2008-11-25

Sydsvenskan slutar avslöja Islamic CenterTidningen Sydsvenskan upphör med att avslöja Islamic Center i Malmö. I många år har tidningen haft en speciell journalist anställd på malmöredaktionen som specialiserat sig på både moskén och dess tillhörande muslimska friskola Ögårdsskolan.Någon gång våren 2008 slutade denne journalist på Sydsvenskan. Journalisten är strax i närheten av pensionsåldern. På Sydsvenskans sverigeredaktion berättas att journalisten slutat. Men Sydsvenskans malmöredaktion där han var verksam i många år vill varken bekräfta eller dementera hans avgång.Det senaste avslöjande reportaget om Islamic Center skrevs så långt tillbaka som i februari 2008. Efter dess ett fåtal artiklar av andra journalister som alla saknar avslöjande karaktär. De är mer snälla intervjuer om ramadan och andra självklarheter. Dessutom är de alla positivt inställda till Islamic Center.Innan dess gjorde den beskrivne journalisten ungefär en avslöjande artikel om Islamic Center, moskén eller Ögårdsskolan varannan månad flera år i streck. Så här ser Sydsvenskans artiklar om Islamic Center och Ögårdsskolan ut när man söker på Eniro Nyhetssök:

Personalen på Ögårdsskolan och Islamic Center har många gånger förfasat sig över den tuffa bevakning som Sydsvenskan utsatte dem för, speciellt under den omtalade journalistens tid. Både tidningen och journalisten sades förfölja Islamic Center. Till och med på Kvällspostens redaktion behövde man kolla så att uppgifter inte kom från journalisten. Kvällsposten sa att Islamic Center ansåg att journalisten på Sydsvenskan förföljde Islamic Center.Själv såg journalisten Islamic Center ur en annan synvinkel. Journalisten sa att hans redaktion tvingade honom att bevaka Islamic Center. När han skrev artiklar om andra friskolor lade ingen märke till dem. Men när han skrev om någon av Malmös tre muslimska friskolor, och speciellt Ögårdsskolan vid Islamic Center, så fick artiklarna stor uppmärksamhet. Islamic Centers VD Bejsat Becirov blev till sist så arg på journalisten att han kastade på telefonluren när den intensive journalisten regelbundet återkom med frågor om nya avslöjanden. Journalisten blev också kontaktad av djupt troende muslimer som bad honom att inte skriva mer om Islamic Center.Den stora frågan är naturligtvis om enbart denne journalist som i våras slutade på Sydsvenskan ensam hade tillräckligt med kunskap om Islamic Center för att skriva avslöjande artiklar? Eller om Sydsvenskan efter denne journalists avgång medvetet valt en annan väg där ingenting mer ska avslöjas om Islamic Center? Av vilka skäl i så fall? Statistiken sladdrar att ingen avslöjande artikel skrivits de senaste nio månaderna. För ungefär ett halvt år sedan slutade journalisten på Sydsvenskan. Vill ingen annan göra det obekväma jobbet? Med denna bloggpost är förhoppningen att Sydsvenskan ska bättra sig för att vara trovärdig i sin nyhetsbevakning.


Hemsida för moskén vid Islamic Center i Malmö:

Hemsida för Ögårdsskolan vid Islamic Center i Malmö:


Inga kommentarer: