2008-11-01

Anmäl Halal-tv till Granskningsnämnden !Ända sedan 13 oktober 2008 har debattörer på Flashback planerat att anmäla Halal-tv till Granskningsnämnden:
Även bloggare ser den möjligheten. Nu har bloggen Muslimska friskolan fått mejl om att sprida denna uppmaning. Det går enligt reglerna inte att anmäla programmet eller något av de 8 avsnitten förrän serien startar på måndag 3 november 2008. Så vänta tills då.


Allt tyder på att ansvarig utgivare för SVT räknar med anmälningar mot programmet:

"När det gäller frågan om ansvar ser jag fram emot att bli anmäld av Dilsa Demirbag-Sten till Granskningsnämnden för radio och tv för att vi har låtit tre beslöjade kvinnor framträda i Sveriges Television."

Joakim Sandberg
ansvarig utgivare för Halal-tv och chef för allmän-tv i Umeå

Citat från SvD 31/10 2008:


Muslimska friskolan är ingen expert på hur man gör en anmälan till Granskningsnämnden för radio och TV utan ber läsare att själva sätta sig in i hur man ska skriva. Det finns tydligen en rad punkter om opartiskhet som verkar bli aktuella. Se först programmet så att anmälan går igenom.


Adress till Granskningsnämndens formulär:

Hemsidan:

I anmälan ska anges var och när programmet sänds.
Exempelvis:
Seriestart: SVT2 måndag 3 nov 2008 kl 20.30: Halal-tv


I stället för att bloggen anger exempel på vad som kan anmälas blir det mer effektfullt om var och en letar upp det som de anser bryta mot reglerna. På så vis ökar möjligheten att få programmet fällt. Redan nu står det klart att i media diskuteras redan frågan om opartiskhet beroende på om de tre muslimska frontfigurerna är programledare eller medverkare eller om det är en dokumentär.


På denna punkt svarar SVT själva olika vid varje intervjutillfälle och på sin hemsida. Antagligen har de något att dölja, och det kan vara så pass allvarligt att det är partiskheten de vill dölja. Sätt stopp för det! Så slipper vi fler islamistprogram i SVT. Om det kommer in många anmälningar så kan det föranleda en nyhetsrapportering i tidningar om själva anmälningarna med efterföljande debatt.
Bloggposter om Cherin Awad som ska leda Halal-tv:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/search?q=Cherin+Awad


Inga kommentarer: