2011-04-14

Präster anser att imam undergräver förtroendet för kyrkan"Vi tror att en imamFryshuset kan göra stor nytta men vi konstaterar också att när Svenska kyrkan uppfattats som ekonomisk garant för samme imam tolkas detta just som bristande förankring och integritet i förhållande till hur vi och andra kyrkans tillhöriga uppfattar oss själva och vår kyrka. Att påtala detta ser vi som ett ansvarstagande för vår kyrka. Att inte påtala det riskerar att bidra till en tystnad som inte gagnar det mångkulturella och multireligiösa samhälle vi eftersträvar.


Vi tror det är fullt möjligt att stå för en kritisk hållning till hur kyrkans medel används med bevarad respekt för såväl andra religioner och deras utövare och för den uppfattning som stöder imamers arbete utan att därigenom stödja kyrkans finansiering av samma arbete.


Vi tror att öppenhet och kritiskt förhållningssätt såväl mot oliktänkande som mot vår egen uppfattning är den hållning som bäst styrker vår kyrka i hennes strävan mot en framtid i respekt där inte heller människor gör skillnad på varandra.


Per Wahlström, kyrkoherde,

Helena Hagert, komminister

Louise Linder, komminister,

Lillemor Hogendahl, komminister

Fredrik Höggren, komminister,

Gunnar Stålklint, komminister,

Anna Eberhardson, komminister,

Mona Logård, diakon

Helen Florberger, stud.pastor

Daniel Götschenhjelm, pastorsadjunkt,

Engelbrekts församling,

Stockholms stift"
Inga kommentarer: