2012-06-15

Mångården AB muslimska friskolor vill expandera i Husby


"Siraad Macalin, boende i Husby sedan 15 år, instämmer.

- Barn som inte klarar skolan får svårare att få jobb och kan hamna i gäng och bli kriminella, säger hon och uppmanar politikerna att satsa mer på områdets skolor.

Hon har satt sina barn i en friskola med islamisk profil i Vällingby. Men helst skulle hon vilja att barnen gick i en skola här.

Sylvia Wiese, biträdande förskolechef på Mångården AB som driver förskolor och skolor med islamisk profil i området, kommer fram och berättar att de startat en grupp med 50 anställda och 200 föräldrar som kämpar för att få nya lokaler.

- Till hösten har vi 50 elever som inte får plats om vi inte får dem. Vi har sökt lokaler i flera år och det har funnits lediga men dem har vi inte fått. Vi känner oss diskriminerade. Dalhagsskolan blir ledig i januari nästa år och nu uppvaktar vi politikerna för att få flytta in, säger Sylvia Wiese."

Källa, Norra Sidan sidan 7 fredag 15 juni 2012:
http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/8068


"Mångården AB driver en fristående, förskola, skola och fritidshem med islamisk profil den svenska förskole-/skolmodellen!"

Källa, Mångården ABs hemsida 2012:
http://www.laweb.se/moongarden/extern/om-oss.htm

Inga kommentarer: