2012-10-03

Försvarshögskolans mellanchef köpte privat GPS för skattepengar


Försvarshögskolans fifflande mellanchef Anders W Berggren använde skattepengar för att köpa en GPS för egen privat användning - det och många andra ekonomiska oegentligheter konstaterade revisionsbyrån KPMG när den granskade den numera nedlagda Ledarskapsinstitutionen "ILM". 

Enligt Dagens Nyheter var det Försvaret som framförde misstankar och avkrävde Försvarshögskolan en förklaring:


Till slut kom KPMG-rapporten som visade att Anders W Berggren och två andra forskare fifflat med stora summor skattemedel.

Det som kunde bevisas var otillåtna inköp (för privat bruk), otillåten representation, otillåtna utlandsresor, internetsurfande utomlands för 30.000 kr, dyrbar teknisk utrustning som givits bort gratis till konsult och dessutom felaktigt utlagda konsultkontrakt på 600.000 kr. Andra märkligheter kunde KPMG inte bevisa.  

KPMGs rapport räckte inte för att Försvarshögskolans ledning skulle anse att något allvarligt fel hade begåtts: 


Den fifflande mellanchefen Anders W Berggren är fortfarande avlönad av Försvarshögskolan och fortsätter att använda skattebetalarnas GPS privat - komplett med foto på Facebook:


Inga kommentarer: