2010-12-18

Svensk barnläkare om muslimska getton


"Salomon Schulman, med stor erfarenhet som barnläkare, gläds över de många barn som åter föds i Malmö, men uppmärksammar även saker som är mindre glädjande i sammanhanget."

"En rad stadsdelar är veritabla getton, muslimska med Mellanösternmajoritet. Nativiteten där övertrumfar den skånska urbefolkningens mångdubbelt.

Svenskar sedan flera generationer håller redan på som bäst att finna egna förskolor och friskolor för att slippa ha sina barn på samma ställe som "invandrarungarna". Till och med jag, barnläkaren och barnpsykiatrikern, får förfrågningar om vilken skola eller förskola som är "bäst"."

"Reepalu talar i förstående ordalag om denna skam men glömmer gärna att arbetslöshetssiffrorna i Rosengård kommer upp i Gazanivå.

Hur många av dem som fötts på denna dag kommer att få se sin barndom rinna bort i stadens förortsslum"


Källa, Kvällsposten lördag 18 december 2010:


Inga kommentarer: