2012-08-28

Fifflande genusvetare framhåller Försvarshögskolan‏


Försvarshögskolan tvingades både 2010 och 2011 betala tillbaka skattepengar efter bland annat en fiffelhärva inom ledarskapsinstitutionen där chefer och/eller genusforskare använde skattepengar till otillåten representation, otillåtna inköp av konsulttjänster och inköp för privat bruk. Samma personer arbetade i egen konsultverksamhet och tog samtidigt ut statlig lön eller sjukpenning. Problemen var så stora att försvaret avbröt sina beställningar och Försvarshögskolans ledarskapsinstitution fick läggas ned 1 januari år 2012:

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2011/11/29/ett-stort-grattis-till-forsvarshogskolan/

http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/institutionen-for-ledarskap-och-management/start/


De två djupast insyltade i fiffelhärvan var doktor Anders W Berggren genusvetare och ledarskapsinstitutionens mellanchef i Stockholm, och genusvetaren doktor Sophia Ivarsson.

Den fifflande mellanchefen Berggren var 2008-2010 ordförande i Försvarshögskolans etikråd, och satt i etikrådet 2011 samtidigt som han utreddes för sina ekonomiska oegentligheter. Ivarsson var ansvarig för Försvarshögskolans genusforskning samtidigt som hon utreddes för sina ekonomiska oegentligheter. De två genusvetarna framhåller fortfarande Försvarshögskolan som merit eller som aktuell verksamhetsplats:


"Sophia Ivarsson, fil.dr. i psykologi och ledarskap med inriktning på genus och även verksam vid Försvarshögskolan (FHS)"

http://www.genderacademy.se/


Anders W Berggren: "Under tiden 1997 - 2011 jobbade jag som forskare och lärare (universitetslektor i psykologi) vid Försvarshögskolan, Institutionen för Ledarskap och Management, där fokus var frågor kring ledarskap, organisation, profession och genus. Under sex år också var chef vid institutionens Stockholmsdel."

http://www.sententia.se/Anders-W-Berggren

Inga kommentarer: