2013-04-19

Kooperativ vill starta muslimsk förskola


"Föreningen Bilaal driver sedan många år verksamhet med muslimsk inriktning i Umeå. Totalt ska verksamheten i Gävle rymma 36 barn och inrikta sig på muslimska familjer. Bland annat ska det erbjudas halalmat och språkutveckling i såväl barnens olika modersmål som i svenska språket.

Föreningen skriver i sin ansökan att den i sitt arbete mött muslimska föräldrar som har en oro inför det svenska samhället, där de sett sociala problem som missbruk och kriminalitet. Vissa av föräldrarna oroar sig för att svenska normer och värderingar ska kunna leda barnen bort från vad de uppfattar som den "rätta vägen"

"Föreningen skriver att den också uppfattar en hög representation av utlandsfödda inom brottsstatistiken."

Källa, Arbetarbladet onsdag 17 april 2013:
http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/gavle/1.5791212-umeakooperativ-vill-starta-muslimsk-forskola-i-gavle


Personalkooperativet Bilaal i Umeå ekonomisk förening:

STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR

picon Abusagr, Ahmed (f. 1978), Ordinarie ledamot
picon Al-Jibury, Hussein Khudayer Ali A (f. 1970), Ordinarie ledamot
picon Didi, Mostafa (f. 1951), Ordinarie ledamot
picon Kaafar, Halima (f. 1961), Ordinarie ledamot
picon Magan Barre, Hared, Ordinarie ledamot, Bosatt i land utanför EES
Källa:
http://www.allabolag.se/7696072862/befattningar

Karta och kontaktuppgifter:
http://www.fbt.se/?index=fbtcompany&company_id=29019


Inga kommentarer: