2010-02-28

Ögårdsskolans föräldrar välkomnar diktatorn KhadaffiDen muslimska friskolan Ögårdsskolan vid den stora moskén har haft föräldrarådsmöte. Skolan tillhör det libysktägda Islamic Center i Malmö. Av den på Internet utlagda sammanfattningen ser det ut som om ingen förälder haft någon fundering eller fråga vad det innebär att skolan och moskén fallit i händerna på Libyens diktator och terrorist Muammar Khadaffi. Det kan bara betyda att föräldrarna på skolan inte alls ser någon fara i islamism:"Föräldrarådet 27/1-10

Här kommer en kort sammanställning över vad som kom upp under föräldrarådet onsdagen den 27/1-10. Om ni har undringar kring vad som diskuterades så är ni välkomna att kontakta skolan.

Vi inledde mötet med att beskriva syftet med föräldrarådet och att detta är ett forum där lärarna och föräldrarna samverkar. Vidare diskuterade vi att skolan framåt våren ska ha öppet hus där föräldrarådet ska fundera till nästa möte vad man kan göra denna dag samt vilka som kan vara med och arrangera. Fler föräldrar får gärna vara med och hjälpa till denna dag och komma med förslag på vad som kan arrangeras. Har ni förslag så kontakta gärna skolan eller skriv en lapp till ditt barns lärare.

Vi berättade om att skolan har ett matråd och att det just nu sker en tävling i matsalen. Tävling är vilken klass som är tystast. Skolan har köpt in ett stoppljus som visar ljudvolymen i ett rum. Vi berättade även att en hälsovecka ska planeras in.

Mobbningsplanen och handlingsplanen för kränkandehandlig visades och en diskussion kring skolans rastvakter och hur det fungerar kom upp.

Vi berättade att utvärderingarna av Bra Val- böckerna har visat att majoriteten är väldigt positiva till boken."


Källa, Ögårdsskolans hemsida januari 2010:


Inga kommentarer: