2012-03-05

Blodapelsiner kränker kundernaBlodapelsiner får inte längre kallas för blodapelsiner. Kunderna klagar, förklarar livsmedelsbutiken NettoMöllevången i Malmö för bloggen Muslimska Friskolan. Butiken ligger mitt i en mångkulturell stadsdel med många nationaliteter där svenskar är i klar minoritet. Personalen vill på uppmaning inte berätta för bloggen Muslimska Friskolan vilken eller vilka grupper som klagat. Bloggen Muslimska Friskolan blir misstänksam, eftersom det hetat blodapelsiner sedan efter andra världskriget och det vet alla som är uppvuxna i Sverige. Det måste vara en tilltagande grupp av inflyttade invandrare som klagat.

Bloggen Muslimska Friskolan får därefter en intervju med Nettos marknadsansvarige i Sverige. Han blir förargad när han hör möllevångsbutikens agerande. Marknadschefen säger att butiken gjort fel. Han tillägger att Netto inte ska anpassa sig efter invandrare utan det ska fortsätta heta blodapelsiner oavsett om invandrare gillar det eller ej.

Bloggen Muslimska Friskolan får också en intervju med Coops inköpschef för Sverige som säger att under några år på 2000-talet minskade försäljningen av blodapelsiner för första gången i Sverige i södra Sverige och mellersta Sverige. I norra Sverige märktes ingen svacka. När de ändrade namnet till röda apelsiner ökade försäljningen igen i södra och mellersta Sverige.

ICAs inköpschef för Sverige säger till bloggen Muslimska Friskolan att inga klagomål kommit in till ICA och ingen försäljningsminskning har synts till någonsin. Han avslöjar att 95 % av Sveriges blodapelsiner importeras från ön Sicilien utanför Italien.

Kanske kan förklaringen ligga i att fler etniska svenskar handlar i medelklassaffären ICA i södra och mellersta Sverige medan lite fattigare invandrare handlar hos Coop och Netto. Södra och mellersta Sverige har också en betydligt högre andel invandrare än norra Sverige.

Allt oftare syns de senaste åren skyltar med texten röda apelsiner i stället för blodapelsiner. Coop får sina leveranser av frukt och grönt från företaget Everfresh i den skånska hamnstaden Helsingborg. Everfresh säger till bloggen Muslimska Friskolan att det kanske är stötande för människor att ordet blod ingår i ett fruktnamn. Kanske har det en avskräckande effekt menar de. Everfresh vill inte spekulera i vilka befolkningsgrupper som kan tycka det eller varför fenomenet för första gången blivit avskräckande på 2000-talet. Everfresh vägrar koppla frågan till invandringen eller språkförbistring. Vilka är det som flyttat till Sverige i stor skala under 2000-talet som orsakat förändringen, kan man fråga sig utan att få svar?

Blodapelsinens namn verkar vara en demografisk markör för de nya svenskarnas utbredning. Leverantören Everfresh har till och med utfärdat ett dokument speciellt om blodapelsiner. Bloggen Muslimska Friskolan fick ut dokumentet via Coops kundkontakt som fått följande instruktioner av Everfresh som inte vill förlora kunder på grund av invandringen:


"VB: Nytt ärende från Coop Kundkontakt till Dig Nr: (479343)

2012-02-27


Från: info@coop (info@coop.se)

Skickat: den 27 februari 2012 13:47:28

Hej!

Svaret kommer från COOP:s leverantör av färska frukter och grönsaker, Everfresh AB.

Under några år har vi sett en minskad försäljning av denna utsökta citrusfrukt och därför har Everfresh (och även andra i branschen) valt att ändra namn på artikeln eftersom vi tänkte att möjligtvis ordet "blod" väckte avsmak och att om namnet ändrades till röda apelsiner så kanske produkten tilltalade fler konsumenter. Efter namnändringen har vår försäljning av röda apelsiner ökat rejält så antagligen har namnet en betydelse.

Det är bara namnet som ändrats och produkten är densamma och kommer från samma områden som tidigare och jag hoppas kunden fortsätter köpa våra röda apelsiner!"Inga kommentarer: