas från att ha kontakt med oss eller den västerländska kulturen. Tjejer blir tillsagda att inte ha prata med oss från kvinnoföreningen."


"– När vi ordnade med magdans här ute, blev jag direkt hotad för att kvinnan inte hade varit för avklädd.

I rapporten Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö beskrivs bland annat hur olika föreningar söker bidrag för en viss verksamhet, men som sedan bedriver en religiös verksamhet.

– Det finns grupper som utnyttjar demokratin på det här sättet. De söker bidrag för en viss verksamhet, men gör något helt annat."


Källa, Skånska Dagbladet torsdag 29 januari 2009:Bloggen Muslimska Friskolan har träffat Jila Moradi flera gånger. Alla som träffat Jila märker direkt hur snäll och ödmjuk hon är mot alla. Det är kanske därför islamisterna angriper henne. För att de ser henne som en svag kvinna och ingen råbarkad manlig socialdemokratisk politiker.

2009-01-29

Islamic Center kritiserar RosengårdsrapportenI Skånskan träder nu Bejzat Becirov fram. Han är rektor för den muslimska friskolan Ögårdsskolan, som tillhör moskén vid Islamic Center i Malmö där han är VD.Becirov, liksom andra ansvariga i Rosengård, socialdemokrater och islamologer känner inte igen bilden av extremister i Rosengård. Men hur vill de då förklara alla dåd och oroligheter i Rosengård som sker inom islams ram? Det har de ingen förklaring till. Orsaken är att de förnekande parterna är beroende av rosengårdsborna för sin försörjning och för att bli omvalda. Så länge de tjänar pengar på islamisterna kommer de att förneka att de finns. Islamisterna sätter sina barn i Bejzat Becirovs muslimska friskola Ögårdsskolan. Islamic Center har fått miljontals kronor i bidrag av socialdemokraterna.Så här säger Becirov i dagens intervju:


"– Dessa grupper förekommer säkert i Malmö, men jag sätter inget större värde på den här rapporten, säger Bejzat Becirov. Bilden som framfördes i rapporten beskriver hur islamister med anknytning till källarmoskéer eller kulturföreningar förespråkar en isolering från det svenska samhället och även hotar människor. En bild som Bejzat Becirov vd för Islamic Center inte känner igen.


– Men det är viktigt att vara vaksam om sådana grupper håller på att utvecklas i samhället. Då kan det bli till ett problem om 10-15 år och det kan verkligen förstöra för samhället, säger Bejzat Becirov."


"– Jag undrar vilka som har fått uttala sig i undersökningen, om det finns ett proportionellt underlag och vilken inställning de har till islam. Om de hade frågat människor som bor och lever i Rosengård hade de kanske fått ett bättre underlag än som i det har fallet när källan kommer från tjänstemän. Bejzat Becirov menar att det finns extremister i alla grupper och då heller inte bara religiösa grupper.


– Självklart finns det sådana grupper, likaväl som det finns på andra ställen. Men det är inte religionens fel utan individens ansvar."


Källa, Skånska Dagbladet torsdag 29 januari 2009:


Sydsvenskan avslöjar 30 /1 2009 på sidan A5 Opinion att källmaterialet från Rosengårdsrapporten som islamologer från Lunds Universitet begärt ut förstörts. Islamologerna rasar mot detta och hänvisar till en fällande dom mot den som förstör källmaterial som begärts ut. Den stora frågan är exakt när källmaterialet begärts ut och om det förstörts före eller efter:
I
I
I
TT har 30/1 2009 skrivit ut Sydsvenskans artikel om det förstörda källmaterialet och ska under dagen granska fallet innan de gör en artikel om avslöjandet.

2009-01-28

Islamic Center erkänner islamism hos elevernaI dagens Sydsvenskan erkänner Islamic Center vid den stora moskén i Malmö. De erkänner att det finns elever i deras muslimska friskola Ögårdsskolan som har extrema islamistiska åsikter:


"Midhat Ibrahimbegovic, Islamic Center.

Vad göra åt en begynnande politisk och religiös extremism?

– Kommer någon av våra elever och berättar om en person med extrema åsikter så tar vi först avstånd och sedan pratar vi med personen. Vi försöker övertyga honom eller henne om det felaktiga i synen på religionen och samhället.

– Vi tror på utbildning och åter utbildning. Och information, inte minst till dennes föräldrar. Vi försöker inpränta att det bara blir problem i framtiden om denne håller fast vid sina extrema åsikter."


Källa, Sydsvenskan sidan C4 torsdag 29 januari 2009:Socialdemokraternas ordförande i Rosengård samarbetar med Islamic Center som har elever med islamistiska åsikter:


"Som en resurs för att motarbeta religiös extremism ser Andreas Konstantinides den stora massan av mer moderata muslimer på Rosengård som irriteras och oroas över de radikalas framfart.

- Men får försöka mobilisera de goda krafterna. Vi har till exempel ett bra samarbete med Islamic Center som driver den stora moskén i Malmö."


Källa, Kristianstadsbladet onsdag 28 januari 2009:I Skåne Direkt 28/1 2009 framträdde Andreas Konstantinides i en intervju tilsammans med Islamic Centers VD Bejzat Becirov:


"Radikala grupper har fått ökad makt i Rosengård under de senaste åren. Det visar en rapport som lämnades över till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) idag. Rapporten slår fast att det är kommunernas ansvar att förebygga att radikala grupper inte får starkare fäste i Sverige."


Källa, Sveriges Radio P4s Skåne Direkt onsdag 28 januari 2009:Rosengårds stadsdelsordförande Andreas Konstantinides låter sig fotograferas tillsammans med den muslimska friskolan Ögårdsskolans rektor Bejzat Becirov vid deras gemensamma intervju i Skåne Direkt 28/1 2009:
I SVTs Aktuellt klockan 21.00 onsdag 28 januari 2009 höll Konstantinides med rapportförfattarna. Konstantinides varnade för radikaliseringen i Rosengård och berättade att han själv kontaktats av en kvinna som tvingats bära slöja. Inslaget om Rosengård pågår mellan tiden 15.30-29.50 in i sändningen. Se nedan i SVT Play:


"Muslimska åsiktspoliser i Rosengård tvingar kvinnor bära slöja.
Det påstås i omstridd rapport som presenterades idag.
Andreas Konstantinides (S) ordf. stadsdelsnämnden i Rosengård intervjuas.
Integrationsminister Nyamko Sabuni talar om hot mot demokratin. Debatt i studion mellan Magnus Ranstorp, regeringens utredare och Mohamed Omar, poet,debattör som deklarerat att han stöder Hamas."


Källa, SVT Play onsdag 28 januari 2009:Konstantinides intervjuas även i SVTs Sydnytt onsdag 29 januari 2009 om rapporten som behandlar muslimsk extremism i Rosengård. Se inslaget här:
I SRs Ekot säger Konstantinides tvärtom. Där anser han att rapportförfattarna överdriver:


"Andreas Konstantinides, ordförande i stadsdelsnämnden, känner till de ultraradikala, men anser samtidigt att bilden är överdriven.

– Jag har blivit kontaktad av en kvinna som berättade att de hade tvingat henne att bära slöja men det var en enstaka händelse. Hur omfattande detta är är studien för begränsad för att man ska kunna dra några slutsatser om, säger Andreas Konstantinides."


Källa, Sveriges Radio P1s Ekot onsdag 28 januari 2009:

Lyssna till inslaget:HD refererar till rapporten som felaktigt påstår att det finns extremism i källarmoskéerna till skillnad från den stora moskén vid Islamic Center:


"- Det förekommer grupper av ultraradikala islamistiska medlemmar med hemvist i någon av de källarmoskéer, till skillnad från den officiella muslimska församlingen, som finns i området."


Källa, ledare i Helsingborgs Dagblad onsdag 28 januari 2009:Ilmar Reepalu, angriper muslimernas värdegrund som de drar med sig till skolan:


"”Jag tror att lärare har känt sig osäkra på hur de ska agera om till exempel en föräldragrupp kräver att pojkar och flickor inte ska sitta i samma bänkrad. Här måste vi markera att svensk värdegrund gäller”, sade Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö i en kommentar."


Källa, Sydsvenskan Opinion sidan A5 torsdag 29 januari 2009:Det finns enbart tre muslimska friskolor i Malmö dit föräldrarna i Rosengård kan sända sina barn. En av dem är Ögårdsskolan vid Islamic Centers stora moské som ligger närmst Rosengård. Följande konstaterar rapporten om muslimska friskolor i Malmö:


"I de muslimska friskolorna är det ett återkommande problem att de sköter sig dåligt, håller låg standard på deras undervisning som leder till att en stor del av ungdomarna inte går ut grundskolan med godkända betyg.

I Nederländerna har man har man inte problem med efterföljning av skollagen. Man utför noga kontroller och man har länge fokuserat på de muslimska friskolorna på grund av att det ofta förekommer problem. I fjol stängdes fyra muslimska friskolor i Rotterdam och Amsterdam.


Källa, rapporten från FHS/CATS sidan 36 onsdag 28 januari 2009:


Hemsida för Islamic Center i Malmö:
http://www.mosken.se/

Läs mer om Islamic Center på bloggen:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/search?q=Islamic+CenterHemsida för Ögårdsskolan vid Islamic Center:
http://www.ogardsskolan.se/

Läs mer om Ögårdsskolan på bloggen:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/search?q=%C3%96g%C3%A5rdsskolanHela rapporten kunde lika väl ha varit en avskrift av bloggen Jihad i Malmös artiklar om Rosengård genom åren:
http://jihadimalmo.blogspot.com/search?q=roseng%C3%A5rdHur islamismen utvecklat sig på Rosengård med socialdemokratins hjälp kan läsas i följande bloggpost:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/01/regering-spionerade-p-bloggen.htmlCenterpartiets riksdagsledamot Fredrick Federley måste efter SVTs debatt om Rosengård nu ändra sina bloggvanor på grund av hotbilden från islamister:
http://federley.blogspot.com/2009/01/kvallens-aktuellt-21.htmlDanska nyhetsbyrån Ritzau återger rapporten om monstret Rosengård onsdag 28 januari 2009. Danskarna benämner stadsdelen Rosengårds-ghettoen i Malmøs udkant:

"Kvinder, som ikke tidligere har skullet bære slør, er blevet tvunget til det, når de er kommet til Rosengård, hvor drenge og piger opfordres til ikke at lege sammen."

http://politiken.dk/udland/article638280.eceTorsdag 29 januari 2009 fortsätter media debatten om den muslimska fundamentalismen i Rosengård:

http://www.smp.se/ledare/farlig-radikalisering-i-mangkulturens-sverige(1116207).gm

Sabuni: Malmös muslimska skolor demokratiskt olämpliga


Totalförsvaret forskningsinstitut FOI har de senaste dagarna besökt bloggen Muslimska Friskolan:Nu har de lämnat ifrån sig en rapport om Rosengårds islamiska extremism. Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni berättar ikväll för SvD att problemen ska angripas i de muslimska friskolorna. Hon anklagar Malmös muslimska skolor:"Sabuni vill också förbättra inspektionen av religiösa skolor, med kontrollanter som har kultur- och språkkompetens.

–Jag tror att det pågår väldigt mycket i muslimska skolor i Malmö som är olämpligt ur demokratiskt perspektiv."


Källa, Svenska Dagbladet onsdag 28 januari 2009:"Integrationsministern håller också med om rapportens slutsats att kontrollen av religiösa friskolor bör öka."

Källa, Dagens Samhälle onsdag 28 januari 2009:"Nyamko Sabuni ville inte vid presskonferensen på Rosenbad i dag säga vilka åtgärder regeringen vill sätta in. Först vill hon ta del av utredningens resultat.

– Men jag har länge sagt att kontrollen av de muslimska friskolorna måste stärkas."


Källa, Sydsvenskan onsdag 28 januari 2009:
http://sydsvenskan.se/malmo/article408961/Okad-radikalisering-i-Rosengard.html"Ilmar Reepalu, finanskommunalråd, kommunstyrelsen ordförande (S).

– Rapporten, trettio djupintervjuer, är inte mer än ett fragment av verkligheten. Men vi måste självfallet uppmärksamma det rapporten pekar på. Och ha klart för oss bakgrunden, den extrema trångboddheten, ebo-systemet.

Skolverket måste i sin tur grans-ka de religiösa friskolorna ingående, se till så att de följer skollagen och inte, för att ta ett exempel, blir till koranskolor."


Källa, Sydsvenskan onsdag 28 januari 2009:
http://sydsvenskan.se/malmo/article409130/Ofta-gar-jag-hem-ensam-klockan-elva-pa-kvallarna.htmlPressmeddelande om rapporten 28/1 2009:
Rapporten orsakar nu politisk strid:


"Kalle Larsson: Sabuni förtalar Rosengård

2009-01-28 16:17

Regeringen har idag presenterat en rapport om radikalisering i Rosengård som Försvarshögskolan tagit fram. Vänsterpartiet är mycket kritiskt till regeringens utgångspunkter.

- Som man ropar får man svar, säger Kalle Larsson, Vänsterpartiet. Det finns problem i Rosengård så väl som på andra platser i Sverige. Men Sabuni skuldbelägger alla invandrare genom kraftiga överdrifter och misstänkliggöranden av hela befolkningen i Rosengård. Det är rent förtal.

- Sabuni säger inte ett ord om de reformer som är nödvändiga för ge alla människor rätt till arbete, bostad och de livsmöjligheter som alla borde ha rätt till."


Källa, pressmeddelande från Vänsterpartiet 28/1 2009:

Rosengård hotar demokratin"Är det okej att plädera för att människor ska isolera sig från demokratiska värden, jämställdhet och samhällsliv – till exempel att inte gå och rösta – samt att trakassera dem som inte efterlever sådana påbud?


Dessa frågor måste ställas mot bakgrund av rapporten ”Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö”, med inriktning på situationen i Rosengård, som idag överlämnas till demokratiminister Nyamko Sabuni.


Regeringen uppdrog på senhösten 2007 åt Försvarshögskolan (FHS) och Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) att genomföra en kunskapsöversikt av förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism och radikalisering.


I samråd med uppdragsgivaren och Malmö stad beslöts att genomföra en pilotstudie kring förhållanden i stadsdelen Rosengård, byggt på 30 djupintervjuer med skola, socialtjänst, närpolis, så kallade brobyggare och folk som jobbar ideellt med ungdomar."
"29 av 30 som svarat beskriver oberoende av varandra en allmän ökning av radikaliseringen de senaste fem åren, även om man tycker det är svårt att precisera exakt hur stor ökningen är. Det är värt att understryka att de radikala individerna är få men har en relativt stor inverkan på omgivningen."
"Den främsta externa drivkraft som identifierades handlar om det som brukar kallas ”the single narrative”. I första hand gäller det Irakkriget och i andra hand det som många muslimer uppfattar som Västvärldens övergrepp mot muslimer i Irak, Afghanistan och i andra regionala konflikter."
"Bland annat förekommer grupper av ultraradikala islamistiska medlemmar med hemvist i någon av de källarmoskéer (till skillnad från den officiella muslimska församlingen) som finns i området.


Dessa predikar isolering och agerar åsiktskontrollanter samt upprätthåller en stark hotkultur, där främst kvinnor trakasseras psykiskt och fysiskt.


Nyinflyttade familjer får besök hemma av företrädare för radikala grupper som talar om för dem vilka regler som gäller i Rosengård.


Förhållningsreglerna innebär bland annat att kvinnor som aldrig tidigare burit slöja nu tvingas till det, att flickor och pojkar inte får leka tillsammans och att patriarkala maktstrukturer cementeras.


Nyinflyttade familjer som aldrig varit speciellt religiösa eller traditionella uppger att de levde friare i hemlandet än i Rosengård.


När det gäller utbildning har de kommunala skolorna problem med att hantera frågor kring kulturkrockar och påtryckningar eftersom allt fler elever väljer att hoppa av kommunala skolor till friskolor. Högstadiet på den kommunala Rosengårdsskolan har minskat från 700 till 350 elever de senaste åren.


Vissa av dessa friskolor ger en annan undervisning på arabiska än den som sker på svenska när det gäller värdegrund och demokrati. Därför är det svårt för kommunen att utöva sin tillsyn.


Tvångsgiften av flickor i högstadiet på sommaren mellan klasserna 8 och 9 är ett annat fenomen som kommer fram i vår studie.


Likaså är det problematiskt att många kulturföreningar inte är vad de uppger sig vara. I vissa fall bedriver de i själva verket religiös verksamhet med en radikal hållning. De motsätter sig aktivt all form av integrering i samhället, vilket de även uppmanar sina medlemmar att göra.
Man motsätter sig även demokratiska styrelseformer samtidigt som förtryck av kvinnor/flickor förekommer."Källa, Svenska Dagbladet onsdag 28 januari 2009:TT berättar för bloggen Muslimska Friskolan att de nyss gjort en artikel om utredningen som tidningar ska kunna använda sig av.


Kalles hjältarTack lärarhögskolan i Malmö, för att ni utbildar lärare som lär muslimske Mohammed i Malmö att uttrycka sig korrekt, Nedan hans annons på Blocket:


"Helt Nya Dvd-Filmer OBS *Filmer För 10Kr* OBS
Säljes av
Mohammed. Insänd 25 jan


Pris: 10:- 15:-
Typ: Filmer & Musik

Plats: Malmö, Centralt SöderHej!


Jag har lite filmer som jag vill sälja för lite peng.Dom är så klart orginalaa. Helt nya i sin plast kvar.?


Kalle´s Heroes: 8st
The bourne Identity: 5st
Jönsson Ligan På Goldfeber: 1st
Morden I Midsommar: 1st
Spacl Comboys: 1st
Macken: 1st
I sista minuten: 1st


Kan också skicka filmerna med då står köparen för fraktkosnaden.

10kr per st eller bud för allt , kan fås billigt!!!!."


Källa, annons på Blocket från Mohammed 25 januari 2009:Tre nyfikna frågeställningar inställer sig när man läser Mohammeds annons:


1. Vet han inte om plasten är kvar eller inte på filmerna? Är han blind? Vill han att läsarna av annonsen ska svara honom om plasten är kvar runt filmerna?


2. Vet han inte om filmerna är nya? Vet annonsläsarna det? Vet Mohammed inte om han köpt filmerna nya, eller ..... dem? Vet han inte ens varifrån han fått dem, eftersom han inte har en aning om de är nya?


3. När döptes Kellys hjältar om till Kalle´s Heroes? Är det Kalles kaviar som är hjälte enligt Mohammed, eller är det Kalle Anka och hans vänner?


2009-01-27

Polisuttalande om Rosengård fall för åklagareTidigare idag skrevs denna bloggpost om hur religion och stadsdelen Rosengård blandas in när Malmös största disko stängs:Ett polisbefäl försökte förklara vad en polis yttrat om Rosengård:


"Jan Wäring vid polisens allmänna enhet.

Stämmer det att ni uppmanat Slagthuset att se upp med folk från speciellt Rosengård i Malmö och från Landskrona?

– Det är ju så, att kommer det mycket folk från olika nationaliteter så uppstår ju problem.

Man får, i vissa fall, inte titta på dem, man får inte ta i hand och så vidare, säger Jan Wäring."


Källa, Kvällsposten sidan 14 tisdag 27 januari 2008:
http://www.kvp.se/nyheter/1.1445315Idag avslöjar chefen för polisområde Malmö för Sydsvenskan, att polisens uttalande om Rosengård blir ett ärende för åklagare:


"Några ultimatum till Slagthuset ledning om vem de ska släppa in finns det inte, säger Ulf Sempert.

– Det fanns en uppgift om att en polis hade uttryckt sig om vem som inte skulle släppas in på Slagthuset och det ärendet har lämnats till åklagare.

Vi ska inte syssla med den typen av yttranden. Vi ska yttra oss utifrån det som står i alkohollagen om ordningsläget på inrättningen."


Källa, Sydsvenskans sidor för nöjen B2 och B3 tisdag 27 januari 2009:Påståendena om Skånepolisens uttalanden fortsätter i medias rapportering ikväll:


"Och kraven som polisen enligt Claes Schmidt har ställt på att sortera mer i krogkön vill han inte vara med om. Vid ett möte förra året ska polisen ha framfört krav på sortera mer bland gästerna, "annars måste vi se över dina tillstånd".

På samma möte ska polisenenligt Claes Schmidt ha presenterat en dom från länsrätten där en krog frikändes när man inte velat släppa in en färgad man med hänvisning till att det var trubadurkväll.

Det uppfattar du som att polisen vill att du ska sortera utifrån etnicitet?

– Ja, varför skulle de annars visa mig ett sådant rättsfall? Men jag orkar inte snacka om de här grejorna, jag är så trött på dem."

Källa, Skånska Dagbladet tisdag 27 januari 2009:

http://www.skanskan.se/article/20090127/NYHETER/853356120/0/*/*/MALMO/schmidts-beslut-om-slagthuset-forvanar

En ordningsvakt kommenterar ikväll polisens uttalande så här:

"Ordningsvakten Tisdag 27 Januari 2009 kl 21:00

Det är för jävligt. Men jag förstår kommunen/polisen om problemen som blivit för mycket. Och vilka är det som ställer till dessa problem vid slaghuset? Det är precis samma människor som har ställt till med problem i resten av Malmö. Det är invandare som har sin bakgrund i något arabland eller på balkan. Så länge politikerna inte gör något åt detta samhällsporblem så lär snart inte svensson kunna gå ut på sin fritid. Dags börja skicka tillbaka dessa brottslingar!!"

Källa, City Malmö/Lund tisdag 27 januari 2009:

http://malmolund.city.se/noje/2009/01/27/Enk_auml_t__Vad_tycker_om_att_Slagthuset_l_auml_gger_ner_/

Realtid bekräftar att åklagare dragits in i polisuttalandet:

"Polisen berättar att de har lämnat ett ärende till åklagaren gällande den polis som har yttrat sig om vilka som ska släppas in på Slagthuset, eftersom det inte är ett lämpligt uttalande."

Källa, Realtid tisdag 27 januari 2009:

http://www.realtid.se/ArticlePages/200901/27/20090127094123_Realtid439/20090127094123_Realtid439.dbp.asp

Bojkotta Ica Maxi och CityGrossDet är rubriken på Paul Nilssons insändare i dagens Kvällsposten. På insändarsidan i högerspalten står tisdag 27 januari 2009 så här:"Ica Maxi på Ystadvägen i Malmö och City Gross i Rosengård har med anledning av konflikten i Gaza slutat att sälja israeliska varor. Dessa butiker har alltså här tagit ställning mot Israel, men butikerna har ingenting emot att sälja varor från kommunistdiktaturen Kina och islamiska diktaturer. Jag vill uppmana till bojkott av dessa butiker. De som är för Israel kan tänka på att köpa lite varor från Israel, om det nu går att få tag i.


Paul Nilsson"Undrar hur det kändes för ICA Maxi och City Gross att sälja Kvällsposten vid kassorna till sina konsumenter idag? Eller imorgon, när de återvänder efter att ha läst Paul Nilssons insändare. Eller inte alls återvänder....Artikeln som måste ha utlyst Paul Nilssons debattinlägg:


"För två veckor sedan slutade Ica Maxi på Ystadvägen i Malmö att sälja varor från Israel. Bort rensades clementiner, sharon- och pomelofrukter.

- Även om det stod ursprung på skyltarna frågade kunderna hela tiden om varorna kom därifrån. Så vi tog bort de israeliska produkterna, säger frukt- och gröntansvarig Marianne Johansson.

Även på Citygross i Rosengård har man tagit bort frukterna.

- Det gjorde vi i förra veckan. På Rosengård bor många palestinier och det bildas lätt opinion, säger butikschef Kent Nilsson."


Källa, City Malmö/Lund 21 januari 2009:De två syndiga butikerna i Malmö som underkastar sig islam och stöder terroristers kamp:
Uppdatering:
Onsdag 28 januari 2009 tog även tidningen City Malmö/Lund in Paul Nilssons insändare. Överst till höger på sidan 9 står rubriken Bojkotta de som bojkottar. Infälld är bilden från Citys egen avslöjande artikel från 21/1 2009 ovan.

Islam stänger Malmös största diskoPolisen har uppmanat ägarna till Malmös största disko att inte släppa in invandrare från Rosengård och Landskrona. Ägarna till diskot går inte med på att hålla muslimerna utanför. Därför stänger de hellre diskot:"– Polisen och kommunen vill att vi ska begå olagligheter och det vill inte vi, säger Claes Schmidt.

Som exempel nämner han att nattklubben blivit tillsagd att sålla hårdare i kön.

– Men till oss kommer folk med olika religioner och olika identiteter och alla är lika välkomna om de uppför sig ordentligt.

Polisen har annan uppfattning

Slagthuset ska bland annat ha fått besked om att se upp med folk från framför allt Rosengård och Landskrona.""Jan Wäring vid polisens allmänna enhet.

Stämmer det att ni uppmanat Slagthuset att se upp med folk från speciellt Rosengård i Malmö och från Landskrona?

– Det är ju så, att kommer det mycket folk från olika nationaliteter så uppstår ju problem.

Man får, i vissa fall, inte titta på dem, man får inte ta i hand och så vidare, säger Jan Wäring."


Källa, Kvällsposten sidan 14 tisdag 27 januari 2008:Bloggen Muslimska Friskolan kan intyga att polisens bedömning är korrekt. Det står många invandrare på diskot som bevakar om någon tittar på deras tjej, som får dansa ensam för att hennes pojkvän enbart ska bevaka henne. Bloggen kan också berätta att det förekommit interna maktstrider bland ordningsvakterna. En kvinnlig ordningsvakt tjallade för några år sedan på vaktchefen så att han blev avskedad. Hon ville åt hans jobb. Hon blev därefter utsedd till ny vaktchef.Slagthusets stängning kommer inte att sörjas av någon. Sanningen är ju den att när ägarna inte lydde polisens uppmaning, så återstod många personer från Rosengård och Landskrona, som gjorde stämningen otrevlig. Av den anledningen har många flytt till diskon i Malmö som spelar schlagermusik. Där är det stor dominans av svenskar och skötsamma personer. Det verkar nämligen som om personer från Rosengård inte riktigt diggar schlagerlåtar, eftersom de inte sett melodifestivalen och hejat på Sverige sedan de var typ sådär fyra år som vi andra gjort.Tänk att en läsk med passionsfrukt och schlagerkväll i föräldrarnas soffa med Lasse Berghagen i rutan år 1974, gjort segregationen på Malmös diskogolv till en realitet år 2009.


Datorer fäller islamistiska rosengårdsmördare"MALMÖ. Här jagar Malmöpolisens datatekniker bevisen som ska lösa mordet på Kapellgatan där en 26-åring höggs ihjäl i sin lägenhet 20 december. I går fick de tag på offrets tidigare försvunna dator.


Nyckeln till mordet på Kapellgatan i Malmö kan finnas i de misstänktas eller i offrets datorer. Sedan en 15-åring och en 17-åring greps har tre kriminaltekniker arbetat heltid med att granska all information på deras hårddiskar. 15-åringen säger att han använde kniven i nödvärn."


Källa, Expressen söndag 25 januari 2009:Den häktade 17-årige eleven från Rosengård uppmanar 28 december 2008 på sin blogg att sända pengar till Al-Aqsa spannmål:


"Gaza brinner och är i stort behov av DIN HJÄLP! Det minsta vi kan göra för våra bröder & systrar är att ägna dem en speciell stund i dua & att hjälpa dem ekonomiskt, vi på Al-Aqsa Spannmål Stiftelse kan överlämna dina bidrag.

Ring 070-4887311
Eller sätt in ditt bidrag på:
5581 -6920 Bankgiro
1844599-9 Postgiro.
Allah belöna dig!"


Källa:Telefonnumret till medarbetaren som ska ta emot pengar hos al-Aqsa spannmål går till den muslimske läraren Chedli Karoui bosatt på Rosengård:


"Chedli Karoui
Mobil:
070-4887311
Telefon:
040-943703-->
Adress
Bennets Väg 49 213 66 MALMÖ"


Källa:Här demonstrerar läraren Chedli Karoui 29/12 2008 i demonstrationen för Gaza som 17-åringen uppmanar sina bloggläsare att delta i:

Den muslimske läraren Chedli Karoui som är den mordmisstänkte 17-åringens kontaktman på al-Aqsa spannmål är dömd islamist i Tunisien:Här undervisar Chedli Karoui invandrarelever som han knyter kontakter med i Malmö. Bläddra fram till sidan 5:Terrorrättegången mot al-Aqsa spannmål i Malmö startar 2 februari 2009:Postgirot i 17-åringens bloggpost:


"PlusGironummer: 184 45 99-9 SEK
AL-AQSA SPANNMÅL STIFTELSE
C/O ALYOUSEL KHALID, NOBELV 79 , 214 33 MALMÖ"

Källa:
http://www.plusgirot.se/Om%2bPlusGirot/S%c3%b6k%2bPlusGirokonto/763922.htmlKhalid al-Yousef som står för plusgirokontot är den terroråtaldade i rättegången som startar 2/2 2009:


"Efter två års utredningsarbete anser sig åklagare nu ha bevis för att Malmöstiftelsen al-Aqsa Spannmål finansierade terrorism i Israel. Avlyssnade samtal och förhör med en ledare för en annan terrorstämplad organisation hör till den åberopade bevisningen.


MALMÖ. På torsdagen åtalades stiftelsens svenske ordförande, Khalid al-Yousef, 43. I fem år slussades miljonbelopp från stiftelsen al-Aqsa Spannmål i Sverige till olika palestinska kommittéer i Gaza och på Västbanken. Men pengarna gick inte till behövande barn utan hamnade i fickorna på Hamas terrorister, menar vice chefsåklagare Agneta Hilding Qvarnström. På torsdagen väckte hon åtal mot Malmöstiftelsens ordförande."


Källa, Sydsvenskan 19 december 2008:Bankgironumret som den häktade 17-årige rosengårdseleven hänvisar till i sin bloggpost:

"AL-AQSA SPANNMÅL STIFTELSE
NOBELVÄGEN 79
214 33 MALMÖ
ORGNR: 846006-9522
BGNR: 5581-6920"

Källa:

http://www.bankgirot.se/templates/BGNrSearchPage.aspx?id=3209&quicksearchquery=5581+-6920Läs mer om läraren Chedli Karoui i dessa två bloggposter:
2009-01-26

När invandrarpoliser inte hjälperI januari 2009 demonstrerade palestinier och andra muslimer i England mot kriget i Gaza. Men inte fredligt. I videon jagar de polisen som förödmjukat får retirera. Muslimerna ropar Allah akhbar efter dem och att poliserna är fega.


Alla förespråkare i Sveriges riksdag för att kvotera in fler invandrare och helst personer från muslimska länder till polishögskolan, tror ni det kommer att hjälpa?


Se videon som BBC inte vill visa och bedöm själva:Eller, om riksdagspolitiker kan bevisa att invandrarpoliser kan få förortsbor och kriminella invandrare att lyda, så kommer här ett djärvt förslag. Kvotera in poliser med invandrarbakgrund, så att de studerande på polishögskolan till 80 % har invandrarbakgrund. Om det hjälper mot att få bort kriminaliteten i Rosengård, Ronna, Bergsjön och Rinkeby, så kommer varenda väljare att stötta er till 100 %. Vanligt folk bryr sig inte om vilket ursprung poliser har. Så, sätt igång! Kvotera bort svenskar från polisutbildningen och gör invandrarförorterna till laglydiga paradis!

2009-01-25

Pedagogisk fortbildning om muslimerLärarna på skolan i Malmö gick en fortbildningskurs. Ett av momenten skulle handla om mångfald. Skolledaren berättade stolt att de lyckats hyra in en av de bästa mångfaldsexperter med mest erfarenhet som fanns att frambringa i Malmö. Lärarna såg fram emot expertens föreläsning.I stort sett hela den två timmar långa föreläsningen handlade om tips på hur lärare ska handskas med de problem som föreläsaren ansåg att muslimer skapade i Malmö.Som första exempel tog hon upp hur muslimer på Rosengård betette sig illa mot romer i stadsdelen Rosengård. Föreläsaren berättade att romer fått tränga ihop sig på något som kallas zigenargården där mest romer bor. För muslimerna var på dem hela tiden. Föreläsaren berättade att romer var lugna och ganska tysta av sig. De stördes därför mycket av muslimerna. Föreläsaren berättade hur muslimer skrek och gapade och att detta störde romernas nattsömn. Föreläsaren konstaterade att det inte gick att leva ihop med muslimer.
För att levandegöra hur muslimer talar harklade sig föreläsaren och började utstöta högljudda harklingar som skulle efterlikna hur muslimer gapar.Nästa exempel hämtade mångfaldsexperten från sin tid när hon arbetade på sjukhuset i Malmö. Hon skulle hälsa på en muslimsk man och sträckte fram sin hand. Då spottade den muslimske mannen rakt i hennes utsträckta hand.För fler exempel föreslås att andra skolor anlitar samma mångfaldsexpert!

Succé att rensa ut muslimska eleverSkånska Dagbladet avslöjade i veckan hur muslimska elever rensas ut från danska skolor:Köpenhamns barn- och ungdomsborgmästare beskriver det som en succé att rensa ut muslimska elever från danska klasser. Det är en del i den pedagogiska Københavnermodellen. Resultatet har räddat köpenhamnsskolor från att dräneras på danska elever. När muslimska elever rensats ut har danska föräldrar åter satt sina barn i skolorna. Så här försvarar han i ett pressmeddelande utrensningen av muslimska elever på Ålholm skole:"Fakta er, at Ålholm skole tværtimod er en integrations-succes. For få år siden var kun få elever etnisk danske. I dag er det hver anden."


"Der er ingen klasser på Ålholm skole, hvor der kun går danske børn bortset fra den ene af de kommende 3. klasser, der blev dannet da skolen var i ledelseskrise og mistede mange af de etnisk danske børn. I den situation samlede skolen de meget få danske børn på årgangen i den ene af parallelklasserne sammen med en større gruppe tosprogede børn. Den anden klasse blev så rent tosproget - som den eneste på Ålholm Skole."


"Ålholm Skole er med i Københavnermodellen for frivillig fordeling af et- og tosprogede elever. Københavnermodellen udvides støt, og de gode resultater har været omtalt i flere landsdækkende aviser hele foråret."


Källa, pressmeddelande 29 juni 2008 från Köpenhamns barn- och ungdomsborgmästare:Den danske utbildningsministern Bertel Haarder stöder modellen att rensa ut muslimska elever. Han säger att det blir ett hot när det blir för många invandrarelever. Han menar att en stigande koncentration av invandrarelever kommer att tvinga fler rektorer att rensa ut invandrarelever till speciella klasser, för att få danska föräldrar att behålla sina barn i skolan.


Läs intervjun i danska Metro Express 27 juni 2008:


Skolor rensar ut muslimska eleverÅlholm skole och andra danska skolor rensar ut muslimska elever eftersom rektorerna anser att muslimer står för våld och hot:"Flera danska skolor har de senaste åren delat upp elever efter etniskt ursprung. Michael Olesen, rektor på Ålholm skole, säger att ”Muslimer står för en vålds- och hotkultur”."


"Förra terminen beslutade Ålholm skole att dela in treorna efter etnisk tillhörighet. ”Etniske dansker” och en del ”tosprogige” hamnade i 3a.

Parallellklassen 3b fylldes till hundra procent med muslimska elever.

Uppdelningen retade upp flera föräldrar till de muslimska barnen, men skolan veksig inte.

– Danska föräldrar hotade med att flytta sina barn till andra skolor, eftersom det fanns för många invandrare här, säger Michael Olesen.

– Folk blir nervösa för sina barns uppväxt. De upplever att muslimer tillhör en annan kultur. Muslimer är våldsamma och stjäl mer, det är ju ett faktum.""I Danmarks huvudstad låter rektorn i en stor skola självklar till och med när han påstår att många muslimer i landet är ”socialt och kulturellt stagnerade”.""– Om det blir mer än hälften muslimska elever styrs inte skolan av danska, utan muslimska normer.
Michael Olesen menar att skolans ledning var tvungen att agera.

Om de etniska danskarna lämnade skolan skulle det innebära att Ålholm skole förvandlades till en ”ghettoskole”, för ”muslimer og poor white trash”.

– Uppdelningen i danska elever och muslimska elever har bidragit till att locka tillbaka föräldrar till etniskt danska barn.""De muslimska barnen är födda i Danmark. Hur ska de kunna känna sig danska när ni skiljer dem från resten av barnen?

– Men de säger aldrig att de är danskar. De kallar sig oftast något annat, till exempel turk eller palestinier.

– Jag kan respektera att muslimerna är här, men inte vad de är. Hur de slår sina barn eller ser på mig till exempel."


Källa, Skånska Dagbladet 22 januari 2009:
"– Vuxna får muslimska barn att känna sig som ett b-lag. En del lärare säger till dem att de är dåliga och inte vill integreras."


"Skolorna vill hålla ner antalet muslimska barn, för att inte bli stämplade som ghettoskolor."


Källa, Skånska Dagbladet 22 januari 2009:
"När föräldrar till muslimska barn ringde till danska tidningar för att få uppmärksamhet kring diskrimineringen på Ålholm skole möttes de av ointresse."


"En orsak till att Politiken och andra tidningsdrakar missade att rapportera om Ålholm skole kan bero på den "barska och raka invandrardebatten". Olika aspekter och följder av invandring har diskuterats flitigt de senaste tio åren, säger Anders Krab-Johansen.

– Det blir kanske mindre nyhetsvärde när man rapporterat om samma sak många gånger. Det uppstår en viss mättnad på det typen av nyheter."


"– Men jag har personligen ingen åsikt om att dela upp muslimska barn i särskilda klasser eller att sprida dem till olika skolor. "


Källa, Skånska Dagbladet 22 januari 2009: