2011-04-02

Islamic Centers imam Ayoub Chibli som vigselförrättare"INSÄNDARE Efter att ha läst igenom Omar Mustafas varma försvarstal för Islamiska förbundet på Newsmill och förstått hur verklighetsfrämmande hans beskrivning av verkligheten är, känner jag att det är på sin plats och berätta om mina egna erfarenheter från moskén i Malmö och belysa problemen för moderata muslimer att göra sin röst hörda i denna debatt. Såväl i allmänhet och speciellt inom den islamiska gemenskapen i Sverige.

Låt mig ta upp ett exempel för att senare komma till en förklaring.

För några år sedan skulle min bror gifta sig i moskén i Malmö. När det blivande brudparet skulle ha en pratstund med den lokala imamen innan bröllopet såsom sedvänjan påbjuder, valde imamen att inte tilltala eller ens titta på min brors fästmö med motiveringen att så här gör vi inom islam. När min bror ställde sig frågande till tolkningen, blev imamen oerhört irriterad och upprörd. Han valde att kalla min bror för en icke-muslim. Min bror valde då att blåsa av hela bröllopet och då han och hans fästmö kände sig oerhörd kränkta av denna så kallad andliga ledare. Dem valde att gifta sig borgligt. Av denna anledning väljer ingen i min familj och våra muslimska vänner att besöka moskén i Malmö.

Imamen jobbar fortfarande kvar på moskén."

"Oftast utgörs kärnan av dessa muslimer generellt av konservativa muslimer som i många fall med hjälp av främmande stater (som bland annat Libyen när det gäller islamiska center i Malmö) skapar mötesplatser och genom det har en direkt inverkan på vem som sätter agendan inom mötesplatsen."

Daniel

Källa, utdrag ur insändare om Islamic Center i Malmö, publicerad hos bloggen Politiskt Inkorrekt fredag 1 april 2011: http://politisktinkorrekt.info/2011/04/01/svar-pa-mustafas-forvarstal/


"Kammarkollegiet har i ett beslut den 9 oktober 2002 med stöd av 2 § lagen (1 993:305) om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan förordnat Ayoub Chibli att vara vigselförrättare inom Islamic Center i Malmö."

Källa, Islamic Centers hemsida för vigsel: http://www.mosken.se/vigsel.htm


Inga kommentarer: