2013-03-14

Förundersökning har inletts mot Skånepartiets partiledare Carl P Herslow


Bloggen Muslimska Friskolan har i slutet av februari 2013 fått en unik intervju med de två toppnamnen på Erikshjälpens huvudkontor:

Bengt Swerlander
Generalsekreterare
Tel 0383-46 74 63
Mobil 0709-37 33 02
bengt.swerlander@erikshjalpen.se
Mattias Ingeson
Biträdande generalsekreterare, Administrativ chef
Tel 0383-46 74 66
Mobil 0709-37 33 04
mattias.ingeson@erikshjalpen.se


http://www.erikshjalpen.se/kontakt/medarbetare-erikshjaelpen/


Både Swerlander och Ingeson bekräftar för bloggen Muslimska Friskolan att en förundersökning har inletts. Swerlander hänvisar till Ingeson som gjort anmälan. Ingeson säger till bloggen Muslimska Friskolan att han gjorde polisanmälan i Stockholm, men att utredningen nu finns hos polisen i Skåne där det påstådda upphovsrättsbrottet ska ha ägt rum.

Ingeson vill inte svara på varför han gjorde anmälan just i Stockholm eller vad han gjorde där då. Inte heller vill han lämna ut namnet på förundersökningsledaren. Ingeson vägrar också berätta vilket anmälningsnummer som börjar på K som han erhållit av polisen där förundersökningen kan spåras. Ingeson bjuder inte på några bevis alls för att en förundersökning ska ha inletts. Ingeson fortsätter ändå med enfas hävda att en förundersökning inletts. Han påstår att han fått information om det för en tid sedan, alltså senast i början av februari 2013.

Men ingen utomstående kan ju kontrollera om förundersökningen läggs ner mer än Ingeson själv. Och han har ju inget intresse att berätta det för omvärlden. Utan K-nummer kan media inte heller följa upp saken. Ingeson säger att han inte vill att saken ska få uppmärksamhet i media. Därför berättar han inget.

Efter att ha tagit del av Skånepartiets närradiosändningar kan det konstateras att inget hörts där från den anmälde partiledaren Carl P Herslow, som alltså inte kallats till något förhör eller ens delgivits misstanke.

Bloggen Muslimska Friskolan har kontaktat media om att en förundersökning inletts som inte går att bekräfta. Media var intresserat, men ingen har tagit upp nyheten.

Det är tragiskt för partiledaren Carl P Herslow att misstänkliggöras på detta vis av Erikshjälpen, utan att Ingeson kan lämna några bevis för sina påståenden. Om en förundersökning inletts torde det ha skett i januari 2013. Det är ett litet bevismaterial det rör sig om. Antingen borde förhör med misstänkt ha skett vid det här laget eller förundersökningen ha lagts ner. Men det har ju Ingeson inget intresse av att berätta. Återstår för Herslow att invänta svar från polisen om att förundersökning lagts ner. Eller att Herslow själv kontaktar polisen om ett tag för att höra att han är oskyldig, eftersom han personligen har rätt att få ut om förundersökningen lagts ner.

Det är av vikt i kampen mot könsstympning att förundersökningen läggs ner. Ingesons uttalande att han inte vill ha medial uppmärksamhet rimmar illa med att han gjorde ett pressmeddelande om polisanmälan. Till bloggen Muslimska Friskolan säger Ingeson att han endast vill ha saken juridiskt prövad.


 

 

Inga kommentarer: