2011-07-25

Endast 30 % godkända i svenska på muslimsk friskola
"Skolinspektionen kritiserar Västerås internationella skola. Bland annat får eleverna för få timmar och har för dåliga studieresultat.

I årskurs 3 fick bara 30 procent av eleverna på skolan godkänt i svenska, enligt de nationella proven."

"Många av eleverna talar nämligen arabiska hemma."

”Anmärkningsvärt är att skolan inte kan garantera att eleverna får den undervisningstid de har rätt till. Det framkom vid tillsynsbesöket att alltför få timmar är utlagda i schemat jämfört med skolans timplan och jämfört med skolans tillstånd.”

Inte heller lärarnas behörighet fick godkänt:

”Skolan har lärare som inte har utbildning för den undervisning som de i huvudsak bedriver. Några av dessa är dessutom tillsvidareanställda.”

Kompetenskraven slår också tillbaka på rektorn Ismail Ghazal:

”Rektorn uppfyller inte kravet på att ha förvärvad pedagogisk insikt genom både utbildning och erfarenhet.”

Ghazal är också verkställande direktör för skolan, och har utbildning i ekonomi och entreprenörskap, men inte i pedagogik. Han har heller inte tagit tillräckligt ansvar för att skolans resultat har följts upp, anser skolinspektionen."

"En av de större förändringarna blir troligen att rektorn Ismail Ghazal ska lämna rektorsposten."

"Detta är inte första gången som skolan får kritik."
"Från början hade skolan ett annat namn – Al-Fadjers fria kulturskola – vilket visade att skolans målgrupp var familjer med arabisk-muslimsk bakgrund.

Skolan var från början nära knuten till systerskolan Svenska internationella skolan i Spånga."

"2003 gjorde SVT en dokumentär där det antyddes att skolan tillät föräldrarna att misshandla sin barn i hemmen, något som rektorn senare förnekade.

2005 skrev VLT om att de två skolorna i Västerås och Spånga inte alls drevs av de bolag som hade fått tillstånd att driva skolorna"

Källa, Västmanlands Läns Tidning måndag 25 juli 2011: http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.1295757-friskola-far-hard-kritik

Hemsida för Västerås internationella skola: http://www.vins.se/

Galleri på skolans muslimska elever: http://galleriet.vins.se/#home

Rektorn Ismail GhazalVästerås internationella skola har samma efternamn som Naziha Ghazal som var den rektor som i juni 2011 dömdes till fängelse på en annan muslimsk friskola, Svenska Interkulturella Skolan i Spånga. Folkbokföringen berättar idag 25/7 2011 för bloggen Muslimska Friskolan, att de båda rektorerna är släkt med varandra. Ismail Ghazals pappas dotters mamma är Naziha Ghazal. Naziha är alltså styvmamma åt Ismail som är född 1979:

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/06/muslimsk-friskolerektor-domd-till.html

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/friskolerektor-doms-for-grovt-skattebrott_6250976.svd

Inga kommentarer: