2010-12-18

Rektor tror muslimska friskolor utrotar kristendomen


"Vill vi utrota kristendomen?

Kristendomen är snart portförbjuden på många håll, men undervisning i islam bara växer. Vet vi vad som håller på att ske i landet? Vill vi utrota kristendomen ur landet?

Kyrkokansliet i Uppsala verkar ha kapsejsat, men detta är inget som pressen verkar bry sig om. I vår lokaltidning har det inte skrivits ett ord om detta. Anledningen sades vara, fick jag höra när jag påpekade detta, att TT inte hade tagit fram det. Så finns det inte. De nyheter vi inte hör existerar, som bekant, inte.

Vi hittar inga kristna motiv på julkorten, eller i vart fall så är de mycket svårhittade. I skolan försöker man minimera undervisningen i kristendom. Allt färre konfirmeras. På stadsbiblioteket i Karlskrona tog, som jag har skrivit, chefsbibliotekarien för en tid sedan bort två tavlor med kristna motiv, för de passade inte in då de var alltför religiösa. (Ja, de sattes alltså upp igen.)

Vi verkar ha blivit totalt förskräckta för att påverka någon i kristen riktning. Det är som när vi som pedagoger på 1970-talet använde oss av en sorts låt-gå- pedagogik med märkliga följder då eleverna själva, ja i varje fall inom folkhögskolan, skulle bestämma vad de ville lära sig. Jo, det blev naturligtvis kaos ibland, för hur kan man bestämma när man inte vet vad man bör kunna?

Men det sker en religiös utbildning på annat håll i landet. De muslimska friskolorna växer. Där är man inte rädd för att påverka eleverna.

Vart leder detta på sikt? Får vi kanske ett mera muslimskt land än ett kristet i förlängningen? För vad händer med en utebliven kristendomsundervisning och en växande utbildning i islam hos ett folk där det måste finnas människor som är sökare till en andlig dimension?

Jag tror att vi är otroligt godtrogna!"


Post hämtad från rektorn och journalisten Lisbeth Beselins blogg lila tankar onsdag 15 december 2010. Hon har flyttat från Malmö till Blekinge:


"tant lila
Bor: Blekinge
Kvinna
Min sajt

Om mig:
Blekingeguide, utbildad våren 2010, med certifiering för Karlskrona. Pensionerad högstadielärare, till yrket folkhögskollärare med 20 års erfarenhet från folkhögskola, av vilka 8 år som folkhögskolerektor. Jag har också varit reseledare i Sverige och ute i Europa under flera år, samt jobbat som frilansreporter.(Journalistkurs på Poppius vt 1992 plus kortare kurser).

Välkommen till mina bloggar!

Bild på Lisbeth Beselin:


Inga kommentarer: