2014-03-31

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Islamic Center


 
"Islamic Center är en religiös ideell organisation som är huvudman för den f r i stående grundskolan Ögårdsskolan i Malmö kommun. Skolan har konfessionell inriktning. Organisationen förvaltar även den centrala moskén i Malmö samt bedriver intern och internationell hjälpverksamhet och verkar för att sprida information om islamiskt levnadssätt."

"Statistiken visar vidare att det i årskurs 3 är problemlösning samt skriftliga räknemetoder och statistik som eleverna har svårt att nå kravnivån inom avseende delproven i matematik. Inom svenska som andraspråk är det läsning och skrivuppgift faktatext som eleverna har motsvarande svårigheter i. I årskurs 6 är det lägst måluppfyllelse i svenska som andraspråk avseende läsförståelse och skrivuppgift berättande text. I matematik är det låg måluppfyllelse i samtliga delprov, men lägst i det muntliga delprovet.

Av skolans egna uppgifter för läsåret 2012/2013 framgår att de ämnen där eleverna har svårast att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås är matematik, engelska och svenska som andraspråk. Även i andra ämnen finns det elever i vissa årskurser som har svårigheter att nå kravnivån. I ämnen som bild, musik, idrott och hälsa samt slöjd är det dock först i årskurs 6 när betyg ska sättas som elever inte bedöms nå den kravnivån som minst ska uppnås."


Källa, Skolinspektionens verksamhetsrapport 11 mars 2014:
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=517998


Skolinspektionens beslut 11 mars 2014:
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=517997


Kval.gran. Verksamhetsrapport Islamic Center, 2014 (pdf-fil, 5663 kB, nytt fönster) 2014-03-11
Kval.gran. Granskningsbeslut Islamic Center, 2014 (pdf-fil, 837 kB, nytt fönster) 2014-03-11

Källa:
http://www.skolinspektionen.se/ll/Beslut-och-rapporter/Senaste-beslut/
                            
         
                          
                  

Inga kommentarer: