2013-06-28

Fördyrad sexundervisning på Rosengårdsskolan


Torsdag 27 juni 2013 avslöjade Sveriges Radio i P1 klockan 11.00, att elever på Rosengårdsskolan i Malmö får enskild sex- och samlevnadsundervisning. Efter att bland andra skolans muslimska elever trott att mammor kläcker bebisar ur ägg. De muslimska eleverna vågar inte ställa frågor i helklass. Det räckte inte med att Rosengårdsskolan införde könssegregerad samlevnadsundervisning. Skolsköterskan tvangs ha enskild undervisning med eleverna. Resultatet är en gigantisk merkostnad, som kunde använts till att ta hand om verkligt sjuka elever. Vidskepelsen islam har åter visat sig leda till kraftigt höjt skattetryck.

I vanliga skolor för etniskt svenska elever klaras samlevnadsundervisning i stället av billigt för skattebetalarna med helklassundervisning.


I radioprogrammet intervjuas Malmö högskolas Hanna Cinthio som doktorerar om problemreligionen islam och dess konflikter med svenska samhället:

http://www.nav.mah.se/person/id/HSHACI


Hanna Cinthio har tidigare arbetat på Sveriges första muslimska friskola Al-Elowm al-Islamiyya. Cinthio anmälde sin skola så att den lades ner. Säkerhetspolisen förhörde Cinthio om vad hon kände till om den muslimska friskolans olagligheter och extrema islamistiska åsikter som oskyldiga barn pådyvlades:

http://muslimskafriskolan.blogspot.se/2007/09/vem-anmler-en-muslimsk-friskola.html


Hör radioprogrammet genom att trycka på play:

http://www.ur.se/Produkter/176263-Bildningsbyran-sex-Vad-behover-man-egentligen-veta?


Inga kommentarer: