2012-07-06

Skolinspektionen stänger muslimsk friskola med omedelbar verkan


"Fristående grundskola i Stockholm stängs

Publicerad: 6 juli 2012

Skolinspektionen har idag återkallat godkännandet för den fristående grundskolan Central Skola Al-Huda i Stockholm. Allvarliga missförhållanden gör att skolan inte ger eleverna den utbildning de har rätt till. Skolinspektionen har kritiserat skolan flera gånger men skolan har ändå inte inom utsatt tid åtgärdat bristerna och mister därmed rätten att driva skola med omedelbar verkan.

Central Skola Al-Huda ligger i Älvsjö i Stockholm och har cirka 70 elever i förskoleklass och årskurserna 1-9. Eleverna kommer från Botkyrka, Stockholm och Huddinge. Respektive kommun ansvarar nu för att varje elev har en plats i en kommunal skola när höstterminen startar. Skolinspektionen har kontaktat kommunerna angående detta. Eleverna och deras föräldrar kan också själva söka plats på den kommunala eller fristående skola som de önskar.

– Vi uppmanar elever och föräldrar att så snart som möjligt ta kontakt med sin hemkommun för att planera för fortsatt skolgång i andra skolor. Det är viktigt att varje elev så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad, säger Håkan Eilard, enhetschef, Skolinspektionen.

Skolinspektionens tillsyn av Central Skola Al-Huda visar att det finns brister inom samtliga av de områden som Skolinspektionen bedömer. Flera av bristerna är allvarliga och omfattande. Det gäller särskilt områden som gäller elevers rätt till utbildning, individuella utvecklingsplaner samt särskilt stöd. Eleverna har exempelvis inte fått tillräckligt mycket undervisning i samtliga obligatoriska ämnen och skolan har inte säkrat att undervisningen följer kursplanerna i respektive ämne. Felaktigheter i betygsdokumenten visar att betygsättningen inte är rättssäker.

Skolinspektionens beslut om återkallande av godkännande innebär att skolan stängs med omedelbar verkan.

Skolan drivs av Utbildnings Organisationen Al-Huda AB. Företaget har möjlighet att överklaga Skolinspektionens beslut, men beslutet gäller tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Ladda ner Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut (PDF-fil, nytt fönster)

Bakgrund


•Höstterminen 2003 startar Central Skola Al-Huda

•2006 gör Skolverket en första tillsyn av skolan, upptäcker flera brister och kritiserar skolan i två omgångar (oktober 2006 och juni 2007). I december 2007 bedömer Skolverket att skolan i huvudsak har rättat till bristerna och avslutar tillsynen.

•2008 bildas Skolinspektionen och tar över tillsynen av skolorna i Sverige.

•Våren 2010 startar Skolinspektionen en tillsyn av skolan, upptäcker flera brister och kritiserar skolan i totalt tre omgångar (april 2010, februari 2011 och februari 2012). Vid det senaste tillfället konstaterar Skolinspektionen att flertalet av bristerna kvarstår och kräver att skolan rättar till bristerna senast den 7 maj 2012.

•Den 7 maj 2012 redovisar huvudmannen sina åtgärder. Skolinspektionen begär kompletterande uppgifter och gör även en kompletterande intervju med skolans rektor.

•Redovisningen och intervjun visar att endast ett fåtal av bristerna rättats till.

•Den 6 juli 2012 beslutar Skolinspektionen att återkalla skolans godkännande.

För information


Håkan Eilard, enhetschef, 08-586 083 32

Presskontakt


Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50"

Källa, pressmeddelande från Skolinspektionen fredag 6 juli 2012:
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Fristaende-grundskola-i-Stockholm-stangs/


Skolinspektionens beslut (PDF-fil, nytt fönster) fredag 6 juli 2012:
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Rapporter/spara-2012/reg-stockholm-centralskolaalhuda.pdf


"Skolinspektionen stänger friskolaEfter åraltal av kritik Den fristående grundskolan Central Skola Al-Huda i Älvsjö i södra Stockholm tvingas lägga ner efter fortsatta missförhållanden och kränkande behandling av elever."

Källa, SVT ABC fredag 6 juli 2012:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/skolinspektionen-stanger-friskola"Skolinspektionen stänger Central Skola Al-Huda i Solberga med omedelbar verkan.

– Att vi stänger en skola på grund av brister i undervisningen har bara hänt tre gånger sedan den nya skollagen trädde i kraft förra sommaren, säger Håkan Eilard, enhetschef på Skolinspektionen.

Friskolan har cirka 70 elever från Botkyrka, Stockholm och Huddinge."

"Skolinspektionens tillsyn av Central Skola Al-Huda visar att det finns brister inom samtliga av de områden som Skolinspektionen bedömer. Flera av bristerna är allvarliga och omfattande. Det gäller särskilt områden som gäller elevers rätt till utbildning, individuella utvecklingsplaner samt särskilt stöd.

Eleverna har exempelvis inte fått tillräckligt mycket undervisning i samtliga obligatoriska ämnen och skolan har inte säkrat att undervisningen följer kursplanerna i respektive ämne. Felaktigheter i betygsdokumenten visar att betygsättningen inte är rättssäker."

Källa, Dagens Nyheter fredag 6 juli 2012:
http://www.dn.se/sthlm/skolinspektionen-stanger-friskola


Fler artiklar som lyfter nyheten om den stängda muslimska friskolan fredag 6 juli 2012:
 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5182905
http://www.direktpress.se/tidningenliljeholmenalvsjo/Nyheter/Friskola-i-Alvsjo-tvingas-stanga-/
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.998075-friskola-i-stockholm-stangs

Inga kommentarer: