2008-04-02

Islamic Centers bokföring


Den muslimska friskolan Ögårdsskolan tillhör Islamic Center i Malmö. Islamic Centers bokföring är kaotisk. I ett förklaringsappendix skylls på moskébranden där egentligen Ögårdsskolan brann ner 2003. Varje år med ett nytt tillägg som variation. Skatteverket lockas med tre förklaringsmodeller:


a) en pågående och tidsödande omorganisation av verksamheten för att förbättra redovisningen b) en ny person har anställts enbart för redovisningen och har inte hunnit sätta sig in i arbetet än c) personen som är ansvarig för bokföringen har varit långtidssjukskriven


Genom att inlämna en röra till bokföring undviks redovisning av utländska inkomster. Det har utlovats verksamhetsinriktning till finansiärer. Det finns ingen möjlighet att balansera inlämnade siffror. Pengarna rinner in från olika håll:


a) bidrag till Islamic Center
b) bidrag till Ögårdsskolan
c) regeringens bidrag på tre miljoner
d) den samlade årskollekten på x antal miljoner
e) ar-Rabitas stående investering
f) troliga övriga bidrag från andra externa finansiärer
g) bidrag från EU-projekt


För bidragen i EU-projektet Equal sattes en ren fantasilön med hänsyn till meriterna. Varför? I vilket skede är redovisningen av Equals alla mottagna bidrag? Projektet utmynnade i ett fiasko. Ändå utkvitterade samtliga personer inom Equal-projektet överdrivet höga löner med tanke på arbetsinsats och meriter. Allting godkänt av Islamic Center. Var har resten av pengarna tagit vägen?Från Islamic Center finns även förgreningar med fastighetsägande. En villa i Höllviken som är överskriven. Det finns även intressen i en frisersalong och tidigare Sir Toby´s i Malmö. Man måste se kopplingarna mellan den ekonomiska situationen de två åren innan moskébranden och efter branden. Om Malmös muslimer vore nöjda med Islamic Center skulle de inte starta så många källarmoskéer:Inga kommentarer: