2012-07-11

Rosengårdsskolans rektor sparkad


Rosengårdsskolans rektor Lars Birgersson har sparkats. I tio år var han rektor för Sveriges sämsta skola. Betygen rasade. Till slut var blott var tionde elev godkänd i alla ämnen. Skolan är den sämsta betygsmässigt i Sveriges skolhistoria någonsin. Att det tog tio år att bli av med den rektor som uppvisade katastrofresultaten är ett mysterium.

Nu har han tagits ifrån sitt uppdrag. Det är Rosengårds barn- och utbildningschef  Jytte Lindborg som petat Lars Birgersson. Hon har i stället placerat honom i Malmös utkanter på en liten obetydlig skola där resultat knappt mäts. På det viset kan han inte misslyckas mera.

Lars Birgersson är numera rektor för en handfull elever på Resursskolan i Käglinge. Kommunen har endast ett mobilnummer till Birgersson. Skolan ligger på Törringevägen utanför Oxie. Ett antal strulpellar till elever från Rosengård har placerats i naturskön miljö. Lärarna på skolan sköter arbetet med dem. Birgersson får inte mycket att göra bakom sitt skrivbord och skolan finns inte med i statistiken. Birgersson får fram till sin pension åtnjuta en B-post som rektor, där ingen kommer att intervjua honom eller ställa honom till ansvar. Sin tidigare post som rektor för Sveriges viktigaste skola, Rosengårdsskolan, avskrivs från hans uppdrag.

Media känner ännu inte till att Birgersson petats. Rosengårds stadsdel och Jytte Lindborg vill säkert helst att nyheten inte belyses. För då måste de svara på vad han gjort för fel.

Jytte Lindborg har ersatt Lars Birgersson med en kvinnlig rektor. Hon heter Lise-Lott Nilsson och ansvarar för Rosengårdsskolans årskurser 5 - 9.


Skolverket avslöjar att Resursskolan i Käglinge endast har två elever!!! Det måste verkligen betraktas som en allvarlig markering att omplaceras från Sveriges viktigaste skola, till att endast ansvara för två elever, som dessutom undervisas av en lärare och inte rektor. Vad arbetar Birgersson med när de två eleverna undervisas av lärare? Dessutom avslöjar Skolverkets rapport att Resursskolan är underställd Rosengårdsskolans rektor för högstadiet. Det innebär att Birgerssons ersättare på Rosengårdsskolan blir hans nya överordnade. Tala om förnedring:

"Samtliga skolor har s.k. förberedelseklasser för till Sverige nyligen anlända elever. Under Rosengårdsskolan finns, förlagd till Käglinge, en stadsdelsgemensam särskild undervisningsgrupp som vid inspektörsteamets besök endast hade två elever."

"Käglinge resursskola har en av allt att döma mycket god verksamhet för de få elever som vistas där. Samtidigt framgår att skolan inte uppfattas som ett alternativ för flera skolor i stadsdelen trots att man har många elever med behov av denna typ av specialpedagogiska insatser i annan miljö. Kriterierna för vilka elever som kan tas emot på Resursskolan upplevs som så krångliga och stränga att man inte placerar någon elev där. I stället inrättar vissa skolor egna särskilda undervisningsgrupper inom skolans ram. Fortfarande finns det dock elever i många klasser som har behov av specialpedagogiska insatser i en särskild undervisningsgrupp, men som inte kan få detta."
 
"Resursskolan är en särskild undervisningsgrupp för elever från hela stadsdel Rosengård men som är organiserad under rektorn för Rosengårdsskolan 6–9. Det är elever som hamnat i ett destruktivt socialt beteende som kan bli placerade i gruppen. Verksamheten bedrivs i en gammal skola i Käglinge, utanför Oxie. Skolans upptagningsområde är Herrgårdens delområde inom stadsdel Rosengård, vilken är ett av Sveriges mest socialt belastade områden. Förvärvsfrekvensen är jämförbart lägst i hela riket med 13 procent av personer i åldrarna 20 till 64 år som har arbete."

Källa, Skolverkets inspektionsrapport 2006:29:
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.44222!/Menu/article/attachment/malmo%2520roseng%25E5rd%2520.pdf

Inga kommentarer: