2013-03-04

Kyrkan samarbetar hellre med Islamic Center än gränspolisen


"Svenska kyrkan riskerar att legitimera REVA-projektet genom att samarbeta med gränspolisen. Istället borde kyrkan protestera och göra motstånd. Det anser Mikael Löwegren, präst och skribent.

För ett och ett halvt år sedan startade ett nätverk för flykting- och integrationsarbete i Lunds stift. Den första träffen hölls på Islamic center i Malmö. Syftet beskrevs som ”att höja kompetensen kring bland annat asylprocess, lagar och regler genom föredrag och seminarier. Dessutom ska det [nätverket] ge inspiration och nya idéer till församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande, samt uppmuntra fler församlingar i Lunds stift att skapa goda mötesplatser för dessa människor."


Källa, Kyrkans Tidning måndag 4 mars 2013:
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/kyrkan-borde-gora-motstand

Inga kommentarer: