2013-09-18

Utbildningsdepartement stryper muslimska gymnasieskolorIbn Galdoun-skolan i Rotterdam uppges vara Hollands enda muslimska gymnasieskola. Det holländska utbildningsdepartementet meddelade häromdagen att de ekonomiska bidragen till skolan kommer att dras in från 1 november 2013, något som sannolikt kommer att leda till att skolan läggs ner. Beslutet är en följd av att en mängd missförhållanden uppdagats på skolan.

Bland annat har det förekommit ett utbrett examensfusk bland eleverna. En stor andel av lärarna har dessutom saknat behörighet. Vidare har skolan stora skulder till både holländska staten och Rotterdams kommun. Sammanlagt handlar det om 2,2 miljoner euro som troligen aldrig kommer att återbetalas.

Tidigare fanns ytterligare en muslimsk gymnasieskola i Holland, Islamitisch College Amsterdam. Den lades dock ner förra året efter att det avslöjats att skolledningen grovt misskött skolans ekonomi. Bland annat hade 200.000 euro som skolan fått i bidrag använts för att bekosta resor till Saudiaraben. Två imamer uppbar dessutom lön från skolan trots att de inte arbetade där.


Läs mer på följande sidor från 9, 11 samt 16 september 2013:

http://badnewsfromthenetherlands.blogspot.se/2013/09/deputy-minister-expects-muslim-high.html

http://badnewsfromthenetherlands.blogspot.se/2013/09/ministry-stops-financing-of-ibn.html

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5288/Onderwijs/article/detail/3507223/2013/09/10/Ministerie-stopt-financiering-Ibn-Ghaldoun.dhtmlInga kommentarer: