2013-08-06

Muslimsk friskola uppmanar till strid i Syrien


"Nu har Göteborgs-Posten (1/8) skrivit om hur Göteborgs moské och moskén i anslutning till muslimska friskolan Römosseskolan i Gårdsten i samband med fredagsbönen har uppmanat till strid mot Assad-regimen av religiösa skäl. Båda moskéerna är kopplade till Islamiska förbundet (IFIS), som är medlem i FIOE (Federation of Islamic Organisations in Europe) som i sin tur är en del av Muslimska brödraskapet (se t.ex. The New Muslim Brotherhood in the West av Lorenzo Vidino)."

Källa, Svenska Dagbladets ledarblogg tisdag 6 augusti 2013:
http://blog.svd.se/ledarbloggen/2013/08/06/moskeer-uppmanar-till-jihad-i-syrien/


"Moskéer i Göteborg uppges förespråka strid mot Assadregimen i Syrien. Något som företrädare förnekar, och bland stadens muslimer råder delade meningar om hur konflikten bör hanteras.

I samband med fredagsbönen uppges personer på både Göteborgs moské och moskén i anslutning till Römosseskolan i Gårdsten ha talat inför besökarna om den syriska regimens övergrepp. De ska ha argumenterat för att det är rätt att strida mot Assad-regimen av religiösa skäl, berättar en källa med stor insyn i Göteborgs religiösa samfund för GP."

Källa, Göteborgsposten 1 augusti 2013:
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1879108-goteborgsmoskeer-uppges-mana-till-strid-i-syrien

Inga kommentarer: